Monday, December 28, 2009

ျဖစ္မ်ဳိးစုံလင္ ဒီလတြင္
ႏွစ္တခု၏ ေနာက္ဆုံးလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သည္ႏွစ္အတြင္း ထူးျခားစြာ ေပၚေပါက္လာေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာ႔ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းအရာ အနည္းအက်ဥ္းကို တင္ျပခ်င္သည္။

ဤႏွစ္အတြင္း ကမၻာႀကီးမွာ စီးပြားပ်က္ၿပီး နလံထူလာေသာ ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဒု သမၼတေဟာင္း အယ္လ္ဂိုး၏ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာေသာ အေၾကာင္း အရင္းအျမစ္ တင္ျပခ်က္သည္ လူသန္းေပါင္း မ်ားစြာအတြက္ မ်ဳိးဆက္ ျပႆနာတခုလို႔ ထင္ျမင္ယူဆ လာၾကသည္။ သို႔အတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို လြန္စြာ ထိန္းသိမ္းေသာ ဒိန္းမတ္ ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုပင္ေဟဂင္ တြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဓိက အစည္းအေ၀းႀကီး တခုကို လက္ခံ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထို အစည္းအေ၀း၏ အက်ဳိး ရလဒ္ဟာ ကမၻာသူ ကမၻာသား မ်ားအတြက္ အက်ဳိးစုံတရာ ျဖစ္ထြန္း လာလိမ့္မည္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မ်ားစြာျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူေတြ၊ ထိုျပႆနာဟာ ငါတို႔ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္ ဆိုေသာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား တဖဲြဖဲြ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ ဆႏၵကို ရဲဝံ႔စြာလာေရာက္ ေဖၚထုတ္ၾကသည္မွာ အားရဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ကိုယ့္က်ဳိးစီးပြား မူဝါဒ ကာကြယ္ရင္းနဲ႔ ေသာင္တင္ ေရမက် ရလဒ္မွ်သာ ရခဲ့ၾကသည္။ ဒါေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ အေတြးအေခၚရွိေသာ ဗင္နီဇဲြလား သမၼတက

ဒီျပႆနာဟာ ခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြရဲ႕ ဘဏ္တိုက္ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ၎ အစည္းအေ၀းမွ အက်ဳိးရလဒ္ တခု လြယ္ကူစြာ ခ်မွတ္ ႏိုင္လိမ့္မယ္!!!

လို႔ တင္စား ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ တဖက္အျမင္နဲ႔ စဥ္းစားရမယ္ဆိုလွ်င္ နလံထ လာစ ကမၻာ့စီးပြားေရး အတြက္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ေလွ်ာ့ခ်မယ္ ဆိုရင္ စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ား ျပန္ပိတ္ရမဲ့ အေနအထား ေရာက္လာၿပီး သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ အေျခခံလူတန္းစား အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ရပ္တည္မႈဟာ လြန္စြာ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနတခုကို သက္ေရာက္ လာႏိုင္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ထိုအစည္းအေ၀းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးရလဒ္ဟာ ေမာင္ပိုလဲ ေမာင္ပိုေနရာျပန္သြား က်ားလဲ က်ားေနရာ ျပန္ေနဆိုေသာ အေနအထားမွ်သာ သက္ေရာက္လိမ့္မည္။ ဒီျပႆနာဟာ ကိုယ့္ရွဳး ကိုယ္ပတ္သလို ဆုပ္လဲစူး စားလဲရူးပါပဲ။ ထိုအစည္းအေ၀း၏ ဘယ္သို႔ေသာ ရလဒ္ပဲ ထြက္လာထြက္လာ လက္ရွိ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ကမာၻ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ သူတို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ရလဒ္အတြက္ လက္သည္ တရာခံ မဟုတ္တာေတာ့ ေသျခာပါတယ္။

ထုိ အစည္းအေ၀းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္သိန္းစိန္ လာတက္မည္ဟု ျပည္ပ နာမည္ၾကီး သတင္းဌာန မ်ားက တင္ႀကိဳစြာ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားကလဲ ဒိန္းမတ္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာ့အေရးကို စိတ္၀င္စားေသာ သူမ်ားဦးစီးၿပီး ဗိုလ္သိန္းစိန္အား ျပင္းထန္စြာ ဆႏၵျပရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့တယ္၊ ဒီတင္ သတင္းဌာနမ်ား၏ သတင္းမွားလား။ ဒါမဟုတ္ ဗိုလ္သိန္းစိန္တို႔ အဖဲြ႔ကပဲ ႀကိဳတင္ သတင္းရသြားလား မသိ။ ထိုဆႏၵျပမည့္ ေန႔ရက္ကို သူတို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေပ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္သိန္းစိန္က ေလာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေနေသာ Sea Game ဖြင့္ပဲြ က်င္းပသည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ေနသည္။

ရက္ အနည္းငယ္ၾကာမွ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႔တဖဲြ႔ ခပ္သုတ္သုတ္ ေရာက္ရွိလာသည္။ သို႔အတြက္ ဒိန္းမတ္ေရာက္ ျမန္မာအေရး လွဳပ္ရွားတဲ့သူ မ်ားအတြက္ ေနာက္တေခါက္ ထပ္သြားရန္ အေျခအေနက ဖန္တီးလာခဲ့ျပန္သည္။ တခ်ဳိ႕ အားလပ္ရက္ ရွိေသာ သူမ်ား အတြက္ေတာ့ မေထာင္းသာေပမဲ႔ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ သူမ်ားအတြက္ ေနာက္တႀကိမ္ အလုပ္မွ ခြင့္ယူရန္ အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား ေရာက္လာသျဖင့္ ထိုဆႏၵျပပဲြ အတြက္ အင္အား ယုတ္ေလွ်ာ့သြားတာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဦးစြာတင္ျပ ပထမ ျဖစ္ခ်င္တဲ႔ သတင္းဌာနမ်ားကို အျပစ္တင္ရမလား မသိေတာ႔ေခ်။

ကမၻာေက်ာ္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ႏိုဗယ္ဆုရ ပါေမာကၡ ဂ်ဳိးဇက္ စတက္ဂလစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ၿပီး ဆင္းရဲ မြဲေတေနေသာ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုတဲ႔ သီးစားေခ်းေငြ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ အႀကံေပးခဲ့တယ္ ဆိုပါတယ္။ ဂ်ဳိးဇက္ စတက္ဂလစ္ မသိလိုက္တဲ့အခ်က္က စစ္အုပ္စုဟာ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံျပီး ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖဳိး တိုးတက္ေရးမႈကို ၈၈ အာဏာသိမ္းအစိုးရက စတင္တာ ဟုတ္ပါဘူး ။ ၆၂ အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ ဦးေန၀င္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံၿပီး ဘယ္ပန္းတိုင္ကို ဘာညာ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေအာင္ တိုးတက္ရမယ္ တေၾကာ္ေၾကာ္ ေအာ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေခ်းခြင့္ ရရွိသြားတဲ့ လယ္သမားေတြ အတြက္ေတာ့ ဂ်ဳိးဇက္ စကက္ဂလစ္ဟာ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရွင္အဇၨေဂါဏ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ စည္းရုံးေနတာ လူတိုင္း သိပါတယ္။ ဗမာလူမ်ဳိးအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့ စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရးကို ကိုင္တြယ္လာတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕ ရိုက္ခ်က္ေတြ ပါမွာပါ။ အာဏာဆက္လက္ တည္ၿမဲဖို႔ အတြက္ ၾကည့္ေနမွာပါ ဂ်ဳိးဇက္ မလာလဲ သူတို႔ ေခ်းမွာပါ။ျပန္ဆပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပႆနာကေတာ့ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာ ေပၚလာဦးမွာ ေသခ်ာတယ္။ ေငြျပန္ဆပ္ႏိုင္ မဆပ္ႏိုင္တဲ့ ဂယက္ေပါ့။ ၾကည့္စမ္း ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းလိုက္တဲ့ မဲဆြယ္မႈလဲ ဆိုတာ ျပည္သူအေပၚ ေစတနာ ရွိလိုက္ပုံမ်ား။ တျခား ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြမွာ မဲဆြယ္ၾကရင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြက ျပည္သူမ်ားအေပၚ အေပးပဲရွိတာ ေခ်းငွားၿပီး မဲဆြယ္တာ မၾကားဖူးပါဘူး။ ထိုင္းႏိုင္ငံ သက္ဆင္ ေခတ္ေကာင္းစဥ္က ကာလက သူတို႔ မဲဆြယ္ရင္ အနည္းဆုံး လူတေယာက္ ဘတ္ ၅၀၀ ရေသးတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေက်းရြာမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ေပးတယ္။ ဆည္ေျမာင္းမ်ား အခမဲ့ ေဖာက္ေပးတယ္။ ဒါကပ္ေနတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လူတိုင္းသိတဲ႔ ျပယုဂ္။

ေနာက္တခုက စာေရးသူက စီးပြားေရး ပညာရွင္မဟုတ္ ေပမဲ႔ ႀကံဳလာတဲ့ အေတြ႔အႀကဳံ တခုကို မွ်ေဝခ်င္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္ၿျပီး စပါးေတြ ေပၚလာၿပီဆိုပါေတာ့။ လယ္သမားေတြ အတြက္ ေခါင္းစားရတာက စစ္တပ္က စပါး လာ၀ယ္ျခင္း။ ဒီအေပၚမွာ ရွင္းျပခ်င္တာတာက ဟုတ္ပါပီ စပါး စေပၚျခင္း လယ္ထဲကို စတင္ ေရာက္ရွိလာတာက လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္တပ္ပါပဲ။ သူကိုယ္သူ ေရွးေခတ္ ခ်စ္တီးမ်ားလား ေအာက္ေမ့ေနသလား မသိ။ ကာလေပါက္ေစ်း ဘာညာ သူတို႔ နားမလည္ပါ၊ သူတို႔ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ ေစ်းနဲ႔ ဆမတန္ ေစ်းႏွိမ္ၿပီး ၀ယ္သားၾကတယ္။ လယ္သမားေတြ ခမွ်ာမွာ လက္က်န္ စပါးမ်ားကိုသာ ကုန္သည္ဆီ ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရတယ္။ ဥပမာ လယ္သမားတေယာက္ စပါး အတင္း ၁၀၀ ထြက္သည္ဆိုပါစို႔ ။ ကာလ ေပါက္ေစ်းက တတင္းကို ၁၀၀၀ က်ပ္ အျဖစ္ ထားလိုက္ပါ။ စစ္တပ္က ခဲြတမ္း စနစ္အရ စပါးေတြကို သူတို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တတင္း ၅၀၀ က်ပ္ႏွဳန္းနဲ႔ စပါး အတင္း ၃၀ အတင္းအၾကပ္ ၀ယ္ယူသြားတယ္။ ေနာက္ျပီး ကၽြဲႏြား ႒ားရမ္းခ၊ ေကာက္စိုက္ သမား ႒ားခ၊ လယ္သူရင္း ႒ားခ .. ဒီၾကား အမေတာ္ေၾကး ကလဲ ျပန္ဆပ္ရတာနဲ႔ လယ္သမားေတြ ခမွ်ာ လက္က်န္ စပါးအတင္း ၇၀ ဟာ သူတို႔ စားဖို႔ေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ ျဖစ္ေနရတဲ့ ဘ၀ပါ။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြက ျမန္မာ့ လယ္သမားေတြ ခံစားရခဲ့တာ ရာစုႏွစ္နဲ႔ ခ်ီေနပါၿပီေလ။

အခုလဲ ပိုက္ဆံေတာ့ ေခ်းပါတယ္။ အတိုးနည္းတယ္။ ဟုတ္ပါၿပီ ေကာင္းပါတယ္။ ျဖစ္ရမွာက ေနာက္တႏွစ္ စပါးေပၚရင္ စစ္တပ္က ခဲြတမ္းခ်ျပီး စပါး၀ယ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကာလေပါက္ေစ်း ေစ်းၿပဳိင္စနစ္နဲ႔ ၀ယ္မွသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းအက်ဥ္း အျမတ္ရမွေပါ့။ အခုက အျမတ္ရမဲ့ စပါးေတြကို စစ္တပ္က အတင္းအၾကပ္ ကိုယ္လိုတဲ့ ေစ်းနဲ႔ လာ၀ယ္ေနတယ္ ဆိုေတာ့ .. လယ္သမားဘ၀ ျမွင့္တင္ဖို႔ ဆိုတာက အိပ္မက္ပါပဲ .. စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံျပီး ဘာေတြညာေတြ၊ လယ္သမား လူတန္းစား ျမင့္တင္ရန္ ဘာေတြ ညာေတြ ေအာ္ေနတာက ၾကာပါျပီ။ လယ္သမားမ်ားဘ၀ လယ္လုပ္ရင္း လယ္ဆုံးရခဲ့တဲ့ ဘ၀ေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါ။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ အမွီ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေလာကမွာ တစခန္း ထလာတာကေတာ့ တတိယလွဳိင္း၊ တတိယအုပ္စု ျဖစ္တယ္။ ဒီ အာဂ်င္တာက ျပည္တြင္း အတိုက္အခံ အုပ္စုမွာေရာ ၊ အေ၀းေရာက္ အတိုက္အခံ ျမန္မာအတြင္းမွာ ပြက္ေလာရုိက္သြားတဲ့ အခင္းအက်င္း တခုပါပဲ။ ဒီ အအေတြးအေခၚကို ဘယ္သူက စ ထြင္လိုက္သလဲေတာ့ မသိ။ ယုတၱိက်က် စဥ္းစားရမည္ ဆိုလွ်င္ စစ္အုပ္စု အသိုင္းအ၀ိုင္းက ထုတ္လႊင္႔လိုက္တဲ့ သပ္ရႈိၿဖဳိခဲြျခင္း တခုလို႔ မွတ္ယူလို႔ ရပါ့မယ္။ ဒီအေတြးအေခၚကို လက္ခံ ယူငင္ၾကေသာ သူမ်ားကို အပိုင္း ၂ပိုင္းျဖင့္ ခဲြျခားျပီး သတ္မွတ္ရမည္။ တပိုင္းက ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ့မ်ားႏွင့္ ေနာက္တပိုင္းက ျပည္တြင္း အတိုက္အခံ ဆိုေသာ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေပၚ ဒီ အယူအဆ လႊမ္းမိုးမႈရွိလာတာက ၈၈ ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံရပ္ျခား အေျခခ်ခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္မွ စြန္႔လႊတ္လာခဲ႔ၾကေသာ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ အတိုက္အခံ အုပ္စုေတြ ကဲြလဲြမႈ၊ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံ ေနာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္ ၈၈ မွ ၂၀၀၀ အတြင္း ျပည္ပတြင္ အေျခခ်သူ အမ်ားစု ႏွင့္ ၂၀၀၀ ေနာက္ပိုင္း ျပည္ပသို႔ အေျခခ်လာေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးအတြင္း သေဘာထားမ်ား ကဲြလြဲမႈက စတင္ၿပီလို႔ အေျခခံရပါ့မယ္။ သေဘာထား ကဲြလဲြမႈမ်ား အေျခခံ အေၾကာင္းတရား မတူညီေသာ အခ်က္မ်ားျဖင့္ တဦးကို တဦး ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့လာျခင္း၊ သိုမဟုတ္ စစ္အုပ္စုမွ ျပည္ပသို႔ လြတ္လိုက္ေသာ သူလွ်ဳိဒလန္မ်ား၏ သပ္လွ်ဳိမႈမ်ားက ထို တတိယလွဳိင္း တတိယအုပ္စု ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းဟု ေယဘုယ် မွတ္ယူရမည္။ ဥပမာ။ ။ ၈၈ မွ ၂၀၀၀ အတြင္း ျပည္ပသို႔ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အေျခခ်လာသူမ်ားဟာ အမ်ားေသာ အားျဖင့္ ရန္ငါစည္းျပတ္ခဲ့ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၀ ေနာက္ပိုင္း လူသားျခင္း စာနာေသာ ပရိုဂရမ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခား အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ထြက္ခြာခဲ့ေသာ သူမ်ားအတြင္း ရန္ငါစည္းျပတ္မႈကို ကိုင္စဲြေသာ အေရအတြက္ဟာ ရာႏွဳန္းအားျဖင့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း က်န္ ရန္ငါစည္း မျပတ္ႏိုင္ေသာ ၇၀ ရာႏႈန္းေလာက္ဟာ ေလွႀကဳံစီး အခြင့္သာျဖင့္ ေရာက္လာေသာ သူမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရက တာ၀န္ ေပးအပ္လိုက္ေသာ ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္သည္႔ က်ီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေရွ႕ေရာက္ႏွင္႔ေနေသာ ရန္ငါစည္း ျပတ္ေသာ သူမ်ားက ထို ၇၀ ရာႏႈန္းေလာက္ ရွိေသာ အေ၀းေရာက္ ျမန္မာမ်ားစုအေပၚ အျမင္မၾကည္လင္ ခဲ့ၾကေပ။ ထို အျမင္ မၾကည္လင္မႈမွ အစျပဳ၍ ၇၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရး မူ၀ါဒအရ ရန္ငါစည္း ျပတ္ခ်င္ေသာ္ျငားလည္း ၈၈ အေရးေတာ္ပုံမွ ထြက္ခြာလာေသာ ပထမဦးစြာ ေရာက္ရွိေနေသာ သူမ်ား၏ အျမင္မၾကည္လင္မႈ ဒဏ္၊ ျပည္တြင္း မိသားစုမ်ား ထိခိုက္ႏိုင္မွာလား ဒဏ္ စေသာ သို႔ေလာ သို႔ေလာ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ တတိယလွဳိင္း ဆိုေသာ တတိယ အုပ္စု အယူအဆဟာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အတြင္း ေခတ္စားလာေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္တပိုင္း အားျဖင့္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအတြင္း ထိုအယူအဆကို လက္ခံေသာ သူမ်ားကို တခ်က္ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ၿပီး သုံးသပ္ရရင္...ျဖင္႔ ထိုသူမ်ားဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအတြင္း အထင္ကရ အဓိက အတိုက္အခံမ်ား ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD အဖဲြ႔၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖဲြ႔မွာ သေဘာထား ကဲြလဲြၿပီး ထြက္ခြာလာေသာ သူမ်ား ၊ မူလ အစကတည္းက အျမင္ မၾကည္လင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားဟာ အဓိက အတိုက္ခံမ်ားႏွင့္ ကဲြလဲြျပီး သကာလ သူတို႔ ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္လမ္းရမဲ့ ႏိုင္ငံေရးမႈဟာ မည္မည္ရရ မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရုတ္တရက္ ေပၚထြက္လာေသာ တတိယလွဳိင္း သို႔မဟုတ္ တတိယ အုပ္စု ဆိုေသာ အေတြးအေခၚ အေပၚ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီး ၎တို႔၏ အနာဂတ္ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ထိုအယူအဆကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လက္ခံယူငင္ သုံးစဲြလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

တတိယလွဳိင္း သို႔မဟုတ္ တတိယအုပ္စု၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆဟာ ဘက္မလိုက္ ၾကားေန ၀ါဒပါပဲ။ အေမရိကန္ ဆိုဗီယက္ စစ္ေအးတိုက္ပဲြ ကာလကို ၾကည့္လိုက္ပါ.. အရင္းရွင္စနစ္ (ထိုစဥ္က နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒကို မုန္းတီးေန) ကို လက္မခံတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္ စံနစ္အား လက္ခံတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဟိုမေရာက္ ဒီမေရာက္ စံနစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးကို လက္ခံေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက တတိယအုပ္စုကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ၾကားေန၀ါဒဟာ ဘက္မလိုက္ဘူး ဆိုေသာ္ျငားလည္း မျမင္ႏိုင္ေသာ အပိုင္းက ဘက္တခုအတြင္း ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဆိုခဲ့ေသာ အပိုင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အေတြ႔အႀကဳံအရ ေထာက္ရႈ႕ ရလွ်င္ ABSDF အဖဲြ႔အတြင္း ႏွစ္ျခမ္းကဲြခဲ့ေသာ ကာလတခုကို သတိရ လိုက္မိပါရဲ႕ ... ထိုစဥ္က တဖဲြ႔လုံးကို မဆိုလိုပါ၊ စာေရးသူတို႔ ေတာင္ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကဲြၿပဲမႈ အေနအထားႏွင့္ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေလာကအတြင္း ေပၚထြက္လာသည့္ တတိယအုပ္စုႏွင့္ အေျခခံ တူညီေနေၾကာင္းကို သက္ေသျပဳလိုေသာေၾကာင့္ ႏွဳိင္းယွဥ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ဟိုး ယခင္ ဂ်ီစီဘီေအ၊ ဖဆပလ၊ ဗကပ အကဲြအၿပဲကို ခဏ ထားလိုက္ပါ။ ABSDF ဗဟိုကဲြခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေတာင္ပိုင္း ABSDF တပ္ရင္းမ်ားသို႔ အကဲြအၿပဲ ဂယက္ ရိုက္ခတ္ခဲ့လာသည္။ ထိုရိုက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စုစုစည္းစည္း ရွိခဲ့ေသာ တပ္ရင္းမ်ားဟာ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ အဖဲြ႔ကို လက္ခံေသာ အဖဲြ႔၊ မိုးသီးဇြန္အား လက္ခံေသာ အဖဲြ႕ႏွင့္ ဘက္မလိုက္ ၾကားေနအဖြ႔ဲ စေသာ အဖဲ႔ြ ၃ဖဲြ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ထို ဘက္မလိုက္ ၾကားေန၀ါဒကို လက္ခံခဲ့ေသာ သူမ်ားသည္ ဘက္မလိုက္ဘူးဟု တေၾကာ္ေၾကာ္ ေအာ္ေနေသာ္ ျငားလည္း အမ်ားအားျဖင့္ မိုးသီးဇြန္အား လက္ခံေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ အေၾကာင္းျပတာက အဖဲြ႔ႏွစ္ဖဲြ႕ ျပန္ေပါင္းစပ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုဘက္မလိုက္ အယူအဆကို လက္ခံခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ အေၾကာင္းျပ ေစကာမူ ထို အေတြးအေခၚကို ထြင္လိုက္ေသာ အဓိက လူမ်ားမွာ စခန္း ကိုယ္စားလွယ္ ျပန္လည္ မေရြးခ်ယ္ ခံရေသာသူမ်ားႏွင့္ မိုးသီးဇြန္အား ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခင္မင္ေလးစား ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထို ABSDF အဖဲြ႔၀င္မ်ားကို အျပစ္ျမင္ ပုတ္ခတ္ေနသည္ မဟုတ္၊ ယခု ျဖစ္ေပၚေနေသာ တတိယလွဳိင္း (သို႔) တတိယ အုပ္စုသည္လည္း ABSDF အဖဲြ႔အတြင္း ျဖစ္ပြားသကဲ့သို႔ ဘက္မလိုက္ ၾကားေန တတိယ အေတြးအေခၚသည္ ဘက္တခုအား မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ တျခားေသာ ဘက္တခုကို အားျပဳေနေသာေၾကာင့္ ဆင္ျခင္ ေတြးေတာႏိုင္ရန္ ႏႈိင္းယွဥ္ တင္ျပခ်က္မွ်သာ ျဖစ္၏။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ႔ ႏိုင္ငံေရးအတြင္း စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ စနစ္ကို လက္ခံသူမ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒကို လက္ခံသူမ်ား ႏိုင္ငံကို ပဲ့ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ တဦးကိုတဦး တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တဖဲြ႔ႏွင့္တဖဲြ႔ ၿပဳိင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ သိုေသာ္လည္း ၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္မ်ားက ႏိုင္ငံကို အၾကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ကိုင္ ႏိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ဒါလည္း အထင္ကရ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေကာင္းက်ဳိး အမ်ဳိးသား ေကာင္းစားေရးကို အဓိကမထားပဲ၊ မိမိအဖဲ႔ြ အာဏာရရွိေရးကို လက္ကိုင္ျပဳ၍ အၿပဳိင္အဆုိင္ ကဲြလဲြၾကၿပီးေနာက္ ျပဳိင္ဆိုင္မႈ ကာလမ်ားအတြင္း အမိန္႔ႏွင့္စည္းကမ္း စနစ္တက် အျပည့္အ၀ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ အုပ္စုမွ အႏိုင္ရလာခဲ့သည္ဟု ေျပာရင္ မွားႏိုင္မည္ဟု မထင္ေပ။

စစ္ေအး တိုက္ပဲြအတြင္း အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ၀ါဒကို အၾကြင္းမဲ့ လက္မခံခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံသည္ ယခုလို ဆင္းရဲ မြဲေတရမည္ မဟုတ္ပါ။ ယေန႔ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး ၿပဳိင္ဆိုင္မႈဟာ အာဏာရ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ တဦးတေယာက္အတြင္း အာဏာကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ သမားမ်ား၏ တိုက္ပဲြသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တတိယလွဳိင္းကို လက္ခံေသာ သူမ်ားဟာ ဘက္တဘက္တြင္ ရပ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္ ဗ်ဴရုိကရက္တို႔ကို အထူး သတိထားသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အာဏာ အၾကြင္းမဲ့ျဖစ္ေအာင္ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးလာရင္ ရက္စက္ဖို႔ အဆင္အသင့္ ရွိေနတတ္သည္။ ၿပီးေနာက္ ထိုအေတြးအေခၚ(တတိယအုပ္စု) ရွိသူမ်ားကို ဘက္တဘက္မွ မူတခုအား အေသဆုပ္ကိုင္ၿပီး ရပ္ေနေသာ သူမ်ားက လုံး၀ဥသံု လက္မခံၾကေပ။ သံသယ ရွိ၏။

ထို သံသယ၏ အက်ဳိးအဆက္ အရ ခြပ္ေဒါင္း၊ ကေဒါင္း အမွတ္တံဆိပ္ရွိ အလံ ေအာက္ကသူ သို႔တည္းမဟုတ္ အရာ၀တၱဳ တခုခုကို ျမင္လွ်င္ ကန္႔လန္႔တိုက္မည္၊ အကုန္ရိုက္မည္ အယူအဆကို ရိုက္သြင္း ခံထားရေသာ ဘက္တဘက္မွ အညံစား လူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့လွ်င္ မိမိတို႔သာလွ်င္ ကိုယ္က်ဳိးနဲရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း...


လူလ

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ...

Sunday, December 27, 2009

note 51

21.12.2009တ႐ုတ္ဒု-သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း
သေဘာတူညီခ်က္ (၁၆) ခု လက္မွတ္ေရးထိုးတ႐ုတ္ဒု-သမၼတ မစၥတာ ရီွက်င့္ဖ်င္၏ (၂) ရက္ၾကာ အလည္ပတ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ယခုလ (၁၉) ရက္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့စဥ္ အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၆) ခု လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာ ဝယ္ယူေရး စသည့္သေဘာတူညီခ်က္ (၅) ခု၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္ (၇) ခု၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (၃) ခု၊ စြမ္းအင္က႑၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းသေဘာတူ ညီခ်က္ (၁) ခု စုစုေပါင္း သေဘာတူညီခ်က္ (၁၆) ခုႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ယေန႔ထုတ္ နအဖပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ဒု-သမၼတ၏ ခရီးစဥ္အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဗဟို႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာန၊ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနတို႔က အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ထိန္းသိမ္းသြားရန္၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအေရး နယ္ပယ္တို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ အဆက္အသြယ္ရိွရန္ စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
(NEJ)
+++++

ေဒၚစုအမႈ အယူခံ ဗဟိုတရား႐ုံး လက္ခံ

ခ်င္းမုိင္(မဇိၩမ) ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္အစိုးရက လႊတ္ေပးမည္ဟု ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ဗဟုိ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က သူမအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက္ အယူခံ တင္သြင္းျခင္းကို ယေန႔ လက္ခံ လုိက္သည္။

ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ဗဟို တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ၾကားနာခဲ့ၿပီးေနာက္ အသက္ ၆၄ ႏွစ္ အရြယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၈ လျဖင့္ ဆုိင္းငံ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်ထားသည္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ေလွ်ာက္လဲထားမႈအေပၚ လက္ခံၾကားနာရန္ ညေန ၃ နာရီေက်ာ္တြင္ အမိန္႔ ခ်မွတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇိၩမ) ။
+++++

ရတနာပံု သတင္းစာ၀န္ထမ္းမ်ား အလုပ္ျပဳတ္

ဆူပူမႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီရႏိုင္ဟု ေဖာ္ျပလိုက္သည့္ မႏၲေလး ရတနာပံုသတင္းစာ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာအပါအ၀င္ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပါ၀င္သူအားလံုးကို အလုပ္ထုတ္လုိက္သည္။

အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ထုတ္ေ၀သည့္ ရတနာပံု ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ၿပီးခဲ႔သည့္ ႏို၀င္ဘာ (၁၃) ရက္ေန႔က စစ္အစိုးရ အာေဘာ္ ဆူပူမႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီမရႏိုင္ ဆိုသည့္ စာသားကို မွားယြင္းေဖာ္ျပျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသို႔ အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး စည္ပင္သာယာ အႀကီးတန္းအရာရွိက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
(NEJ)
+++++

အေမရိကန္ သံ႐ုံးႏွင့္ ေတြ႔လိုေၾကာင္း ညီညီေအာင္ ေျပာ


နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ စစ္ေခြးတိုက္တြင္ ေနေနရေသာ ကိုညီညီေအာင္က အေမရိကန္ သံ႐ုံး ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေရွ႕ေနကို ေတြ႔ခြင့္ရလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္ဟု မိသားစုဝင္တဦးက ေျပာသည္။အက်ဥ္းသား အခြင့္အေရးအတြက္ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ စတင္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပရာ သံုးရက္အၾကာတြင္ စစ္ေခြးတိုက္ အပို႔ခံခဲ့ရသည္။ ေအာက္ထပ္တြင္ စစ္ေခြးမ်ား ေမြးျမဴထားရွိသည့္ ၈ ေပ ပတ္လည္အခန္းတြင္ တဦးတည္း ထားရွိသည္။အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ Howard Berman ၊ Mr. Frank Wolf ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ပူးတြဲဥကၠ႒ Mr. Tom Lantos အပါအဝင္ အမတ္ ၅၃ ဦးက ေတာခုိ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ကိုညီညီေအာင္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံ လိပ္မူထားသည့္ ေပးစာကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးထားျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒအရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ပါ အက်ဳံးမဝင္သည့္ အျပင္ ဗီယန္နာ ကြန္ဗင္းရွင္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္းႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ ေဆးဝါး ကုသမႈ၊ အစားအေသာက္၊ လံုေလာက္သည့္ အနားယူခြင့္ မေပး၊ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းခဲ့သည့္အျပင္ လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း စာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သူ၏ အမႈအေၾကာင္းသည္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအၾကား အထူးစိတ္ဝင္စားစရာ အေၾကာင္းအရာတခုျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္အေပၚ အဖုအထစ္ ျဖစ္ေစသည္ဟု ေပးစာထဲတြင္ ပါရွိသည္။
(မဇၥ်ိမ)။
-----------------

22.12.2009


ေရြးေကာက္ပဲြ စည္း႐ံုးေရးသမားမ်ားကို ႀကံ့ဖံြ႔က ႐ိုက္ႏွက္


နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စည္း႐ံုးေရး ဆင္းေနစဥ္ ႀကံ႕ခုိင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အဖဲြ႔ဝင္မ်ားက ဝုိင္းဝန္း ႐ိုက္ႏွက္သျဖင့္ ပါတီဝင္ အနည္းဆံုး ၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီတခုက ေျပာသည္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္တဖက္ကမ္း အလတ္ေခ်ာင္းရြာတြင္ ေဟာေျပာပဲြ ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ေနစဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြင္းေရးမႉး ဦးျမင့္လြင္ ဦးေဆာင္သည့္ ႀကံ့ဖြံ႔ဦးေရ ၂၀ ခန္႔ႏွင့္ ေက်းရြာလူထု စုစုေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔က ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဆုိသည္။ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အလံ၊ ပါတီတံဆိပ္၊ စာရြက္စာတမ္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၊ သံုးေရာင္ခ်ယ္ ေနာက္ခံ ေဒါင္းအလံ၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ) အနီေရာင္ေအာက္ခံ ခြပ္ေဒါင္းအလံမ်ား မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ကိုရဲထြန္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
(မဇၥ်ိမ)
----------------

22.12.2009

႐ုရွမွ MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္ အစီး (၂၀) ျမန္မာသို႔ ပို႔ရန္ရိွ

႐ုရွႏိုင္ငံက MiG-29 အမ်ဳိးအစား တိုက္ေလယာဥ္ အစီး (၂၀) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုး လုိက္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ Kommersant သတင္းစာကို ကိုးကားၿပီး ေအအက္ဖ္ပီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း၌ လက္မွတ္ေရထုိးျခင္းျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးေငြအားျဖင့္ ယူ႐ို သန္း (၄၀၀) နီးပါး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၅၇၀) ခန္႔ရိွသည္ဟု Rosoboronexport ႐ုရွလက္နက္အေရာင္းကုမၸဏီကို ကိုးကားၿပီး သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကလည္း MiG-29 အမ်ဳိးအစား ေလယာဥ္ (၁၂) စီးကို ႐ုရွက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုတႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သေဘာတူညီမႈသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အယ္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံသို႔ အလားတူ ေလယာဥ္မ်ား ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တန္ဖိုးအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း Kommersant သတင္းစာတြင္ ပါရိွသည္။
(NEJ)
+++++

ေဒၚစု ေနအိမ္ျပင္ေနမႈကို အကိုရင္းျဖစ္သူက ကန္႔ကြက္

ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ) ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ ျပင္ဆင္ေနမႈအား အကိုျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦး၏ ကုိယ္စားလွယ္က ရန္ကုန္တုိင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာတြင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

တကၠသုိလ္ ရိပ္သာလမ္းရွိ ေနအိမ္ကုိ ျပင္ဆင္ေနျခင္းအား အကုိအရင္း ျဖစ္သူ၏ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိးဝင္းႏုိင္က ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔၌ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးတြင္ ႏႈတ္ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇိၩမ) ။
+++++

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ထက္၀က္ေက်ာ္ ပိတ္သိမ္းရဖြယ္ရွိ


အပ္ထည္ကုန္ ေလ်ာ့က်လာျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း ထက္၀က္ေက်ာ္ ပိတ္သိမ္းရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာဆိုသည္။

ေအာ္ဒါခ်ဳပ္ထည္မ်ားကို လက္ခစားစနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္လာျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ တက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႔အထည္ခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းတြင္ ေစ်းႏႈန္းမယွဥ္ႏိုင္ဘဲ ေအာ္ဒါရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ယခု အခက္အခဲျဖစ္ေနမႈေၾကာင့္ ပုဂၢလိက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သား (၂) ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ကို အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ဖက္စပ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုေပါင္း (၁၃၀) ခန္႔ရွိေနၿပီး လုပ္သား (၄) ေသာင္းခြဲခန္႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးထားသည္။
(NEJ)
+++++

ရန္ကုန္တြင္ မဲစာရင္း ေကာက္ၿပီ


နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ရန္ကုန္တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၌ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲေပးႏိုင္မည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ လူစာရင္းမ်ား ေကာက္ခံေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား အဆိုအရ သိရသည္။

အလံု၊ အင္းစိန္၊ ေရႊျပည္သာ၊ ေတာင္ဒဂုံႏွင့္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ ရာအိမ္မႉးမ်ား၊ ရယက ရပ္ကြက္ ေကာင္စီဝင္မ်ားက စာရင္းေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမ)။
-----------------

24.24.2009

အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မည္

အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ တုိးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ မ်က္ႏွာစုံညီေတြ႔ဆုံၿပီးမွသာ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မည္ဟု ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။ ၂၀၀၉ ခု ေအာက္တိုဘာ (၂၂) ရက္ေန႔ အန္အယ္လ္ဒီ အထူးေၾကညာခ်က္တြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ တိုးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥကို အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆုံခြင့္ရသည့္အခါ ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္၍ ဆုံးျဖတ္မည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရးဥပေဒကို သက္ဆိုင္ရာမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္အခါတြင္ လိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္ဟု ပါရိွသည္။
(NEJ)
+++++

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္ေၾကာင္း အန္အယ္ဒီ ေျပာဆို


ခ်င္းမုိင္(မဇိၩမ)။ ။ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ ျပင္ဆင္ေနမႈကို ရပ္ဆုိင္းထားရသျဖင့္ သူမ၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စုိးရိမ္ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္လ္ဆုရွင္၏ ေနအိမ္ ျပင္ဆင္ေနသည္ကုိ အကုိရင္း ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ကန္႔ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈ ယမန္ေန႔ကစ၍ ရပ္ထားရသည္။
ခ်င္းမုိင္(မဇိၩမ)။
+++++

ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ား ၾကပ္မတ္ခံေနရ

ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း၊ အခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔က စည္းမ်ဥ္းသစ္ခ်မွတ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီက စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ (၂၇) ရက္တြင္ ေရႊခံုတိုင္အထူးကုေဆးခန္းတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သူ အသက္ (၁၅) ႏွစ္အရြယ္ (၉) တန္း ေက်ာင္းသူ မခိုင္ရႊန္းလဲ့ရည္ ကိစၥရပ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးတဦးက ေခတ္ၿပိဳင္သုိ႔ ေျပာသည္။အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္က်င့္၀တ္သိကၡာ က်င့္စဥ္မ်ားကို လိုက္နာေရး၊ ေရာဂါမွန္ကန္စြာရွာေဖြဆံုးျဖတ္ေရး၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားတြင္ လူနာႏွင့္ လူနာရွင္မ်ားအား ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းၿပီး ကုသမႈၿပီးဆံုးသည္ထိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို သိရွိလိုက္နာေရးအတြက္ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ ဌာနႀကီးမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေဆးခန္း တာ၀န္ခံမ်ားကို ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကား ႀကီးၾကပ္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါရွိေၾကာင္း ထိုဆရာ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။
(NEJ)
+++++

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူ ေထာင္တြင္း၌ ကြယ္လြန္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာမ်ား လမ္းေလွ်ာက္ ေမတၱာပို႔ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူ မတင္တင္ေထြးသည္ ယမန္ေန႔က ႏွလံုး ေသြးေၾကာေပါက္ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ ေဆး႐ံု၌ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းကို ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း - AAPP (B) က အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္သည္။
(မဇၥ်ိမ)။
--------------

24.12.2009

အန္ဒီေအ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအား လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ၫႊန္ၾကား

ဦးဆခံုတိန္႔ယိန္း ဦးေဆာင္သည့္ အန္ဒီေအ (ကခ်င္) နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖဲြ႔တြင္ မပါဝင္သည့္ တပ္မႉး၊ တပ္သား၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ လက္နက္မ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံၾကရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း တပ္မႉးေဟာင္းတဦးက ေျပာသည္။
(NEJ)
+++++

ဝေဒသအတြင္းရိွ တ႐ုတ္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို ၀တပ္ဖြဲ႔က ကာကြယ္သြားမည္

ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ေခၚ ဝတပ္ဖဲြ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသအတြင္းရိွ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတုိ႔၏ ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္ဆံုး႐ံႈးမႈ မရိွေရးအတြက္ ကာကြယ္သြားၾကရန္ ဝတပ္ဖဲြ႔က ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အနီးရိွ ဝမ္ဟုန္ေဒသအပါအဝင္ ဝတပ္ဖဲြ႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ကတည္းကစ၍ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏံွစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းအရ ရာဘာစိုက္ခင္း ဧက (၁) သိန္းဝန္းက်င္၊ လက္ဖက္စိုက္ခင္း ဧက (၃) ေသာင္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးထားၿပီး အမ်ားစုကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီတုိ႔က ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွထားသည္ဟု ဝသတင္း ရပ္ကြက္အရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ စုစုေပါင္း ကီလိုဝပ္ (၁၃,၅၉ဝ) ထြက္ရိွသည့္ ေရအားလွ်ပ္စက္႐ံု (၈) ခုရိွၿပီး ရာဘာစက္႐ံု၊ သတၱဳမိုင္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳသန္႔စင္ စက္႐ံုမ်ားလည္းရိွရာ အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဝတပ္ဖဲြ႔ အၾကား အက်ဳိးတူဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မ်ား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကို လံုၿခံဳမႈ အာမခံခ်က္ေပးရန္အတြက္ ဝတပ္ဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စစ္ဘက္ေရးရာအရာရိွခ်ဳပ္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္လ ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ဝတပ္ဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူက ေျပာသည္။
(NEJ)
--------------

Sunday, December 20, 2009

note 50

14.12.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂါရ၀ျပဳေရးအစီအစဥ္
ဦးေအာင္ေရႊထံ နအဖရဲခ်ဳပ္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေအာင္ေရႊ၊ ဦးလြင္ႏွင့္ ဦးလြန္းတင္တုိ႔သုံးဦးအား လာေရာက္ဂါရ၀ျပဳရန္ အစီအစဥ္ရိွေၾကာင္း နအဖစစ္အစုိးရ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ရီက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊေနအိမ္သုိ႔ ယေန႔လာေရာက္ေျပာဆိုသည္ဟု သိရသည္။

ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီခန္႔တြင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ရီက ဦးေအာင္ေရႊထံ လာေရာက္၍ သေဘာထားေမးျမန္းေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။
(NEJ)
+++++

ျမန္မာ့ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ တုိးပြါးလာဟု ကုလေျပာ

ဘန္ေကာက္ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာ့ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၀၆ ကတဲကစ၍ ၅၀%နီးပါး ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈ႐ုံး (UNODC) အစီရင္ခံစာကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈသည္ ၃ ႏွစ္ဆက္တိုက္ တိုးပြါးလာခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရး ေအဂ်င္စီက ေျပာသည္။ ေလ့လာခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေသာေျမမွာ ဟက္တာေပါင္း ၃၁၀၀၀ ရွိၿပီး ယင္းသည္ ယမန္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ၁၁% တိုးတက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈသည္ ျမင့္တက္လာသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ကုလေအဂ်င္စီ က ဤေဒသသည္ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး အက္ဖီတမင္း (amphetamines) ကဲ့သို႔ေသာ လူလုပ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာျဖစ္လာသည္ဟု မၾကာမီက သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤေဒသတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဓိကထုတ္လုပ္သူ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။
(မဇၩိမ)။
+++++


ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ကို ဦးပိုင္လီမိတက္ လႊဲေျပာင္းယူရန္ ညႇိႏိူင္း


ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္းကို ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္မွ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေနသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းတခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္လုပ္ငန္းကို ဦးပိုင္လီမိတက္က ၂၀၁၀ မတိုင္မီ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ စီးပြားေရးအုပ္စုျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္က ၂၀၁၀ မတိုင္မီ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးတခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္းကို ႏွစ္ရွည္ ငွားယမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
(NEJ)
+++++

စစ္ေတြၿမိဳ႕ သမုိင္းဝင္ သခၤ်ဳိင္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရမည္

ဒါကာ (မဇၩိမ)။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ၂၂၅ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိ အာက်ိတ္ေတာ္ကုန္းရွိ သခၤ်ဳိင္းကို ေနရာသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စစ္ေတြေျမာက္ဘက္ ၂ မုိင္ခန္႔အကြာမွ ၁၀ မိုင္ခန္႔ေဝးသည့္ မန္ဇီအရပ္သို႔ လာမည့္လကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ေရႊ႕ရန္ အေနာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အေျခစိုက္သည့္ အမ္းၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး႐ံုးက ယခုလဆန္းတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းေနရာတြင္ မိုးေလဝသစခန္းတခု တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ မယက ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမွ ဝန္ထမ္းတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ဒါကာ (မဇၩိမ)။
+++++

အႏုပညာေၾကး ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ မိုက္ကယ္လန္း ဂီတပြဲ ပ်က္

နာဂစ္ရန္ပံုေငြအတြက္ ထူးကုမၸဏီက အဆိုပါဂီတပြဲကို ယခုလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ညႇိႏႈိင္းခဲ့ေသာ္လည္း အႏုပညာေၾကး ျမင့္မားလြန္းသည့္အတြက္ ငွားရမ္းရန္ မတတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပြဲပ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိုက္ကယ္လန္း ေတးဂီတအဖြဲ႔က ယခုလ (၁၂) ရက္ေန႔က မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၎တို႔၏ဂီတပြဲတြင္ ယခုႏွစ္အတြက္ ကမာၻလွည့္ဂီတပြဲ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိုက္ကယ္လန္း ဂီတအဖြဲ႔၏ ဂီတပြဲလက္မွတ္ တေစာင္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၀) ခန္႔ရွိေနရာ ျမန္မာလူထုအတြက္ ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္မ်ားေနသည္ဟု သိရသည္။ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ နာဂစ္ရန္ပံုေငြအတြက္ မိုက္ကယ္လန္း ေတးဂီတအဖြဲ႔ ရန္ကုန္တြင္ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖမည္ ဆိုသည္ကို ထူးကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေတဇသား ျပည့္ၿဖိဳးေတဇ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို သတင္းေရးသားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂီတပြဲလက္မွတ္ စံုစမ္းသူမ်ား အလုပ္႐ႈပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ မိုက္ကယ္လန္း ဂီတပြဲ ပ်က္သည္ဆိုသည္ကိုမူ အသိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
(NEJ)
+++++

တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ က်ဆင္းမည္ဟု
မူးယစ္ေလ့လာသူမ်ား ေထာက္ျပ


ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ နအဖ စစ္အစုိးရသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အရင္ဦးဆုံး လုပ္ေဆာင္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ မူးယစ္ေဆးဝါး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

အဓိကမွာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ားကို နအဖစစ္အစိုးရက ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ရွမ္းမူးယစ္ေဆးဝါး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ခံ ဦးခြန္ဆုိင္းက ေျပာသည္။လြန္ခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ (၂) ဆ တုိးပြားလာေၾကာင္း ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုး (UNODC) ၏ အစီရင္ခံစာ ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဦးခြန္ဆိုင္းက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕က လက္နက္ဝယ္ယူရန္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးလာသည္ဟူေသာ ကုလသမဂၢ၏ စြပ္စြဲခ်က္မွာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။နအဖ စစ္အစုိးရက အျပဳသေဘာမေဆာင္ဘဲ အမိန္႔အာဏာျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ စုိက္ခုိင္းေနေသာ ဘိန္းအစားထုိးသီးႏွံ စီမံကိန္းမွာ ကမာၻ႔စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္လာက ေတာင္သူမ်ားက ၎တို႔ဘ၀ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အတြက္ ဘိန္းျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၏ မေသခ်ာ၊ မေရရာမႈမ်ားကလည္း ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာေအာင္ ေဒသခံတုိ႔အား တြန္းပုိ႔ေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း မူးယစ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူတုိ႔က ေျပာဆုိၾကသည္။
(NEJ)
++++


ေဒၚစုႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား ေဆြးေႏြး


ခ်င္းမုိင္(မဇိၩမ)။ ။ ေနအိမ္တြင္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ က်ခံေနရေသာ အမႈအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ ေရွ႕ေန ၄ ဦးတို႔ ယေန႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဦးၾကည္ဝင္း၊ ဦးလွမ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္တို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ အတိုက္အခံေခါင္္းေဆာင္၏ ေနအိမ္ၿခံဝင္းဆီသို႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး ၂၅ မိနစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေနအိမ္ဝင္းအတြင္း ဝင္ခြင့္ရခဲ့သည္။

၄ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ေသာ္လည္း သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ေသာ ၿခံအတြင္းမွ ေနာက္ထပ္မိနစ္ ၂၀ ခန္႔အၾကာတြင္ ျပန္ထြက္လာၾကသည္။
္(မဇိၩမ)။
+++++

ကုိကိုးကၽြန္းသို႔ ဒုတိယခရီးစဥ္ ထပ္မံေျပးဆြဲမည္

အမ်ားျပည္သူတို႔အား သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ကိုကိုးကြ်န္းကို ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ စစ္အစိုးရက ထပ္မံခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (တယက) က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္ကို ယခုလ (၂၄) ရက္တြင္ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္လုပ္ငန္းမွ သံလြင္သေဘၤာျဖင့္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယကမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက ေျပာသည္။

သြားေရာက္မည့္ကာလမွာ (၃) ညအိပ္ (၄) ရက္ ခရီးျဖစ္ၿပီး သေဘၤာတြင္ (၂) ေယာက္ အိပ္ခန္း တခန္းလွ်င္ က်ပ္ (၅) ေသာင္း၊ (၄) ေယာက္အိပ္ခန္း တခန္းလွ်င္ က်ပ္ (၄) ေသာင္းႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးတန္းကို က်ပ္ (၃) ေသာင္းခြဲ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါ သံလြင္သေဘၤာျဖင့္ပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏို၀င္ဘာ (၂၀) ရက္တြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ကိုကိုးကၽြန္းသို႔ ခရီးသည္ (၄၀၀) ေက်ာ္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ခရီးသည္အမ်ားစုမွာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အႏုပညာသည္မ်ား ပါ၀င္ၾကကာ ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားကို အသြားအျပန္ ခရီးစရိတ္ၿငိမ္းျဖင့္ ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
(NEJ)
+++++


စီးပြားေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္


(ခ်င္းမဇၩိမ မိုင္) ။ ။စီးပြားေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ဂ်ဳိးဇက္စတစ္လဇ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ က်ဆင္းေရး နဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒအတြက္ စစ္အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ပညာရွင္သည္ ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္က ကုလသမဂၢ Under Secretary General ႏွင့္ အာ႐ွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈ ေရးေကာ္မ႐ွင္ (ESCAP) ၏ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Dr. Noeleen Heyzer ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အား ေတြ႔ဆံုသည္ဟု ပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ိဳးဇက္ စတစ္လဇ္ ၏ ခရီးစဥ္ကိုေတာ့ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳေပ။
(မဇၩိမ)
+++++

16.12.2009

အန္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္ (၃) ဦးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆုံဂါရ၀ျပဳ


အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊအပါအ၀င္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ (၃) ဦးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန႔ နံနက္ပိုင္း၌ စိမ္းလဲ့ကန္သာဧည့္ရိပ္သာတြင္ ေတြ႔ဆုံဂါရ၀ျပဳခဲ့သည္ဟု အန္အယ္လ္ဒီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ (၁၄) ရက္တြင္ နအဖစစ္အစုိးရ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ရီက အန္အယ္လ္ဒီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊေနအိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂါရ၀ျပဳေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားေမးျမန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဦးေအာင္ေရႊ၊ ဦးလြင္ႏွင့္ ဦးလြန္းတင္တို႔ (၃) ဦးကို တေနရာတည္းတြင္ စုစည္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂါရ၀ျပဳခြင့္ ရရိွျခင္းျဖစ္သည္။

အန္အယ္လ္ဒီမွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး (၃) ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ သီးျခားေတြ႔ဆုံစကားေျပာၾကားခြင့္ ရသည္ဟုလည္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။
(NEJ)
+++++

ပါတီတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္ အန္အယ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား သေဘာတူ

ခ်င္းမုိင္(မဇိၩမ)။ ။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ သက္ႀကီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ယေန႔ သေဘာတူလိုက္ၾကသည္။

ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊ၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးလြင္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးလြန္းတင္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ စစ္အစုိးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ စိမ္းလဲ့ကန္သာ ဧည့္ေဂဟာတြင္ ၁ နာရီၾကာ ေတြ႔ဆံုစဥ္ စစ္အစိုးရ၏ စိန္ေခၚမႈကို ခံေနရေသာ ပါတီတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ရန္လိုအပ္ေနသည္ကို သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့ၾကသည္။ထုိ႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္၊ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ ေထာက္ခံသြားမည္ဟု ဦးလြန္းတင္က ေျပာၾကားသြားသည္ဟုလည္း သူက ကုိုးကားေျပာသည္။

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ႏွစ္ဘက္စလံုးက ယေန႔ ေတြ႔ဆံုမႈအေပၚ ဝမ္းသာအားရ ေက်နပ္ခဲ့ၾကဟန္ရွိသည္ဟု ပါတီသတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္းကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေအာင္ေရႊတုိ႔ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရခဲ့သည္။
ခ်င္းမုိင္(မဇိၩမ)။
+++++

သေရာ္စာဆရာ အီၾကာေကြးကြယ္လြန္


ေသာၾကာစာေစာင္တြင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စာေရးဆရာဂု႐ုႀကီး အီၾကာေကြး အသက္ (၇၂) ႏွစ္သည္ ယမန္ေန႔ ညေနက ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ေၾကာင္း မိသားစု၀င္တဦးက ေျပာသည္။

စာစတင္ေရးသားစဥ္ကစ၍ စာေပလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ တစိုက္မတ္မတ္ အေျခခ်လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး စာေရးျခင္းသက္သက္ျဖင့္ ဘ၀ရပ္တည္ခဲ့ကာ အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ လူပ်ဳိႀကီးဘ၀ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

၎ေနထိုင္ေသာ ေတာင္ဥကၠလာပ (၁၂ ) ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္ႏွင့္ၿခံ၀င္းကို ႀကိဳတင္လႉဒါန္း ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စာေပအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။
(NEJ)
+++++

စတစ္ဂ္လဇ္၏ လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးမႈအႀကံျပဳခ်က္ အန္အယ္ဒီႀကိဳဆို

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ ေဘာဂေဗဒ ႏိုဘယ္လ္ဆု႐ွင္ ဂ်ဳိးဇက္ စတစ္ဂ္လဇ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေဒသ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အႀကံျပဳခ်က္ကို ႀကိဳဆိုလိုက္ေသာ္လည္း ထိုအစီအစဥ္အတိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္လွ်င္ေတာင္မွ စီးပြားေရး ဖြံံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းစေတြ႔ရန္ ဆယ္စုႏွစ္ထက္ဝက္ၾကာျမင့္နုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္တဦးက သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္သည္။

မေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စစ္အစိုးရ အထက္ပိုင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အေမရိကန္ နုိင္ငံသား ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ မစၥတာ စတစ္ဂ္လဇ္၏ “ႏိုင္ငံေရး နဲ႔ စီးပြားေရး ခြဲ၍မရ” ဟူေသာ စကားကို သူက မီးေမာင္းထုိး ေျပာသြားသည္။

လက္ရွိတြင္ စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ႏိုင္ရန္ အေျခအေနမ႐ွိေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြက သံုးသပ္သည္။
ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။
++++

17.12.2009

ေကအန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမွသစ္မ်ား ခုတ္ခြင့္ ပုိေပးေန


ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဘုရားသုံးဆူ ေဒသတဝုိက္႐ွိ ေကအန္ယူ တပ္မဟာ (၆) ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ မဲကသာခြင္အတြင္း သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ကုိ ေကအန္ယူက ယမန္ႏွစ္ကထက္ ပုိမိုလုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕မွ သစ္လုပ္ငန္းရွင္တဦးက ေျပာသည္။နအဖစစ္တပ္၊ ဒီေကဘီေအ ပူးေပါင္းတပ္တုိ႔ႏွင့္ ေကအန္ယူအၾကား (၁) လနီးပါး တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း မရွိခဲ့သည့္ အဆုိပါ တပ္မဟာ (၆) ေဒသကုိ ယခု ပြင့္လင္းရာသီတြင္ နအဖႏွင့္ ဒီေကဘီေအတုိ႔ဘက္က စစ္ဆင္ေရး ျပန္လည္စတင္ရန္ရွိၿပီး ထုိေဒသကုိ ေကအန္ယူတုိ႔ လက္လႊတ္ရႏုိင္ေၾကာင္း ဒီေကဘီေအႏွင့္ နီးစပ္သူ စီးပြားေရးသမားတဦးက ေျပာသည္။
(NEJ)
+++++

ေဒၚစု ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းကို အေမရိကန္က ၾကိဳဆို


နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ႏိုဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သူမ၏ အမ်ဴိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD မွ အသက္အရြယ္ ၾကီးရင့္ၿပီး နာမက်န္း ျဖစ္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနက ယမန္ေန႔က ၾကိဳဆိုလိုက္သည္။

အထိန္းသိမ္းခံ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသက္ ၉၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ NLD ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ၊ ၈၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ CEC ေကာ္မတီဝင္ ဦးလြန္းတင္၊ ပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးလြင္တို႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စိမ္းလဲ့ကန္သာ ဧည့္ေဂဟာ၌ ယမန္ေန႔က တနာရီခန္႔ၾကာ ေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို NLD ပါတီ CEC အဖဲြ႔ဝင္ လူၾကီး ၃ ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳရန္ စစ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ အေမရိကန္က ၾကိဳဆိုပါေၾကာင္း ယမန္ေန႔က က်င္းပေသာ ေန႔စဥ္သတင္းစာရွင္းပြဲတြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အီယန္ ကယ္လီ (Ian Kelly) က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။
+++++

ကုိယ့္ဥပေဒ ကိုယ္ခ်ဳိးေဖာက္ဟု ဒိန္းမတ္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားက EU ကို စြပ္စဲြ


နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ဥေရာပသမဂၢ EU က ျမန္မာ စစ္အစုိးရကို ျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးကို ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ဝင္ခြင့့္ျပဳျခင္းသည္ မိမိဥပေဒကို မိမိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒိန္းမတ္ေရာက္ ျမန္မာ အတိုက္အခံမ်ားက ေျပာဆို လိုက္ၾကသည္။

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ညီလာခံသို႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းႏွင့္အဖဲြ႔ကို တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ EU ကို ျမန္မာမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ စြပ္စဲြ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမ)။
++++

18.12.2009

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ေကအန္ယူ ေျဖရွင္း

ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္္ၿမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က က်င္းပသည့္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ည၌ ဗုံးေပါက္ကဲြခဲ့သျဖင့္ လူအမ်ား ေသေက်ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္သည္ နအဖက ေကအန္ယူကို ေခ်ာက္တြန္းရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကအန္ယူ ဒု-ဥကၠ႒ ပဒုိေဒးဗစ္သကေဘာက ေျပာၾကားလုိက္သည္။ နအဖသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ျပႆနာရွာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ တပ္ဖဲြ႔အေနျဖင့္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ပင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုံး၀မရွိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အမ်ဳိးသား ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး ပဲြေတာ္ကို နအဖက ဖ်က္ဆီးျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ပဒုိေဒးဗစ္သကေဘာက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဗုံးေပါက္ကဲြမႈတြင္ အရပ္သား (၇) ဦးေသဆုံးၿပီး (၁၁) ဦးထိခုိက္ဒဏ္ရာရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ေကအန္ယူ၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ စစ္အစုိးပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ စြပ္စြဲထားသည္။
(NEJ)
+++++

ကိုညီညီေအာင္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပမႈ ရပ္ဆိုင္း


နယူးေဒလီ (အိႏၵိယ) ။ ။ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အစာငတ္ခံ ေနခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူ ကိုညီညီေအာင္သည္ ဆႏၵျပမႈ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ ေရွ႕ေနက ေျပာသည္။ အသက္ ၄၀ အရြယ္ ကိုေက်ာ္ေဇာလြင္ ေခၚ ကိုညီညီေအာင္က အက်ဥ္းသား အခြင့္အေရးေပးရန္ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က လိုက္ေလ်ာမႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ မည္သည့္ေန႔ရက္က ဆႏၵျပမႈ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရဘဲ ရွိသည္။

ယေန႔တြင္ အင္းစိန္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံးက စြဲခ်က္ႏွစ္ခုအတြက္ ရဲအရာရွိ သက္ေသတဦးစီကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။ လာမည့္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အမႈတင္သင့္၊ မတင္သင့္ကို ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးရမွာျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမ)
+++++

ညစ္ညမ္းစီဒီႏွင့္ဗြီဒီယိုေခြ (၅) သိန္းနီးပါး ဖ်က္ဆီး


ဆင္ဆာမဲ့ႏွင့္ ညစ္ညမ္းစီဒီႏွင့္ ဗြီဒီယိုအေရအတြက္ (၅) သိန္းခန္႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး၊ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းက ဖ်က္ဆီးလိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနမွ ေျပာခြင့္ရသူတဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါအေခြႏွင့္ ဓာတ္ျပားမ်ားမွာ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဖမ္းဆီးရမိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔နံနက္ (၇) နာရီခန္႔တြင္ မီး႐ႈိ႕ျခင္း၊ လမ္းႀကိတ္စက္ျဖင့္ ႀကိတ္နင္းဖ်က္စီးျခင္းတို႔ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၄ ခုမွ ၂၀၀၉ ခု ႏို၀င္ဘာလထိ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ျမန္မာတႏိုုင္ငံလံုးရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားမွ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ဆင္ဆာမဲ့့ႏွင့္ ညစ္ညမ္းအေခြႏွင့္ဓာတ္ျပားမ်ား အေရအတြက္မွာ (၄၉၅,၃၇၅) ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔အနက္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမ်ားမွ ဖမ္းဆီးရမိမႈမွာ အေရအတြက္ (၂၅၉,၈၁၈) ရွိေၾကာင္း အဆိုပါဌာနက တရား၀င္ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ စီဒီႏွင့္ဗြီဒီယိုမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ဆင္ဆာမဲ့ျမန္မာဗြီဒီယိုတိတ္ေခြ၊ ႏိုင္ငံျခားေခြ၊ ဗြီဒီယိုေလဆာဓာတ္ျပားမ်ားမွာ ျမန္မာကာရာအိုေက၊ ျမန္မာဇာတ္ကား၊ နိုင္ငံျခားဇာတ္ကားနွင့္ ညစ္ညမ္းကားမ်ားပါ၀င္ကာ စုစုေပါင္း ကာလတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ (၂,၄၇၆) သိန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးမွ ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။
(NEJ)
+++++

ဝ တပ္မ်ား အေရးေပၚ တိုးခ်ဲ႕ေနဟုဆို

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ စစ္အစိုးရက နယ္ျခားေစာင့္ တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ဖိအားေပး ခံေနရေသာ ဝ ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSA က အေရးေပၚ တပ္တိုးခ်ဲ႕ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

ယခင္က ဝ တပ္အတြင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖူးျပီး တ႐ုတ္ျပည္တြင္း သြားေရာက္ အေျခခ် ေနထိုင္ေနသည့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အင္အား မည္မွ်တိုးလာခဲ့သည္ကိုမူ အေသးစိတ္ ေျပာျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း UWSA တြင္ စစ္သည္ အင္အား ၃ ေသာင္းခန္႔ ရွိမည္ဟု ယခင္က ခန္႔မွန္းၾကသည္။
ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။
+++++

နာဂစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဂ်ပန္က (၅.၆) သန္း ကူညီ


နာဂစ္ဒဏ္သင့္ ေဒသမ်ားထဲမွ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္း (၂၀) တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေငြ ဂ်ပန္ယန္း သန္း ၅၈၀ (ကန္ေဒၚလာ ၅.၆ သန္း) ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဘိုကေလးႏွင့္ လပြတၱာတြင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ စာသင္ေက်ာင္း (၂၀) တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စစ္အစုိးရႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရတို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုလပထမပတ္အတြင္း၌ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းေထာက္ပံ့ေငြကို မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲမည္ကို အေသးစိတ္မထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း ပံုမွန္ လုပ္ထံုးလုပ္စဥ္အရမူ အန္ဂ်ီအိုမ်ားမွ တဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲေနသည္ဟု လပြတၱာအေျခစိုက္ အန္ဂ်ီအို၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။
(NEJ)
+++++

ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သားမ်ား ဆႏၵျပပြဲရပ္ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ) ။ ။ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ၾကက္သားစက္႐ုံတခုမွ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားက တရားဝင္အလုပ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပုိ လုပ္အားခ တိုးေတာင္းသည္ကို အလုပ္ရွင္က သေဘာတူသျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲ ၿပီးဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ Pepchaburi ခ႐ိုင္ စမုန္ေဒါအရပ္ရွိ Sahafarm ၾကက္သားစက္႐ုံ၌ ျမန္မာလုပ္သား ၄၀၀၀ ခန္႔က ယေန႔ အလုပ္မဆင္းဘဲ ေနခဲ့ၾကသည္။

မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ သတ္မွတ္ေပးရန္၊ အခ်ိန္ပုိေၾကးကို တနာရီ ဘတ္ ၂၀ မွ ၃၀ ဘတ္သို႔ တိုးေပးရန္ အပါအဝင္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား သေဘာတူခဲ့သည္။
ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ)
+++++

သတင္းစာပညာသင္တန္းမ်ား ထပ္မံေပးသြားဦးမည္


၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းတြင္ သတင္းစာပညာသင္တန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းက ပို႔ခ်ေပးသြားဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတဦးထံမွ သိရသည္။

စာနယ္ဇင္းသင္တန္းမ်ားကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးက ခ်မွတ္ေသာမူအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းက ႀကီးမႉး၍ ပို႔ခ်ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ၃/၂၀၀၉ စာနယ္ဇင္းသတင္း သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းကလည္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးကုိပဲ အရာရာတင္ျပေနရသျဖင့္ သတင္းစာပညာသင္တန္းမ်ား မည္မွ်ေပးေနေစကာမူ ျပည္တြင္း၌ ေျပာင္းလဲမႈတခုခု မရမခ်င္း ျမန္မာမီဒီယာေလာက အဆင့္ျမင့္လာႏိုင္စရာမရိွေၾကာင္း ျပည္တြင္းမီဒီယာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ယူဆၾကသည္။
(NEJ)
-----------------

Sunday, December 13, 2009

note 49

7.12.2009

ကိုညီညီေအာင္ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပ

စစ္အစိုးရ၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံေနရသည့္ ကုိညီညီေအာင္သည္ ေသာၾကာေန႔ ညေနပိုင္းမွစတင္ကာ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း၌ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနေၾကာင္း ၎၏အေဒၚျဖစ္သူ ေဒၚစုစုၾကည္က ေျပာသည္။

ဘန္ေကာက္ျမန္မာသံ႐ုံး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိး အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ကုိညီညီေအာင္ (ခ) ကုိေက်ာ္ေဇာလြင္ကုိ နအဖစစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာ (၁၄) ရက္ေန႔၌ အင္းစိန္ေထာင္တရား႐ုံးတြင္ အမႈစြဲတင္ခဲ့သည္။
(NEJ)
+++++

ေဒါက္တာဝင့္သူႏွင့္ တက္ၾကြသူမ်ား အမႈအတြက္ ေရွ႕ေနပါဝါ ေတာင္းခံ

အိႏၵိယ (မဇၥ်ိမ)။ ။ မႏၲေလးတုိင္း ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မွ ေဒါက္တာဝင့္သူ အပါအဝင္ နာဂစ္မုန္တုိင္းသင့္မ်ားကို ကူညီခဲ့သူ ၁၃ ဦး အမႈကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေန ၄ ဦးက ယေန႔တြင္ မႏၲေလး အုတ္ဖိုေထာင္တြင္းသို႔ ကိုယ္စားလွယ္လဲႊစာမ်ား ေပးပို႔လိုက္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန ဦးေရႊလွ အပါအဝင္ ေရွ႕ေန ၄ ဦးက ကိုယ္စားလွယ္လဲႊစာ (ေရွ႕ေနပါဝါ) ရရွိရန္အတြက္ အုတ္ဖိုေထာင္ ဝန္ထမ္းမွတဆင့္ ေဒါက္တာဝင့္သူတို႔ထံ ေပးပို႔လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရွ႕ေန ဦးေရႊလွႏွင့္အတူ ဦးျမင့္သြင္၊ ဦးမ်ဳိးေဆြႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိုးဟိန္း အစရွိသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားက လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ကာ၊ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ပုဒ္မျဖင့္ တရားစဲြမည္၊ မည္သည့္တရား႐ံုးတြင္ တရားစဲြမည္ကို အမႈသည္ ကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္ မေတြ႔ရေသးသျဖင့္ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ မသိၾကေသးပါ။

ယေန႔တြင္ ေဒါက္တာဝင့္သူ အမႈတဲြထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို တရား႐ံုးထုတ္ရန္အတြက္ အုတ္ဖိုေထာင္မွ ေခၚသြားခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕ေန ဦးျမင့္သြင္က ေျပာသည္။
(မဇၥ်ိမ)
+++++

ေသဆုံးခဲ့သူ ေက်ာင္းသူေလး၏ မိသားစုအား
အထူးကုေဆးခန္းက ေတာင္းပန္ၿပီ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂံုတိုင္ အထူးကုေဆးခန္း SSC ၌ ေဆးကုသရာမွ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ မခိုင္ရႊန္းလဲ့ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏မိဘမ်ားအား ေဆးခန္းမွ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔၀င္ စုစုေပါင္း (၄) ဦးက လာေရာက္ေတာင္းပန္ၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ၀ီးကလီးအယ္လဲဗင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အဆိုပါ သတင္းမွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကို ေက်နပ္ေအာင္ ေတာင္းပန္သြားေၾကာင္းႏွင့္ (၂) နာရီခန္႔ စကားေျပာဆိုသြားေၾကာင္း မိသားစုက ေျပာသည္။
(NEJ)
+++++

က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ ေရႊထည္မ်ား ခိုးယူမႈ တရားခံ မမိေသး

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ ျမျမင့္မိုရ္ေရႊဆိုင္မွ သိန္းေပါင္း ၅၀၀၀ နီးပါး တန္ဖိုးရွိ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား ယခုလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရာ တရားခံကို ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ရဲသတင္းရပ္ကြက္က ဆုိသည္။

ေရႊခ်ီရပ္ကြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတြင္ ေရႊဆိုင္ဖြင့္ထားသည့္ ျမျမင့္မိုရ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ယခုလ ၃ ေန႔တြင္ ေရႊထည္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ကို သိရွိရာမွ တိုင္တန္းလာသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက ေနအိမ္ အေဆာက္အဦအတြင္း ခိုးမႈ - ပုဒ္မ ၃၈၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ စိန္လက္စြပ္ ၃၆ ကြင္း၊ ေရႊလက္ေကာက္ အကြင္း ၃၀၀၊ ၂ က်ပ္သား ေရႊဆဲြၾကိဳး ၂၀၀ ကံုး၊ ၄ က်ပ္သား ေရႊဆဲြၾကိဳး ၂၅ ကံုး အပါအဝင္ ကာလတန္ဖုိး သိန္းေပါင္း ၄ ေထာင္ ၉ ရာ ၇၅ သိန္း ၂ ေသာင္း ရွိေၾကာင္း ပိုင္ရွင္မ်ားက ၃ ရက္ေန႔ကမွာပင္ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ခဲ့သည္။
(မဇၥ်ိမ)
+++++

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရႊမန္းသား ဝိုင္ဖိုင္အင္တာနက္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရႊမန္း၏သား ဦးတိုးႏိုင္မန္းႏွင့္၎၏ဇနီး ေဇဇင္လတ္ (ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊ၏ သမီး) တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ Red Link Communications Ltd ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဦးဆံုး ဝုိင္ဖိုင္စနစ္ျဖင့္ အခေပး အင္တာနက္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသြားေၾကာင္း အိုင္တီကုမၸဏီအသိုင္းအဝိုင္းမွ စံုစမ္းသိရသည္။

အဆိုပါကိစၥ ေဇကမာၻကုမၸဏီပိုင္ ျမရိပ္ညိဳဟုိတယ္ကို ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းရာ တာဝန္ရွိသူတဦးက အဆိုပါ Net now ေခၚ ပရီေပးကတ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ ဝိုင္ဖိုင္စနစ္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ျမရိပ္ညိဳဟုိတယ္၊ ကရဝိတ္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ စိမ္းလန္းစိုေျပ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္တုိ႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္တာနက္
(၁၅) နာရီ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ကတ္တခုကို က်ပ္ (၅,ဝဝဝ) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနၿပီး ကုန္တိုက္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ ဆိုင္အခ်ဳိ႕တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
(NEJ)
+++++

CDMA ဖုန္းအသစ္ကို လူအမ်ား စိတ္ဝင္စား

ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ အထိုင္ဖုန္း Hand Set ႏွင့္ လက္ကိုင္ Hand Set ႏွစ္မ်ဳိးလံုးႏွင့္ တြဲဖက္သံုးစြဲႏိုင္မည့္ က်ပ္ ၅ သိန္းတန္ CDMA တယ္လီဖုန္းအသစ္မ်ား ထပ္မံခ်ေပးမည္ ဟူသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။

CDMA-800ေရႊဂံုတိုင္ ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း႐ံုးသို႔ လိပ္မူထားေသာ ဖုန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဝယ္ယူေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားျပားေနၿပီး တယ္လီဖုန္းေလွ်ာက္လႊာ ေရာင္းခ်သူမ်ားလည္း အလုပ္ျဖစ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ CDMA ၈၀၀ မီဂါဟတ္ဇ္ ဖုန္းအလံုးေရ တသိန္းခြဲ ခ်ေပးမည္ဟူေသာ သတင္းကို ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္မူ တရားဝင္ ညႊန္ၾကားစာ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေရႊဂံုတိုင္ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူတဦးက ဆိုသည္။ ဝန္ၾကီးဌာနမွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း က်ပ္ ၅ သိန္းဟူသည့္ ေစ်းႏႈန္းကို လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေနသကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သူ မ်ားျပားေၾကာင္း ပန္းဆိုးတန္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး႐ံုး အနီးဝန္းက်င္မွ ေလွ်ာက္လႊာေရာင္းခ်သူမ်ားကပါ ေျပာဆိုၾကသည္။ယခုေရာင္းခ်မည့္ CDMA ၈၀၀ ဖုန္းမ်ားမွာ SIM card ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရသည့္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပမာဏမ်ား အသီးသီး သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဧရိယာထက္ ေက်ာ္လြန္သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
(မဇၥ်ိမ)
----------------
8.12.2009

ဝတပ္ဖဲြ႔ဗဟို၏ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္
ေအာက္ေျခအထိ ခ်ျပေဆြးေႏြးေနၿပီႏိုဝင္ဘာ (၂၆) ရက္မွ (၂၈) ရက္အထိ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ) ဝတပ္ဖဲြ႔ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေဝး၏ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တိုက္နယ္အဆင့္အထိ ခ်ျပေဆြးေႏြးေနသည္။

ဝတပ္ဖဲြ႔၏ လက္နက္တလက္၊ နယ္ေျမတလက္မကိုမွ် အဆံုး႐ံႈးမခံေရး အတြက္ မိမိေဒသကို မိမိကာကြယ္သြားမည္၊ ဝေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားကို ခဲြထုတ္သည့္ အစီစဥ္ကိုလည္း လက္မခံေၾကာင္းႏွင့္ ဝတပ္ဖဲြ႔၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ၿပိဳကဲြေစမည့္ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္ သပ္လွ်ဳိမႈမ်ားကို ကာကြယ္သြားမည္၊ ဝျပည္နယ္လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ၏ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈ ေအာက္တြင္ ဝတပ္မေတာ္က လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေရးအသင့္ ျပင္ဆင္ထားရမည္ဟု ၀တပ္ဖြဲ႔ဗဟိုက ဆုံးျဖတ္ထားသည္ဟု ဝတပ္ဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုဝင္ဘာ (၁) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္၊ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မူးယစ္ေဆးဝါးကို တိုက္ဖ်က္သြားမည္ဟုလည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ပါရိွသည္ဟု အဆိုပါနီးစပ္သူက ေျပာသည္။
(NEJ)
++++++

ဆီးဂိမ္းေရာက္ ျမန္မာေဘာလံုးအသင္းမ်ား ဗိုလ္စြဲရန္ အခြင့္အလမ္းနည္း

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေနသည့္ Sea Game ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ေဘာလံုး ၂ သင္းလံုး ဗိုလ္စြဲႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗီယန္က်င္းတြင္ က်င္းပေနေသာ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္း ေခၚ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြမွ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီး လက္ေရြးစင္အသင္းႏွင့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ဳိးသားအသင္းတို႔ သြားေရာက္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိသည္။

ဆီးဂိမ္းကို ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ၿပိဳင္ပဲြ အမည္ျဖင့္ ၂ ႏွစ္ တၾကိမ္ က်င္းပလာခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ၿပိဳင္ပဲြမွစတင္၍ ဆီးဂိမ္းအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့သည္
(မဇၥ်ိမ)
++++++

ဘိုကေလးၿမိဳ႕ ေက်းရြာ (၂) ရြာ၌
အန္အယ္လ္ဒီ အ၀ီစိတြင္း တူးေဖာ္လႉဒါန္းမည္


နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာ (၂) ရြာတြင္ အ၀ီစိတြင္း
(၂) တြင္းကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ (၁၅) ရက္၌ စတင္တူးေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီ နာဂစ္ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

အ၀ီစိတြင္းမ်ားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ ေက်းရြာအေပၚ ၾသဇာေညာင္းေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ထားရိွမည္ျဖစ္ၿပီး စက္စု-စက္ဆန္းဒိုင္နယ္အနီး က်ံဳကဒြန္းေခ်ာင္းနံေဘး ကနီႀကီးေက်းရြာႏွင့္ အထက္ဖိုးညိဳ ေက်းရြာတို႔တြင္ တူးေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္လ္ဒီ စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္ခ်စ္၊ ဦးေအာင္ျမင့္တို႔က ေဒသတြင္း ေသာက္သံုးေရ တူးေဖာ္သင့္သည့္ ေနရာတို႔ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာကာ အန္အယ္လ္ဒီ နာဂစ္ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အထက္ပါ အ၀ီစိတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
(NEJ)
---------------
9.12.2009


မီဒီယာျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ မျပဳလုပ္ဟု အန္အယ္ဒီ ေျပာဆုိ

မဇိၩမ (ခ်င္းမုိင္)။ ။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကုိ အသံုးခ်ၿပီး အေျခအေန ရႈပ္ေထြးေစရန္ ဖန္တီးခဲ့သည္ဟူ၍ စစ္အစိုးရသတင္းစာက စြပ္စြဲျခင္းသည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း အန္အယ္ဒီက ယေန႔ တု႔ံျပန္ေျပာဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊသို႔ ေပးပို႔သည့္ စာမ်ား ကာယကံရွင္ထံ မေရာက္မီ ျပည္ပမီဒီယာမ်ား၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ ၾကိဳၿပီး “ဖြ” ခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ‘ခ်မ္းျမေအး’ ဆိုသည့္ ကေလာင္ရွင္က စြပ္စြဲေရးသားထားျခင္းကို တု႔ံျပန္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မ႐ုိးသားသည့္ သေဘာထားႏွင့္ မီဒီယာကုိ လက္ဦးေအာင္ဖြၿပီး အသံုးခ်ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ထံုးအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႔ဝင္ ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။
(မဇိၩမ)
+++++

Facebook အဖြဲ႔၀င္အတြက္ ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္ေရးကန္ပိန္း
Chryler ကားကုမၸဏီက စီစဥ္ေပးမည္


ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးသည့္အေနျဖင့္ Facebook အဖြဲ႔ဝင္တုိ႔၏ ကုိယ္ေရးဓာတ္ပုံအစား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဓာတ္ပုံျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ အလုိအေလ်ာက္ အစားထုိးေပးမည္ျဖစ္၍ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကရန္ အေမရိကန္ကားကုမၸဏီ chrysler က ၎တုိ႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာထားသည္။
(NEJ)
+++++

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ ဆက္ဆံေရးဝန္ၾကီး ေတြ႔ဆံု

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ အထိန္းသိမ္းခံ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္အစိုးရ၏ ဆက္ဆံေရးဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ စိမ္းလဲ့ကန္သာ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ ယေန႔တြင္ ၄၅ မိနစ္ၾကာ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ကုိ သူ႔ကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ကို မသိရေသးေသာ္လည္း ''ဒါ … ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးသန္းေရႊဆီ ပို႔ထားတဲ့ စာႏွစ္ေစာင္နဲ႔ ပတ္သက္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္'' ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။
(မဇၩိမ)
+++++

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ နအဖ ဆြဲေဆာင္မႈလုပ္
ျပည္သူတို႔ကို အႏိုင္မက်င့္ရန္ ၫႊန္ၾကား


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးရွိ ရပ္ကြက္ျပည္သူတို႔အား အာဏာျဖင့္ အႏိုင္ယူျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ရပ္ကြက္႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို နအဖက ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ (၂၃ မွ ၂၈) ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖဲြ႔ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀း) ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ယင္းသို႔ ၫႊန္ၾကားမႈ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရယက အဖြဲ႔၀င္တဦးက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္သူတို႔အေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈတခု ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။
(NEJ)
+++++

ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြသည္ CEC မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အန္အယ္ဒီ ေၾကညာ

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ဖိတ္ၾကားသည့္အခါ စစ္အစိုးရက ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ CEC အဖဲြ႔ဝင္ ႏွစ္ဦးကို ထည့္သြင္းဖိတ္ၾကားျခင္း မရွိသျဖင့္ အဖဲြ႔ဝင္ ၁၁ ဦး ပါရွိသည့္ CEC အမည္စာရင္းကို အန္အယ္ဒီက ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ထို CEC အဖဲြ႔ဝင္ ႏွစ္ဦးမွာ သတင္းစာဆရာၾကီး ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ယခု CEC စာရင္းကို အန္အယ္ဒီက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ နအဖ ဥကၠ႒ ထံ ေပးပို႔အသိေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

CEC အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ဦးမွာ ဦးေအာင္ေရႊ (ဥကၠ႒)၊ ဦးတင္ဦး (ဒုဥကၠ႒) ၊ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ (အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး) ၊ ဦးလြင္ (အတြင္းေရးမႉး) ၊ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဦးဝင္းတင္၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးစိုးျမင့္၊ ဦးလွေဖ၊ ဦးလြန္းတင္၊ ဦးညႊန္႔ေဝႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔မွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း အက်ဥ္းသားေပါင္း ၉ဝဝ၂ ဦးကို စစ္အစိုးရက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရာတြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သတင္းစာဆရာၾကီး ဦးဝင္းတင္ (ဟံသာဝတီ) မွာမူ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၉ ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမ)
+++++
10.12.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နအဖ၀န္ႀကီးေတြ႔ဆုံမႈ
အန္အယ္လ္ဒီမွ သတိထားႀကိဳဆို


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္အစိုးရဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ ယမန္ေန႔က ေတြ႔ဆုံခဲ့မႈအေပၚ အန္အယ္လ္ဒီအေနျဖင့္ သတိထားႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္၊ ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ၾကည္သည္ ယမန္ေန႔က အစိုးရဧည့္ေဂဟာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ (၄၅) မိနစ္ၾကာ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဦးေအာင္ၾကည္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း (၃) ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႔ဆုံသည့္ကိစၥကို တစုံတရာထုတ္ျပန္ေျပာဆိုျခင္း မရိွေသးေပ။
(NEJ)
+++++

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ဒုတိယ အထိခိုက္ဆံုးမွာ ျမန္မာဟု အစီရင္ခံစာက ဆို

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ စုၾကာ ေလ့လာထားသည့္ ဘာလင္အေျခစိုက္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ၾကီး၏ အစီရင္ခံစာသစ္ တေစာင္က ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆိုးရြားလွေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ ခံခဲ့ရေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒုတိယ အဆိုးဆံုးဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ ကုလသမဂၢ ရာသီဥတု ကြန္ဖရင့္တြင္ အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ Germanwatch အဖြဲ႔၏ `ကမၻာ့ရာသီဥတု အႏၲရာယ္အညႊန္းကိန္း´ (Global Climate Risk Index) ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာသစ္ တေစာင္တြင္ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း အလြန္ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ အဆိုးရြားဆံုး ထိခိုက္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာႏွင့္ ဟြန္ ဒူးရပ္စ္ ႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္သည္ဟု ေရးသားထားသည္။
(မဇၩိမ)
+++++

ယုတၱိရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရမည္ဟု
ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယတိျပတ္ေျပာဆို


စစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည္ဆိုသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံႏိုင္မည့္ ယုတၱိရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရမည္ဟု ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယူကီအို ဟတိုယာမ က ယေန႔ ယတိျပတ္ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါေျပာၾကားခ်က္ကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီကၽြန္းတြင္ က်င္းပေနသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဘာလီ ဒီမိုကေရစီဖိုရမ္တြင္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းအျဖစ္ ေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး (၂) ရက္ၾကာ က်င္းပမည့့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဘာလီ ဒီမိုကေရစီ ဖိုရမ္ကို အင္ဒိုနီးရွား သမၼတ၊ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အေရွ႕တီေမာ သမၼတႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္း ဒါ႐ုဆလင္ ဘုရင္တို႔က သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။
(NEJ)
+++++

လူ႔အခြင့္အေရးေန႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္သူမ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရ

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ ယေန႔က်ေရာက္သည့္ ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔၌ ပဲခူးတိုင္း ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ အခမ္းအနား က်င္းပခြင့္ မရေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္မူ တားျမစ္ထားသည့္ၾကားမွ အခမ္းအနား က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္မွတ္ထိုးရၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕၌ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ား ကြန္ယက္ HRDP ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ၏ အိမ္ တြင္ ယေန႔က်င္းပမည့္ ပြဲ မျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ယေန႔နံနက္ အေစာပိုင္းတြင္ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူအား မယက ဥကၠဌ႐ုံး၌ ေမးျမန္းစရာ ရွိသည္ဆို၍ ေခတၱေခၚယူ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ပြဲကို HRDP စံုညီ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထိန္းအမွတ္ အခမ္းအနားအျဖစ္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူးတိုင္းတို႔မွ HRDP အဖြဲ႔ဝင္ ၈၀ ဦးခန္႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

ၾကံ႕ဖြံ႔၊ မီးသတ္ႏွင့္ စြမ္းအားရွင္မ်ားကလည္း အိမ္ေရွ႕ႏွင့္ အနီးတဝိုက္တြင္ တုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ အင္အားျပ ေစာင့္ၾကည္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ အခမ္းအနားအတြက္ ငွားရမ္းထားသည့္ ထိုင္ခံုမ်ားႏွင့္ စားပြဲ မ်ားကိုလည္း ေထာက္လွမ္းေရးက မူလပိုင္ရွင္မ်ားအား ဖိအားေပး၍ ျပန္လည္ သိမ္းယူေစခဲ့ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

ပဲခူးတုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတဝိုက္တြင္ လုပ္အားေပး ခုိင္းေစျခင္း၊ လယ္ယာ သိမ္းခံရျခင္း၊ ညဘက္ အိမ္ျပန္ေနာက္က်လ်င္ ေမွာင္ရိပ္ခိုမႈျဖင့္ မတရား ဖမ္းခံရျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ကိုမင္းမင္းက ဆက္ေျပာသည္။
(မဇၩိမ)
--------------
11.12.2009

ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း စတင္ေကာက္ယူ

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား စတင္ေကာက္ခံေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

နအဖစစ္အစိုးရသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေအာက္ေျခ လူစာရင္း ျပဳစုခိုင္းျခင္းတုိ႔ လုပ္ေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖဲြ႔စည္းခြင့္ဆိုင္ရာ၊ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိမူ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳလုပ္ေသးေပ။

ယခုကိစၥ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဝါရင့္သတင္းစာဆရာတဦးက နအဖစစ္အစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵေပးပဲြတုန္းကဲ့သို႔ လုပ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါအခ်ိန္က ဆႏၵမဲေပးပဲြ အဆင့္ဆင့္တြင္ မည္သူကိုမွ ပါဝင္ခြင့္ မျပဳဘဲ ၎တို႔အာဏာပိုင္ အဆင့္ဆင့္ကသာ လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။\
(NEJ)
+++++

အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနသည့္ ကိုညီညီေအာင္၏ ႐ုံးခ်ိန္း ရက္ေရႊ႔ေျပာင္း

ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ) ။ ။ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း၌ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနသူ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ကုိညီညီေအာင္၏ ယေန႔ အမႈ႐ုံးခ်ိန္းကို လာမည့္ အပတ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔လိုက္ေၾကာင္း မိသားစုႏွင့္ ေရွ႕ေနက ေျပာသည္။

ကုိညီညီေအာင္သည္ က်န္းမာေရး မေကာင္းသျဖင့္ ယေန႔ ႐ုံးမထြက္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔ကုိ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း၌ ႐ုံးထိုင္ စစ္ေဆးေနေသာ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံး တရားသူၾကီးက ေျပာဆုိေၾကာင္း ႐ုံးခ်ိန္းသို႔ သြားေရာက္ခ့ဲသည့္ အေဒၚျဖစ္သူ ေဒၚခင္ခင္ေဆြႏွင့္ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးဥာဏ္ဝင္းတို႔က ေျပာဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇိၩမ)
+++++

ဝတပ္ဖဲြ႔၏ ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္းဆိုခ်က္ ကန္႔ကြက္စာမ်ား
လွ်ဳိ႕၀ွက္ျဖန္႔ေ၀


ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ေခၚ ဝတပ္ဖဲြ႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ကန္႔ကြက္သည့္လႈံ႔ေဆာ္စာမ်ား ၀တပ္ဖြ႔ဲထိန္းခ်ဳပ္ရာ မိုင္းေပါက္ႏွင့္ မိုင္းဖ်န္ေဒသအတြင္း ျဖန္႔ေ၀မႈမ်ား ရိွေနသည္။

မိုင္းေပါက္ႏွင့္ မိုင္းဖ်န္ၿမိဳ႕အား မိုင္းေပါက္ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ဝကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းအတြင္း ထည့္သြင္းရန္ ႏိုဝင္ဘာ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕၌ စစ္ဘက္ေရးရာအရာရိွခ်ဳပ္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ နအဖကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ႏွင့္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးေရွာက္မီလွ်ံ ဦးေဆာင္သည့္ ဝကိုယ္စားလွယ္တို႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ဝတပ္ဖဲြ႔၏ ေတာင္းဆိုမႈကို နအဖဘက္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ပိုင္း အဆိုပါၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဝတပ္ဖဲြ႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ကန္႔ကြက္သည့္စာမ်ား လွ်ဳိ႕ဝွက္ ျဖန္႔ေ၀လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဝတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူက ေျပာသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ဝိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ခ႐ိုင္(၂) ခုဖဲြ႔ၿပီး “ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းဟု ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားသည္။
(NEJ)
+++++

A(H1N1) တုပ္ေကြးေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္လိုက္ရၿပီ

ေရႊလီ (မဇၩိမ) ။ ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတဝွန္း A (H1N1) တုတ္ေကြး ျဖစ္ပြားေနစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေသာင္းခ်ီ၍ ေနထိုင္ေသာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ တဖက္ကမ္းရွိ တ႐ုတ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ေရႊလီတြင္ ေက်ာင္းအားလံုးကို ယေန႔ ပိတ္လိုက္သည္။

မူၾကိဳ အပါအဝင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဖ်ားနာသူ ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးပြားလာသျဖင့္ ေက်ာင္းအားလံုးကုိ ယေန႔မွစတင္၍ ၁၀ ရက္ၾကာ ပိတ္လိုက္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားက မိဘမ်ားကို ေခၚယူ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၩိမ)
+++++

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကင္းပုန္းမ်ားခ်ထား


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္တို႔တြင္ရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ယခုလဆန္းပိုင္းမွစ၍ ကင္းပုန္းမ်ား ခ်ထားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗားကရာလမ္းမေပၚရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္တပတ္ခန္႔ကစၿပီး ယူနီေဖာင္းအျပည့္ျဖင့္ လည္စီးအနီပတ္ထားေသာ ေသနတ္ကိုင္ ရဲ (၅) ဦးတို႔သည္ ညအခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ေစာင့္ဆိုင္း ေနၾကေၾကာင္း ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ မ်က္ျမင္တဦးက ေျပာသည္။

ေရႊဂုံတိုင္လမ္းမေပၚရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္မ်ား၏အေရွ႕ အုတ္တံတိုင္းမ်ားေဘးတြင္လည္း ယူနီေဖာင္း၀တ္ ေသနတ္ကိုင္ ရဲ (၄) ဦးက ညအခ်ိန္ေရာက္တုိင္း လာေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ေက်ာင္းတိုက္တခုမွ သံဃာေတာ္တပါးက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္တြင္ လံုၿခံဳေရးမ်ားတင္းက်ပ္ကာ ကင္းမ်ားလွည့္လည္ေနသည္ကို ရန္ကုန္ျပည္သူတို႔က အထူးအဆန္းမျဖစ္ၾကေတာ့ ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားအနီးတြင္ ကင္းပုန္းမ်ားလာခ် ေစာင့္ၾကပ္သည္ကို သံဃာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဒကာမ်ားက မေက်နပ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
(NEJ)
+++++

ဒဂံုအေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္တခုတြင္ ေဒသခံမ်ားကို ဦးပိုင္လီမိတက္က ဖယ္ခိုင္းေန

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေ႐ွ႕ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ရပ္ကြက္အမွတ္ ၁၅၇ ၌ ေနထိုင္သူမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္က ေနရာမွ တလအတြင္း ဖယ္ခိုင္းေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားအဆိုအရ သိရသည္။

ယင္းေနရာတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္အပိုင္ ျမဝတီ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ကုမၸဏီက စပါးစိုက္ပ်ဳိးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ခိုင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေန အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္း ၁၄ ဦးကို ကုမၸဏီက ယေန႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေခၚယူေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းရပ္ကြက္ေန အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းအိမ္ေထာင္စု ၁၆ စု၊ လယ္သမားမိသားစု ၁၉ စု၊ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ အိမ္ေထာင္စု ၃၄ စုတို႔အား ေရႊ႔ေျပာင္းခိုင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ လယ္သမားမ်ားထဲမွ ျမဝတီ စိုက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္လက္တြဲလုပ္လိုသူမ်ားမွာမူ ေျပာင္းေရႊ႔ရန္မလိုေၾကာင္း သိရသည္။

က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာမူ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔၊ ကုမၸဏီႏွင့္ မပူးေပါင္းလိုသည့္ လယ္သမားမ်ားမွာ ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔ ေျပာင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားမွာမူ လာမည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ေနာက္ဆံုးထား၍ ေျပာင္းရမည္။
(မဇၥ်ိမ)။
-----------------

Sunday, December 6, 2009

note 48

30.11.2009

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္ေပၚရန္
၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား တုိက္တြန္း


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ထားသည့္စာကုိ အေျခခံကာ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားက ၎တုိ႔၏ သေဘာထားတရပ္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊထံ ႏုိ၀င္ဘာ (၂၈) ရက္တြင္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းေရးကိစၥ ေနာက္ဆက္တြဲဟူေသာေပးစာ ႏုိ၀င္ဘာ (၁၁) ရက္တြင္ နအဖဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊထံ ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး သူ႔အေနျဖင့္ ႏုိုင္ငံအက်ဳိးရွိေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလုိပါေၾကာင္း အဆုိပါစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နအဖစစ္အစုိးရဘက္မွ သီတင္း (၂) ပတ္ေက်ာ္အၾကာ တုံ႔ျပန္မႈတစုံတရာ မရွိခဲ့သည့္ေနာက္ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားက ၎တုိ႔၏ သေဘာထားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား၏စာတြင္ ၀ါရင့္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အထိ (၁၄) ႏွစ္တုိင္တုိင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အႀကံေပးျခင္း၊ ပန္ၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေပးစာသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ စာတေစာင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအေနျဖင့္လည္း ဗုဒၶအဆုံးအမမ်ားႏွင့္အညီ ေမတၱာတရားေရွး႐ႈၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေၾကာင္းတို႔ကို ေရးသားထားေၾကာင္း ဦးသာဘန္းက ေျပာသည္။
(NEJ)
+++++


ျမန္မာပရိတ္သတ္မ်ား ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ LIVE ၾကည့္ရႈခြင့္ မရ


မဇၥ်ိမ (ခ်င္းမိုင္)။ ။ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ျမန္မာပရိတ္သတ္မ်ားအေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္ရႈခြင့္ရရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕ေတာ္၌ လာမည့္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကေတာ့မည့္ ဆီးဂိမ္း SEA Game ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဘာလံုးႏွင့္ အျခားအားကစားမ်ားဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ အသံ၊ ျမဝတီအသံလႊင့္ဌာနႏွင့္ MRTV 4 တို႔မွ ျပသႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ တာဝန္ရွိသူတဦးက SEA Game မွ ေဘာလံုးအပါအဝင္ အျခားအားကစားၿပိဳင္ပြဲ အစီအစဥ္မ်ားကို တိုက္႐ုိတ္ျပသမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္သည့္ပြဲမ်ားကို ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအၿပီးမွသာ ျပန္လည္ ျပသႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနမွလည္း တိုက္႐ိုက္ျပသႏိုင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမရွိေၾကာင္း ယင္း ဌာန အဆင့္ျမင့္အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။
(မဇၥ်ိမ)
+++++

ခြဲစိတ္ခံၿပီး ေသဆုံးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသူေလးကိစၥ
စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔က စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မည္


ရန္ကုန္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔က ေရႊ႔ဂုံတိုင္ရွိ S S C အထူးကုေဆးခန္းတြင္ အူအတက္ေရာင္သည္ကို ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ အသက္ (၁၅) ႏွစ္အရြယ္ (၉) တန္းေက်ာင္းသူကေလး မခိုင္ရႊန္းလဲ့ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔ကာ တပတ္အတြင္း စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မည္ဟု ယေန႔ထုတ္ က်န္းမာေရးဂ်ာနယ္ျဖစ္ေသာ Health Digest ဂ်ာနယ္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီက အေရးေပၚဖြဲ႔လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသြားေသာ ေက်ာင္းသူေလး၏ မိသားစု၀င္မ်ားကို ႏို၀င္ဘာ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ေခၚယူကာ အစည္းအေ၀းတခုျပဳလုပ္ခဲ့ေသးေၾကာင္း ေဆးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ ဆရာ၀န္တဦးက ေျပာသည္။

ယင္းစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ကေလးအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မႈခင္းဆိုင္ရာဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း အဆိုပါဂ်ာနယ္တြင္ ပါရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တပတ္ကစ၍ အဆိုပါေက်ာင္းသူကေလးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားအား ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းကို စာေပစိစစ္ေရးက တားျမစ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္စာနယ္ဇင္းအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။
(NEJ)
+++++

မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းအတြက္ အေရးေပၚ ရံပံုေငြ လိုအပ္ေန

နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို အခမဲ့ ေဆးကုသေပးေနသည့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႔ ႏွစ္စဥ္ လူနာဦးေရ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးျမင့္ျပသလာသျဖင့္ အေရးေပၚ ရံပံုေငြ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဆးခန္းကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သူ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ေျပာဆုိခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လာေရာက္သည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ လူနာမ်ား ထိုကဲ့သို႔ တိုးပြားေနသျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယခုလို အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရျခင္း ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက ပံုမွန္ေပးလႉေနက် ေငြေၾကးမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းသက္တမ္းမ်ား ကုန္ဆံုးသြားသျဖင့္ ရန္ပံုေငြ အတိုးအေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္သည္မ်ား ရွိသည္။

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္စဥ္ ႏွစ္စဥ္တိုးျမင့္လာသည့္ လူနာဦးေရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ လံုေလာက္ျခင္း မရွိသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇိၥ်မ)
-------------------
1.12. 2009


ေတာင္အာရွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ WLB တက္ေရာက္

နယူးေဒလီ။ ။ ေတာင္အာရွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားတရပ္ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီရွိ ေဒလီတကၠသိုလ္တြင္ ယမန္ေန႔က က်င္းပရာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

Sangat (a network of South Asian Network of Feminists) ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ထိုင္း၊ နီေပါ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ွ္၊ သီရိလကၤာ၊ တိဘက္ႏွင့္အတူ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) – WLB ကပါ တက္ေရာက္၍ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ရာ ၎တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အကမ်ား၊ ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ကာ ေတာင္အာရွတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး ထြန္းကားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖေယာင္းတိုင္မီးမ်ား ထြန္းညႇိခဲ့ၾကသည္။
(မဇၥ်ိမ)
+++++

ခုခံအားက်ဆင္းမႈတုိက္ဖ်က္ေရး
လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ခြင့္မရေသး


ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ (AIDS) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသိပညာေပးမႈမ်ားကုိ တြင္က်ယ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ မရေသးေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီ ေအ႔စ္ေရာဂါသည္ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မွ မျဖဴျဖဴသင္းက ကမာၻ႔ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔တြင္ ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ Global Fun မွ အကူအညီမ်ား ၀င္ေရာက္လာေတာ့မည့္အေပၚကုိလည္း သူမက ႀကဳိဆုိလုိက္ၿပီး အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္၊ ပညာေပးခြင့္ ရႏုိင္မႈရွိမရွိကုိမူ စုိးရိမ္မိသည္ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ AIDS ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ (၀.၉၄) ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ (၀.၆၇) ရာႏႈန္းသုိ႔ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လက္ရွိျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါသည္မ်ားအား အသိပညာျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ အကူအညီေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္က အေႏွာင့္ယွက္ေပးေလ့ရွိသည့္ သတင္းမ်ား မၾကာခဏေပၚထြက္ေလ့ရွိၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္းက နယ္မွ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါသည္မ်ားကုိ လက္ခံကုသေပးေနသည့္ မဂၢင္ေက်ာင္းတုိက္ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ခ်ိပ္ပိတ္ခဲ့သည္။
(NEJ)
+++++

ႏွစ္ဖက္အၾကား ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းမည္ဟု SSA ႏွင့္ PNLO ေျပာဆို

မဇၥ်ိမ (ခ်င္းမိုင္) ။ ။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း တပ္မေတာ္ SSA ႏွင့္ ပအိုဝ့္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ PNLO တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ႏွစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအပါတ္က PNLO အဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕အား SSA တပ္ရင္း အမွတ္ ၃၆၁ မွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား က ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုပစ္ခတ္မႈသည္လည္း SSA ဗဟို၏ သေဘာထား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ ေအာက္ေျခတပ္ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈပိုရရွိေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္တင္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

PNLO အဖြဲ႔၏ ေဒသဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ခရီးစဥ္တခုအတြင္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ နမ့္ပြန္ေခ်ာင္းအၾကား တေနရာ၌ ေခတၱနားေနစဥ္ SSA တပ္ဖြဲ႔၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ PNLO ေဆးမႉးတဦး က်ဆံုးခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ျဖစ္ပြားသြားသည့္ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ SSA တပ္ဖြဲ႔၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီ RCSS ကလည္း ေတာင္းပန္ေၾကာင္း PNLO ေျပာေရးဆိုခြင့္ရသူ ဗိုလ္မႉးႀကီး ခြန္သူရိန္က ေျပာသည္။
(မဇၥ်ိမ)
+++++

၂၀၁၂ ကမာၻပ်က္မည့္ ႐ုပ္ရွင္ကား
ျမန္မာပရိသတ္အၾကား ေရပန္းစား


သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကပ္ဆုိးေၾကာင့္ ကမာၻေပၚ႐ွိ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တရပ္လုံး ပ်က္စီးကိန္းဆုိက္သြားရမည့္ ၂၀၁၂ အမည္ရွိ ေဟာလီးဝုဒ္ ႐ုပ္ရွင္ကားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား အထူးေရပန္းစားေနၿပီး စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။ ၂၀၁၂ ႐ုပ္ရွင္ကားကုိ ႏုိဝင္ဘာ (၂၇) ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတုိ႔တြင္ စတင္ျပသခဲ့ၿပီး လူငယ္မ်ားသာမက ရန္ကုန္ပရိသတ္၏ အားေပးၾကည့္႐ႈျခင္း ခံရသည့္ ေဟာလီးဝုဒ္ ႐ုပ္ရွင္ကားတကား ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔က ထုိ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသူ နည္းပါးၿပီး အမ်ားစုက ေနာက္ေနာင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ သဘာဝေဘးဆုိးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ေၾကာင္း ယူဆထားၾကသည္။
အဆုိပါ႐ုပ္ရွင္ကို လူငယ္မ်ားသာမက သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားလည္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကေၾကာင္း ျပည္တြင္း လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာတဦးက ေျပာသည္။
(NEJ)
+++++

အတိုက္အခံ အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦးကို စဲြခ်က္တင္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းကပ္ၿပီးအျပန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ရန္ကုန္မွ အတိုက္အခံ အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဆူပူေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖင့္ တရား႐ံုးက ယမန္ေန႔တြင္ စြဲခ်က္တင္လိုက္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ (သီတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေန႔) တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ရွိ မေကြး ပရိယတၱိ စာသင္တုိက္တြင္ ဆြမ္းကပ္ၿပီး ျပန္လာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ အပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦးကို အင္းစိန္ေထာင္တြင္းရွိ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးက ယခုလို စဲြဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံ အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦး၏ အမႈရက္ခ်ိန္းကို ယခုလ ၇ ရက္ေန႔သို႔ တရား႐ံုး တရားသူႀကီး ဦးေအာင္သိန္းက ထပ္မံ ခ်ိန္းဆိုလိုက္သည္။
(မဇၥ်ိမ)
-----------------
2.12.2009


ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔ရန္ လက္ခံထားသည့္ ရာမညတပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္
စစ္အစုိးရတပ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားခံရ


ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔စည္းရန္ သဘာတူထားသည့္ ရာမည မြန္တပ္ဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ကုိ မြန္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ေရးၿမိဳ႕အေျခစုိက္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ စကခ (၁၉) ၌ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားရွိေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ရာမညတပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ေရွာင္ကုိ စကခ (၁၉) အတြင္းရွိ အရာရွိတန္းလ်ားတြင္ မိသားစုႏွင့္အတူ ထားရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပင္ပဧည့္သည္ႏွင့္ေတြ႔ႏုိင္ရန္ စစ္တပ္တာ၀န္ရိွသူတို႔ထံ ခြင့္ေတာင္းရေၾကာင္း၊ တပ္အျပင္ဘက္သုိ႔ ထြက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ႏုိင္ေရွာင္ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့သူတဦးက ေျပာသည္။ ျပည္သူ႔စစ္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တပ္တည္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတပ္ဖြဲ႔ျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းလုိေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာလအတြင္း အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တာဝန္ရွိသူတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ခ်ိန္၌ ႏိုင္ေရွာင္က ေတာင္းဆုိၿပီးေနာက္ပုိင္း ၎၏ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ကုိ တားျမစ္လုိက္ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ တပ္တြင္းတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
(NEJ)
+++++

ကမၻာ့ထိပ္တန္းေတြးေခၚရွင္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဥာဏ္ၾကီးရွင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆာင္းပါးမ်ား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည့္ ကမၻာတဝွန္းတြင္ ၾသဇာၾကီးမားေသာ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ‘Foreign Policy’ မဂၢဇင္းၾကီးက ကမၻာ့ထိပ္တန္းေတြးေခၚရွင္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို `အေမွာင္တိုက္ထဲမွ သက္ရွိထင္ရွား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ သေကၤတ´ အျဖစ္ ယခုလထုတ္ မဂၢဇင္းတြင္ Foreign Policy က `ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေတြးေခၚရွင္ ၁၀၀´ စာရင္း၌ ထည့္သြင္း ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဤမဂၢဇင္း၏ ပထမဆံုး ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းျဖစ္သည္။
(မဇၩိမ)
+++++

လူငယ္အယ္ဒီတာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္
မူလ အလုပ္ျပန္ရရန္ မေသခ်ာေသးၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ (၂၇) ရက္ေန႔ညက ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ အိမ္ရာတြင္ အတူေန လူငယ္သူငယ္ခ်င္း (၇) ဦးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ Foreign Affair ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ ကိုသန္႔ဇင္စိုးသည္ ဒီဇင္ဘာ (၁) ရက္ ေန႔၌ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေၾကာင္း ၎ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ယခုအခါ ကိုသန္႔ဇင္စိုးသည္ အျပစ္လံုးဝ မရွိ၍ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ၎၏ မိခင္ဂ်ာနယ္တိုက္ကို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း မူလ အယ္ဒီတာအလုပ္ကို စာေပစိစစ္ေရးက လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳ မျပဳဆိုသည္ကိုမူ မသိရေသးေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းက ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ အီကိုဗီးရွင္း ဂ်ာနယ္မွ မအိမ့္ခိုင္ဦး၊ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္မွ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သန္႔တို႔မွာလည္း ၎တုိ႔ မိခင္ မီဒီယာဂ်ာနယ္တုိ႔တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။
(NEJ)
+++++

ျမစ္ဆံု ေရကာတာလုပ္ငန္း ျပန္လည္ စတင္ေတာ့မည္

မဇိၩမ (ခ်င္းမုိင္)။ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ရွိ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ယခုလ လယ္တြင္ ျပန္လည္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ခဲ့သည့္ ျမစ္ၾကီးနားေျမာက္ဘက္ ၂၇ မုိင္အကြာရွိ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ မုိးတြင္းပုိင္း၌ ေခတၱရပ္နားခဲ့ရာမွ ျပန္လည္စတင္ရန္ သိရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ မီဂါဝပ္ ၃၆၀၀ ထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ “ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း” အရ ေမချမစ္တြင္ တာ ၅ ခု၊ မလိချမစ္တြင္ ၂ ခုျဖင့္ ေရပိတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းအတြက္ ယခုအခါ အလုပ္သမား အိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ေရေအာက္ပုိင္း စမ္းသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း အထက္ပိုင္းရွိ တန္ဖရဲ၊ ျမစ္ဆံု၊ က်ိန္ခရန္၊ ေဒါင္ပန္၊ ခန္းဘူး စသည့္ ေက်းရြာမ်ား အပါအဝင္ ရြာေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္မွ ေဒသခံ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ျမစ္ဆံုေအာက္ဘက္ လုန္ကာဇြပ္ေက်းရြာအနီးရွိ ေနရာအသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ရမည္ဟု သိရသည္။ ဤစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စစ္အစိုးရ အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စြမ္းအင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (China Power Investment Corporation - CPI) တို႔အၾကား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇိၩမ)
-----------------
3.12.2009

စစ္အစိုးရ၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ၿဗိတိန္အမတ္မ်ား ေတာင္းဆို

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ စစ္အစိုးရ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူသားျဖစ္မႈအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢထံ ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားကို ေထာက္ခံေပးရန္ ၿဗိတိန္ပါလီမန္အမတ္မ်ားက သူတို႔အစိုးရထံ အဂၤါေန႔က တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလုိက္ၾကသည္။

ဤေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး ပါတီစံုအမတ္မ်ားအဖြဲ႔ (APG Burma) က ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူသားျဖစ္မႈအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အတင္းအက်ပ္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တရားဥပေဒျပင္ပမွ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္း အပါအဝင္ စစ္အစိုးရ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးျဖစ္၍ ယခုအခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသာ တခုၿပီးတခု ခ်မွတ္ေနရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ဟု လန္ဒန္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့တရားမွ်တမႈ ေကာ္မတီ (BJC) ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Sappho Dias က ေျပာသည္။
(မဇိၩမ)
+++++

တပ္မေတာ္သားမ်ား ျပည္သူကို ရန္သူလို သေဘာမထားရန္
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ တိုက္တြန္း


ယေန႔က်ေရာက္သည့္ ၎၏ အသက္ (၉ဝ) ျပည့္ေမြးေန႔ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာက တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူကို ရန္သူလို သေဘာမထားရန္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္တဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာက “ျပည္သူသာ အမိ၊ ျပည္သူသာ အဖပါ။ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာပဲ ၾကည့္ပါ။ ျပည္သူကုိ ရန္သူလုိ သေဘာမထားၾကပါနဲ႔လုိ႔ မွာၾကားလုိပါတယ္” ဟုလည္း နအဖ တပ္မေတာ္သားမ်ားကုိ ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာသည္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္အား ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ စစ္ပညာသင္ယူရန္ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာမွ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ တဦးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာသည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္အဆင့္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာမႈအား တိုက္ထုတ္ ေမာင္းထုတ္ေရးအတြက္ ဆင္ႏဲႊခဲ့ရေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားသည့္ ဘုရင့္ေနာင္ စစ္ဆင္ေရး၊ ရန္ႀကီးေအာင္ စစ္ဆင္ေရးတို႔အား ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားေပးခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) ရိွရာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ေတာခိုလာခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ တိုင္ရင္းသားအဖဲြ႔မ်ားက ဗကပကို အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းကတည္းကစ၍ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ခိုလံႈေနထိုင္လ်က္ရိွသည္။
(NEJ)
+++++

တန္းတူအခြင့္အေရးရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္မည္ဟု ကခ်င္ပါတီေျပာ

မဇိၩမ(ခ်င္းမုိင္)။ ။ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အခ်ဳိ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိးတက္ေရးပါတီ KSPP သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုသို႔ စည္း႐ုံးေရးဆင္းေနၿပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ေျပာသည္။

ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္မ်ားသာမက ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဝုိင္းေမာ္၊ ပူတာအုိ၊ ေနာင္မြန္း၊ မခ်မ္းေဘာ၊ ေခါင္လန္ဖူး၊ အင္ဂ်န္းယန္၊ ဖားကန္႔၊ တႏုိင္း၊ မုိးညွင္း၊ မုိးေကာင္း၊ ဗန္းေမာ္၊ မိုးေမာက္၊ ေရႊဂူ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ စည္း႐ုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ပါတီယာယီ႐ုံးကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၌ ယခင္လ ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ပါတီဆုိင္းဘုတ္ကိုမူ တပ္ဆင္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္အစိုးရ၏ “လမ္းျပေျမပံု” ကို လိုက္နာျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ ရာ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း မႀကံဳရေၾကာင္း ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ေျပာသည္။

၎တို႔ ပါတီက လူမ်ဳိး ဘာသာ မခြဲျခားပဲ ပါတီဝင္မ်ား လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တည္ေဆာက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။
(မဇိၩမ)
+++++

ေက်ာင္းသူေလးကို ခြဲစိတ္သည့္ဆရာ၀န္ႀကီး
ေဆးကုသခြင့္ (၅) နွစ္ရပ္စဲ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂုံတိုင္အထူးကုေဆးခန္းတြင္ အသက္ (၁၅) ႏွစ္အရြယ္ (၉) တန္း ေက်ာင္းသူေလး မခိုင္ရႊန္းလဲ့ရည္ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးကို ေဆးကုသခြင့္လုိင္စင္ (၅) ႏွစ္ရပ္စဲရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီ အဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ (၂) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးကို လုပ္မွားကိုင္မွား ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားျခင္း၊ လူနာလံုၿခံဳမႈအတြက္ မခြဲစိတ္ခင္ႏွင့္ခြဲစိတ္ၿပီး လံုေလာက္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္ အားနည္းျခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဆးကုသခြင့္ (၅) ႏွစ္ရပ္စဲလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပူးတြဲတာ၀န္ရွိခဲ့ေသာ ေမ့ေဆးဆရာ၀န္၊ ပထမလက္ေထာက္ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္၊ သမားေတာ္ႀကီးတို႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီက ျပင္းထန္စြာ သတိေပးရန္ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
(NEJ)
+++++

ဗီဒီယိုျပသခြင့္ လုိင္စင္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား တီဗီျဖဳတ္သိမ္း

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ဆုိင္ထဲတြင္ တီဗီထားရွိပါက တႏွစ္စာအတြက္ ဗီဒီယိုျပသခြင့္ လိုင္စင္ေၾကး က်ပ္ ၄ ေသာင္းခဲြ ေပးရမည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ ဗီဒီယိုအေျခခံအဖဲြ႔က ေျပာဆိုသျဖင့္ ရန္ကုန္ရွိ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ အမ်ားအျပား တီဗီမ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆုိင္ ၃ မ်ဳိးျဖစ္သည့္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ အလွျပင္ဆုိင္မ်ားသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ ဗီဒီယိုအေျခခံအဖဲြ႔က ေပးပို႔ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ၇ ရက္အတြင္း ဗီဒီယို ျပသခြင့္လိုင္စင္ မျပဳလုပ္ပါက အေရးယူမည္ဆုိသျဖင့္ အျမတ္ေငြ နည္းပါးသည့္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ အမ်ားအျပားအေနျဖင့္ တီဗီမ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမ)
---------------
4.12.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အယူခံျပင္ဆင္ခြင့္
ေလွ်ာက္လဲခ်က္အတြက္ ႐ုံးခ်ိန္းေပး


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈ အယူခံျပင္ဆင္ခြင့္အတြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ၾကားနာမည့္ ႐ုံးခ်ိန္ကုိ ယေန႔ ဗဟုိတရား႐ုံးက ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ အယူခံျပင္ဆင္ခြင့္အတြက္ ဒီလ (၂၁) ရက္ေန႔ ဗဟုိတရား႐ုံးမွာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။
+++++

ကဗ်ာဆရာ ခန္႔မင္းထက္ ျပန္လြတ္လာ

နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ ရန္ကုန္တိုင္း အထူးရဲသတင္းတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးၿပီး ရက္ ၄၀ နီးပါး ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အလကၤာဝတ္ရည္ဂ်ာနယ္ ဒီဇိုင္းဆရာႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ ခန္႔မင္းထက္ ျပန္လြတ္လာၿပီဟု မိသားစုက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ကဗ်ာဆရာ ခန္႔မင္းထက္ကုိ ေအာင္သေျပ စစ္ေၾကာေရးစခန္းတြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ရာမွ ယခုလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ မိသားစုက သြားေရာက္ေခၚယူခဲ့ရေၾကာင္း ဖခင္ျဖစ္သူ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စိမ္းနီ (အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း) က ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ အလားတူ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပိုင္စိုးဦး ေခၚ ေဂ်ပိုင္၊ Foreign Affair ဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာ ကိုသန္႔ဇင္စိုးႏွင့္ လင္းလက္ၾကယ္ နာဂစ္ေလေဘးကူညီသူ ၁၅ ဦးထက္မနည္း ထိုေန႔တြင္ ျပန္လြတ္လာၾကသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ထိမ္းသူမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားေခၚယူကာ အပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇိၥ်မ)
-----------------