Tuesday, March 31, 2009

တလအတြင္း သတင္းမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ( သို႔ ) ျဖစ္ပုံစုံလင္ ဤတလတြင္ ( မတ္လ )

၂၀၁၀ သို႔ အခ်ိန္ရထားၾကီး ဆိုက္လာေတာ့မယ္။ နအဖသည္ ေအာင္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ အတြင္းအျပင္ကို အျပီးအသတ္ ရွင္းလင္းရန္ မနက္အာရုံဦး၏ တုံးေမာင္းေခါက္သံလို ၾကားရေနပါျပီ…

ငါတို႔ မိန္းေနမလား ငါတို႔ ရွိန္းေနမလား ငါတို႔ စိမ္းေနမလား …

ငါတို႔ ေဘးမလာခင္ ေျပးမေတြ႔ေသာ္လည္း…

ေ၀ေနမလား ေယာင္ေနမလား ေဟာင္ေနမလား ….

သည္လိုႏွင့္…

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဒဏ္ကို အဆိုးဆုံးခံစားရသည့္ သူမ်ားကေတာ့ လက္နက္ကိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသား သူပုန္အဖဲြ႕မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျပည္ပ ျမန္မာ့အတိုက္အခံအဖဲြ႕ အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ျမဳိ႕ေပၚမွာ အမ်ားအားျဖင့္ လွဳပ္ရွားေနရသျဖင့္ ေတာ္ယုံႏွင့္ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ဒဏ္မခံစားႏိုင္ေလာက္ပါဟု ထင္မိပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ကမၻာတြင္ သက္တမ္း ရွည္ၾကာဆုံး သူပုန္အဖဲြ႕ ျဖစ္ေသာ KNU ကရင္သူပုန္အဖဲြ႕ဟာ စစ္အစိုးရ၏ ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားစြာ ခံစားေနရသည္ကို ေတြ႕ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံး ပဲြသိမ္း ရိုက္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အစိုးရဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ကရင္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဖိအား ေပးလိုက္တာပဲ၊ ဒါလည္း ေလာင္စာ ဒီပလိုေမစီလို႔ ဆိုရမလား၊ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ လိုခ်င္ေတာ့ ေရာင္းသူ ၀ယ္သူ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္မွာ ကရင္ သူပုန္ေတြဟာ ထိုးေၾကြးခံလိုက္ရသည့္ ႏွယ္ရုပ္ေလးသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ျပီး ေဒသဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းအရ နယ္စပ္ သူပုန္မ်ားဟာ ယခု အေျခအေနမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိး မရွိသေလာက္ကို ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားပါ။

အရင္တုန္းကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြ အင္အားၾကီးမား မလာႏိုင္ေအာင္အတြက္ အမ်ဳိးသားေရးႏြယ္သည့္ နယ္စပ္ သူပုန္ေတြကို ျခံစည္းရုိးခပ္ျပီး ထိုင္းကြန္ျမဴနစ္ကို ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး စီတိုး စာခ်ဳပ္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေရး ကစားခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမဟာ ဌာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပုေလာကို ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ကရင္သူပုန္တို႔ဟာ နီးကပ္စြာ ရွိခဲ့တယ္။ သည္ေခတ္တုန္းကေတာ့ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ တိုက္ပဲြ၀င္ေနသည့္ သူပုန္ေတြ အတြက္ေတာ့ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပအခ်ိန္တခုေပါ့။

အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ တိုက္ပဲြ၀င္ေနေသာ ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းသား သူပုန္ေတြႏွင့္ ထိုအခ်ိန္မ်ားက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ အားကိုးျဖင့္ အင္အား ေတာင့္တင္းေနတဲ့ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ဟာ ဘယ္လို႔မွ အေစးမကပ္ခဲ့ပါ၊ ဒါလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံက ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး အေတြးအေခၚမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕အတြင္း စိပ္၀င္ လက္ခံ က်င့္သုံးခဲ့လို႔ ျဖစ္တယ္။ ဘုံရန္သူအား တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုအသြင္ ေဖၚေဆာင္ရန္အတြက္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ျကိုးပမ္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေရး မဟာမိတ္ေလာက္သာ သေဘာတူညီခ်က္မွ် ရရွိခဲ့သည္။

အက်ဳိးရလဒ္ကေတာ့ ျမန္မာ့ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးဟာ ဟိုတုန္းက အေျခအေနမ်ားက အင္အား ခ်ဳိ႕တဲ့ေနရျပီး လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ အျပီးသတ္ ေအာင္ပဲြဆင္မည့္ အေရးေတာ္ပုံဟာ ေရ မ်က္ႏွာျပင္အေပၚမွာ အရုပ္ေရးခဲ့သလို ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အကယ္လို႔မ်ား အရင္တုန္းက အင္အား အၾကီးဆုံးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္ သူပုန္အဖဲြ႕ဟာ စစ္မွန္တဲ့ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ႏိုင္ခဲ့ရင္ ေတာ္လွန္ေရးဟာ တမ်ဳိးတဖုံ ရွိေနမွာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဤအခင္းအက်င္းအတြက္ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံပါပဲ။

မန္းဘဇံ လက္ထက္တုန္းကေတာ့ ကရင္သူပုန္မ်ားဟာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အနီးကပ္စြာ တည္ရွိခဲ့တယ္။ မန္းဘဇံ အုပ္စုကို အမ်ဳိးသားေရး ကရင္အုပ္စုက ကရင္ ( အနီ ) လို႔ ေခၚေ၀ၚသုံးစဲြခဲ့တယ္။ သို႔ေဗမဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ အာဏာ ရရွိလာခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ကရင္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ မူ၀ါဒအရ အၾကီးအက်ယ္ သေဘာထား ကဲြလဲြခဲ့ရျပီး ကရင့္ အခ်ဳိ႕ တပ္မဟာေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လွဳပ္ရွားေဒသႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ကရင္ တပ္မဟာ တခ်ဳိ႕သာ စစ္ေရး အရ သေဘာတူညီခ်က္မွ် ျပဳလုပ္ ထားႏိုင္ခဲ့တယ္။ စစ္ေရး အက်ဳိးတူ ( ရန္သူလွဳပ္ရွားမွဳ သတင္းေပး ) ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွ်သာ ျဖစ္ျပီး စစ္မွန္သည့္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု အသြင္ေဆာင္သည့္ ပုံစံတခုကို ခ်မွတ္ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပ။

အခုေတာ့လဲ စစ္ေအးတိုက္ပဲြျပီးဆုံးျပီ...

ကြန္ျမဴနစ္ ရန္စြယ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနျပီ...

ျပသာနာက ေရရည္ ေလာင္စာအတြက္ ေစ်းေပါတယ္တဲ့ သေဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ကို ထိုင္းက လိုခ်င္တာ အမွန္ျဖစ္တယ္။ ပထ၀ီ အေနအထားအရ တနသၤာရီ ကမ္းရိုးေဒသႏွင့္ မုတၱမေကြ႕အတြင္းရွိ ဓါတ္ေငြ႕ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရအတြက္လည္း ေရာင္းဖို႔ႏိုင္ငံက အနီးဆုံး ထိုင္းႏိုင္ငံပဲ ရွိတာေလ။ ဆိုေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေမြးစားထားတဲ့ ကရင္သူပုန္ကို အေမြျပတ္စြန္႔လြတ္ျခင္း ေၾကညာခံပါမွာ ေသခ်ာတယ္။ သည္ေတာ့ စစ္အစိုးရ ဆႏၵအရ ထိုင္းကေတာ့ ကရင္ေတြကို လက္နက္ခ်ခိုင္းျပီး နအဖ၏ ႏိုင္ငံေရး တြက္ေပါက္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြကို ၀င္ေအာင္ အတင္းအၾကပ္ တိုက္တြန္းခံရမည္။

သို႔ေသာ္ ကရင္သူပုန္ အေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဖိအားကို ဆန္႔က်င္မယ္ဆိုလွ်င္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ခ်ိႏွဲယုံမွတပါး က်ဆုံးႏိုင္မည္ မဟုတ္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကရင္လူမ်ဳိးအတြက္ ငတ္ျပတ္မႈဟာ ရိုးရာလို ျဖစ္ေနတယ္။ အနည္းဆုံး ဆန္ႏွင့္ ဆား ရွိရင္၊ လူသူေပါက္ေရာက္နည္းတဲ့ ေတာေတာင္ေတြ ရွိရင္၊ သူတို႔ ေတာ္လွန္ေရးဟာ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဦးမွာပါ။ ေနာက္ဆုံးဗ်ာ ေတာေတြကို မီးတိုက္ျပီး ရွင္းလင္းရင္ေတာင္မွ အေလ့တက် ျပန္ေပါက္လာတဲ့ ဖလန္ေတာင္ေ၀ွးပင္ ရွိရင္ သူတို႔အတြက္ ဗီတာမင္ ျဖစ္တယ္။

ျပီးေနာက္ အေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ကရင့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို ေတြေ၀သြားသည္ ျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္ကုန္သြားသည္ ျဖစ္ျဖစ္ မိခင္အဖဲြ႕အစည္းအား စြန္႕ခြာခဲ့ေသာ မ်ဳိးခ်စ္ေသာ ကရင္လူမ်ဳိး အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒုကၡသည္ အဆင့္အတန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ေတြကို ေရာက္ေနတယ္ေလ၊ ျခြင္းခ်က္အျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ကရင္အုပ္စုမ်ား၏ အကူအညီဟာလည္း KUN အတြက္ အားေဆးတခြက္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ နအဖဟာ နယ္စပ္တေၾကာမွာ ရွိတဲ့ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို လုံး၀ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ အစီအစဥ္ရွိရွိ ေဆာင္ရြက္မွာ ေသျခာသည္။

ဤ စခန္းေတြဟာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ၾကားခံေဒသ ျဖစ္ေနသည္ဟု စစ္အစိုးရက ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နအဖ၏ ပထမ ေျခလွမ္းအရ ကရင္ လက္နက္ခ် တပ္မွဴးၾကီးတဦးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ထိန္ေမာင္ ( ေခၚ ) ဗိုလ္ေဌးေမာင္ကို ကရင္ဒုကၡသည္ မရွိပါဆိုျပီး အစီအရင္ခံစာ ေရးခိုင္းျပီး ကုလ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ ကင္တားနားထံ တင္ခိုင္းလိုက္တာေလ။ ေနာက္ျပီး ကင္တားနာ ျမန္မာျပည္ကို လာတုန္းက ကရင္ျပည္နယ္ကို လိုက္လံ ျပသခဲ့တာဟာလည္း နယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္ဟု ထင္၏။

ယခုႏွစ္ အာစီယံ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြအျပီး ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာဟာ ပိုျပီး နီးကပ္လာတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ထူးျခားဆုံးကေတာ့ ေကအင္ယူ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္၊ လွဳပ္ရွားခြင့္ ပိတ္ခံလိုက္ရတယ္။ ဤသည္မွာလည္း ဆိုးထဲက အေကာင္းတခုလို ျမင္တယ္။ ႏို႔မို႔ရင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ျမဳိ႕ေပၚေတာ္လွန္ေရးမွာ စီး၀င္ျပီး မူးယစ္သြားမည့္ဒဏ္၊ အထက္အေအာက္ ကြာဟမႈမ်ားမွ လြတ္ကင္းသြားလိမ့္္မည္္။ ဆိုလိုသည္က ေအာက္ေျခတပ္သားမ်ားႏွင့္ တသားတည္း ေတာေတာင္ေတြထဲမွာ ေတာ္လွန္ေရးတခု ဆင္ႏြဲရမည့္ အေနအထားတခုသို႔ ေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္သည္။

ေကအင္ယူမွာ အထက္ေအာက္ ကြာဟမႈဟာ ဒဏ္ရာရရွိျပီးေနာက္ ထင္က်န္ရစ္တဲ့ အမာရြတ္တခုလို ျဖစ္ေနတာ ဒီေကဘီေအ ခဲြထြက္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္အား အထင္ကရ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္သည္၊ ခရစ္ကို ယုံၾကည္တဲ့ လူမွသာလွ်င္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခြင့္ရျပီး ေတာ္လွန္ေရး အဆီအႏွစ္ေတြ ခံစားရတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္တဲ့ ပိုးကရင္ အမ်ားစုဟာ ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိမျဖစ္ပဲ ေတာေတာင္ေတြမွာ ခ်ဳိ႕တဲ့စြာ ရွင္သန္ေနခဲ့တဲ့သည့္က တေၾကာင္း၊ ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိျဖစ္ခ်င္လွ်င္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းမွသာလွ်င္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရွိသည့္က တဖုံ၊ ဒီအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမဟာ အလြန္စြာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ လူတေယာက္ျဖစ္ ကရင္ တမ်ဳိးသားလုံးက ျမင္ေနျပီး ေအာက္ေျခတပ္ဖဲြ႕၏ တလိပ္ခဲခဲ ခံစားမႈမ်ားကို တင္ျပႏိုင္စြမ္းမရွိသျဖင့္ လိုက္ေလ်ာ မျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္က တေၾကာင္း၊ တပ္ဖဲြ႕စည္းမႈအရ အထက္ေအာက္ ကြာဟျပီး အလယ္အလတ္ေခါင္းမ်ားဟာ အထက္ဆိုတဲ့ လူၾကီးကိုသာၾကည့္ျပီး ေအာက္ေျခ ရဲေဘာ္မ်ား၏ ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္းမွာ အဆိုး၀ါးဆုံး ခဲြထြက္မႈၾကီး ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။

ဆိုေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ဖြင့္ဆိုခဲ့ေသာ နာမည္ရ စာေရးဆရာၾကီးျဖစ္တဲ့ ေမာင္သာရ၏
“ ဆူးစူးဝင္၍ အပ္ႏွင့္ထြင္သည္ အသင္ဘာေျပာခ်င္သနည္း။ ” စကားလုံးအရေပါ့၊ ရင္ဘတ္အတြင္း စိုက္ႏွက္ခဲ့ရေသာ ဆူးမ်ား စူး၀င္ရျပီ ဆိုလွ်င္ မည္သူမဆို ဤဆူးကို ျဖစ္တဲ့နည္းျဖင့္ ဆဲြႏွဳတ္ရတယ္၊ ဇာဂနာျဖင့္ ဆဲြႏႈတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပ္ျဖင့္ ထြင္သည္ ျဖစ္ေစ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ကို မၾကည့္ႏိုင္ေတာ့ပဲ လက္ေတြ႕ခံစားေနရတဲ့့ ဆူးဒဏ္ကို အလ်င္စလိုႏွင့္ ျဖစ္သလို ရွင္းခဲ့ရသျဖင့္ ဆုံးရွဳံးမႈမ်ားသည့္ ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္းေၾကာင္းကလည္း ဓါတ္ျပားေဟာင္းတခ်ပ္ေပၚက အပ္ေၾကာင္းရာေတြလိုပါပဲ။

ထိုကဲ့သ႔ို အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္း ကရင့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမွ မဟုတ္ပဲ၊ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အဖဲြ႕အစည္း အားလုံးတြင္ အသြင္သ႑ာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆုံးရွဳံးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမႏွင့္ အထက္ပိုင္း ခရစ္ဘာသာ၀င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မူ၀ါဒသည္ ဗုဒၵဘာသာကို ယုံၾကည့္ခဲ့ေသာ ပိုးကရင္ အမ်ားစုအတြက္ ဘာသာေရး ဆူးတေခ်ာင္းအျဖစ္ စူးနစ္ ၀င္ေရာက္လာသည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ တိုက္ပဲြ၀င္လာေသာ ေအာက္ေျခတပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ ဆူးကို ထုတ္ႏွဳတ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိဆုံး ေျဖရွင္းမႈဟာ လက္နက္ကိုင္ျပီး တန္ျပန္ ပုန္ကန္မႈသာလွ်င္ ဗုဒၵဘာသာ ပိုးကရင္မ်ား၏ ထြက္ေပါက္တခု ျမင္ခဲ့တယ္။ အကယ္၍ အထက္ေအာက္ အျပန္အလွန္ ျကိုတင္ ညွိႏွဳိင္းခဲ့လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၏ ပေဒသရာဇ္ဆန္ဆန္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အခြင့္အာဏာကို ျကိုတင္ ေလွ်ာခ်ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အခုလို ေျပာင္းလဲလာမွာ မဟုတ္။

ျကုံတုန္းေပါ့ … ေမာင္သာရ၏ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတဲ့ “ ဆူးစူးဝင္၍ အပ္ႏွင့္ထြင္သည္ အသင္ဘာေျပာခ်င္သနည္း။ ” စကားလုံးက ျမန္မာျပည္ကေန လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကို ေရာက္စမွာ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ သူ႕ရဲ႕ ဒႆန ျဖစ္တယ္၊ ကိုေအာင္ေ၀း၏ “ ရန္ငွါ မျပတ္လို႔ သံဃာ အသတ္ခံရတယ္ ” စကားလုံးလိုေပါ့။ ေသခ်ာတာက ျမန္မာျပည္ဟာ သူ႕အတြက္ အက်ဳိးမရွိေတာ့ဘူးလို႔ ျမင္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္ပကို ထြက္ခြာလာတယ္။ အတိုက္အခံတခ်ဳိ႕က သူ႔အေပၚ အျမင္မရွင္းခဲ့ဘူး။ အျမင္မရွင္းခဲ့သည္ဆိုရာတြင္လည္း သူထြက္လာသည့္အခ်ိန္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ သူ႔အက်ဳိးအတြက္ပဲလို႔ လူေတြက ျမင္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ဒဏ္ အနည္းအမ်ားကို သူ ေကာင္းေကာင္း ခံစားရခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆူးစူး၀င္ေတာ့ အပ္ႏွင့္ ထြင္သည့္ စကားစုကို ေဖၚထုတ္ခဲ့တာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဟုတ္လဲဟုတ္တာပဲ ႏိုင္ငံေရးေတြ လာမေျပာနဲ႔ ငါ့ဘ၀ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ ငါ့ေျခေထာက္မွာ ဆူးစူးေနသည္ကို ငါ့ အပ္ႏွင့္ ငါထြင္သည္ဆိုတဲ့ သူ႔အက်ဳိးျဖင့္ ဆိုင္ေသာ စကားလုံးတခု သူ႔ ရင္ဘတ္အတြင္းမွ ထြက္ၾကလာတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဆိုလိုတာက သူ႔တကိုယ္ရည္ ေတာ္လွန္ေရး စကားစု တခုဟု ထင္ပါတယ္။

အားလုံးပါပဲ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ယွဥ္လာရင္ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေမွးမွိန္သြားရတယ္ေလ။ ဒါလည္း ကခ်င္သူပုန္ေတြကို ေျပာေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရး ရပ္တည္မႈဟာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၾကည့္ရမယ္ဆိုလွ်င္ သူတို႔အတြက္ ေထာက္ပို႔လမ္းေၾကာင္းက တရုတ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။ တရုတ္ဟာ သူ႔ အက်ဳိးအတြက္ နအဖကို ရင္ခ်င္းအပ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကခ်င္သူပုန္အတြက္ ေဘးက်ပ္နံၾကပ္ ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံး ဖိအားကေတာ့ နအဖ၏ လက္နက္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ စကားလုံးၾကီးေအာက္မွာ လည္စင္း ခံရလိုက္္သည္။

ဒီလိုနဲ႔ ျငိမ္းအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔ လွဳပ္ရွားခဲ့ျပီးေနာက္ ကခ်င္တပ္အတြင္း ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ သေဘာထားကဲြလဲြမႈအမ်ား ေပၚထြက္လာျပီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔၏ ထြက္ေပါက္ကို အသည္းအသန္ ရွာေဖြလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ နအဖ၏ ဒုတိယ စကားလုံးျဖစ္တဲ႔ လမ္းျပေျမပုံ ေအာက္ကို လိုလိုလားလား လွ်ဳိ၀င္သြားရတဲ့ အျဖစ္….

“ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႐ုပ္ေသးအရပ္သား အစိုးရတက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ လက္နက္ခ်ေရး ေျပာလာပါက လက္နက္ခ်ရန္အသင့္ရွိေၾကာင္း …..”

ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ နအဖႏွင့္ မေလွ်ာ့မတင္း လုပ္ေနတဲ့ က်န္တဲ့ ျငိမ္းအဖဲြ႕အတြက္ သို႔ေလာ သို႔ေလာ သေဘာထားေတြ ေ၀၀ါးစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။ ကိုယ္က လမ္းေၾကာင္း စ ဖြင့္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္လို႔ ထင္၏။ ႏိုင္ငံေရးဂြင္ထြင္ျပီး အက်ဳိးမ်ားမ်ား ရေအာင္ လုပ္တာပဲ ျမင္မိလိုက္တယ္။ ရင္ေလာက္မွန္းမွ ဒူးေလာက္ က်န္သည့္ စကားလိုေပါ့။

ဥပမာအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္မွာ ရွိတဲ့ သူပုန္အဖဲြ႔မ်ားဟာ နအဖႏွင့္ အေစာဆုံး “ ျငိမ္း” လိုက္ေတာ့ အခြင့္အေရး အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တျခားအဖဲြ႕မ်ားထက္ သာ၍ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ရရွိခံလိုက္တယ္ေလ။ ဒါကို ၾကည့္ျပီး ကခ်င္ေတြလည္း နအဖ၏ ေနာက္ဆုံး စကားစု ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြၾကီး ေရွးရွဳ႕ေနသည့္ လမ္းျပေျမပုံကို ပထမဆုံး အေနျဖင့္ ေလ်ာေစ်းခ်ေပးတာ ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္တယ္။ အနည္းဆုံးေတာ့ တင္းျပည့္ မရရင္ေတာင္မွ ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေလာက္ရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား ရမလားဆိုတဲ့ အေတြးမ်ားျဖင့္ေပါ့။ အင္း ဒါလည္း သူ႔လူမ်ဳိးအတြက္ ခ်စ္လြန္းလို႔ လုပ္လိုက္တယ္လို႔ အေကာင္းဖက္က ျမင္ရသလိုျဖစ္ေနျပီ။

သူတို႔မွာလည္း ပစ္ဖို႔ က်ည္ဆံကုန္ေနျပီေလ။ တရုတ္ဖက္က ပိတ္ထားတာ၊ ေနာက္ျပီး ဓါတ္ေငြ႔ကို တရုတ္သို႔ ပိုက္လိုင္းေဖါက္ျပီး ေရာင္းခ်ရမယ္ဆိုေတာ့ ပိုက္လိုင္း လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ကခ်င္တို႔၏ နယ္ေျမအတြင္း လွဳပ္ရွားေနတဲ့ အဖဲြ႕အားလုံးဟာ တရုတ္ဖိအားျဖင့္ စစ္အစိုးရကို မခ်စ္ေသာလဲ ေအာင့္ကာနမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုေတာ့ တရုတ္ဆႏၵအရ လက္နက္စြန္႕ရမွာ ေသခ်ာတယ္။

ေဒသဆိုင္ရာ အေနအထားအရ တရုတ္အက်ဳိးစီးပြား အၾကီးအက်ယ္ မထိခိုက္ေသာ ၀ ေဒသအတြင္း လွဳပ္ရွားေနသည့္ ( ျငိမ္း ) ၀ သူပုန္ေတြဟာ နအဖ အစိုးရႏွင့္ စစ္ေအးတိုက္ပဲြ ပုံစံျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ကစားခြင့္ ရရွိေနတယ္။ ၀ အဖဲြ႕ဟာ သူတို႔၏ အေျခခံေဒသမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသမ်ားကို တိုးတက္ ေတာင္းဆိုေနသည္ကို ေတြ႔ရွိ႔ရသည္။

ေနာက္ျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၀ တပ္ဖဲြ႕ကို လက္နက္ခ်သည့္အထိ ဖိအာ မေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မထင္၊ ၀ ေဒသသည္ တရုတ္၏ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေသာ ဓါတ္ေငြ ႔ ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေ၀းစြာ တည္ရွိေနတယ္။ ေနာက္တခုက ၀ ေဒသ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း မပ်ံႏွံႏိုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ တရုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၀ အဖဲြ႕၏ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ရွိေနမွ ေသခ်ာသည္။

ဒါေၾကာင့္ တရုတ္အေနျဖင့္ ၀ သူပုန္အဖဲြ႕ကို ပုံစံတခုျဖင့္ေတာ့ ကူညီ ေထာက္ပံမႈေတြ ေပးရမည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္တခုက တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္ေရးဗ်ဴဟာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၀ တပ္ဖဲြ႕ကို ၀ွက္ဖဲ တခ်ပ္လို အသုံးျပဳႏိုင္တယ္။ ၀ တပ္ဖဲြ႕သည္လည္း တရုတ္ကို နီးကပ္ေပါင္းသင္းျပီး ေဒသအတြင္း၌ သူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေဒသမ်ား တိုးတက္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ စစ္အစိုးရကို အက်ပ္ကိုင္မွာ ေသခ်ာတယ္။

ေနာက္ျပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပသာနာဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ အေတာ္ဆိုး၀ါးစြာ ခံစားေနရတယ္။ ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္ရွိေနပါက မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေစ်းကြက္ဟာ အထူးရွင္သန္ ေနတယ္လို႔ ထိုင္းအစိုးရက ယုံၾကည္ေနတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သုံးစဲြေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေမာ္ဖီးယားမ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားသည့္ လူမ်ဳိးစုတပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္ လူမ်ဳိးစု သူပုန္အဖဲြ႕မ်ားမွ လာသည္ဟု ၎တို႔က ယူဆေနသည္။ ဒါေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းအဖဲြ႕ကို ျဖစ္တဲ့နည္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မွာပဲ။ သူပုန္ေတြဖက္က မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ မရပ္တည္ဘူးဟု ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ေသာ္လည္း ထိုင္းအေနျဖင့္ သူ႔အက်ဳိးကို ၾကည့္ျပီး အင္အားခ်ိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားကို ဖိအားေပးနည္းလမ္းဟာ သူတို႔ ႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီနည္းလမ္းလည္း နအဖ၏ ဖိအားတခုလို႔ ျမင္တယ္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ အေမက်ာ္ျပီး ေဒြးေတာ္လြမ္းပဲ ဆိုဆို၊ အေဖေက်ာ္ျပီး ဘၾကီးေတာ္ တမ္းတပဲ ေျပာေျပာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားကိုပဲ ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတ မလိုလုိ ျဖစ္ရတဲ့အျဖစ္ ဆိုက္ေရာက္လာေလေတာ့သည္။

“ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ အတုိက္အခံမ်ားအေပၚ တင္းက်ပ္ထားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပးလွ်င္ လာမည့္လ အစည္းအေ၀း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ထားမႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ဥေရာပေကာင္စီက မဲေပးႏုိင္သည္…”

“ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေပၚထားရွိခဲ့သည့္ ေပၚလစီ မေျပာင္းမျခင္း အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရဟာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကို အေမရိကန္က ဖိအားေပးမည္ ”

ဆိုေသာ သတင္းမ်ားဟာ ရေသ့စိတ္ေျဖသလို အားရေလာက္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပဲြျဖင့္ အျပီးသတ္ ေအာင္ပဲြဆင္မည့္ ျမန္မာ့အတိုက္အခံ တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား သူပုန္အဖဲြ႕မ်ား၏ မတူကဲြျပားေသာ အေနအထားေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာကို အားကိုးရမည့္ အေနအထား ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့သည္။

သည္လို ထင္ျမင္လိုက္သည္ကလည္း စစ္မွန္တဲ့ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ လမ္းျပေျမပုံအား ေဘာင္တခုခ်ျပီး တဖက္သတ္ ေဆြးေႏြးေနတာက ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး ျပသာနာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ျမင္တယ္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ ေတာင္းဆိုေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားကို လြတ္ေပးျပီး ႏိုင္ငံျပသာနာမ်ားကို ေျဖရွင္းမွသာ တိုင္းျပည္ ေရရွည္ ေကာင္းမြန္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လြင့္ေမ်ာရင္းျဖင့္ ဤတလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္အား ထိုမွ်သာျဖင့္ ရပ္နားပါရေစ…


လူလ
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ…

Sunday, March 29, 2009

သတင္း မွတ္စု ( ၁၃ )

တပတ္အတြင္း သတင္းမွတ္စု

မတ္လ ၂၃ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၃ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

UDP ပါတီႏွင့္ မပတ္သက္ဟု ဦးသုေ၀ ျငင္းဆို

ကေနဒါႏုိင္ငံရွိ (က်ံဳယြမ္) ဦးေက်ာ္ျမင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ညီၫြတ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (UDP) သည္ ၎ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေခတ္ၿပဳိင္ႏွင့္ သီးသန္႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးသုေ၀က ျငင္းဆုိလုိက္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဦးသုေ၀သည္ အဆုိပါပါတီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ေၾကာင္း ညီၫြတ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (UDP) ၏ ၀ဂ္ဆုိက္ျဖစ္သည့္ http://udpmyanmar.blogspot.com/ တြင္ ဦးသုေ၀၏ ဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါ ၀ဂ္ဆုိက္တြင္ UDP ပါတီမွ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ရာထူူးကုိ Ex Vice Chairman ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ UDP ပါတီႏွင့္ မပတ္သက္ေၾကာင္း ဦးသုေ၀ကျငင္းဆုိေသာ္လည္း UDP ပါတီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ မူ၀ါဒသေဘာထားႏွင့္ UDP ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစာတမ္းမ်ားကုိ ဦးသုေ၀ကုိယ္တုိင္ ရန္ကုန္တြင္ ျဖန္႔ေ၀မႈမ်ား ျပဳခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္ရွိ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးတဦးက ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေရွ႕ေနဦးရဲထြန္းမွတဆင့္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရခဲ့ေၾကာင္း၊ ပါတီဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥ မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းကုိမူ ဦးသုေ၀က ၀န္ခံေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္ေရွ႕ေန ဦးရဲထြန္းႏွင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံေရာက္ ဦးေက်ာ္ျမင့္တို႔ မည္သို႔အဆက္အသြယ္ရခဲ့ေၾကာင္းကုိမူ ဦးသုေ၀က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာဆုိမသြားေပ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆုိပါပါတီ ေထာင္သည့္အခ်ိန္၌ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု ဦးသုေ၀က ေျပာသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ပါတီဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ဦးရဲထြန္းႏွင့္ ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးသာ လႈပ္ရွားေနၿပီး ပါတီဖြဲ႔ျဖစ္ပါက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု သမီး ေဒၚသန္းသန္းႏု၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသမီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးဘေဆြသမီး ေဒၚေနရီဘေဆြတုိ႔ ပါ၀င္မည္ဟုလည္း ဦးသုေ၀က အတိအလင္း ေျပာဆုိသြားသည္။

ဦးသုေ၀သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစၿပီး ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္မေပးရမည့္ နာမည္ပ်က္စာရင္း အသြင္းခံထားရ ေသာ္လည္း ညီၫြတ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (UDP) ႏွင့္ ပတ္သက္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚၿပီးမၾကာခင္ စစ္အစိုးရက ဦးသုေ၀အား ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ မၾကာခင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေဆးကုသြားမည္ဟု ဦးသုေ၀က ေျပာသည္။

ယင္းခရီးစဥ္ကုိ ဦးရဲထြန္းထံ အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ရာ ဦးရဲထြန္း၏ ဆက္သြယ္မႈေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံေကာင္း ေတြ႔ဆုံႏုိင္သည္ဟု အာဏာပုိင္မ်ားက ေခၚယူေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသုေ၀က ေျပာသည္။

ဦးသုေ၀၏ ဇနီးမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိမရွိ ေခတ္ၿပိဳင္က ေမးျမန္းရာ ေရြးေကာက္ခံတဦး မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအက်ဳိးအတြက္္ ဆက္လုပ္သြားမည္ဟု ဦးသုေ၀က ေျပာသည္။
+++++
ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ ကေလးငယ္အခ်ဳိ႕ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျဖစ္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ မႏၲေလးတုိင္း ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္တခုမွ ကေလးငယ္ ၈ ဦး ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္သျဖင့္ ေဆး႐ံုတက္ေနရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္ကာ တုိးခဲ်႕ကြက္သစ္ ေခၚ အမွတ္ ၁၈ ရပ္ကြက္မွ ကေလး ၁၅ ဦးခန္႔ ဝမ္းေလွ်ာရာ ေဆး႐ံုတင္ခဲ့ရၿပီး၊ ယခုအခါ ၈ ဦးခန္႔ ဆက္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုဝန္ထမ္းက ေျပာသည္။ ယခုလို ျဖစ္ရျခင္းသည္ အိမ္ေျခ ၁၅ဝ-၂ဝဝ ခန္႔မွ အရပ္သားမ်ား ေသာက္သံုးေနသည့္ ေရကန္အတြင္း ဝင္းသန္႔ ငပိစက္မွ မသန္႔စင္သည့္ ေရမ်ား စီးဝင္ေနရာမွ စတင္ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံႏွစ္ဦးက ဆိုသည္။

ငပိစက္မွ စြန္႔ပစ္သည့္ အညစ္အေၾကးမ်ားမွာ စက္႐ံုေတာင္ဘက္ ဗလပိုင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရွိ ေရကန္တြင္းသုိ႔ စီးဝင္ေနသည္ဟု သူတို႔က ေျပာသည္။

ေဆး႐ံုတက္ ကုသရာ ကုိယ့္စရိတ္ႏွင့္ကုိယ္ ျဖစ္ၿပီး က်ပ္ ၂ ေသာင္းမွ ၃ ေသာင္းအထိ ကုန္က်သည္။

ကေလးငယ္မ်ား ေဆး႐ံုတက္ရၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာနက ေရတြင္းမ်ား၌ ပုိသတ္ေဆးမ်ား ျဖန္းေပးခဲ့ရာ အနံ႔ဆုိးသျဖင့္ ေသာက္သံုးရန္ ခက္ခဲေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
စက္မႈ ၁ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ၾက့့ံဖြတ္ အမတ္ေလာင္း ၃ ဦး လ်ာထား


၀န္ႀကီးဌာနေပါင္းစုံမွ ပင္စင္ယူကာနီး အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားကုိ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ လ်ာထားရာ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (၃) ဦးပါ၀င္သည္ဟု စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး႐ုံး အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးသိန္းေမာင္အား ရခုိင္ (ႀကံ့ဖြံ႔) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ေထြထိန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအးေမာက္အား မလႈိင္ (ႀကံ့ဖြံ႔) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ စကၠဴဓာတုလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးၫြန္႔ေအာင္အား မုိးညႇင္း(ႀကံ့ဖြံ႔) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ လ်ာထားေၾကာင္း အဆုိပါ အရာရွိက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (၃) ဦးလုံး စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ပင္စင္သြားေတာ့မည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဘူးသီးေတာင္ေထာင္မွ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေလျဖတ္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ျမန္မာျပည္အေနာက္ပုိင္း ဘူးသီးေတာင္ေထာင္မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတဦး ယခင္လက ေလျဖတ္သြားေၾကာင္း ယင္းေထာင္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အသက္ ၂ဝ ႏွစ္အရြယ္ ကိုေမာင္ေမာင္သက္သည္ ေျခႏွင့္လက္မ်ား လႈပ္ရွား၍ မရဘဲ ျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေထာင္တြင္းရွိ အက်ဥ္းခန္းမ်ားမွာ အစဥ္ပင္ စိုစြတ္ေအးစက္ေနသျဖင့္ ယင္းသို႔ ေလျဖတ္ရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာင္ႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ဆိုသည္။

ေလျဖတ္သြားသူ အပါအဝင္ အျခား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ကိုမိုးႏိုင္စိုး၊ ကိုခ်စ္ေမာင္ေမာင္၊ ကိုသန္းလြင္တို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔၌ သူတို႔၏ အက်ဥ္းခန္းမ်ား အတြင္းမွေန၍ တဦးႏွင့္တဦး စကားလွမ္းေျပာသျဖင့္ ေထာင္ဝါဒါ ဦးစိန္ထြန္း၏ ႐ိုက္ႏွက္မႈကို ခံခဲ့ၾကရေသးသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) - ေအေအပီပီ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္ကမူ သူတို႔သည္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ)၊ ၂၉၅ တို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ခြဲစီ က်ခံေနရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန ဆိုးရြားေနသည္ဟုသာ သိထားၿပီး အေသးစိတ္ မသိရေသးေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
၀င္းသူဇာ ဆိုင္မ်ားကို ရတနာမန္းက ေအးဂ်င့္ ယူ


စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ၀င္းသူဇာ အေရာင္းဆုိင္မ်ား အ႐ႈံးေပၚလြန္းသည့္အတြက္ ျပင္ပ အေရာင္းေအးဂ်င့္ မ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းရာ ရတနာမန္းကုမၸဏီက အေရာင္းေအးဂ်င့္တာ၀န္ယူလုိက္သည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းက ၀င္းသူဇာဆုိင္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ေရာင္းရေငြကုိ သိန္းမည္မွ်ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားရာ သတ္မွတ္ေငြမရသည့္ ဆုိင္တာ၀န္ခံမ်ား အိတ္စုိက္သြင္းရျခင္း၊ အေရာင္းစာရင္းလိမ္ျပရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆုိင္တာ၀န္ခံအခ်ဳိ႕ မိမိကုိယ္မိမိ သတ္ေသသည္ထိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ဝင္းသူဇာအေရာင္းဆုိင္မ်ား ေငြေၾကးမသမာမႈမ်ား မျဖစ္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ရယက ဥကၠ႒မ်ား၊ ႀကံ့ဖြံ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဝုိင္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဆုိၿပီး စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ဟု ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ဝင္းသူဇာအေရာင္းဆုိင္မ်ားကုိ တျပည္လုံး ၿမိဳ႕ႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန ထြက္ကုန္စည္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္၊ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း မၾကာခဏ ေျပာေလ့ ရွိသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ စတင္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ကဆစ္ ဖိ႐ူမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂ ရက္ၾကာခရီးစဥ္ကို ယမန္ေန႔က စတင္လိုက္သည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း မၾကာခဏဆိုသလို ထိုင္းကမ္းေျခ ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္လာေသာ တရားမဝင္ ေရႊ႔ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားအေရး ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု စေနေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မစၥတာ ကဆစ္ (Kasit Piromya) သည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္ကိုလည္း ေတြ႔မည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ဆုိထားသည္။

မစၥတာ ကဆစ္သည္ ၁၄ ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ့ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း - အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း၏ ဖိတ္ၾကားခဲ့ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

မစၥတာ ကဆစ္သည္ သူ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ‘တရားမဝင္ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ကိစၥႏွင့္ လူေမွာင္ခုိမႈ ဆန္႔က်င္ တားဆီးေရး ကိစၥမ်ား’ အပါအဝင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးတူကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေခတ္ျပိဳင္ ပုံႏွိပ္ဂ်ာနယ္ ေခတၱ ရပ္နားမည္၊ အြန္လိုင္း ဆက္ရွိေနမည္


လစဥ္ထုတ္ေ၀သည့္ ေခတ္ၿပိဳင္ပုံႏွိပ္သတင္းဂ်ာနယ္ကုိ ၂၀၀၉ ခု ေမလမွစ၍ ေခတၱရပ္နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေခတ္ၿပိဳင္ပရိသတ္မ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။

၁၉၉၃ ခု ဇန္န၀ါရီ (၁) ရက္မွစ၍ ယခု ၂၀၀၉ ခု ဧၿပီလအထိ (၁၆) ႏွစ္ႏွင့္ (၃) လတုိင္ အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားမွ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ေခတ္ၿပိဳင္ပုံႏွိပ္သတင္းဂ်ာနယ္ကုိ ေခတၱရပ္နားရသည့္အတြက္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအား အႏူးအၫြတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္သူလူထုဘက္မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္သြားမည့္ အေျခခံမူျဖင့္ ထုတ္ေ၀သြားမည္ဟု ေခတ္ၿပိဳင္ဦးစီးတည္ေထာင္သူ ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ခံယူခဲ့ပါသည္။ ထုိအေျခခံမူမ်ားအရ ျပည္သူဘက္မွ ခုိင္မာစြာရပ္တည္၍ အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့ရာတြင္ ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းဂ်ာနယ္သည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး ဆႏၵႏွင့္ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေရွ႕တန္းတင္ေဖာ္ျပေသာ “ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးသတင္းဂ်ာနယ္” အျဖစ္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ခံယူရရွိခဲ့ပါသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ႏွင့္ တုိင္းျပည္ကုိစုိးမုိးထားေသာ စစ္အုပ္စုတုိ႔ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမွသာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီေခတ္ ျပန္လည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္မည္ဟု ေခတ္ၿပိဳင္က ယုံၾကည္သည္။ ဒီမုိကေရစီမ႑ိဳင္ပီသစြာျဖင့္ အမွန္တရားကုိ စြမ္အားရွိသေရြ႕ ေခတ္ၿပိဳင္က ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္ၿပိဳင္အြန္လုိင္းကုိမူ ပုံမွန္အတုိင္း ဆက္လက္ ထုတ္ေ၀သြားမည္ျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
စစ္တပ္ သိမ္းပိုက္လယ္ယာတြင္ ပိုင္ရွင္မ်ား ျပန္လုပ္ခြင့္ရ

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ မေကြးတိုင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့ဦးပိုင္စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ ႐ံုးဆိပ္ သၾကားစက္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိမ္းယူခဲ့ေသာ လယ္ယာအခ်ဳိ႕ကို ပိုင္ရွင္မ်ား ျပန္လုပ္ခြင့္ ေပးလိုက္သည္။

အဓမၼသိမ္းယူခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမမွာ ဧက တေသာင္းေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း လတ္တေလာ၌ ကမၻာ့အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အိုင္အယ္အို) အမႈအမွတ္ ၆၆ တြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ လယ္ယာဧက ၂,ဝဝဝ ေက်ာ္သာ ျပန္လည္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရေနျခင္းျဖစ္သည္။

အိုင္အယ္အိုမွ Steve Marchall ႏွင့္ နအဖ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဒုဗိုလ္မႉးၾကီး ယုလြင္ေအာင္ တို႔ ေအာင္လံသို႔ လာေရာက္၍ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အမႈအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသူ ေအာင္လံၿမိဳ႕မွ ဦးေအးျမင့္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ အမႈမ်ားအတြက္ အိုင္အယ္လ္အိုသို႔ တိုင္ၾကားရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူ ေအာင္လံမွ ကိုေဇာ္ေဌးကို စစ္အစိုးရက ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး သရက္ေထာင္သို႔ ပို႔ထားသည္။ ကိုေဇာ္ေဌးအတြက္ မေကြးတိုင္းတရား႐ုံးတြင္ အယူခံတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သူ၏ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေန ကိုဖိုးျဖဴကိုလည္း မေကြးတိုင္းတရား႐ံုးက ယခုလ အတြင္း ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္ၿပီး သရက္ေထာင္သို႔ ပို႔လိုက္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ တရားမဝင္ နယ္စပ္ေက်ာ္ ျမန္မာမ်ား အဖမ္းခံရမႈ ပိုမ်ားလာ

ဒါကာ (မဇၩိမ)။ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွ တရားမဝင္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈမွာ ယခုတေလာ ပိုမ်ားလာေၾကာင္း နယ္စပ္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ဆုိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၇ ရက္အတြင္း ေနရာ ၃ ေနရာတြင္ အဖမ္းအဆီး ၄ ၾကိမ္ ရွိခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၈ ဦးကို ဖမ္းဆီးၿပီး တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ တရား႐ံုးတင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းကုိ ဘန္တ႐ိုဘန္ ရဲစခန္းႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ဘဂၤလား-ျမန္မာ ေရပိုင္နက္ ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလဆန္း ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍ တရားမဝင္ ဝင္လာသည့္ ျမန္မာမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ ဘန္တ႐ုိဘန္ခ႐ိုင္မွ ၫြန္ၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သူက ဆိုသည္။

နတ္ေခ်ာင္းၿမ့ဳိ ရဲစခန္းမွ တာဝန္က် ရဲဝန္ထမ္းတဦးကလည္း “က်ေနာ္တို႔ နယ္ေျမထဲမွာ အရင္ကဆို တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ဖမ္းတာ နည္းတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လက တလအတြင္း ျမန္မာ ၃ ေယာက္ကို တရားမဝင္ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္မႈနဲ႔ ဖမ္းခဲ့တယ္။ တရားမဝင္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈကေတာ့ မရွိခဲ့ဘူး” ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္အတြင္း ျမန္မာဘက္က ၿခံစည္း႐ိုးကာရန္အတြက္ စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ့လာခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္အေနျဖင့္ နယ္စပ္ အနီးတဝုိက္ကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခ်ိန္တြင္ တရားမဝင္ ဝင္လာသည့္ ျမန္မာမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈ ပိုမ်ားလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု နတ္ေက်ာက္စရီမွ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးတဦးက ေျပာသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္အေျခစိုက္ ရခုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႔အခ်ဳိ့က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို မၾကာေသးခင္က ျပန္ေပးဆြဲမႈ လုပ္ခဲ့သည့္ အခ်က္မွာလည္း အဖမ္းအဆီး မ်ားေစရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း တန္းဆိပ္ေဒသမွ ရြာလူၾကီးတဦးက မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
မတ္လ ၂၄ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၃ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖမ္းဆီးထားျခင္းသည္ စစ္အစိုးရ ကိုယ့္ဥပေဒကိုယ္ ခ်ဳိးေဖာက္


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က ကုိယ့္ဥပေဒကုိ ကုိယ္ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒကုိလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသည္။

တရားလက္လြတ္ ဖမ္းဆီးမႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ ဥပေဒေရးရာ သုံးသပ္ခ်က္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံအား ကုိယ့္ဥပေဒကုိ ကုိယ္ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ သည္မွာ ေျပာ႐ုိးေျပာစဥ္မဟုတ္ဟု ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ကုလသမဂၢက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ုတ္တရက္ လြတ္မည္ဟု မထင္ေသာ္လည္း နအဖအား ကာကြယ္ေပးေနသည့္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွ စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ဖိ္အားေပးႏုိင္ရန္ ကုလသမဂၢအေပၚ အေရးပါသည့္ ဂယက္ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အခမဲ့ေရွ႕ေနလုိက္ေပးေနသူ ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွ ေရွ႕ေန ဂ်ရတ္ ဂ်င္ဆာက ေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ ေရွ႕ေနဦးၾကည္၀င္းကမူ ယခုလ (၁၃) ရက္တြင္ အယူခံကုိၾကားနာေပးပါရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေမတၱာရပ္ခံစာကုိ ေပးပုိ႔ထားသည္ဟု ေျပာသည္။

အယူခံကို ၉-၁၀-၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း နအဖစစ္အစုိးရဘက္က ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံစာမ်ား ေပးပုိ႔ခဲ့သည္မွာ ေလးႀကိမ္ထက္မနည္းရွိၿပီ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္သက္တမ္း ထပ္တုိးတုန္းက အစိုးရအဖြဲ႔ တာ၀န္ေပးမႈအရ ဗဟိုအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ သူ႔အဖြဲ႔၀င္ေတြခ်ထားတဲ့ အမိန္႔ကို က်ေနာ္တုိ႔က ျပန္အယူခံတာဗ်။ အဲဒါကုိ သူက သူ႔ေအာက္္ကုိ ျပန္ရွင္းခုိင္းေနလုိ႔ မျဖစ္ဘူးေလ။

တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ဆုိတာကလည္း ပုဒ္မ (၂၁) ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ကတည္းက တရား႐ုံးခ်ဳပ္ရဲ႕က႑မပါေတာ့ဘူးဗ်။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ၀င္ေရာက္ကိုင္တြယ္ရမယ့္ အမႈမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ေတာ့ဘူးဗ်။ အဲေတာ့ အဲလုိေျပာဆုိခဲ့တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျပာဆုိမႈေတြကိုက လြဲေနတယ္ဗ်” ဟု ဦးၾကည္၀င္းက ရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုခြင့္ရေရး အန္အယ္ဒီက စစ္အစိုးရကုိ ေတာင္းဆုိ

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ အန္အယ္ဒီ ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီက ျမန္မာစစ္အစိုးရထံ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးၾကီးခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ပါတီဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ - နအဖ ဥကၠ႒ထံ လိပ္မူကာ စာေရးသား ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အန္အယ္ဒီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ တံု႔ျပန္မႈ တစံုတရာ မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေကအင္ယူ လက္နက္ခ်ေရး ထိုင္းကို စစ္အစိုးရ ဖိအားေပး


ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စံထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအန္ယူ) အပါအ၀င္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးအေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔မည့္ ႏိုင္ငံမဟုတ္ ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေကအန္ယူက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥတြင္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားပါ၀င္ရန္ ထုိင္းအစိုးရအား ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က အကူအညီေတာင္းသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကအန္ယူ ဒု-ဥကၠ႒ ပဒိုေဒးဗစ္သကေဘာက ယခုကဲ့သို႔ ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာဆစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းတုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေကအန္ယူအား နားခ်ေပးရန္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ကာဆစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသြားျခင္းသည္ ထုိင္းတြင္ေသာင္တင္ေနသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးကုိ စစ္အစိုးရက မည္သို႔ကူညီမည္ဆုိသည့္ကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာကိစၥအတြက္ ျမန္မာဘက္က မည္သို႔ ထုိင္းအား ကူညီမည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေသာ္လည္း ေကအန္ယူကုိ လက္နက္ခ်ေရးကိစၥအတြက္ ထုိင္းအစိုးရက ေဆြးေႏြးေပးရန္ စစ္အစိုးရဘက္က ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကအန္ယူက ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ မည္သည့္အတြက္ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း မိမိကုိယ္တုိင္ ေကအန္ယူေျပာသည္ကုိ ၾကားလုိသည္ဟုပါ ကာဆစ္က ေျပာသည္။ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ခြင့္မျပဳဘဲ မိမိတို႔တပ္စခန္းမ်ားတြင္သာ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၉) ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ အသိေပးအေၾကာင္း ၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေကအန္ယူ ဒု-ဥကၠ႒က လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မိမိတို႔အား ထိုင္းနယ္ေျမထဲ လာေရာက္ရန္ ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း ေဆး၀ါးကုသခြင့္၊ ခုိလံူခြင့္ႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံအရ ထိုင္းႏိုင္ငံက နားလည္ေပးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥတြင္ ထိုင္းအျမင္ႏွင့္ ေကအန္ယူအျမင္ တူညီမူ မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အေျခအ ေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ျမန္မာ လက္နက္ေမွာင္ခို ၃ ဦးကို အိႏၵိယ နယ္စပ္တြင္ ဖမ္းမိ

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ) ။ ။ ျမန္မာလူမ်ဳိး ၃ ဦးကို ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ ၅ လက္ႏွင့္အတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႔ေျမာက္ျပည္နယ္ တခုျဖစ္ေသာ မီဇိုရမ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔က ဖမ္းမိခဲ့သည္ဟု မီဇို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာသည္။

လက္နက္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏွင့္ နယ္စပ္ၿမ့ဳိ က်န္ဖိုင္း (Champhai) တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ဟု က်န္ဖိုင္းရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ ေအဆိုင္လို (A. Sailo) က မဇၩိမကို ယေန႔က ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

က်န္ဖုိင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ စီဇာခၽြန္းငါ (C. Zacchunga) ကို ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ ၅ လက္ႏွင့္အတူ ပထမဦးဆံုး ဖမ္းမိခဲ့သည္။

အဆိုပါ လက္နက္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ၿမ့ဳိေတာ္ အုိက္ေဇာ (Aizawl) သို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပံုရေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ရာ ေနာက္ထပ္ ျမန္မာလူမ်ဳိး ၂ ဦးျဖစ္ေသာ အယ္လ္ဘတ္ ဒီ ေမာင္ငါ (Albert D. Muanga) ႏွင့္ ထန္း စြမ္း လ်န္နာ (Thang Suan Liana) တို႔ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲအရာရွိ ဆိုင္လိုက ေျပာသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းကလည္း အိုင္ေဇာၿမ့ဳိအနီး ဆီးဖား (Siphir) ၿမ့ဳိတြင္ မီဇိုရမ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဝင္ေရာက္စီးနင္း ရွာေဖြခဲ့ရာ ေအေက ၄၇ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္မ်ားႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသးသည္။

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ဝင္ေရာက္လာႏုိင္ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္အရွည္မွာ ၄ဝ၄ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားၿပီး၊ ယင္းနယ္စပ္ကို ေမွာင္ခိုသမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားက လက္နက္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေမွာင္ခိုသယ္ယူရန္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳၾကသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ကြန္နက္ရွင္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ အင္တာနက္ဆိုင္ အမ်ားစု ပိတ္ထားရ


အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ား သံုး၍မရႏိုင္သည္အထိ အလြန္ေႏွးေကြးေနျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အင္တာနက္ဆိုင္ အမ်ားစု ပိတ္ထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။ အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္မွ ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ တယ္လီဖုန္းေခၚ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ဆိုင္မ်ား လံုးဝပိတ္ထားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

လႈိင္တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း ျမန္မာအင္ဖိုတက္ အေဆာက္အဦက ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္ ကြၽမ္းက်င္သူ အင္ဂ်င္နီယာတဦးကမူ အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ေၾကာင္း ျပဳျပင္ရန္အတြက္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ (၅) ရက္ ကြန္နက္ရွင္ ေႏွးေကြးမည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ယံုၾကည္သူ မရွိသေလာက္ နည္းေၾကာင္း၊ အားလံုး ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္က မၾကာမီက်ေရာက္မည့္ မတ္လ (၂၇) ရက္ တပ္မေတာ္ေန႔ မတိုင္မီ ျပည္တြင္းက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည္ပသုိ႔ စီးထြက္ေနမႈကို ႀကိဳတင္ တားဆီးလို၍ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္၍ ယခင္က ျပႆနာတစံုတခု ျဖစ္မွသာ ယခုကဲ့သုိ႔ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ေႏွးေကြးသြားရန္ႏွင့္ ျပတ္ေတာက္သြားေအာင္ လုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ဥပမာ ၂ဝဝ၇ စက္တင္ဘာ သံဃာ့အေရးအခင္းကာလ၊ နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္းေဘး ရင္ဆိုင္ရစဥ္ ကာလ စသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ တစံုတခု ျပႆနာျဖစ္တိုင္း ေရေအာက္ ေကဘယ္လ္ ျပတ္ေတာက္သြား၍ ျပင္ဆင္ရမည္ဆိုၿပီး လိမ္လည္အေၾကာင္းျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ႀကိဳတင္လက္ဦးမႈယူၿပီး ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

နအဖစစ္အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ရတနာပံု ၿမိဳ႕သစ္ အိုင္စီတီ ျပပဲြ ျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္း စသျဖင့္ ကုန္းတြင္း ဖိုင္ဘာေအာ့ပ္တစ္ ဆက္ေၾကာင္းသစ္မ်ား သြယ္တန္းၿပီးစီးၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ မၾကာမီ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ျမန္ႏႈန္းျမင့္ျမင့္ျဖင့္ သံုးစဲြရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ကိုယ္တိုင္ တရားဝင္ ေၾကညာခဲ့ဖူးသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
၅ ႏွစ္ခန္႔အတြင္း ကေလးစစ္သား ၂ဝ လြတ္ေျမာက္ဟု လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူက ေျပာဆို

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ခန္႔ ကာလအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ ျပန္လြတ္လာသည့္ ကေလးစစ္သား ၂ဝ ဦး ရွိေၾကာင္း ကေလးစစ္သားပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ အန္အယ္ဒီ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ ဦးသက္ေဝက ဆိုသည္။

ကေလးစစ္သား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အိုင္အယ္လ္အို)၊ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ (အိုင္စီအာစီ) တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သူမွတဆင့္ ၂ဝဝ၃-ဝ၄ မွ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အထိ အမႈေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ တုိင္ၾကားလာခဲ့ရာ၊ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္တြင္းမွ ျပန္လြတ္လာသည့္ ကေလး ၁ဝ ဦးရွိၿပီး၊ ၂ဝဝ၇-ဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁ဝ ဦး ရွိေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

ကေလးစစ္သားမ်ားမွာ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အၾကား အရြယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဦးသက္ေဝသည္ ကေလးစစ္သား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ၂ဝဝ၃-ဝ၄ ခုႏွစ္အတြင္းမွ စတင္၍ အိုင္အယ္လ္အို၊ အိုင္စီအာစီ တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

သူတို႔ လက္လွမ္းမီသေရြ႔ ကူညီခဲ့သည့္ စစ္သားအျဖစ္ အဓမၼစုေဆာင္းခံခဲ့ရေသာ ကေလးမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေျမာက္ဥကၠလာ၊ လိႈင္သာယာ၊ တြံေတး၊ ဒလႏွင့္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းတက္ေနဆဲ ကေလးမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
နအဖ စစ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးစစ္သားႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈ မရွိေၾကာင္း အစဥ္ ျငင္းဆိုေလ့ရွိသည္။ နအဖအား လက္နက္ကိုင္၍ ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ၎တို႔ထံတြင္ ကေလးစစ္သားမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုေလ့ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးစစ္သား ၇ ေသာင္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Human Rights Watch) က ခန္႔မွန္းထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ကေလးစစ္သား တပ္ေျပးမ်ား နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးလာသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေလ့ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ CRC - Convention on the Rights of the Child ကို လက္မွတ္ထိုးထားသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ကာတာမွ လူငယ္တေယာက္ ဗိုလ္သန္းေရႊအမ်ဳိးဟု သံသယျဖစ္ခံရ


ကာတာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကပုိင္ကေလးကစားကြင္း Operator အျဖစ္အမႈထမ္းေနသည့္ ေတာင္တြင္းႀကီးသား ၀င္းကိုကို ဆိုသူသည္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း (၃) ႏွစ္တိုးရန္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ ကာတာဘဏ္မွ ေငြလႊဲစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ေနသည္ဟု ဘဏ္မွသံသယရွိသျဖင့္ သက္တမ္းတိုးခြင့္ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရသည္။

၀င္းကိုကိုႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ မည္သို႔မွ် အမ်ိဳးေတာ္စပ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ကာတာဘဏ္သို႔ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပၿပီးမွသာ ကာတာဘဏ္မွ ခြင့္ျပဳသျဖင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ သက္တမ္းတိုး ေငြလႊဲလိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ကာတာႏုိင္ငံတြင္ အမႈထမ္းေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ဆက္လက္ေနထိုင္လုိက သက္တမ္းတိုး (၃) ႏွစ္အတြက္ အီဂ်စ္သံ႐ံုးသို႔ ရီရဲ (၁၇၀၀) ေပးေဆာင္ရေၾကာင္း၊ ကာတာတြင္ ျမန္မာသံ႐ံုးမရွိသည့္အတြက္ ကာတာဘဏ္သို႔ ေငြသြင္းကာ အီဂ်စ္ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ ေငြလႊဲရေၾကာင္း၊ ေငြလႊဲေျပစာႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကို သံ႐ံုးသို႔ ပူးတြဲပို႔ေပးရေၾကာင္း၊ ၀င္းကိုကိုသည္ အထက္ပါအခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
လာဘ္ထိုးမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႔ခြင့္ရ

ဒါကာ (မဇၩိမ)။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ေထာင္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏွစ္ဦးထံ ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႔ရာ ေထာင္မႉးကို ေငြေပးမွသာ အခ်ိန္ၾကာၾကာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႔ခြင့္ရေၾကာင္း သက္ဆုိင္သူ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ က်ခံေနရေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမ့ဳိမွ လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူ မနီနီႏြယ္ျမင့္ႏွင့္ ကိုခ်စ္ေမာင္ေမာင္ ကို မိခင္မ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႔ရာ ဘူးသီးေတာင္ေထာင္မႉး ဦးတင္ထြန္းကို ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း လာဘ္ထိုးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ မနီနီေမျမင့္၏ မိခင္ ေဒၚျမဦးႏွင့္ ကိုခ်စ္ေမာင္ေမာင္၏ မိခင္ ေဒၚမခင္ျမင့္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ေတာင္ကုတ္မွ ဘူးသီးေတာင္သို႔ ထြက္သြားေသာ္လည္း ၂၈ ရက္ေန႔မွသာ ေတြ႔ခြင့္ရၿပီး၊ ယခုလ ၂ ရက္ေန႔က်မွ ေနအိမ္မ်ားသို႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဘူးသီးေတာင္သို႔ မလိခ သေဘၤာျဖင့္ သြားရာ တဦးလွ်င္ အသြားအျပန္စရိတ္ က်ပ္ ၆ ေသာင္း၊ စားစရိတ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းခ ၂ ေသာင္းေက်ာ္၊ သမီးမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး၊ ေဆးဝါး၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေထာင္မႉးအတြက္ လာဘ္ေငြႏွင့္ဆိုပါက တေခါက္လွ်င္ က်ပ္ ၄ သိန္းခန္႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ကိုခ်စ္ေမာင္ေမာင္၏ ေဆြမ်ဳိးတဦးက ဆိုသည္။

ေထာင္ဝင္စာေတြ႔စဥ္ အက်ဥ္းဦးစီး အရာထမ္းက ေစာင့္ၾကည့္ေနသျဖင့္ ေထာင္အတြင္းမွ အျခားအေနမ်ားကို သိခြင့္ မရေသာ္လည္း၊ အက်ဥ္းသူ သမီးမ်ားသို႔ ေငြႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ေပးသြင္းခြင့္ရေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ဦးစလံုး၏ က်မၼာေရး ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သိရသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးကို သီးသန္႔ေဆာင္မ်ားတြင္ ထားရွိသည္။ လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူ ႏွစ္ဦးသည္ ေရႊဝါေရာင္လႈပ္ရွားမႈ ႏွစ္ပတ္လည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေတာင္ကုတ္-ရန္ကုန္ကားလမ္း၊ ေတာင္ကုတ္-သံတြဲကားလမ္းႏွင့္ ၿမ့ဳိေပၚတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရးႏွင့္ စစ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး စာရြက္မ်ား ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကသည္။

လႈပ္ရွားမႈအၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစမႈ - ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) ျဖင့္ ေတာင္ကုတ္တရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတို႔ကို ဘူးသီးေတာင္ေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ပစ္ခဲ့သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
CNG 82 Model ႏွင့္ ေအာက္အကၡရာကားမ်ား ကို တရား၀င္လုုပ္ငန္းလိုင္စင္ ဖ်က္သိမ္းမည္


သႀကၤန္အလြန္ ဧၿပီလကုန္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနေသာ CNG 82 Model ႏွင့္ ေအာက္အကၡရာကားမ်ား ကို တရား၀င္ လုုပ္ငန္းလိုင္စင္ ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီက ၎တို႔ဆင္ထားေသာ CNG ပစၥည္းမ်ားျပန္သြင္းပါက ထူးထေရဒင္းကုမၸဏီမွ တလံုး (၇) သိန္းျဖင့္ ေစ်းျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၂) သိန္းဦးစြာေပးၿပီး က်န္ (၅) သိန္းကို တလ (၁) သိန္းႏႈန္း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကား၀ယ္ေရာင္းေလာကအတြင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္မွာ ထူးထေရးဒင္းအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ နအဖ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အကြက္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဘာလံုးအသင္းဖြဲ႔ထားေသာ ထူးထေရးဒင္းအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး (၈) ဦးကို ကားပါမစ္ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ အသံုးျပဳလက္စ CNG သံုးပစၥည္းမ်ားကို ေအာက္ေစ်းျဖင့္ ၀ယ္ယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္သြင္းမည့္ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ကားမ်ားကို ယခု၀ယ္ယူမည့္ CNG သံုးပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကားပြဲစားတဦးက ေျပာသည္။

အတည္မျပဳႏုိင္ေသးသည့္ အဆိုပါသတင္းသာ မွန္ကန္ပါက လမ္းေၾကာေပၚ၌ ေျပးဆြဲေနေသာ CNG Taxi အားလံုး၏ တ၀က္ခန္႔မွာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဖ်က္သိမ္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္း မွန္ မမွန္ ကုန္လမ္းၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (ျမင္သာလုိင္စင္႐ံုး) သို႔ ေမးျမန္းေသာ္လည္း အထက္မွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မလာေသးေၾကာင္းဟုသာ ဦးစီးဌာန အရာရွိတဦးက ေျဖသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ပုဂၢလိကသတင္းဂ်ာနယ္မဂၢဇင္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္အားထားမႈ ျမင့္တက္လာ


ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပံုႏႇိပ္သတင္းမီဒီယာတို႕၏ အခန္းက႑ ေလ်ာ့က်လာေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ပုဂၢလိက သတင္းဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ားအေပၚ သတင္းအတြက္ မႇီခိုအားထားရမႈမႇာ အံ့ၾသေလာက္ဖြယ္ ျမင့္မားလ်က္ရႇိေၾကာင္း Weekly Eleven News Journal မႇ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းအရ သိရႇိရပါသည္။ Weekly Eleven News Journal မႇ လြတ္လပ္စြာေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ေန႕စဥ္သတင္းရရႇိရန္ အားထားရမႈတြင္ ပုဂၢလိကဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း (အထူးသျဖင့္သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား) သည္ အျခား TV (ျပည္တြင္းမႇ MRTV၊MWD၊MRTV 4၊ ျပည္ပမႇ CNN ၊ BBC ၊ CNA ၊ DVB တို႕အပါအ၀င္)၊ အင္တာနက္၊ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို(ျမန္မာ့ အသံ၊ RFA၊ BBC ၊ VOA) တို့ထက္ ေလး၊ ငါးဆသာလြန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရႇိရသည္။ လူေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ကို ေကာက္ယူခဲ့ ေသာစစ္တမ္းအရ လူ ၁၆၀၀ တြင္ ၁၃၈၅ ဦး၊ ၈၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဂ်ာနယ္မဂၢဇင္းမ်ားကိုသတင္းအတြက္ ဖတ္႐ႈေၾကာင္းေျဖေပးခဲ့ၾကၿပီး ႐ုပ္သံမီဒီ ယာက ဒုတိယ၊ အင္တာနက္သတင္းက တတိယေနရာ၌ ရႇိေနခဲ့သည္။ သတင္းစာ ႏႇင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေရဒီယိုတို႕မႇာ အဆင့္ေလး၊ ငါး၌အတူတကြရႇိေနခဲ့သည္။
( ၀ိကလီအဲလဲဗင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
မတ္လ ၂၅ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၃ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ျမန္မာဆန္ကို ျမ၀တီ-မဲေဆာက္နယ္စပ္ဂိတ္မွာ ထိုင္းသုိ႔ တရား၀င္ သြင္းခြင့္ျပဳ

ယခုလမွစၿပီး ထုိင္းကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမ၀တီမွ မဲေဆာက္ဘက္သုိ႔ ျမန္မာဆန္တင္သြင္္းခြင့္ျပဳလုိက္သျဖင့္ ယခင္ကဲ့သုိ႔ ညဘက္ ဆန္မ်ားခုိးသြင္းရန္ မလုိေတာ့ဟု ျမန္မာဆန္ကုန္သည္ မ်ားက ေျပာသည္။

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တာ့ခ္ခ႐ုိင္အတြင္း ျမန္မာဆန္တန္ခ်ိန္ (၂၃,၀၀၀) ကုိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလုိက္သျဖင့္ ျမန္မာဆန္ မ်ား မဲေဆာက္သုိ႔ တရက္ျခား တင္သြင္းလ်က္ရိွသည္။

ျမန္မာဆန္ ဇီယာရွယ္ အမ်ိဳးအစားကုိ ထုိင္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားသည္ ယခင္က ညဘက္တြင္ တရားမ၀င္ခုိးသြင္းေနရေသာ္လည္း ထုိင္းဘက္မွ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ တရား၀င္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလုိက္သည့္အတြက္ ႏွစ္ဘက္ကုန္သည္မ်ား ပုိမိုအက်ိဳးရရိွၾကသည္ဟု ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။

ထုိင္းဆန္ကုန္သည္မ်ားသည္ ဇီယာဆန္ကုိ တင္သြင္းရာတြင္ ျမန္မာတံဆိပ္ပါ အိတ္ခြံမ်ားေနရာတြင္ ထုိင္းအိတ္ခြံ မ်ားျဖင့္ အစားထုိးၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ဆန္လုံေလာက္မႈမရိွသည့္ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားသုိ႕ တဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ၾကသည္ဟု ၎လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ျမန္မာမန္ေနဂ်ာတဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာဆန္သည္ ႏုိင္ငံတကာရိွ ဆန္တင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အရည္အေသြးပုိင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈပုိင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ျခင္းမရိွေသးဘဲ ေစ်းႏူန္းျဖင့္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
City FM လိုင္း ၄ လုိင္း မၾကာမီ တိုးခ်ဲ႕ ထုတ္လႊင့္မည္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားတြင္ City FM လုိင္း ၄ လုိင္းကို မၾကာမီ တုိးခ်ဲ႕ထုတ္လႊင့္သြားမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂီတအစည္းအ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ထုတ္လႊင့္ေနေသာ ရန္ကုန္ City FM ႏွင့္ မႏၲေလး City FM အျပင္ အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသမ်ား၌ ဖမ္းယူရရွိႏိုင္မည့္ လိုင္း ၄ လိုင္းကို တိုးခ်ဲ႕ကာ မၾကာမီ လပိုင္းအတြင္း ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီဟု ဂီတအစည္းအ႐ံုးမွ ထိပ္တန္း ဦးေဆာင္သူတဦးက ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခစိုက္မည့္ အုပ္စု ၄ စုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း၊ ေတာင္ပုိင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အုပ္စုတစု၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ တစု၊ ဧရာဝတီတုိင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြတြင္ တစု၊ တနသာၤရီတုိင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ တစု ခြဲျခားကာ ထုတ္လႊင့္မည္ဟု ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္တခုကလည္း ေဖာ္ျပသည္။

ထုတ္လႊင့္ခြင့္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားကို တာဝန္ယူ ေစမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ ကေမာၻဇကုမၸဏီမွ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသမ်ား၊ ေငြေတာင္ကုမၸဏီမွ စစ္ကိုင္းတုိင္း မံုရြာႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ တာဝန္ယူေၾကာင္း သိရသည္။

အျခားေဒသမ်ားအတြက္မူ မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားက တာ၀န္ယူမည္ကို မသိရေသးပါ။
လက္ရွိ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး City FM ႏွစ္ခုသည္ ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္-ဗီဒီယို သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆုိေတာ္မ်ား၏ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး ပညာေပး ဗဟုသုတ အစီအစဥ္ႏွင့္ နာမည္ၾကီး ႏုိင္ငံျခား ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနသည္။

လူစိတ္၀င္စားမႈ မ်ားျပားသျဖင့္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေငြေကာင္းေသာ မီဒီယာလုပ္ငန္းတခုလည္း ျဖစ္ေနသည္။
၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ City FM ကို စမ္းသပ္ၾကည့္ခဲ့ရာ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ City FM ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလး City FM လိုင္းမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး၊ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားမွ ပိုင္ဆုိင္ၾကသည္။

မႏၲေလး City FM ကို Forever Group ကုမၼဏီမွ တာဝန္ယူ ထုတ္လႊင့္ေပးသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
တပ္မေတာ္ခန္းမ အေရာင္းျပပဲြ အစိုးရ သတင္းစာေတြ မေဖၚျပ


မတ္လ (၂ဝ) ရက္မွစၿပီး ရန္ကုန္ ဦးဝိစာရလမ္း တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ Yangon Expo-၂ဝဝ၉ ဆုိသည့္ ေစ်းေရာင္းပဲြ တခု က်င္းပေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါေစ်းေရာင္းပဲြတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ ကုန္ပစၥည္း အနည္းငယ္၊ နယ္စပ္သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား စသျဖင့္ အမ်ိဳးအစားစံု၊ ပစၥည္းစံု ပါဝင္ျပသေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

ျပည္တြင္းထြက္ သနပ္ခါးအေခ်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းထုတ္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ား၊ ေကာ္ဖီမစ္ အထုတ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးဝါးမ်ား၊ ႐ႉေဆးမ်ား၊ လက္ကိုင္အိတ္မ်ား၊ ရွပ္အက်ႌမ်ား၊ မိတ္ကပ္ အပါအဝင္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္ ေဘာ္လီမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းလာသည့္ တီဗြီ၊ ဒီဗြီဒီ စက္မ်ား၊ တ႐ုတ္လုပ္ အီးဗြီဒီ စက္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေႂကြျပားမ်ား စသည္တုိ႔အျပင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း တခန္းဝယ္ပါက လက္ဖ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာတလံုး လက္ေဆာင္ေပးမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလည္း ပါဝင္သည္။

ကမာၻ႔စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌လည္း စီးပြားေရး က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ရမႈမ်ား လည္း ေႏွးေကြးလာသည့္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ား စုေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ ေစ်းေရာင္းပဲြမ်ား ကုန္တိုက္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လကလည္း ကုမၸဏီႀကီးအခ်ိဳ႕ စုေပါင္းၿပီး ေမွ်ာ္စင္ကြၽန္းတြင္ ေစ်းေရာင္းပဲြတခု က်င္းပခဲ့သည္။ ယခု အဆိုပါ ေစ်းေရာင္းပဲြမ်ိဳး တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ျပပဲြျပဳလုပ္ပါက အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားအပါအ၀င္ ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ တခမ္းတနား သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ယခုပဲြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေဖာ္ျပသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ျခစားမႈကို ေဖာ္ထုတ္သူ ဧည့္စာရင္းျဖင့္ ေထာင္ ၇ ရက္ က်ခံရ

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ ရန္ကုန္တုိင္း တြံေတြးၿမိဳ႕မွ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ ျခစားမႈကို ေဖာ္ထုတ္သူႏွင့္ အန္အယ္ဒီ လူငယ္ ၃ ဦးကို ဧည့္စာရင္း မတုိင္ဟုဆုိကာ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၇ ရက္ ယမန္ေန႔က ခ်လုိက္သည္။

တံြေတးၿမိဳ႕ ေစ်းသစ္ရပ္ကြက္မွ မိဘေမတၱာ ငါးဒိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးခင္ေဇာ္ႏွင့္ သူ႔အိမ္တြင္ အလုပ္လုပ္သူ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဝင္ ကုိေဇာ္မ်ဳိးလတ္၊ ကုိေက်ာ္သူလင္းႏွင့္ ေမာင္သန္းျမင့္တို႔ကုိ ၁၉ဝ၇ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ျပဥပေဒျဖင့္ တရားသူၾကီး ဦးေအးကုိကုိက ျပစ္ဒဏ္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉ဝ၇ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ျပဥပေဒမွာ အျခားေဒသမွ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လွ်င္ ဧည့္စာရင္း တုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕တြင္း ေနထုိင္သူျဖစ္ပါက တရပ္ကြက္ႏွင့္ တရပ္ကြက္ ေျပာင္းေရႊ႔တည္းခိုလွ်င္ တုိင္စရာ မလုိသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လေႏွာင္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရပ္ကြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းယာယာေရး ေကာင္စီ - ရယက ထံ ဧည့္စာရင္း သြားတုိင္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ဧည့္စာရင္း တုိင္သည္ကို ရပ္ကြက္က လက္မခံေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႔ ထိုလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သြားေျပာရာ တာဝန္က် ဒုရဲအုပ္ ေအာင္ႏုိင္ဦးက ဧည့္စာရင္းတုိင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

မွတ္တမ္းစာရြက္ မိတၱဴမ်ားကို မယက ႏွင့္ အျခား အာဏာပိုင္အဖဲြ႔မ်ားထံ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုလ ၃ ရက္ေန႔ ညတြင္ ရယကမ်ား၊ ရာအိမ္မႉး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၊ မီးသတ္ႏွင့္ နယ္ထိန္းမ်ားက ဦးခင္ေဇာ္၏ ေနအိမ္သို႔ လာေရာက္ကာ ဧည့္စာရင္းမတုိင္ဟုဆိုၿပီး ဖမ္းဆီး၍ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းသို႔ ပို႔ခဲ့သည္။ မတရား ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိုင္းတရား႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္မည္ဟုလည္း သူက ဆိုသည္။

ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူ ၄ ဦးစလံုးကုိ တြံေတးၿမိဳ႕ ရဲစခန္း၌ပင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး ယေန႔တြင္ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ပုိ႔မည္ဟု သိရသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လြတ္ေပးလွ်င္ ဒဏ္ခပ္မႈ ရုပ္သိမ္းရန္ အီးယူ စဥ္းစားမည္


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ားရွိလာမည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ထားမႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ အီးယူက စဥ္းစားႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အီးယူအႀကီးတန္းအရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ အတုိက္အခံမ်ားအေပၚ တင္းက်ပ္ထားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပးလွ်င္ လာမည့္လ အစည္းအေ၀း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ထားမႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ဥေရာပေကာင္စီက မဲေပးႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အီးယူအရာရွိ ပီယာ႐ုိဖတ္ဆီႏုိက သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ အက်ဥ္းက်ေနမယ္ဆုိရင္ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလႊတ္ေပးၿပီး မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ိဳး ထုတ္ျပန္ေပးမယ္ဆုိမွသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ္ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလုိ႔ အီးယူက သတ္မွတ္မွာျဖစ္တယ္” ဟု ပီယာ႐ုိဖတ္ဆီႏုိက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဖိအားေပးသည္ကို အေလွ်ာ့ေပးမည္ မဟုတ္ဟု KNU ေျပာ

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ေတာင္းဆိုထားသည့္အတိုင္း စစ္အစိုးရက လမ္းျပေျမပံုတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား မျပဳလုပ္ပါက ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ဖိအားေပးသည္ျဖစ္ေစ လိုက္ေလ်ာမည္ မဟုတ္ဟု ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္အဖြဲ႔ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးက ယေန႔ ေျပာၾကားသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး - KNU က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားေသာ္လည္း၊ စစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ မိမိတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ အခိုင္အမာ ဆက္၍ ရပ္တည္မည္ဟု KNU ၏ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒးဗစ္တာကေပါ က ေျပာဆ္ုျခင္း ျဖစ္သည္။

KNU က အားလံုး ပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို အေျခခံေသာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေတာင္းဆိုထားၿပီး စစ္အစိုးရ၏ အဆင့္ ၇ ဆင့္ပါ လမ္းျပေျမပံုကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စစ္အစိုးရက ျဖစ္ပြားဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆိုပါက KNU က ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို အရင္ဆံုး ေခၚယူရန္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ KNU က စစ္အစိုးရကို ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

KNU ႏွင့္ ယင္း၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးအတြက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ဆန္႔က်င္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ လူမ်ဳိးစု ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။

ယခင္က KNU သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ကို ႐ုတ္တရက္ ဖယ္ရွား ထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ဤၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား အားလံုး မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဤအခ်ိန္ကတည္းကစ၍ ႏွစ္ဘက္အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
သၾကၤန္နားနီး ေလာင္စာဆီေစ်း ျပန္တက္

ပည္တြင္းေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း ျပင္ပေလာင္စာဆီပြဲစားတဥိီးက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္ပုိင္းတြင္ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ တေပပါ က်ပ္ (၉) ေသာင္းေအာက္ရွိေနရာမွ မတ္လဆန္းတြင္ က်ပ္ (၉) ေသာင္းေက်ာ္လာကာ ယေန႔ေပါက္ေစ်း က်ပ္ (၁) သိန္းေက်ာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ေပါက္ေစ်း ဓာတ္ဆီတေပပါ က်ပ္ (၁၀၈,၀၀၀)ႏွင့္ ဒီဇယ္တေပပါ က်ပ္ (၁၀၄,၀၀၀) အထိ ေရာက္ရွိလာ သည္။ ျပင္ပေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္လာေသာ္လည္း အစုိးရထုတ္ေစ်းထက္ သက္သာေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အေ၀းေျပး ကားဂိတ္ပုိင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။ ပုံမွန္ကုန္ တန္ဆာခမ်ား ေစ်းမတက္ေသာ္လည္း ေလာင္စာဆီေပပါတင္ခႏႈန္းမ်ား တက္သြားကာ ယခင္ ဆီတေပပါ ရန္ကုန္-မႏၲေလးတင္ခ (၆,၀၀၀) က်ပ္သာရွိရာမွ ယခု က်ပ္ (၈,၀၀၀) သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

ျပင္ပေလာင္စာဆီေစ်း အတက္အက်ရွိေသာ္လည္း အစုိးရေလာင္စာဆီေစ်းမွာ ကမာၻ႔ေလာင္စာဆီေစ်းတက္စဥ္က လုိက္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္က်ခ်ိန္တြင္ ျပန္ခ်မေပးေၾကာင္း ျပင္ပေလာင္စာဆီပြဲစားက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
မတ္လ ၂၆ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၃ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေပၚလစီ မေျပာင္းမျခင္း စစ္အစိုးရနဲ႔ အတိုက္ခံ ေဆြးေႏြးေရး အေမရိကန္ အားေပးမည္


အေမရိကန္အရာရွိႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ႐ုတ္တရက္ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ အေမရိကန္ သေဘာထား ေျပာင္းလဲသြားသည့္ သေဘာမဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာဆုိသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး စတီဖင္ဘလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ႏုိ္င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဥာဏ္၀င္းတို႔ အဂၤါေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာေတြသည့္သတင္းကုိ စစ္အစိုးရ ဘက္က ထုတ္ျပန္ၿပီး မၾကာခင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ယခုကဲ့သို႔ ျငင္းဆုိလုိ္က္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-အေမရိကန္သံ႐ုံးသေဘာထား

မစၥတာဘလိပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ေပၚလစီေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိမရွိ ရန္ကုန္-အေမရိကန္သံ႐ုံးသို႔ ေခတ္ၿပိဳင္က ေမးျမန္းရာ “မစၥတာဘလိပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလာျခင္းဟာ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိ၊ ထုိင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္ (၅) ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းအေနနဲ႕ လာတာျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႕ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သေဘာအထား အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ မစၥတာဘလိပ္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္” ဟု လက္ေထာက္ လူထုဆက္ဆံေရးအရာရွိ ဒရိတ္၀ုိက္ဆတ္က ေျဖၾကားသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာၫႊန္ၾကားေရးမႉး စတီဖင္ဘလိပ္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ (၇) ဦး၊ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ (၃) ဦးတုိ႔ႏွင့္ ယမန္ေန႔က အန္အယ္လ္ဒီပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ (၁) နာရီခန္႔အၾကာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ပါတီေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးဥာဏ္၀င္းကလည္း ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ အေမရိကန္ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္မႈ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာလုိက္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ရန္မ်ားသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမ်ားက သုံးသပ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ထားသည့္ဥပေဒကုိ ႐ုပ္သိမ္းမည္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ေပၚလစီႏွင့္ အစားထုိးမည္ဆုိသည္ကုိမူ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥကလင္တန္က တိတိက်က် ေျပာမသြားေပ။

ျမန္မာအေရး မည္သို႔ေျဖရွင္းရမလဲဆုိသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရႏွင့္လည္း တုိင္ပင္ေဆြေႏြး ေနေၾကာင္း မစၥကလင္တန္က အင္ဒိုနီးရွား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုတြင္ ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္မႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေစမည့္အခ်က္သည္ အုိဘားမား အစိုးရ စဥ္းစားေနသည့္အထဲမွ တခ်က္ျဖစ္သည္ ဆုိသည္ ကုိမူ မစၥကလင္တန္က ျငင္းဆုိျခင္း မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ အုိဘားမားအစိုးရဘက္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ထားမႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ႀကိဳးစားမႈ မွန္သမွ် အေမရိကန္ကြန္ဂရက္မွာ အတုိက္အခံႏွင့္ ႀကံဳရႏုိင္သည္ဟု ၀ါရွင္တန္ပိုစ္သတင္းစာႀကီးက ေထာက္ျပထားသည္။ လက္ရွိ အုိဘားမားအစိုးရ၏ ဒု-သမၼတ ဘုိင္ဒန္သည္ပင္ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ တခ်ိန္ကတြန္းအားေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ရန္ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား ေျပာၾကား

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ အနာဂတ္ျမန္မာျပည္ကို စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ရန္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔က ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ယေန႔ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုတို႔၏ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ အားလံုး လက္ခံပါဝင္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတရပ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာအမွတ္ ၁/၂ဝဝ၉ (၈၈) တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုးက ညီၫြတ္စြာ လက္တြဲခဲ့ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဖက္ဆစ္တို႔ကို ေတာ္လွန္၍ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အသိမွတ္ျပဳရန္မွာ အေရးၾကီးေၾကာင္းလည္း ဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ နအဖ စစ္အစိုးရက တဖက္သတ္ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေစာထြန္းက ေျပာသည္။ ယခုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ပင္ျဖစ္၍ နအဖ က လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈမ်ား ၿပိဳကြဲကာ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ပ်က္သုန္းရန္သာရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ေခတ္မီဖြံၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ခ်ီတက္ရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔က အေလးအနက္ထား၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
(မဇြ်ီမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ရန္ကုန္ ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္အရာရွိ စီအာပီပီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ


အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး စတီဖင္ဘလိပ္သည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ မေတြ႔ဆုံမီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားျပဳေကာ္မတီ (စီအာပီပီ) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ (၃) ဦးႏွင့္လည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တေနရာတြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား၊ စီအာပီပီ၏ အေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေမရိကန္သေဘာထားႏွင့္ စီးပြားေရးပိ္တ္ဆုိ႔မႈ အေျပာင္းအလဲ ရွိလာပါက တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ သေဘာထားစသည္တုိ႔ကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ စီအာပီပီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေအးသာေအာင္က ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာသည္။

အေမရိကန္ ႏုိ္င္ငံျခားေရးဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး မစၥတာစတီဖင္ဘလိပ္ဘက္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “သူတို႔က sanction နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေပၚလစီနည္းနည္းေျပာင္းခ်င္တယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ အဓိကက အစုိးရကိုသာ ထိခုိက္ေစမယ္။ ေနာက္ အစုိးရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြကိုသာ ထိခိုက္ေစမယ္။ သာမန္ ဆင္းရဲသား ျပည္သူေတြကို အက်ဳိးရွိမယ့္ Sanction မ်ဳိးလုပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒါကုိ ဘယ္လုိသေဘာထားလဲလုိ႔ ေမးတယ္။ ဆုိေတာ့ အန္ကယ္တုိ႔က ဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ လက္ခံႏုိင္တယ္လုိ႔ေျပာလုိက္တယ္” ဟု ဦးေအးသာေအာင္ က ေျပာသည္။

အဆုိပါေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ စီအာပီပီမွ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ အတူ ဦးႏုိင္ေငြသိမ္း၊ ဦးႏုိင္ထြန္းသိမ္းတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ဦးပူက်င့္ရွင္းထန္မွာ ခရီးလြန္ေနသျဖင့္ မတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
မဂၢဇင္းထုတ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ျပင္ဆင္

ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ)။ ။ မႏၲေလးတုိင္း ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဝန္ၾကီးတဦးႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (အၿငိမ္းစား) တဦး ဦးေဆာင္သည့္ မဂၢဇင္းတအုပ္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္တပတ္မွ စတင္ကာ ထုတ္ေဝလုိက္သည္။

အမွတ္ (၁) စက္မႈဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (အၿငိမ္းစား) ဦးေက်ာ္ဆန္းက ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္အမည္ရွိ မဂၢဇင္းကို ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။

စာအုပ္ထဲတြင္ သူတို႔၏ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕အေၾကာင္း၊ ဦးေအာင္ေသာင္းမွ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တြင္ ပညာရည္ခြ်န္ ဆုေပးပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသည္တို႔ကို အသားေပး ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမင္းၿခံၿမိဳ႕သားျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ယခုကတည္းက ၾကိဳျပင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။ ရန္ကုန္-ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္အသင္း ရန္ကုန္ နာယကႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (ဗဟုိ) အတြင္းေရးမႉး အမွတ္ (၁) စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဆန္းဟု စာအုပ္ထဲတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

မဂၢဇင္းမွာ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၂ဝ၉ မ်က္ႏွာရွိၿပီး စာေရးဆရာမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေလ့ရွိသည့္ ျမင္းၿခံ မ်ဳိးထြန္း၏ “မိဘႏွစ္ပါးသုိ႔ ပန္ၾကားလႊာ” ၊ တကၠသုိလ္ ျမတ္သူ၏ “တသက္မေမ့ရ ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေမြးရပ္ေျမသုိ႔” အမည္ရ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ပါရွိသည္။

စာေရးဆရာ ျမင္းၿခံ မ်ဳိးထြန္းသည္ ယခင္က သစ္ေတာဝန္ၾကီးဌာနမွ ဒုဝန္ၾကီးေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဗုိလ္မႉး သုိက္ထြန္း ျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ အရပ္သား ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ရာထူးမွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ကာ၊ သမီး ၅ ဦးအနက္ သမီးၾကီးမွာ စစ္ဗုိလ္တဦးႏွင့္ အိမ္ေထာက္က်ၿပီး၊ သမီး ၂ ဦးမွာလည္း အဂၤလန္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနသည္ဟု ဒုတိယ ေဒသခံက ဆိုသည္။
(မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
( မဆလ ) ၀န္ၾကီးေဟာင္းအိမ္ ေဖာက္ထြင္းခံရ

ရန္ကုန္ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ မဆလေခတ္ဝန္ႀကီးေဟာင္း အၿငိမ္းစားဗိုလ္မႉးႀကီးစိန္ရ၏အိမ္ ေဖာက္ထြင္းခံရၿပီး က်ပ္ေငြ သိန္းရာေပါင္းမ်ားစြာ တန္ေၾကးရွိ စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးသြားေၾကာင္း ဗဟန္း ရဲစခန္းမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ ရဲဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။ စစ္ေဆးခ်က္အရ အဲယားကြန္း တပ္ဆင္ထားသည့္ေနရာမွ ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္ရွင္မ်ား၏ တရားဝင္ စာရင္းေပးခ်က္အရ (၄) ရတီ ရွိသည့္ စိန္နားကပ္တရံအပါအဝင္ အျခား စိန္ထည္ (၁၇) မ်ိဳး ခိုးယူခံရ ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါစာရင္းသည္ ရဲစခန္းကို ေပးသည့္ စာရင္းသာျဖစ္ၿပီး အျခား စာရင္းမေပးသည့္ ေငြသား ႏွင့္ ရတနာပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ရဲဝန္ထမ္းက ေျပာသည္။

ယခု စာရင္းအရ ေဖာက္ထြင္းခိုးယူခံရသည့္ ပစၥည္းမ်ား မည္မွ်တန္ေၾကးရွိႏိုင္သလဲ ဆိုၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းအတြင္းမွ စိန္အေရာင္းဆိုင္တဆိုင္ကို စံုစမ္းရာ ၎တုိ႔ဆိုင္သုိ႔ ယခု ေန႔ခင္းပိုင္းကပဲ ရဲမႈခင္းသတင္းတပ္ဖဲြ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္စံုစမ္းသြားသည့္အတြက္ ခိုးယူခံရသည့္ ပစၥည္း (၁၇) မ်ိဳးစာရင္းကို ၎တို႔လည္း ဖတ္ရေၾကာင္း၊ စိန္နားကပ္တရံတည္းကို ပ်မ္းမွ် က်ပ္ သိန္း (၂ဝဝ) ဝန္းက်င္ခန္႔ တန္ေၾကးရွိၿပီး အျခား ရတနာပစၥည္းမ်ားမွာမူ တန္ဖိုးမွန္းဆရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ရဲမ်ားက အကယ္၍ စာရင္းပါ စိန္ထည္မ်ားကို လာေရာက္ေရာင္းခ်သူ ရွိပါက ဆိုင္ထဲတြင္ အခ်ိန္ဆဲြထားၿပီး ၎တို႔ထံ အျမန္ တယ္လီဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားရန္ မွာၾကားထားေၾကာင္း ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
အေမရိကန္ အရာရွိႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမွ အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ႏုိင္ဟု အန္အယ္ဒီ ေျပာၾကား

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး မစၥတာ စတီဖင္ ဘလိတ္ႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေတြ႔ဆံုမႈေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲၾကီးတခု ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္စရာ မရွိဟု အန္အယ္ဒီက ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ မစၥတာ စတီဖင္ ဘလိတ္ Stephen Blake ႏွင့္ အန္အယ္ဒီ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ယမန္ေန႔မြန္းလဲြပုိင္းက ရန္ကုန္တုိင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္၌ တနာရီၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့မႈအေပၚ ယခုလို ေျပာဆိုလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ေန႔က ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ဦးဝင္းတင္၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးၫြန္႔ေဝ၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးလွေဖ၊ သခင္စိုးျမင့္ စသည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၆ ဦး အပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္း ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း၊ ဗဟိုျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီမွ ဦးဟံသာျမင့္၊ ဦးဉာဏ္ဝင္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အျခား ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးလြန္းတင္၊ ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ ဦးလြင္တို႔သည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား ခဲအဆိပ္သင့္မႈ တိုင္းရင္းေဆး ႏွစ္မ်ဳိးကို သံသယရွိ
-
ျမန္မာအမ်ားစု အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အင္ဒီယားနာျပည္နယ္ ဖို႔တ္၀ိန္းျမဳိ႕မွာ ကေလးငယ္မ်ားအၾကား ခဲ အဆိပ္သင့္သည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီးေနာက္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လာသည္ဟု ဖို႔တ္၀ိန္းေနေသာ ျမန္မာမ်ားက RFA ကို ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနမွ ေဆးတံဆိပ္ႏွင့္အတူ တားျမစ္လိုက္သည့္ ကေလး ေဆးႏွစ္မ်ဳိးမွာ ေဒၚေတြး၏ ေဂါမုတၱေဆးႏွင့္ ေဒၚက်င္ သူငယ္နာ ၀မ္းႏွဳတ္ေဆး ျဖစ္သည္။ ေဒၚေတြး၏ ေဂါမုတၱေဆးမွာ ခဲ ဓါတ္ ပါ၀င္မႈသည္ အေမရိကန္ ေဆး၀ါးဌာနမွာ ခြင္ျပဳေသာ ပမာဏထက္ အဆ ၂၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေနျပီး ေဒၚက်င္ သူငယ္နာေဆးသည္လည္း စိန္ျဖဴ ပမာဏ အေျမာက္အမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟု ေဖၚျပသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အင္ဒီယားနား၊ အီလီႏြဳိက္၊ ကင္တာကီ၊ အိုဟိုင္းအိုး၊ မစ္ခ်ီဂန္၊ အစၥဆူရီ စေသာ ျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား ခဲ အဆိပ္သင့္ ကေလးသူငယ္ အေရအတြက္ ၁၂၀၀၀ ရွိသည္ဟု သိရသည္။
( အာအက္ဖ္ေအသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရး ထိုင္းေထာက္ခံဟု အဖိဆစ္ ေျပာ

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။ ။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ကုလအေပၚတြင္သာ တည္မီွေၾကာင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္မူ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး - KNU ကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစရန္ႏွင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ေဖ်ာင္းဖ်ေပးပါရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ တိုက္တြန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္က ယမန္ေန႔က ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚ သေဘာမတူေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးက သေဘာတူခဲ့သည္ဟု မိမိကို အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ သူက ဆက္ေျပာရာ အာဆီယံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားမွာ အလြန္ပင္ ရွင္းလင္းေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သည္ကို ျမင္လိုေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွ ထြက္လာေသာ အသံ အေတာ္မ်ားမ်ားက ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဖြဲ႔အားလံုးကို မွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ေပးမည္ဆိုသည္ကိုမူ သံသယျဖစ္ၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေသာ မိမိ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားသူပုန္အဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပေျမပံုတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးအတြက္ KNU ကို ေဖ်ာင္းဖ်နားခ်ေပးပါရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက မိမိအား အကူအညီေတာင္းခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး မစၥတာကာဆစ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားအၿပီး ဤသို႔ အဖိဆစ္၏ မွတ္ခ်က္ခ် ေျပာၾကားခ်က္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေရွ႕ေန ကိုဖိုးျဖဴ သရက္ေထာင္တြင္ တိုက္ပိတ္ခံရ


နတ္ေမာက္ျမဳိ႕ ယာသမားမ်ားအတြက္ ေျမကြက္အား စစ္တပ္က သိမ္းသည့္ အမႈကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသူ ကိုဖိုးျဖဴကို သရက္ေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထားရာ၌ ယခုအခါ တိုက္ပိတ္ထားသည္ဟု သရက္ေထာင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ကိုဖိုးျဖဴ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အမႈသည္ နတ္ေမာက္ျမဳိ႕ ရြာမြန္ အုပ္စု၏ လယ္သမား ၅၀ ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ေျမဧက ၈၀၀၀ နီးပါးကို ပင္မ စက္လက္နက္တပ္က သိမ္းယူခဲ့ျပီး လယ္သမားမ်ားအား ျပန္လွည္ ငွားရမ္းသည့္ အမႈ ျဖစ္သည္။ ထိုအမႈအတြင္း ဦးေဆာင္ တိုင္တန္းသူ ကိုေဇာ္ေဌးႏွင့္ သုံးဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ တရားရုံးတင္သည့္အခါ ကိုေဇာ္ေဌးအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

တိုင္တန္းသူ လယ္သမားမ်ား ၅၀ဦးမွ ၃၀ဦးခန္႔အား စစ္တပ္၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အတူ ILOအဖဲြ႔ကို တိုင္းတန္းျခင္းမရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ရသည္။ ၎အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕ေနကိုဖိုးျဖဴအား မေကြးျမဳိ႕တြင္ ဖမ္းဆီးလိုက္ျပီး တရားအသင္းဖဲြ႕စည္းမႈျဖင့္ တရားရုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
( အာအက္ဖ္ေအသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
မတ္လ ၂၇ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၃ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ကုလပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို အစိုးရရုံးမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်ီအိုမ်ား အလဲြသုံးစားမႈ ေပၚေပါက္


ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ (UNHCR) ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးခြဲအျပင္ အဆုိပါ႐ုံးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အန္ဂ်ီအုိ႐ုံး (၃) ခုအား ကုလစာရင္းစစ္အဖြဲ႕က စစ္ေဆးရာ ပုိလွ်ံ၀န္ထမ္းခန္႔ထားမႈ၊ စာခ်ဳပ္မရွိဘဲ ေငြထုတ္ေပးမႈ၊ ေလာင္စာဆီလက္က်န္ကြာဟမႈ စသည္တုိ႔ ေတြ႕ရေၾကာင္း ကုလစာရင္းစစ္အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

UNHCR ႐ုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ Bridge Asia-Japan (BAJ) အန္ဂ်ီအုိ႐ုံးတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားပုိလွ်ံစြာ ခန္႔ထားသည္။ BAJ ႐ုံးသည္ တႏွစ္ကုိ ေဒၚလာသန္း၀က္မွ်သာ သုံးစြဲသည့္႐ုံးျဖစ္ေသာ္လည္း Program မန္ေနဂ်ာ တဦး၊ လက္ေထာက္တဦး၊ ဘ႑ာေရးအရာရွိအျပင္ စာရင္းစစ္ႏွစ္ဦး ခန္႔ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း ကုလစာရင္း စစ္အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေထာက္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ BAJ အန္ဂ်ီအုိသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ UNHCR ႐ုံးပုိင္ ပစၥည္းမ်ား စာရင္းမွာလည္း ေမာင္းေတာရွိ BAJ ႐ုံးစာရင္းႏွင့္ကြာေနေၾကာင္း စာရင္းစစ္မ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ဌာနက သုံးစြဲေနသည္ဆုိသည့္ ရန္ကုန္ UNHCR ႐ုံးပုိင္ဆုိင္သည့္ တလုံး ေဒၚလာ (၃,၀၀၀) နီးပါးတန္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ (၁၀) လုံးဆုိသည္ကုိလည္း ရွာမေတြ႔ ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးထားသည္။

၎ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္းေတာအေျခစုိက္ ျမန္မာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔႐ုံးအတြက္ ေပးထားသည့္ UNHCR ကားကုိလည္း ရန္ကုန္ ျမန္မာၾကက္ေျခနီ႐ုံးက အလုပ္အမႈေဆာင္လူႀကီးက သုံးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ UNHCR ႐ုံးအတြက္ လုိအပ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား (အဓိက လုံၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ား) ကုိ ရန္ကုန္မွ A&A Natural Resources Development ကုမၸဏီက ရွာေဖြေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အဆုိပါ ကုမၸဏီႏွင့္ ရန္ကုန္ UNHCR ႐ုံးတုို႔ စတင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ထုိကုမၸဏီကုိ UNHCR မွ ေဒၚလာ (၁၀၅,၀၀၀) ေပးထားၿပီးသည့္တုိင္ UNHCR ႏွင့္ A&A Natural Resources Development ကုမၸဏီတုိ႔ၾကား စာခ်ဳပ္စာတမ္း လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိသည္ကုိလည္း ကုလစာရင္းစစ္မ်ားက အျပစ္တင္ထားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔သာျဖစ္ဟု အန္အယ္ဒီ ေျပာၾကား

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က တပ္မေတာ္ေန႔အျဖစ္ လြဲမွားစြာ က်င္းပေနသည္ဟု အန္အယ္ဒီက ယေန႔ ေျပာသည္။
ယေန႔က်ေရာက္သည့္ ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ အန္အယ္ဒီ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့အၿပီး အဖြဲ႔၏ ဗဟိုျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ယင္းသို႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

“ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ဆိုတာ လြတ္လပ္ေရး ရကတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္က်င္းပလာတာ။ မဆလ လက္ထက္က်မွ တပ္မေတာ္ေန႔ဆိုၿပီး ဒီေန႔ကို သူတို႔ ေရြးခ်ယ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေန႔ဟာ တပ္မေတာ္အတြက္ေန႔ မဟုတ္ဘူး။ တပ္မေတာ္သားေရာ၊ ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေရာ၊ ျပည္သူေရာ ေတာ္လွန္ေရးမွာ အားလံုးပါဝင္တာ။ တပ္မေတာ္ကပဲ ေတာ္လွန္တာ မဟုတ္ဘူး။ အားလံုးပါဝင္လာတဲ့အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ပါ။ တပ္မေတာ္ေန႔လို႔ ေျပာတာဟာ က်ေနာ္တို႔အျမင္ကေတာ့ နည္းနည္းလြဲတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒါကို သူတို႔ ယူခဲ့တာေတာ့ၾကာၿပီ” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ သခင္စိုးျမင့္က သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ယေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ၿဗိတိန္၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္ စသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ သံတမန္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွ၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း အပါအဝင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ သံတမန္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တက္ေရာက္လာျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အန္အယ္ဒီမွ က်န္းမာေရးမေကာင္းသည့္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးလြင္ႏွင့္ ဦးလြန္းတင္တို႔မွလြဲ၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး၊ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားၾကီးမ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံေရးေလာကသားမ်ား အပါအဝင္ ဧည့္ပရိသတ္ ၅ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေျမာက္ဥကၠလာမွာ ဗုံးကဲြ တဦးေသ


မတ္လ (၂၆) ရက္ ညေန (၄) နာရီခန္႔အခ်ိန္က ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ ့နယ္ (၆) ေကြ႔ရွိ ေတာ္၀င္နန္း တည္းခိုခန္းတြင္ ဗုံးတလုံးေပါက္ကြဲရာ လူတဦး ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးကာ ေနာက္တဦးမွာ လက္ဖ်ံတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း ရန္ကုန္ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ေအအက္ဖ္ပီသတင္းကမူ (၁) ဦးေသၿပီး (၂) ဦးဒဏ္ရာရသည္ဟု ေရးထားသည္။ ယင္းသို ့ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ဗံုးကို ေဖာက္ခြဲရန္ႀကံစည္ေနစဥ္ ေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံအာဏာပိုင္တဦးက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ စစ္အစိုးရအေခၚ တပ္မေတာ္ေန႔မက်င္းပမီ တရက္အလုိ ရန္ကုန္၌ ယခုကဲ့သို႔ ဗုံးေပါက္ကြဲျခင္း ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၏ လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ကုိ စစ္အစိုးရဘက္က မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသးေပ။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
စစ္ကားက ခရီးသည္တင္ကားကို တိုက္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ေသာ စစ္သံုးထရပ္ကား တစီးက ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားတစီးကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ဝင္တိုက္မိျပီးေနာက္ ဆက္လက္၍ လမ္းလည္ရွိ လ်ွပ္စစ္ ဓာတ္မီးတိုင္ကို ဝင္တုိက္မႈ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီေက်ာ္က ရန္ကုန္ျမိဳ႔လယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

စစ္ကားက ခရီးသည္တင္ကားကို တိုက္လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္းၾကီးလမ္းအတိုင္း ကမ္းနားလမ္းဘက္မွ အရွိန္ျပင္းစြာ ေမာင္းႏွင္လာေသာ စစ္သံုးေမာ္ေတာ္ ယာဥ္အမွတ္ (* ၄၁ဝ၁ ဗ ) မွ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းအတိုင္း ဆူးေလဘုရားဘက္သို႔
ေမာင္းႏွင္လာေသာ ေရႊဧည့္သည္-၂ ယာဥ္လိုင္းမွ ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကား ယာဥ္အမွတ္ (၇ခ/၉၆၈ဝ) ကို ဘုန္းၾကီးလမ္းမီးပြိဳင့္သို႔ အေရာက္တြင္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ဝင္ေရာက္ တိုက္မိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘတ္စ္ကား အတက္အဆင္းတံခါးအနီး လိုက္ပါလာသူ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မွာ ဒဏ္ရာ ရရွိသြားၿပီး “ရင္ဘတ္ေအာင့္သည္၊ ေဆး႐ုံပို႔ေပးပါ” ဟု ေျပာဆိုေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ကားတြင္ လိုက္ပါလာသူတစ္ဦး လမ္းေပၚသို႔ လြင့္စင္ ျပဳတ္က်သြားခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ဆိုသည္။

ခရီးသည္တင္ယာဥ္၏ လူအတက္အဆင္း တံခါးေပါက္ ေနရာကို ဦးစြာ တိုက္မိခဲ့သျဖင့္ ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားမွာ ယိမ္းခါသြားခဲ့စဥ္ ကားေနာက္ဘက္ ယာဘက္ပိုင္းကို ထပ္မံ တိုက္မိခဲ့ရာ ဘတ္စ္ကားသည္ ဘီးႏွစ္ဘီး ေျမျပင္မွ လြတ္သည္အထိ
တိမ္းေစာင္းသြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အေနအထားအတိုင္း ဆယ့္ငါးေပခန္႔ ဆက္လက္ ေရႊ႔လ်ားသြားခဲ့သည္။

စစ္ကားက ခရီးသည္တင္ကားကို တိုက္ထို႔ေနာက္ စစ္ကားသည္ လမ္းမေတာ္ ရဲစခန္းအနီး စိုးမိုးေက်ာ္ႏွင့္ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ ထီဆိုင္ေရွ႔ရွိ လမ္းမီးတိုင္ကို ထပ္မံဝင္တိုက္ၿပီးမွ ရပ္တန္႔သြားသည္.။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
စည္ပင္ေငြႏွင့္ ၾကံ႕ဖြ႔ံအတြက္ စည္းရုံး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းသည္ အမ်ားျပည္သူထံမွ ေကာက္ခံထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႔ပိုင္ ေငြမ်ားျဖင့္ ႀကံ့ဖြံ႔အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား လုပ္ေနေၾကာင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူ ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ ၿပီးသည့္ေနာက္ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႔မ်ား လာေရာက္ၿပီး ႀကံ့ဖံြ႔ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူကာ လမ္းခင္းျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းျပဳျပင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ (၃-၄) ရက္မွ် ဟန္ျပ လုပ္ကိုင္ၿပီးေနာက္ မၿပီးစီးပဲ ရပ္တန္႔ေနသည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

အင္းစိန္ၿမိဳ႕ခံ ျပည္သူမ်ားကမူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း၏ ယခုလုပ္ရပ္သည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကာလတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔က ဖဲြ႕စည္းယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မဲေပးရန္ အႀကိဳမဲဆြယ္ပဲြ ျပဳလုပ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရေငြျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို ျပန္စည္း႐ံုး ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္သည့္သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူအားလံုးကလည္း သိနားလည္ၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ကဗ်ာဆရာၾကည္ေအာင္ ကြယ္လြန္

ခ်င္းမုိင္(မဇိၩမ) ။ ။ နာမည္ၾကီး ကဗ်ာဆရာ ၾကည္ေအာင္သည္ အသက္ ၇၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ မႏၲေလး ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုၾကီး၌ ယေန႔ ညေနပိုင္းက ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည္။

အမည္အရင္း ၾကည္လင္ႏွင့္ ကေလာင္အမည္ ၾကည္ေအာင္သည္ စာဖတ္ပရိသတ္က ခ်စ္ခင္ေလးစား ခံရသူ ျဖစ္သည္။ ဆရာၾကီးသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ “လမင္းတရာ ကဗ်ာမ်ား” စာအုပ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသား စာေပဆု ရရွိခဲ့ၿပီး၊ “မိခင္္ မာရသြန္”၊ “သိစၥာရွာဖုိ႔ ငါ ျမင္းရွာမယ္” ၊ “ေဟမႏၲ ေျချမန္ေတာ္္” စသည့္ ကဗ်ာမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ သူသည္ ေမာင္ရူပ အမည္ျဖင့္ ခ်င္းတြင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ယခင္ကတည္းက ကဗ်ာမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။

ကဗ်ာဆရာ ၾကည္ေအာင္၏ စ်ာပနကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ စ်ာပနအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ကိုေလး (အင္းဝ ဂုဏ္ရည္) က ဆိုသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု အေအးတိုက္မွ ၾကာနီကန္ (သုႆန္္) တြင္ သၿဂႋဳဟ္မည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေျပာင္းေရြ႕ ေျမေနရာ အင္းစိန္ မယက ပဲြစားလုပ္


အမွတ္ (၃) သံမဏိစက္႐ုံ ကုန္ၾကမ္းသယ္ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ၾကရေသာ အင္းစိန္ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္မွ မိသားစုအခ်ဳိ႕အိမ္မရရွိေသးမႈကို အထက္အာဏာပုိင္မ်ားထံ တုိင္ၾကားထားေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းမျပဳသည့္အျပင္ အင္းစိန္မယကအဖြဲ႔၀င္တခ်ဳိ႕က အိမ္ပြဲစားလုပ္ေနၾကေၾကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္း ရပ္ကြက္သားတဦးက ေျပာသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းခံအိမ္ေျခ (၄၀၀) ေက်ာ္မွ အိမ္ေထာင္စုအခ်ဳိ႕ ရယကအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ မသမာမႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္မရရွိခဲ့ၾက ၍ အထက္တုိင္ၾကားရာ မယက က ယခုကဲ့သုိ႔ ေျဖရွင္းေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါကိစၥမ်ားအတြက္္ မတ္လ (၈) ရက္တြင္ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္မွ မယကအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ စရဖမ်ားက ရပ္ကြက္သားအခ်ဳိ႕အား လာေရာက္စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေရးယူျခင္း၊ ရွင္းေပးျခင္း မရွိဘဲ အင္းစိန္မယကမွသာ လာေရာက္အိမ္ပြဲစားလုပ္ေနသည္ဟု ရပ္ကြက္သားမ်ားက ဆုိသည္။
(ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
တြံေတး က်ဴရွင္ဆရာ ဆႏၵျပျပန္ၿပီ

နယူးေဒလီ။ ။ ရန္ကုန္တုိင္း တံြေတးၿမိဳ႕မွ တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပသမား က်ဴရွင္ဆရာ ဦးေအာင္ေဖသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဆႏၵျပရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားသည္။

အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေအာင္ေဖသည္ တံြေတးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ႐ံုးေရွ႕တြင္ ယေန႔နံနက္ ၆ နာရီခန္႔မွ ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီခဲြအထိ (၅ နာရီခဲြခန္႔အၾကာ) မတ္တပ္ရပ္ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “သူက ဘာမွ မလုပ္ဘူး။ သူ႔စာ သူ ဖတ္ေနတာ။ စည္းဝိုင္းတားၿပီး မတ္တပ္ရပ္တယ္။ တမနက္လံုး ရဲေတြ မေတြ႔ဘူး။ ေတြ႔ေတာ့မွ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၿပီး ေခၚသြားတာပဲ။ ႐ုိး႐ိုးရဲေတြ၊ ရဲသတင္းတပ္ဖဲြ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ရပ္ကြက္လူၾကီး (ရယက) ေတြ ပါတယ္” ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

Sunday, March 22, 2009

သတင္း မွတ္စု ( ၁၂ )

တပတ္အတြင္း သတင္းမွတ္စု


မတ္လ ၁၆ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၂ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ရန္ကုန္တြင္ အင္တာနက္ဖုန္းဆိုင္ေတြ မ်ားလာ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယခုေနာက္ပိုင္း အင္တာနက္မွတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာသုိ႔ ဖုန္းေခၚရန္ သီးသန္႔ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးသည့္ဆိုင္ မ်ားလာေၾကာင္း အသံုးျပဳေနသူမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။
ယခု ေပၚလာသည့္ အင္တာနက္မွတဆင့္ ႏိုင္ငံျခား ဖုန္းေခၚသည့္ဆိုင္မ်ားတြင္ စင္ကာပူကို တမိနစ္ က်ပ္ (၄ဝ)၊ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔ကို တမိနစ္ က်ပ္ (၁ဝဝ)၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္၊ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္ တမိနစ္ က်ပ္ (၁၅ဝ) စသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း အလြန္ခ်ိဳသာျခင္းေၾကာင့္ သြားေရာက္သံုးစဲြသူမ်ား အလြန္အဆင္ေျပေၾကာင္း သိရသည္။ စစ္အစိုးရ၏ ဥပေဒအရ မည္သည့္ပုဂၢလိက တဦးတေယာက္မွ် တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အခေၾကးေငြယူ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္အထိ ျပ႒ာန္းထားသည္။ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕မွ မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အင္တာနက္သုံးႏုိင္သူ (၄၀,၀၀၀) သုိ႔မဟုတ္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ (၀.၁) ရာခုိင္ႏႈန္းသာေၾကာင္း ေရးထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူဦးေရ (၂,၀၀၀) တြင္ အင္တာနက္သုံးႏုိင္သူ (၂) ဦးထက္ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ကမာၻတြင္ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈ နိမ့္က်သည့္ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။
+++++
ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား သေဘာထားကဲြလဲြ

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရးအတြက္ ပူးတြဲျပင္ဆင္ေနသည့္ ကိုေအးလြင္ႏွင့္ ဦးအုန္းလြင္ ဦးစီးသည့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု ႏွစ္ခုအၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔တာ၀န္ရွိသူမ်ား အဆိုအရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္းကာ တပ္ေပါင္းစု ဖဲြ႔ရာတြင္ အင္အားစုႏွင့္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဟူေသာ အမည္နာမသာမက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္ပါတီအင္အားစုျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေရးႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုသ႑ာန္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေရး စသည္တို႔အေပၚ၌လည္း သေဘာထား ကဲြလဲြေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသားေရး ေတြ႔ဆံုပြဲကို ဦးအုန္းလြင္က ဦးစီးက်င္းပရာ ဖိတ္ၾကားထားသူ တသီးပုဂၢလ အပါအဝင္ အဖြဲ႔ေပါင္း ၁၈ ဖြဲ႔အနက္ ကိုေအးလြင္၏ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ) က တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသလို၊ ေခတ္သစ္သိပၸံ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ေလ့လာေရး မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းေတာ္သားစု အဖြဲ႔ကလည္း သဝဏ္လႊာသာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
မီးေဘး ကာကြယ္ေရးသတင္း ေငြမရွိသျဖင့္ တီဗြီမွ မလြင့္ႏိုင္


မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား သိမွတ္ဖြယ္၊ ျပည္သူမ်ား သတိျပဳႏိုင္ရန္ အသိေပးမႈမ်ားကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ားက ေငြမရ၍ ထုတ္လႊင့္မႈ ဦးစားမေပးေၾကာင္း မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ အရာထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးတြင္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုတြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈ ေငြေၾကးပမာဏမွာ သိန္းေပါင္း (၄) ေသာင္းခန္႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၇ ခုတြင္ သိန္းေပါင္း ကိုးေထာင္ေျခာက္ရာေက်ာ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာ မ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

မီးသတ္အရာထမ္းတဦးက “က်ေနာ္တိုု႔ လူမႈ၀န္ထမ္းဌာနဟာ ေငြေၾကးရွိတဲ့ ဌာနမဟုတ္ပါဘူး၊ ပိုက္ဆံေပးၿပီးေတာ့လည္း မီးေဘးႀကိဳတင္မႈ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္မႈ စတဲ့မီဒီယာေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မထည့္ႏိုင္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
စစ္ေတြၿမ့ဳိနယ္ ကားလမ္းျပင္ ေဒသခံမ်ား လုပ္အားေပးရ

ဒါကာ (မဇၩိမ)။ ။ စစ္ေတြၿမ့ဳိနယ္အတြင္း ကားလမ္းျပင္ရာသို႔ နီးစပ္ရာ ရြာသားမ်ားအား ေဒသခံစစ္တပ္က ယခုလ ၁ဝ ရက္ခန္႔မွ စတင္ ဆင့္ေခၚကာ ယေန႔တိုင္ လုပ္အားေပးခုိင္းေနသည္။

စစ္ေတြၿမ့ဳိေျမာက္ဘက္ ၆ မုိင္အကြာရွိ ေရခ်မ္းျပင္ရြာသို႔ သြယ္တန္းထားေသာ ကားလမ္းတြင္ ပ်က္စီးေနေသာ လမ္းအပိုင္းကို ေျမဖို႔ရာ ေမာင္နီျပင္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းမွ ေမာင္နီျပင္၊ ေအာင္မဂၤလာ၊ ဒံုးျပင္ေတာင္၊ ဒံုးျပင္ေျမာက္၊ သင္ပုန္းတန္း၊ ပ်ားလည္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေရခ်မ္းျပင္ ရြာသားမ်ားအား စစ္ေတြအေျခစိုက္ အမွတ္ ၉ဝ၆ အေျမာက္တပ္က ခိုင္းေစေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပ်က္စီးေနေသာ အလ်ား ေပ ၅ဝ၊ အနံ ေပ ၃ဝ၊ အျမင့္ ၁ဝ ေပ အတြက္ ေျမဖို႔ရန္ ေျမေကာင္းရရွိႏုိင္မည့္ ေနရာမ်ားမွ တူးေဖာ္သယ္ယူရၿပီး၊ လုပ္အားေပး မလိုက္ႏိုင္သူမ်ားမွာ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ တရက္လွ်င္ က်ပ္ ၁ဝဝဝ စီ စစ္တပ္သို႔ ေပးေဆာင္ရသည္။

ေက်းရြာတရြာမွ ရြာသား ဦးေရ ၁ဝဝ စီ ေခၚယူကာ တရက္စီ အလွည့္က် ေစခုိင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းတခုလံုးမွာ ကားသြားႏိုင္သည့္ ကတၱရာလမ္းျဖစ္ၿပီး၊ ေရခ်မ္းျပင္ႏွင့္ စစ္ေတြအၾကား ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အေထာက္အကူျပဳရာ လမ္းျဖစ္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ေျမျမဳပ္ျပီး အေအးခံရ


ေႃမြဆိုးေပါမ်ားရာ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ျခမ္း အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေႃမြကိုက္ခံရပါက အသက္ကယ္ ေႃမြဆိပ္ေျဖေဆးကို မိုးညိဳၿမိဳ႕၏ (၄) မိုင္ခန္႔အကြာ ဘံုလံုးအိုင္ေက်းရြာတြင္ အခ်ိန္မေရြး ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

အဆိုပါ ေႃမြဆိပ္ေျဖေဆးမွာ ရန္ကုန္တြင္ တလံုး (၅) ေသာင္းက်ပ္ေပးရၿပီး ေႃမြေပြးအဆိပ္ေျဖေဆး (၂) လံုး၊ ေႃမြေဟာက္ အဆိပ္ေျဖေဆး (၂) လံုး စုစုေပါင္း (၄) လံုးကို ဘံုလံုးအုိင္ ေက်းရြာလူငယ္တို႔မွ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ ၀ယ္ယူထားၾကေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဆးတို႔ကုိ ေရခဲဘူး (သို႔မဟုတ္) ေရခဲေသတၱာထဲ၌ နာရီမလပ္ အေအးဓာတ္ ေပးထားရေၾကာင္း ေဒသခံလူငယ္မ်ားက ရွင္းျပသည္။ ဘံုလံုးအိုင္ ေက်းရြာသည္ စိမ့္စမ္းေပါမ်ားသည္ေၾကာင့္ စိမ့္ထြက္ရာ သဲေျမကို အတန္ငယ္ယက္၍ ေႃမြြဆိပ္ေျဖေဆး ပုလင္းကို သဲတြင္းထဲသို႔ အမွတ္အသားျပဳထည့္ထားရေၾကာင္း၊ ေဆးပုလင္းမ်ားကို (၂၄) နာရီ အေအးေပးစနစ္ ထားရွိႏိုင္သည့္ ပထ၀ီအေနအထား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေႃမြြကို္က္လူနာမ်ား၏ အသက္ကို အခ်ိန္မီကယ္တင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာလူႀကီးတဦးက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက ကန္ေဒၚလာ ၃၅ ဘီလီယံတန္ ျမန္မာေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ရန္ ေတာင္းဆို


ခ်င္းမိုင္။ ။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ထိခိုက္ေစၿပီး စစ္အစိုးရအတြက္ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ ရေစသည့္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းၾကပါရန္ ကမၻာတလႊားရွိ လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို စေနေန႔က ေတာင္းဆို လိုက္ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရးေန႔ အျဖစ္ စေနေန႔က က်င္းပေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ လႈပ္ရွား တက္ႂကြသူမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝါဒီတို႔က ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုလုိက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ရက္ (Burma Rivers Network) က စေနေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကပါရန္ အဆိုပါ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကပါသည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ မၾကာေသးခင္ ႏွစ္မ်ားက ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အနည္းဆံုး ေရကာတာ ၅ ခုတည္ ေဆာက္မည့္ သံလြင္ျမစ္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေပၚတြင္ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေရကာတာမ်ားမွ စုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ၃၅ဝဝဝ မဂၢါဝပ္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တန္ဘုိးအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၅ သန္း ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္း ေျပာဆိုၾကသည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဝဲၾကီးေဒသတြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမႈ (biodiversity) ကို ေလ့လာခ်က္အရ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အပင္ ၁၉၄ မ်ဳိးႏွင့္ မ်ဳိးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ တိရိစၦာန္ မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၄၂ မ်ဳိး အပါအဝင္ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၂ဝဝ ကို အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဆိုးေဆးကင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္လို

အရီးေတာင္း၊ ပင္ပ်ိဳရြက္ႏု၊ ေရႊတုတ္၊ မြမြေလးတို႔ အပါအ၀င္ ျမန္မာ့လက္ဖက္အသား (၄၃) မ်ိဳးကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေစ်းမ်ားအလိုက္ ရွင္းလင္းသုတ္သင္ရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ အဆိုပါ လက္ဖက္ (၄၃) မ်ိဳးကို အစားအေသာက္တြင္ သံုးစြဲရန္ ခြင့္မျပဳေသာ အ၀ါေရာင္ဆိုးေဆး (Auramine o) ပါ၀င္ေနေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရ သည့္အတြက္ စားသံုးရန္ မသင့္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခဲ့သည္။ လက္ဖက္တြင္ ဓာတ္ခြဲေတြ႕ရွိရသည့္ Auramine o သည္ ခ်ည္၊ သိုးေမြး၊ ပိုးထည္၊ စကၠဴ၊ သားေရမ်ားကို အေရာင္ဆုိးေသာ ဓာတုပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စားသံုးသူအား လတ္တေလာ အဆိပ္အေတာက္ မျဖစ္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ အသည္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စားသံုးရန္ မသင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ဘုုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံုတန္းမွ ပင္ပ်ိဳရြက္ႏုသို႔ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ မည္သို႔စီမံရမည္ကို လာေရာက္ၫႊန္ၾကားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ေရာင္းခ်မႈရပ္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

FDA ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေနာက္ေရာင္းရမည့္ လက္ဖက္မ်ားကို ဆုိးေဆးကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ေပးၿပီးမွ ေရာင္းရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေလျဖတ္ေနသူ ႏိုင္ငံေရးသမား အဖမ္းခံရ


ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ)။ ။ ရန္ကုန္တုိင္း ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္း႐ံုးေရး အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္း ဦးၾကည္လြင္ကို ယမန္ေန႔ညက အာဏာပုိင္မ်ားက ဖမ္းဆီးသြားသည္။

ေလျဖတ္ထားျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ တႏွစ္ခြဲခန္႔ကတည္းက ၿမိဳ႕နယ္စည္း အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ထားသူ အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္ ဦးၾကည္လြင္အား သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ (SB)၊ ရပ္ကြက္ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအားရွင္ စုစုေပါင္း ဦးေရ ၃ဝ ခန္႔က ေမးျမန္းရန္ဟုဆိုကာ ေနအိမ္မွ ဖမ္းေခၚသြားျခင္းျဖစ္သည္။ “အိမ္ေပၚလာၿပီးေတာ့ စာရြက္စာတမ္း အကုန္ရွာတယ္။ စမ္းေခ်ာင္းက ကုိေပါက္စနဲ႔ ဘယ္လုိဆက္စပ္လဲ။ သူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးတယ္။ စမ္းေခ်ာင္းက ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ခင္ဗ်ားကုိ ေမးခ်င္လုိ႔ပါဆုိၿပီးပဲ ေျပာသြားတယ္” ဟု ညီျဖစ္သူ ကုိသိန္းျမင့္ထြန္းက မဇိၩမကုိ ေျပာသည္။

ဦးေပါက္စ ေခၚ ဦးသက္ေဝ (ဥကၠ႒၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္ဒီ) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အိုင္အယ္အို) သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမႈ တိုင္ၾကားရန္ ၾကိဳးစားသျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရက အက်ဥ္းသား ၆၃ဝဝ ေက်ာ္အား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရာတြင္ သူလည္း ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဆရာစံ အက်ဥ္းစခန္းခဲြ မီးေလာင္


စစ္ကုိင္းတုိင္း တမူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆရာစံအက်ဥ္းစခန္းခြဲ မတ္လ (၈) ရက္ ေန႔လယ္ (၂) နာရီခန္႔အခ်ိန္က မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိးပါအက်ဥ္းစခန္းခြဲမွာ တမူးၿမိဳ႕မွ (၁) မုိင္ခန္႔ေ၀းေသာ ဆရာစံေက်းရြာ အေရွ႕ဘက္တြင္ရွိၿပီး အက်ဥ္းစခန္းခြဲ၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကေလးၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၏ တရား၀င္သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ သိန္း (၉၀) ခန္႔ ဆုံး႐ႈံးသည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားေၾကာင္း ကေလးမီးသတ္ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။ “မီးစတင္ကူးတဲ့အခါ ေထာင္မႉး ဦးတင္၀င္းဆုိတဲ့သူအိမ္ကုိ အရင္ကူးစက္တယ္။ အဲဒီကစတာပါပဲ” ဟု အဆုိပါ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၏ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

မီးေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ အရာရွိလုံးခ်င္းအိမ္မ်ားအပါအ၀င္ ရဲအိပ္ေဆာင္၊ ရဲဘက္အိပ္ေဆာင္၊ မိန္းေဂ်း၊ ဖိုႀကီး၊ ဘူး၀၊ စပါးဂိုေဒါင္၊ ရိကၡာဂုိေဒါင္၊ ဧည့္ေတြ႕ေဆာင္ စသည္တုိ႔အပါအ၀င္ အေဆာက္အအုံ (၂၆) လုံးႏွင့္ ကၽြဲႏြားတဲ၊ ထြန္စက္၊ စပါးေခၽြစက္၊ စပါးႀကိတ္ခြဲစက္အင္ဂ်င္၊ တ႐ုတ္နီ (၂၂) ေကာင္ဆုိင္ကယ္၊ စပါးတင္း (၂,၀၀၀) ေက်ာ္၊ ဆန္အိတ္မ်ား စသည္တုိ႔ မီးေလာင္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေအာင္ပဲြဆင္ဖို႔ ေထာင္ထဲ၀င္စို႔' သံခ်ပ္ေခြ စတင္ျဖန္႔ခ်ိ

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ေအာင္ပြဲဆင္ဖုိ႔ ေထာင္ထဲ၀င္စုိ႔ အမည္ရ ပြဲသိမ္းတုိက္ပြဲေခၚ သံခ်ပ္ေခြကို အိႏၵိယေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ယမန္ေန႔က နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ စတင္ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည့္ ယခု ျမန္မာ့႐ိုးရာ အတာသၾကၤန္ သံခ်ပ္ထဲတြင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ သာမက ျပည္ပအေျခစိုက္ အေ၀းေရာက္ ညြန္႔ေပါင္း အစိုးရကိုပါ ထည့္သြင္းေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။

“ဒီႏွစ္ သံခ်ပ္မွာက သင္ပုန္းၾကီးက႑ထဲမွာ အေ၀းေရာက္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရကို ေ၀ဖန္ထားတာလည္း ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အစိုးရလည္း ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကို လက္ေတြ႔က်တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္” ဟု သံခ်ပ္ေရးသူ ကဗ်ာဆရာ ျမတ္ထက္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။ သံခ်ပ္ႏွင့္ သီခ်င္း ၁၁ ပုဒ္ ပါ၀င္ရာ အဖြင့္၊ ႏႈတ္ခြန္းဆက္၊ ၾကံ႕ဖြတ္၊ လူထုဘ၀အေျခအေန၊ နာဂစ္(၁)၊ နာဂစ္(၂)၊ ဥပေဒ၊ ဆႏၵခံယူပဲြ၊ စပ္မိစပ္ရာ၊ သင္ပုန္းၾကီး၊ တုိက္ပြဲေခၚသံ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ထားသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ရခိုင္ကမ္းလြန္မႇ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႕မႈကို ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္တြင္ စတင္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မႇန္းထားေၾကာင္း သိရ


ရခိုင္ကမ္းလြန္မႇ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ပိုက္လိုင္း ျဖင့္ တင္ပို႕မႈကို ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္တြင္စတင္ႏိုင္မည္ဟုခန္႕မႇန္းထားေၾကာင္း သိ ရသည္။

ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသလုပ္ကြက္ A-1 ႏႇင့္ A-3 မႇ ရရႇိလာမည့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ပိုက္လိုင္းျဖင့္သြယ္တန္းရယူရန္အတြက္လိုအပ္ေသာ ေျမမ်က္ႏႇာသြင္ျပင္ေျမ ပုံေရးဆြဲျခင္း (topographic map) ႏႇင့္ ေျမနမူနာ စစ္ေဆးျခင္း (soil test) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈ ၿပီး စီးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

အဆိုပါေရနံႏႇင့္သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ႏႇင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ကူ မင္းၿမိဳ႕တို႕ကို ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရနံသယ္ယူရန္အတြက္ အ ေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရႇိသည့္ပိုက္လိုင္းႏႇင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သယ္ယူရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၀၄ ဘီလ်ံ တန္ ဖိုးရႇိသည့္ ပိုက္လိုင္းတို႕ကို တည္ ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ ငံ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေရနံႏႇင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုိေလႇာင္ကန္မ်ား ကိုတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။အဆိုပါေရနံႏႇင့္သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကိုChina Na-tional Petroleum Corp. ႏႇင့္ ျမန္မာ့ ေရနံႏႇင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း တို႕ကပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရခိုင္ကမ္းလြန္မႇ ထြက္ရႇိသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအား တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႕ ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းေရာင္း ခ်ရန္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏႇင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႕ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနားဟို တယ္တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕က လက္မႇတ္ေရးထိုးခဲ့ ေၾကာင္းႏႇင့္ သေဘာတူညီမႈအရ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမႇာ ႏႇစ္ ၃၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
( ၀ိကလီအဲလဲဗင္း ဂ်ာနယ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
မတ္လ ၁၇ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၂ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

စက္မႈ ( ၁ ) စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း အရွဳံးေပၚ


စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းဌာနႀကီး အ႐ႈံးေပၚၿပီး တြက္ေျခမကုိက္ေတာ့သည့္ အတြက္ အဆိုပါဌာန ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးရာထူးကုိ စစ္ဗိုလ္မထားေတာ့ဘဲ အရပ္သားကုိသာ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ရာထူးတုိးေပးထားသည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။

စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမွ စီးကရက္စက္႐ံု၊ ဘီယာစက္႐ံုႏွင့္ သၾကားစက္႐ံု မ်ားကုိ ပုဂၢလိကမွ လႊဲယူေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လက္က်န္ အျခားစက္႐ံုေသးမ်ားမွာ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခမကိုက္ သည့္ စက္႐ံုမ်ားသာျဖစ္သျဖင့္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းဌာနႀကီး ၿပိဳလဲလုနီးပါးျဖစ္ေနသည္ဟု စက္႐ုံမႉးတဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္စီးကရက္ စက္႐ံုအမွတ္ (၂) လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္အား လက္ရိွဝန္ထမ္း (၆ဝဝ) ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ပုဂၢလိကလက္ လႊဲေျပာင္းရာ ပုဂၢလိကမွ ဝန္ထမ္း (၂ဝဝ) ေက်ာ္သာ လက္ခံသည္ဟု ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း၏ လက္ေထာက္ တဦးက ေျပာသည္။ က်န္၀န္ထမ္း (၂ဝဝ) ေက်ာ္ကို ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းလက္ေအာက္ရွိ စက္႐ံုအခ်ိဳ႕သို႔ အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး က်န္ (၁၇ဝ) ခန္႔မွာ အသက္ႀကီးဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ စက္မႈ (၁) ရိွ အျခားစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားက လက္မခံလိုသျဖင့္ အဆိုပါ၀န္ထမ္းမ်ား အလုပ္ျပဳတ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းဌာနႀကီး ယခုကဲ့သို႔ ယိမ္းယုိင္ေနခ်ိန္တြင္ လစ္လပ္သည့္ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ရာထူးအား စစ္ဗိုလ္မ်ားကုိ မေပးေတာ့ဘဲ အရပ္သား ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ ေဒါက္တာ ခ်ိဳ၀င္းေမာ္အား ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ရာထူးတုိးေပးခဲ့သည္။ သေဘာမွာ ေနာင္တက္မည့္ အရပ္သားအစိုးရသို႔ လႊဲခ်ိန္တြင္ အရပ္သား ေဒါက္တာ ခ်ိဳ၀င္းေမာ္လက္ထက္က်မွ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းဌာနႀကီး ၿပိဳလဲသြားရသည္ဆုိသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးေရာက္ရန္ ဦးေအာင္ေသာင္းက ႀကံစည္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ ၀န္ႀကီးဌာနတခုလုံးရွိ အရာထမ္းမ်ား ေျပာဆုိ္ေနသည္။

၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း ေဆးကုသမႈခံယူရန္အတြက္ ေလာေလာဆယ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ေနသည္ဟု ဦးေအာင္ေသာင္း၏ လက္ေထာက္တဦးက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမႈ ပံုမွန္ဟု ျမင္းျခံဆရာမေျပာ

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ စာေမးပဲြအခန္းထဲသို႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ခိုးဝွက္ သယ္ယူလာျခင္း မရွိေစရန္ ၁ဝ တန္း ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ အၾကမ္းပတမ္း စစ္ေဆးေနသည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္း ျမင္းျခံၿမိဳ႕ အထက ၃ မွ ဆရာမတဦးက ျငင္းဆိုသည္။

ေက်ာင္းဝင္းဂိတ္၊ စစ္ေဆးေဆာင္ႏွင့္ စာေျဖခန္း ဟူ၍ သံုးေနရာ ခြဲကာ ေန႔စဥ္ စစ္ေဆးရာ အထက ၁ ႏွင့္ ၃ တြင္ ရွာေဖြပံုမွာ ၾကမ္းတမ္းလွသည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားက မဇၩိမကို ေျပာဆုိသည့္အေပၚ ဆရာမက ျငင္းခ်က္ ထုတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဂိတ္ဝင္အဝ၌ သာမက သီးသန္႔အခန္း၌လည္း ထပ္ရွာေသးသည္ဟု သူက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။ သီးသန္႔ေဆာင္ ရွာေဖြမႈ ၿပီးေသာ္လည္း စာေျဖခန္းထဲ မဝင္ရေသးဘဲ ေက်ာင္းကစားကြင္းလယ္ ေျမၾကီးေပၚ၌ ၈ နာရီခြဲ သံေခါင္းေခါက္သည္အထိ ထိုင္ေစာင့္ၾကရသည္။ ထို႔ေနာက္ စာေျဖခန္းထဲတြင္လည္း ေဘာပင္၊ ေပတံ၊ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားအား ထပ္မံစစ္ေဆးျပန္သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
မီးေဘး ကာကြယ္ေရးသတင္း ေငြမရွိ၊ တီဗြီက မလြင့္ႏိုင္


မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား သိမွတ္ဖြယ္၊ ျပည္သူမ်ား သတိျပဳႏိုင္ရန္ အသိေပးမႈမ်ားကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ားက ေငြမရ၍ ထုတ္လႊင့္မႈ ဦးစားမေပးေၾကာင္း မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ အရာထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးတြင္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုတြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈ ေငြေၾကးပမာဏမွာ သိန္းေပါင္း (၄) ေသာင္းခန္႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၇ ခုတြင္ သိန္းေပါင္း ကိုးေထာင္ေျခာက္ရာေက်ာ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာ မ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။
ရန္ကုန္တုိင္း မီးသတ္ဦးစီး၏ တရား၀င္ထုတ္ျပန္မႈ မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္းက ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး မီးေလာင္မႈအႀကိမ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဂ်ပန္က ျမန္မာကို ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ သင္တန္းေပး

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာက ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာအရာရွိမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေပးေနသည္ဟု သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အဆင့္ ၇ ဆင့္ပါ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေျပာင္းလဲေရး လမ္းျပေျမပံုကို ေထာက္ခံသည့္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ျမန္မာအရာရွိ ၅ ဦးကို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင္တန္းကို ဂ်ပန္က ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။
“ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဘယ္လိုဘယ္ပံု က်င္းပရတယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းတရပ္ကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေစလႊတ္တဲ့ အရာရွိ ၅ ဦးကို ေပးေနတယ္ဆိုတာ က်မ သိပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့သတင္းကြန္ယက္ (ဂ်ပန္) (Burma Information Network – Japan) ၏ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူ ယူကီ အာကီမိုတို (Yuki Akimoto) က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ဂ်ပန္က အင္တိုက္အားတိုက္ ေထာက္ခံေနျခင္းကို ေတြးမိသည့္အခါ အလြန္ဝမ္းနည္းရေၾကာင္း သူမက ဆက္ေျပာသည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပံုတြင္ အဆင့္ ၅ ျဖစ္သည္။

လမ္းျပေျမပံုကို ေထာက္ခံသည့္မူဝါဒအား ဂ်ပန္က တေလွ်ာက္လံုး ကိုင္စြဲလာခဲ့သျဖင့္ ယခုလို လွ်ဳိ႔ဝွက္သင္တန္း ေပးေနသည့္ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္လာသည့္အေပၚ ျမန္မာ့အေရး အကဲခတ္မ်ားကမူ မအ့ံၾသၾကပါ။

လြပ္လပ္မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးရန္ ဂ်ပန္က တိုက္တြန္းေနၿပီး ထိုသို႔ က်င္းပေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လ်က္ရွိသည္ဟု အာကီမိုတိုက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အာရွတိုက္၏ ခိုင္မာေတာင့္တင္းဆံုး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံၾကီးအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေသခ်ာစြာ အနီးကပ္ ေလ့လာသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ တိုက္တြန္းသင့္ေၾကာင္း သူမက ေျပာဆိုသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ရွမ္းတဲၾကီးရြာအနီး ေရနံထြက္ရွိျခင္း မမွန္ကန္


ရန္ကုန္တိုင္း လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေလးေထာင့္ကန္အနီး ရွမ္းတဲႀကီးေက်းရြာအပိုင္ ဦးသန္းထြန္းပိုင္ လယ္ကြက္တြင္းမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြက္ရွိေန၍ သက္ဆုိင္ရာမွ သြားေရာက္တိုင္းတာစစ္ေဆးကာ ထုိလယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းယူလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ လယ္ပိုင္ရွင္မွာ ႐ူးေနေၾကာင္း၊ နစ္နာေၾကး တဧက (၂) ေသာင္းႏႈန္းသာေပးမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လယ္သမားတဦးအေပၚ အခြင့္အာဏာႏွင့္ အဓမၼအႏိုင္က်င့္ေနေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပိုင္းက ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ရွိေနသည့္ လယ္ကြက္သည္ ေလးေထာင့္ကန္ကားလမ္းမႀကီးမွ တမိုင္သာသာခန္႔သာ ကြာေ၀းေၾကာင္း၊ ေအာင္ေကဒါ ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံႏွင့္ အင္ၾကင္းၿမိဳင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တို႔ အနီးတြင္ ရွိေၾကာင္း၊ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ၀င္ခြင့္မရဘဲ အျပင္မွ ေလ့လာ၍ေတာ့ရေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး၀န္ထမ္း အေယာက္ (၂၀) ခန္႔ျဖင့္ ေန႔ဆိုင္း၊ ညဆိုင္း တာ၀န္ထမ္း ေနေၾကာင္း၊ တူးေဖာ္ေရးစက္ပစၥည္းအတင္အခ်ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအသြားအလာမ်ားျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမတခ်ိဳ႕ ေျမသားလမ္းျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ “တူးေနတုန္းပဲ။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထြက္မယ္ မထြက္ဘူး။ စီမံကိန္းအဆင့္ရရွိမယ္လည္း မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ထြက္ႏိုင္တယ္လို႔ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိရတာကိုး။ ဘယ္လိုစမ္းသပ္လဲဆိုေတာ့ (၂) မိုက္အနက္ေျမကို ေတာက္ေလွ်ာက္ တူးလုိက္တယ္။ အဲဒီမွာ ရွာေဖြေရးစက္ကေလး လႊတ္လိုက္တယ္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွိႏိုင္တဲ့ေနရာက်ေတာ့ အဲဒီ စက္က ရပ္သြားေရာ။ ဒီေတာ့ အဲဒီေနရာကို ကြင္းၿပီး တူးေနတယ္။ စီးပြားျဖစ္ရႏိုင္တယ္ မရႏိုင္ဘူး ခုအေနအထားမွာ ေျပာမရေသးဘူး။ မရႏုိင္ရင္ ျပန္ဆုတ္သြားမွာပါ” ဟု ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရး ၀န္ထမ္းတဦးကေျပာၾကားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ရမည္းသင္း ေမွာင္ခို ေရႊေမွာ္ ပိတ္ၿပီ


ဘန္ေကာက္ (မဇၩိမ) ။ ။ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ မိုးထိမိုးမိေတာင္ ေရႊေမွာ္တြင္ ေရႊရွာျခင္းကို အာဏာပုိင္မ်ားက ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လာသူ ေရႊေမွာ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

“မိုးထိမိုးမိေတာင္ စီမံကိန္း” သည္ ရမည္းသင္းမွ မိုင္ ၃ဝ ခန္႔ကြာေဝးၿပီး ေရႊေမွာ္အတြင္းမွ တားျမစ္နယ္ေျမအတြင္း တူးေနၾကသူမ်ားကို ယခင္က ေဒသခံရဲႏွင့္ သတၱဳတြင္း ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားက လာဘ္ေငြယူ၍ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ယခုအခါ တူးခြင့္မေပးေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အရင္ကေတာ့ နားလည္မႈကို လုပ္လို႔ရတယ္။ အခုဟာက အဲဒီလိုမ်ဳိး မရေတာ့ဘဲနဲ႔ အဲဒီအထဲမွာ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လူအကုန္လံုး လုပ္ခြင့္မေပးေတာ့ဘဲနဲ႔ ေမာင္းထုတ္တာ။ လူေတြရဲ႕ တဲေတြဆိုလည္း မီးရိႈ႔တယ္။ စက္ပစၥည္းေတြဆိုလည္း သိမ္းတယ္ေပါ့။ တခ်ဳိ႕လည္းဖမ္းတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း ေထာင္ခ်တယ္ဗ်” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

က်င္းပိုင္ရွင္အခ်ဳိ႕သည္ ေရႊငါးမူးသားခန္႔ပါ ျဗဳန္းအိတ္ျဖင့္ တေန႔လွ်င္ အိတ္ ၅ဝ အထိပင္ ရရွိၾကၿပီး ျဗဳန္းတအိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၉ ေသာင္းအထိ တန္သည္ဟု သိရသည္။

လာဘ္ေငြကို ေရႊထြက္ႏႈန္းေပၚ မူတည္၍ ေရႊက်င္းပိုင္ရွင္ တဦးခ်င္းက တေန႔လွ်င္ (၅-၁ဝ) သိန္းအၾကား ေပးၾကရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခင္လဆန္းမွစ၍ ေမာင္းထုတ္ခံၾကရသျဖင့္ တရားဝင္ တူးခြင့္ရသည့္ေနရာသို႔ ျပန္သြားသူ တခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ေမွာ္အတြင္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာေနၾကသည္။

တားျမစ္နယ္ေျမအတြင္း လာဘ္ေငြေပး၍ ခိုးတူးေနၾကသည္မွာ တႏိုင္တပိုးသမားမ်ားသာမက သူရိန္ႏိုင္၊ တိုးပြားမန္း၊ တစ္သံုးလံုး၊ ျမန္မာစိုးမိုး၊ ခ်မ္းၿငိမ္းေရႊစင္၊ ေအးၿငိမ္းမြန္ စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ပဲေစ်း ေအးစက္၊ ကုမၸဏီမ်ား ဆက္လက္ဖြဲ႔ခိုင္းေန


ျပည္ပ၀ယ္လက္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းပဲေစ်းကြက္ ေအးေနၿပီး နအဖအစိုးရက နယ္ကုန္စည္ဒုိင္မ်ားတြင္ ပဲ၀ယ္ယူေရးဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ား ဆက္လက္ဖြဲ႔ခိုင္းေနေၾကာင္း အညာေဒသခံပြဲစားမ်ားက ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ ပဲကုန္သည္အခ်ဳိ႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပဲ၀ယ္ယူတင္ပုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီဖြဲ႔လုပ္ကုိင္ရန္ UMFCCI မွတဆင့္ အစုိးရက ဖိအားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ တလပိုင္းက အိႏၵိယမွ ပဲတန္ခိ်န္ရွစ္ေသာင္း၀ယ္ယူမည့္ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိ္န္ထိ အိတ္စ္ပို႔ဆြဲလက္မရွိေသးဘဲ ျပည္တြင္းခြဲစက္သမားအနည္းအက်ဥ္းသာ ၀ယ္ယူေနေသးေၾကာင္း အညာေဒသခံပြဲစားမ်ားက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ျပည္ၿမိဳ႕မွာ ၾကက္သားၾကက္ဥ ျပန္ေရာင္းၿပီ


ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ ၾကက္လည္လိမ္ ေသဆံုးမႈေၾကာင့္ ၾကက္သား၊ ၾကက္ဥ ေရာင္းဝယ္ခြင့္ကုိ ပဲခူးတုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ တလခဲြခန္႔ ပိတ္ပင္ခဲ့ရာမွ ယခုလဆန္းတြင္ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အေရာင္းအဝယ္မ်ား တားျမစ္ခဲ့ရာမွ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ တိရစၧာန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ ျပန္ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

''မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွာက ဥေတြ ျပန္ေရာင္းခြင့္ ေပးလုိက္တယ္။ ၄ ရက္ေန႔က အသားေတြ ျပန္ေရာင္းခြင့္ ျပဳလုိက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဇန္နဝါရီလကေနဆုိေတာ့ တလေက်ာ္ေက်ာ္ေပါ့ေနာ္။ ဇန္နဝါရီ ၂၇ မွာက ေရာင္းခြင့္ ပိတ္လုိက္တယ္။ နယ္ကူးမႈ၊ စားသံုးမႈ နည္းနည္းေလး control လုပ္ၾကည့္လုိက္တာ။ အခုေတာ့ ေရာဂါကင္းသြားလုိ႔ ေရာင္းခြင့္ျပဳလုိက္တာ'' ဟု ၿမိဳ႕နယ္ တိရစၧာန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာ ေအာင္သန္းဝင္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွာ ၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာ ေဒသမ်ားရွိ ၿခံ ၂၄ ၿခံမွ ၾကက္ေကာင္ေရ ၉ဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ငံုးေကာင္ေရ တေသာင္းေက်ာ္ သုတ္သင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မူယာပင္ရပ္ကြက္မွ ေဒသခံတဦးကလည္း “သူတုိ႔ ေျပာတာေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့ ၾကက္လည္လိမ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အျပင္မွာ ၾကားတာက ၾကက္ငွက္တုတ္ေကြးေပါ့။ အဲလုိျဖစ္လုိ႔ ၾကက္ၿခံေတြမွာေရာ ၾကက္ေတြ ေသလုိ႔ အေရာင္းအဝယ္ ပိတ္ခဲ့တာ၊ အခု ျပန္ဖြင့္တာ မၾကာေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ၾကက္သားေစ်းမွာ ေမြးျမဴေရး၊ အသားစားၾကက္ (စီပီ) တပိႆာသည္ က်ပ္ ၃၅ဝဝ မွ ၅ဝဝဝ အထိရွိၿပီး၊ တုိင္းရင္းၾကက္ေခၚ အိမ္ေမြးၾကက္ ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၇ဝဝဝ မွ ၈ဝဝဝ ေစ်း ရွိသည္။ ၾကက္ဥေဖာက္သည္ေစ်းမွာမူ တလံုးလွ်င္ ၈၅ က်ပ္ႏွင့္ ေရာင္းေစ်းမွာ က်ပ္ ၁ဝဝ ရွိသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ပ်က္လုံးေတြအေပၚ အျငိမ္ကခြင့္ မေပးသည္အထိ အျငိဳးထား


မြန္ျပည္နယ္ သဘင္ေကာင္စီသည္ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္ သဘင္ေကာင္စီဗဟိုႏွင့္ ေပါင္းကာ ယခုႏွစ္သဘင္ရာသီမွ စတင္၍ ေမာ္လၿမိဳင္အေျခစုိက္ ဇာတ္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပေဒသာကပြဲမ်ားကို အၿငိမ့္ကခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ၀ါရင့္သဘင္ ပညာရွင္တဦးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္နယ္သဘင္ ေကာင္စီတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေငြရွင္မ်ားက လူရႊင္ေတာ္အသားေပး အၿငိမ့္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပ်က္လံုးမ်ား၊ အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြထြက္ေသာ ျပက္လံုးမ်ားေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပသာနာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ အၿငိမ့္ကခြင့္ ပိတ္ပင္ေပးပါရန္ ဗဟိုသို႔ေတာင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ အၿငိမ့္ကခြင့္ ပိတ္ပင္ခံ ရျခင္းျဖစ္သည္။
ေမာ္လၿမိဳင္မွ ဇာတ္မင္းသားႀကီးတဦးက “ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေတာ့ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ဘုန္းႀကီးေတြ ေမတၱာပို႔လမ္းေလွ်ာက္ၾကေတာ့ ေမာ္လၿမိဳင္က နာမည္ႀကီးလူရႊင္ေတာ္ (ပြင့္ေကာင္း) ဟာ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔ လိုက္ၿပီး ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ျဖည့္တယ္။ အဲ့ဒါကုိ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ႐ိုက္ထားတဲ့မွတ္တမ္းမွာ သူ႔ပံုပါလာေတာ့ တုိင္းမႉးသက္ႏိုင္၀င္းက မြန္ျပည္နယ္သဘင္ေကာင္စီဥကၠ႒ ဦးတိုင္းေက်ာ္ကိုေခၚၿပီး ပြင့္ေကာင္းကို ခင္ဗ်ားတို႔သဘင္ ေကာင္စီကေန ရာသက္ပန္ထုတ္မွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ မြန္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ႔ ဇာတ္အဖြဲ႔ေတြပြဲ ကခြင့္အပိတ္ခံမွာ လားဆိုၿပီးေျပာေတာ့ ပြင့္ေကာင္းတေယာက္ လမ္းေဘးေရာက္သြားခဲ႔ရတယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္က နာမည္ႀကီးမင္းသား တလက္ သူမ်ားသမီးပ်ိဳတဦးကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္တာကို ေမာ္လၿမိဳင္သဘင္ေကာင္စီက ေငြနဲ႔ညိႇၿပီး အဲ့ဒီ မင္းသားကို ပြဲကခြင့္ရာသီ၀က္ပဲ ပိတ္လိုက္တယ္။ အခုသူျပန္ကေနၿပီး ပြင့္ေကာင္းကေတာ့ လမ္းေဘးမွာပဲ။ ဒါေတြဟာ လံုး၀မတရားမႈေတြပါ” ဟုေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဗိုလ္သိန္းစိန္ စကၤာပူေရာက္ရွိ


နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္သည္ စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔ ယေန႔တြင္ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း စကၤာပူ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန အဆိုအရ သိရသည္။

စကၤာပူ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန အရာထမ္းတဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ နအဖဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာျမိဳ့မွ စကၤာပူသို႔ အဂၤါေန႔က ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အေသးစိတ္ကို ေျပာၾကားရန္ အရာရွိက ျငင္းဆန္ လိုက္ေသာ္လည္း ဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္သည္ စကၤာပူဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းႏွင့္ ယာယီ သမတ ေဂ် ဝိုင္ ပီေလးကိုလည္း ေတြ႔ဆံုမွာ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စကၤာပူ၏ ၾသဇာရွိ ဝါရင့္ဝန္ၾကီး ဂိုခ်ဳပ္ေတာင္ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုမွာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ ဝန္ၾကီး ၅ ဦး၊ ဒုဝန္ၾကီး ၂ ဦးႏွင့္ အျခားေသာ ဌာနဆိုင္ရာ အရာထမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လိုက္ပါလ်ွက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ခရီးထြက္ခဲ့ရာ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ဦးစြာ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ျပီး သမတ ဆူဆီလို ဘန္ဘမ္း ယူဒ္႐ိုယိုႏိုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

သတင္းမ်ားအဆိုအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္ႏွင့္ ယူဒ္႐ိုယိုႏိုတို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္င႔ံ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေၾကာင္းလည္း ထဲ့သြင္း ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

မတ္လ ၁၈ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၂ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ဗိုလ္သိန္းစိန္အား စကၤာပူ တိုက္တြန္း

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ရန္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ရဲရင့္သည့္ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းရန္လုိၿပီဟု စင္ကာပူအစိုးရက တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံ ေရာက္ရွိေနသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္အား ညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံရာတြင္ အတုိက္အခံႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္လုပ္ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီဆန္ေလာင္းက ယခုကဲ့သို႔ တုိက္တြန္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အေမရိကန္အစိုးရသစ္က ေနာက္လာမယ့္ (၄) ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ဦးစားေပးရမယ့္ ကိစၥေတြကုိ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ကမာၻ႔အေျခအေနကုိ ျပန္သုံးသပ္ေနတာနဲ႔အတူ ကမာၻ႔အခင္းအက်င္း ေတြ ေျပာင္းေနပါၿပီ။ ဥေရာပကလည္း သူတုိ႔ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီကုိ ျပန္သုံးသပ္ေနသလုိ စီးပြားကပ္ဒဏ္သင့္ေန တဲ့ ႏုိင္ငံေတြကလည္း ကမာၻေပၚရွိ အျခားေဒသေတြက ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဘယ္လုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္ဆံရမလဲ ရွာေဖြေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ ဆက္ဆံဖုိ႔၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေရွး႐ႈတဲ့ ရဲရင့္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြ လွမ္းဖုိ႔လုိတဲ့အတြက္ ဒီအေျခအေနအခြင့္ေကာင္းေတြကုိ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဆုပ္ကုိင္ထားဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု လီဆန္ေလာင္းက ေျပာသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္-ဥေရာပ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ စင္ကာပူအေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ကူညီသြားမည္ဟုလည္း စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီဆန္ေလာင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္အား ေျပာသည္။

အေမရိကန္က အာဆီယံအား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲရန္ ဖိအားေပးေစလုိေသာ္လည္း ျမန္မာအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ စင္ကာပူက ဆန္႔က်င္သည္။ သို႔ေသာ္ စင္ကာပူသည္ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ဘဏ္စာရင္းမ်ား လက္ခံထားသည့္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု ႐ုိက္တာသတင္းက စြပ္စြဲသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္အား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ စင္ကာပူ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္တြင္ သစ္ခြကင္ပြန္းတပ္ပြဲ က်င္းပရာ စင္ကာပူႏုိင္ငံသား (၃) ဦးက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ပန္းစည္းတစည္း လက္ေဆာင္ေပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

သစ္ခြပန္းအား အမ်ိဳးသားပန္းျမတ္အျဖစ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ အထြတ္အျမတ္ထားသည္။ သစ္ခြကင္ပြန္းတပ္ပြဲ ဆုိသည္မွာ စင္ကာပူသို႔ အလည္အပတ္ လာေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဂုဏ္သေရရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ သစ္ခြအမည္ေနာက္တြင္ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအမည္ကုိ တပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္က နာမည္ေက်ာ္ အိႏၵိယ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား အမီတာဘာခ်မ္း စင္ကာပူေရာက္စဥ္ ၎အား ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ Dendrobium သစ္ခြမ်ိဳးစပ္ပန္းကုိ ကင္ပြန္းတပ္ပြဲလုပ္ရာ ထုိပန္းအမည္မွာ Dendrobium အမီတာဘာခ်မ္း ျဖစ္သြားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
သိန္းစိန္ သစ္ခြ ကို စကၤာပူ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတုိ႔ လက္မခံ

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ စကၤာပူတြင္ ဒင္ဒ႐ိုဘီယမ္သစ္ခြ အမည္ရွိ သစ္ခြပန္းတမ်ဳိးကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္၏ အမည္ေပးသည္ကို ကန္႔ကြက္ရန္ စကၤာပူ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ယေန႔ ၾကိဳးပမ္းခ့ဲၾကသည္။

ကြ်န္းႏိုင္ငံ၏ သစ္ခြဥယ်ာဥ္တြင္ က်င္းပသည့္ အဆိုပါ အမည္ေပးပဲြသို႔ စကၤာပူမွ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မစၥတာ Seelan Palay ၊ မစၥတာ Chia Tilik ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူ မစၥတာ Ho Choon Hiong တို႔က သြားေရာက္ကာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျပသရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ပြဲခ်ိန္ႏွင့္ လြဲခဲ့ၾကရသည္။ မစၥတာ Chia Tilik က ''က်ေနာ္တို႔ ပန္းၿခံကို ေရာက္သြားေတာ့ ပြဲက ၿပီးသြားပါၿပီ။ သူတို႔က အစီအစဥ္ထဲကအတိုင္း မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္ေစာလုပ္တဲ့ သေဘာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ၉ နာရီရီေက်ာ္ေလာက္မွာ ျမန္မာသံ႐ံုးကို သြားေပးေတာ့ တေယာက္မွ ထြက္မယူပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ပန္းေတြနဲ႔ စာကို သံ႐ံုးေရွ႕မွာပဲ ထားခဲ့ၿပီး ျပန္လာခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ အမွတ္လကၡဏာတခုျဖစ္ေသာ သစ္ခြပန္း၏ အမည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္မွန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးကိုသာ ေပးသင့္ၿပီး အာဏာရွင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦး၏ အမည္ကို မွည့္ေခၚသည့္အေပၚ လက္မခံႏိုင္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ မစၥတာ Chia Tilik က ဆိုသည္။

သူတို႔ ၃ ဦးက ျမန္မာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မွတဆင့္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ သစ္ခြ ၈ ပြင့္ႏွင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ကဒ္အား ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ သစ္ခြဥယ်ာဥ္သို႔ ယူေဆာင္ သြားခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ရန္ကုန္တြင္ အၾကီးဆုံး ကုန္တိုက္ ဖြင့္


ျပည္တြင္းစီးပြားေရး က်ဆင္းေနခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ East Point ဟု အမည္ရသည့္ အႀကီးဆံုး Shopping Center တခုကို မဟာဗႏၶဳလ တံတားအဆင္း ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕ခံတဦးက “ခုဖြင့္လိုက္တဲ့ ကုန္တိုက္က ျပည္လမ္းနဲ႔ မင္းဓမၼလမ္းဆံုမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ North Point ကုန္တိုက္နဲ႔ ကုမၸဏီတခုတည္းပဲ။ အထပ္ (၃) ထပ္ပါတယ္။ တြန္းလွည္းနဲ႔ တက္ဆင္းလို႔ရတဲ့ စက္ေလွကား (၂) စင္း၊ လူစီး စက္ေလွကား (၄) စင္း ပါတယ္။ အေဆာက္အဦေအာက္မွာ ကားပါကင္ လုပ္ထားတယ္။ ေအာက္ ႏွစ္ထပ္ကေတာ့ နာမည္ႀကီး စီးတီးမတ္အုပ္စုရဲ႕ Ocean ကုန္ပေဒသာဆိုင္ႀကီး၊ အေပၚဆံုးထပ္မွာေတာ့ စားေသာက္ဆိုင္နဲ႔ အျခား ကုမၸဏီေတြကို ဆိုင္ခန္းေတြ ဖြင့္ခြင့္ေပးထားတယ္။ ေနာက္ ပဲြေတြ လုပ္လို႔ရတဲ့ ေဟာခန္းႀကီးလည္း ပါတယ္။ ေရာင္းတာကေတာ့ ပုဇြန္ေျခာက္ ငါးေျခာက္ကအစ၊ လက္ဖ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ အလယ္၊ စိန္ထည္အဆံုး ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအမည္ စံုတယ္” ဟု ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေစ်းထဲေရာက္ တားျမစ္လက္ဖက္မ်ား ကုမၸဏီေတြ ျပန္သိမ္းယူရမည္

ရန္ကုန္။ ။ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ တားျမစ္ဆိုးေဆး အသံုးျပဳသည့္ လက္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားကို ေစ်းမ်ားတြင္ ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္သည့္ လက္ဖက္မ်ားကို ျပန္သိမ္းရန္ အစားေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာနက ယခုအခါ ညႊန္ၾကားလိုက္သည္။

နာမည္ၾကီး လက္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္ အရီးေတာင္း၊ ပင္ပ်ဳိရြက္ႏု အျပင္ အျခားလက္ဖက္ အမွတ္တံဆိပ္ စုစုေပါင္း ၄၃ မ်ဳိးတြင္ လူကို အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အဝါေရာင္ဆိုးေဆး Auramine O အသံုးျပဳထားေၾကာင္း ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ ယခုဌာန FDA က ယခုလို ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သူတို႔ကို recall ျပန္လုပ္ခိုင္းထားတယ္။ ဒီ product ေတြက မေကာင္းဘူး။ recall လုပ္ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔ brand ေတြမွာ ဒါေတြ မပါရဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒါၿပီးမွ ထုတ္ခြင့္ျပန္ေပးမယ္လို႔ သူတို႔ကို ေျပာထားတယ္” ဟု FDA ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။

အဝါေရာင္ ဆိုးေဆးပါသည္ဟု သတ္မွတ္ ေၾကညာခံထားရသည့္ အမည္မေဖာ္လိုသူ လက္ဖက္ကုမၸဏီတခုမွ ပိုင္ရွင္တဦးကလည္း လက္ဖက္မ်ားကို ျပန္သိမ္းျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း လုပ္ၿပီးမွ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း ယခုလို ေျပာသည္။
အဝါေရာင္ဆိုးေဆး Auramine O သည္ ခ်ည္၊ သိုးေမႊး၊ ပိုးထည္၊ စကၠဴႏွင့္ သားေရမ်ားကို အေရာင္ဆိုးရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆိုးေဆးျဖစ္သည့္အတြက္ တာရွည္စားသံုးသူမ်ားကို အသည္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးထြားမႈကို ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေစေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလက္ဖက္က က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာ့႐ုိးရာ အစားအစာျဖစ္တယ္။ လူအမ်ားၾကီးက စားတယ္ဆိုေတာ့ Risk ၾကီးတယ္ေပါ့ဗ်ာ” ဟု ေဒါက္တာ ေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေလလံပစ္ ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ကားေစ်းကြက္ ပ်က္

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ဗဟုိစက္ပစၥည္းႏွင့္ စာရင္းအင္း ထိန္းသိမ္းမႈ ဦးစီးဌာမွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ လုိင္စင္မဲ့ Without ယာဥ္မ်ား တဖက္ႏုိင္ငံခုိး ကားမ်ားကုိ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ေနသည့္အတြက္ ျပင္ပကား အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ လုံး၀ပ်က္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုေလလံပစ္ေနတယ္ဆုိတာ နယ္စပ္က အလကားနီးပါးရတဲ့ကားေတြ ျပန္ေရာင္းတာကုိ စီးပြားေရးသမားေတြ ဆြဲၾကမွာပဲ။ ေလလံ၀င္တဲ့သူေတြကလည္း နအဖပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္းေတြပဲ။ က်သင့္ခြန္ တခါတည္းေပး သြင္းရေတာ့ ေငြျဖဴေငြမည္း ျပႆနာလည္း ကင္းသြားတယ္။ အခြန္၊ လုိင္စင္၊ ၀ွီးတက္၊ ႀကိဳက္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ ဆီျဖည့္ အားလုံးအၿပီးအစီးရတယ္။ တခါတေလ သူတုိ႔ ေလလံေစ်းေတြက အျပင္ေပါက္ေစ်းထက္ေတာင္ မ်ားေနေသး တယ္။ မမ်ားေတာင္ Level ရွိတယ္။ Toyota Mark II တုိ႔။ Mitsubishi Pajero တုိ႔ဆုိ အျပင္ေစ်းထက္ မ်ားေန တယ္။ လား႐ႈိးေလလံပြဲတုန္းက…။ အခု စက္မႈ (၂) က ပစ္တဲ့ Pajero (၄၇၀) သိန္းဆုိတာ ခု ကားေစ်းတန္းမွာ လုံး၀မရွိတဲ့ေစ်း။ ၂၀၀၈ Double Cap (တ႐ုတ္ကား) ဆုိ လုိင္စင္႐ုံး သိန္း (၇၀) ေပးလုိက္ အကုန္အၿပီးအစီး ရတယ္။ Hilux ပုံမ်ဳိး တ႐ုတ္ျပည္က ခုိး၀င္တာ” ဟု ေလလံပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သူတဦးက ဆုိသည္။

ေလလံပြဲမ်ားကုိ မႏၲေလး၊ မုံရြာ၊ လား႐ႈိး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ အလွည့္က်က်င္းပေနၿပီးလွ်င္ ယခုအခါ ၁/ဂ (ဂငယ္) ယာဥ္မ်ား ေလလံတင္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္၍ ယာဥ္စီးေရ (၄,၀၀၀) ေက်ာ္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ ရာဌာနကုိ ေငြ (၂) ေသာင္း ေပးလုိက္ပါက လုိခ်င္သည့္ လုိင္စင္နံပါတ္ ရႏုိင္ေၾကာင္း၊ မေပးပါက ၎တုိ႔ခ်ေပးေသာ နံပါတ္သာရေၾကာင္း၊ ေလလံပြဲမစတင္မီ ကားမ်ား ျပသထားေသာ္လည္း ေလလံေအာင္ၿပီး ကားဆြဲယူပါက မူလပစၥည္းအေတာ္မ်ားမ်ား ပါလာသည္ကုိမေတြရေၾကာင္း၊ အပုိပစၥည္း ပါမလာေတာ့ေၾကာင္းကုိလည္း မည္သူ႔ကုိမွ မေျပာရဲေၾကာင္း၊ မၾကာမီရက္ပုိင္း ၂/ဂ (ဂငယ္) မ်ား ေလလံပစ္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလလံကားတခ်ဳိ႕ကုိ ၀ါယာရင္းကုိင္ေပးသူ ဆရာတဦးက ဆုိသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေက်ာက္မ်က္ျပပဲြ ကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာတြင္ က်င္းပ

နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲႏွင့္ ေရာင္းခ်ပြဲကို သီးသန္႔ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ႏိုင္ငံျခား ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေက်ာက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပေနသည္။

ျမန္မာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ၂ဝ ရက္ေန႔အထိ ၁၂ ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ ၄၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၾကမည့္ ေက်ာက္ကုန္သည္မ်ားကို ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျပပြဲသို႔ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ ေဟာင္ေကာင္တို႔မွ ကုန္သည္မ်ား အဓိက လာေရာက္ၾကသည္။

သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ေရႊဝါေရာင္ လႈပ္ရွားမႈကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ အစိုးရက အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားထံ ေက်ာက္မ်က္ တင္ပုိ႔မႈႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူသည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။

ထိုျပ႒ာန္းခ်က္ကို Block Burmese JADE (Junta’s Anti-Democratic Efforts) ေခၚ (စစ္အစိုးရက ဆန္႔က်င္သည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက် အားထုတ္မႈ) ဆန္႔က်င္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းဟု ေခၚသည္။

ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းခ်ပြဲမွ ရရွိသည့္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ တႏွစ္ဝင္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု အေမရိကန္အစိုးရ စစ္တမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

ယခုအခါ ကမၱာ့ေငြေၾကးျပႆနာ ႐ိုက္ခတ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္မွာ သိသာစြာ ေရာင္းအား က်ဆင္းေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ ယူ႐ုိေငြ သန္းေပါင္း ၁၃ဝ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၅ဝ) ေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ကင္တားနား အစီရင္ခံစာအေပၚ ျမန္မာအစိုးရ အျပစ္တင္

မန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ ေတာမတ္ကင္တားနား၏ အစီရင္ခံစာကုိ မတ္လ (၁၇) ရက္မနက္ပုိင္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါသတင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကင္တားနား ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အပုိင္း၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိယ္စားလွယ္က ျပန္လွန္ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ ကင္တားနားအစီရင္ခံစာအေပၚ (၂၂) ႏုိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ်က္တုိ႔ကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန တုိးတက္ေစရန္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္တားနားက ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ကုိ ျပဳျပင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။

ကင္တားနားအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စား သံအမတ္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္က ေျဖရွင္းရာတြင္ ၎အစီရင္ခံစာ၌ အစိုးရလုပ္သည့္ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း မေဖာ္ျပဘဲ ဘက္လုိက္မႈရွိေနေၾကာင္း၊ အစီရင္ခံစာပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားတြင္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ေသာင္းက်န္းသူ အႂကြင္းအက်န္မ်ား၊ အန္ဂ်ီအုိမ်ားေလသံႏွင့္ တေထရာတည္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္ခ်က္ ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ (၂,၀၀၀) ေက်ာ္ရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ မၾကာခဏေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ တဦးမွ်မရွိေၾကာင္း ေခ်ပေျပာဆုိသည္။

ကင္တားနား၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ (၂၂) ႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးရာ...
-ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တရားလက္လြတ္ဖမ္းဆီးမႈအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊
-ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မီဒီယာကုိ စိစစ္မႈ၊
-၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးပါ၀င္ခြင့္ရေရး၊
-လူမ်ိဳးစုမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂,၂၀၀) ကုိ အျမန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ထုိျပင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ပါ၀င္ခြင့္မရဘဲ စစ္အစိုးရကုိ တရား၀င္ ေအာင္ လုပ္ေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ပဲြစဥ္ကို ေမလမွာ စတင္မည္

နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ ပေရာက္ဖက္ရွင္နယ္ ေဘာလံုး ကလပ္အသင္းမ်ား ထူေထာင္ျပီး ပထမဆံုးျပဳိင္ပြဲ ျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္၏ ေဘာလံုးပဲြစဥ္မ်ားကို လာမည့္ ေမလတြင္ ပထမဆံုး စတင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ MNL ကုိ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဘာလံုးအေၾကာင္း တတ္သိ နားလည္သူမ်ား စုေပါင္းကာ ေဘာလံုးအသင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံအဆင့္ အသင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔ကလည္း ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္အသင္း ကစားသမားမ်ားကို ယခင္က သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ ကစားေနရာမွ ပုဂၢလိက ေဘာလံုးကလပ္ အသင္းမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ တရားဝင္ အေျပာင္းအေရႊ႔ျဖစ္ေရး အၿပီးသတ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

ေျပာင္းေရႊ႔ေၾကးအျဖစ္ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၅ဝ သိန္းႏွင့္ တလ လစာအျဖစ္ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၁ဝ သိန္းအထိ နာမည္ၾကီး အားကစားသမား ၅ ဦးကို ပထမအသုတ္အျဖစ္ ေပးခဲ့သည္ဟု ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ကလပ္အသင္း ကစားသမားမ်ားကို သင္ေပးရန္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဌားရမ္းခြင့္ႏွင့္ ကစားသမားမ်ား အပါအဝင္ တသင္းလွ်င္ ႏို္င္ငံျခားသား အမ်ားဆံုး ၅ ဦးအထိ ေခၚယူႏိုင္သည္။ ေဘာလံုးကလပ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းသည္ အနာဂတ္ ျမန္မာေဘာလံုး အလားအလာ ေကာင္းရန္ လုပ္သည့္အျပင္ ျမန္မာတမ်ဳိးသားလံုး ေဘာလံုးကစားလာရန္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ဆိုသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
မတ္လ ၁၉ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၂ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေဆာက္လုပ္ေရး က႑ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစိုးရကို ဦးခင္ေရႊ ေ၀ဖန္

လက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မတ္လ (၁၄) ရက္က က်င္းပသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး၌ ေဇကမာၻ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးခင္ေရႊက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးက ေျပာသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဦးခင္ေရႊက ၁၉၉၆-၉၇ ထိုင္းႏိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမျပႆနာကစသည့္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းတြင္ ပုဂၢလိက က႑က ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ေရာင္းမထြက္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ားကို အစိုးရပိုင္းက ယာယီ ဝယ္ယူေပးျခင္း၊ အျမတ္ခြန္ႏွင့္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေျပလည္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အစိုးရႏွင့္ ဖက္စပ္သေဘာ လုပ္ထားသည့္ လွည္းတန္းလမ္းမွ ေလယာဥ္ကြင္းနားအထိ စီမံကိန္းဝင္ အေဆာက္အဦ (၆ဝ) ေက်ာ္ကိုလည္း ၂ဝဝ၉ ႏွစ္ကုန္၌ အၿပီးလုပ္ပါ့မည္ဟု အတင္းအက်ပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ အားလံုးက လက္မွတ္ေရးထိုးေပးခဲ့ေသာ္လည္း မည္သူမွ ၿပီးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေရႊက ေျပာသည္။

ဦးခင္ေရႊ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ၿခံဳငံုၾကည့္ပါက အျခားႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အစိုးရပိုင္းက နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုးၿပီး အကူအညီေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို လံုးဝညႇာတာမႈမရွိဘဲ အစိုးရက သူ႔ဘက္က သူရစရာရွိသည္မ်ားကို ယူေနျခင္းသာရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရွင္းျပၾကသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
အန္ဒီေအ-ေက လက္နက္ခ်ရန္ အသင့္ရွိ


နယူးေဒလီ (မဇၩိမ) ။ ။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚေပါက္လာမည့္ အစုိးရအသစ္က လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ေျပာလာပါက သူတို႔အေနျဖင့္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ျမန္မာအေျခစိုက္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား သူပုန္အဖြဲ႔တခုက ေၾကညာလိုက္သည္။

သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ရရွိမည္ဟု ေသခ်ာပါက လက္နက္ခ်ရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္-ကခ်င္ (NDA-K) ကို တည္ေထာင္သူႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ စခုန္တိန္ယိမ္းက အဂၤါေန႔က ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

NDA-K သည္ ထုိအခ်ိန္က ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (SLORC) ႏွင့္ ပထမဆံုး အပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ေသာ ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က သေဘာတူခဲ့သည္။ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္သည္ သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေရြးေကာက္ခံ အစုိးရသစ္က ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ေလသံျဖင့္ ေျပာဆိုသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ မၾကာေသးခင္လမ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ သူပုန္အဖြဲ႔အားလံုးကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ လက္နက္ခ်ရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ခဲ့သည္။ သူတို႔တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲ၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္အစုိးရသည္ ယခုအထိ မည္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ကိုမွ် လက္နက္ခ်ရန္ နားမခ်ႏိုင္ေသးပါ။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႔ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ အေျခစိုက္ေသာ NDA-K ကို ယခင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) အရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ စခုန္တိန္ယိမ္းႏွင့္ လေယာက္ေဇာ္လြန္းက ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားကမူ NDA-K သည္ အပစ္အခတ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးထက္ စီးပြားေရးကိုသာ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္ လက္နက္ကိုင္ ေကဒါမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းမ်ဳိး မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

NDA-K သည္ စစ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အဆိုပါ သတင္းရပ္ကြက္က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ကိုဇာဂနာ ခဲအဆိပ္သင့္ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရ


ျမစ္ႀကီးနားေထာင္တြင္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္သူရေခၚ လူရႊင္ေတာ္ဇာဂနာသည္ ေထာင္တြင္း၌ ခဲဓာတ္ပါသည့္ေရကို ေသာက္သံုးေနရၿပီး ခဲဆိပ္သင့္ေဝဒနာ ခံစားေနရေၾကာင္း မတ္လ (၁၁) ရက္က ေထာင္ဝင္စာသြားေတြ႔သည့္ ခယ္မ မၿငိမ္းက ေျပာဆိုသည္ဟု မိသားစုဝင္တဦးက ေျပာသည္။
အင္းစိန္ေထာင္မွလြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔က စစ္အစိုးရအက်ဥ္းေထာင္မ်ား ေသာက္ေရသန္႔ ေသာက္သံုးသည့္ အေလ့အထမရွိဘဲ ေထာင္တြင္းတူးေဖာ္ထားသည့္ ေရတြင္းမ်ားမွ ေရကိုသာ ေသာက္သံုးေလ့ရွိသည္။ အက်ဥ္း ေထာင္အမ်ားစုကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၿဗိတိသွ် အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ား ေသာက္သံုးသည့္ေရထဲတြင္ ခဲဓာတ္ပါဝင္သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သတင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စစ္ေဆးျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီမညီ၊ ေသာက္သံုးရန္ သင့္မသင့္ စသျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မ်ဳိးလည္း မရွိဘူးဟု အက်ဥ္းဦးစီးဌာန အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဝက္သားဟင္းေရာင္းလို႔ အ႐ိုက္ခံရ

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ပဲခူးၿမိဳ႕ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္ ပင္စည္ယာယီေစ်းအတြင္း လုိင္စင္မဲ့ ဝက္သား ဖမ္းဆီးရာ ဝက္သားဟင္းေရာင္းသူ အမ်ဳိးသမီးကုိ စစ္အရာရွိ၊ ေစ်းစည္ပင္ႏွင့္ ဝက္သားလုိင္စင္ ယူထားသူမ်ားက ယခုလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ႐ိုက္ႏွက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ပဲခူးအေျခစိုက္ တပ္မ ၇၇ မွ စစ္ေရး ဦးစီးအရာရွိ ဗိုလ္ၾကီးမ်ဳိးျမင့္ေအာင္ (အရပ္ေခၚ ဂ်ီသရီး) ၏ ကားနံပါတ္ ဇ/၉၅၃၆ (စစ္ေရာင္ - Double Cup) ျဖင့္ ဝက္သားလုိင္စင္ ယူထားသူ ဦးတင္သိန္း၏ အလုပ္သမား ၇ ဦးခန္႔သည္ ညေနပိုင္းတြင္ ေစ်းသို႔လာၿပီး ေစ်းစည္ပင္ဝန္ထမ္းႏွင့္အတူ ဟင္းဆုိင္ကို ဖ်က္သလို၊ ဆိုင္ရွင္ မစန္စန္းလွကိုပါ ႐ိုက္ႏွက္ ထိုးၾကိတ္ခဲ့သည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ေရွ႕ေန ဦးေအးျမင့္က “လာဖမ္းတဲ့ ဗိုလ္ၾကီး မ်ဳိးျမင့္ေအာင္နဲ႔ စည္ပင္သာယာက စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ကိုသန္းဝင္း မူးေနတယ္။ ဘာမွ တာဝန္မရွိသူေတြက နင္ လိုက္ခဲ့၊ ဖမ္းတယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ရွင္တို႔ မူးရူးေနတာ က်မ မလိုက္ႏိုင္ဘူး ေျပာေတာ့ မစန္းစန္းလွကို ႐ိုက္ႏွက္တာ” ဟု ေျပာသည္။

ဆုိင္ကိုဖ်က္ရာတြင္ ဗိုလ္ၾကီးလည္း ပါဝင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လုိင္စင္မဲ့ ဝက္သား ဖမ္းရာ ဝက္သားအစိမ္းသာ ဖမ္းခြင့္ရွိၿပီး၊ ခ်က္ထားသည္ကို ဖမ္းမရေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေဒၚလာေစ်း ရုတ္တရက္ ျမွင့္တက္

မၾကာခင္က တေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ (၁,၀၁၀) က်ပ္ ခန္႔သာရွိရာမွ မတ္လ (၁၈) ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ တေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ (၁,၀၅၀) က်ပ္၊ (၁,၀၆၂) က်ပ္ထိ ျမင့္တက္သြားသည့္အတြက္ (၃) ရက္အတြင္း ျမန္မာေငြ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္း က်သြားသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ရွိ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း (ဘားလမ္း) ရွိ ေဒၚလာအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သူမ်ားက ႐ုတ္တရက္ အ၀ယ္လိုက္ လာကာ ေစ်းခုန္တက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုထင္ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ေစ်းတက္သည္ကုိ တိတိက်က် မသိေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

ေဘာဂေဗဒစီးပြားေရး ပညာရွင္တဦးက သံုးသပ္ရာတြင္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းအတြက္ Trading money ၀ယ္ယူသူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေဒၚလာေစ်းတက္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ ေရႊေစ်းကြက္တြင္ ယမန္ေန႔က အကယ္ဒမီအေခါက္ေရႊ တက်ပ္သားလွ်င္ (၅) သိန္း (၂) ေသာင္းထိ တက္လာေၾကာင္း ေရႊေစ်းကြက္အတြင္းက သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
မိုးဖ်က္၍ ဆားေစ်း ခုန္တက္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ဧရာဝတီတုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ အိမ္သံုးဆားေစ်းမ်ား ႏွစ္ဆခဲြအထိ ထိုးတက္သြားသည္။

လပၸတၱာ၊ ဘိုကေလး၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕တို႔အျပင္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ယခုလ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေလျပင္း က်ေရာက္ျခင္းႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီးေနာက္ အိမ္သံုးဆားေစ်းမ်ားမွာ ယခင္ တပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၈ဝ မွ ယခုအခါ က်ပ္ ၂ဝဝ အထိ ေစ်းတက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုလို အဆမတန္ ေစ်းတက္သြားရျခင္းသည္ ရာသီခ်ိန္ခါ မဟုတ္ဘဲ မိုးရြာသြန္းခဲ့သျဖင့္ ဧရာဝတီတုိင္းရွိ ဆားလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ႐ုတ္တရက္ ရပ္ဆိုင္းရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ ဆားဒိုင္မ်ားကလည္း ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၁ဝ ရက္ခန္႔က ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ဆားဒိုင္မ်ားက ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ဆားတပိႆာလွ်င္ ၁ဝဝ က်ပ္ ေပးဝယ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ၁၆ဝ က်ပ္အထိ ျမႇင့္တက္သြားၿပီး၊ အိမ္သံုးစား တပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၃ဝဝ ေရာင္းေစ်းရွိေၾကာင္း ဆားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
မတ္လ ၂၀ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၂ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ထိုင္းျမန္မာ စစ္ျဖစ္လွ်င္ မနိလာစာခ်ဳပ္အရ ထုိင္းဖက္က အေမရိကန္ ၀င္တိုက္ေပးဖို႔မ်ား

အေမရိကန္အစိုးရသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ စစ္ေရးမဟာမိတ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏွင့္ျဖစ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ား အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈအျပည့္ရွိသကဲ့သို႔ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္လာၿပီဆုိပါက ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ မနီလာ စာခ်ဳပ္အရ အေမရိကန္အစုိးရ၏ တာ၀န္ရွိမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ကုိ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာတေစာင္တြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ထုိင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ စုေပါင္းကာကြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ (၁၉၅၄ ခုႏွစ္ မနီလာသေဘာ တူညီခ်က္) အရ စစ္ေရးမဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး တႏွစ္ကုိ ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ (၃၀) ခန္႔ လုပ္ကုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲကာလ၌ အေမရိကန္တပ္မ်ားကုိ ထုိ္င္းစစ္ေရးအေျခစုိက္စခန္းမ်ား သုံးခြင့္ ေပးခဲ့သည့္ျပင္ အျခားကိစၥမ်ား၌လည္း ထုိင္းက အေမရိကန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ (၇၆) ခုအနက္ ျပည္နယ္ (၃၃) ခုသည္ ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ နီးကပ္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ျဖစ္သည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ ထုိင္းလုံၿခံဳေရးကုိ ထိခုိက္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္လာၿပီဆုိပါက ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ မနီလာစာခ်ဳပ္အရ အေမရိကန္အစုိးရ၏ တာ၀န္ရွိမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ေထာက္ျပထားေသာ္လည္း ထုိင္း-အေမရိကန္ စစ္ေရးမဟာမိတ္စာခ်ဳပ္အရ အင္အားသုံးရေလာက္ေအာင္ ျပႆနာႀကီးထြားမည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚရန္ ထုိအခ်ိန္က အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည္ဟု အစီရင္ခံစာ၌ သုံးသပ္ထားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
တြံေတးတြင္ အိုးအိမ္ေဆာက္ေပးေရး ဆႏၵျပ

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ တြံေတးၿမိဳ႔ႏွင့္ ၄ မုိင္ခန္႔ အကြာအေဝးရွိ တဘက္ကမ္း ေရတံကား၏ အေနာက္ဘက္ ဇီးျဖဴကုန္းေက်းရြာမွ ကမ္းနားထိ လမ္းေလ်ာက္ခဲ့ၿပီး ကမ္းနားမွ တြံေတြးၿမိဳ႔သုိ႔ ေလွႏွင့္ ျဖတ္ကူးကာ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႔နယ္ ဆိပ္ကမ္းမွ ၾကက္ေျခနီ႐ုံးသုိ႔ မိနစ္ ၃ဝ ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

နာဂစ္ေလေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္ေပးရာ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားက အလဲြသံုးစားလုပ္သျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္း တံြေတးၿမိဳ႕နယ္ ဇီးျဖဴကုန္းရြာသား ၂ဝ ခန္႔သည္ တံြေတးၿမိဳ႕သို႔ ယေန႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကသည္။

ေက်ာက္တံတား ကားလမ္းမၾကီးတေလွ်ာက္ ခ်ီတက္လာၾကကာ တံြေတးၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာေရး မယက ႐ံုးေရွ႕ရွိ ေလေဘး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာန တည္ရွိရာသို႔ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲခန္႔က ဦးတည္ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။

ဇီးျဖဴကုန္းေက်းရြာမွ ဆႏၵျပသူမ်ားထဲတြင္ ကိုအံသီး၊ ကိုျမင့္လြင္၊ ကိုေဇာ္ဝင္း၊ ေဒၚၾကည္၊ ဦးျမင့္ေဌး၊ ေဒၚတ႐ုတ္မ၊ ဦးေအာင္မိုးေက်ာ္၊ ေဒၚေဌးဝင္း၊ ေဒၚေအးသြယ္၊ ဦးေအးႏိုင္၊ ေဒၚၾကည္ေအး၊ ေမာင္ေအးစန္း (အညာသား)၊ ကိုေအာင္ဝင္းႏိုင္၊ ေဒၚသာပင္၊ ဦးမ်ဳိးထြန္း၊ မခင္မ်ဳိးႏြယ္၊ ဦးေမာင္သန္းတို႔ ပါဝင္သည္။

သူတို႔ကုိ တြံေတးၿမဳိ႕နယ္ အန္အယ္ဒီ ဒုဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ေဖက ဦးေဆာင္လာခဲ့ျခင္းျပီး အတြင္းေရးမႉး ဦးေဇာ္မင္းထြန္း၊ ၿမိဳ႔႕နယ္စည္္းအဖြဲ႔ဝင္ ကိုေအာင္စိုးေဝႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဝန္းရံေပးထားသလို၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ေစာင့္ၾကပ္ခဲ့သည္။

*
တြံေတး ဆႏၵျပသူမ်ား လူစုခြဲ


နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ အိုးအိမ္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရသူမ်ားက ျမိဳ႔နယ္ၾကက္ေျခနီ႐ုံးေရွ႕တြင္ ၅ နာရီေက်ာ္ ဆႏၵျပခဲ့ျပီးေနာက္ လူစုခြဲလိုက္ၾကသည္။
*
တြံေတးဆႏၵျပမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ


နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီတြင္ မဇၩိမသတင္းေထာက္က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားခ်က္အရ ရန္ကုန္တိုင္း တြံေတးျမိဳ႔မွ အိုးအိမ္ ျပန္ေဆာက္ေပးေရး ဆႏၵျပေနသူမ်ားသည္ ျမိဳ့နယ္ ၾကက္ေျခနီ႐ုံးေရွ႔တြင္ ဆက္လက္ ဆႏၵျပေနၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

ေဒၚတ႐ုတ္မ ဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵျပသူ စုစုေပါင္း ၂၂ ဦးရွိလာျပီး ၾကက္ေျခနီဝန္ထမ္း တဦးကေတာ့ ” သြားရင္သြား၊ မသြားရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူမည္” ဟု ေျပာဆုိေနသည္ကို ၾကားသိရသည္။ ဆႏၵျပသူ ႏွစ္ဦးတိုးလာရာ ဦးၾကာသိုက္ႏွင့္ ေဒၚေအးလူတို႔ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အစာငတ္ခံေနသည္ဆုိေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားက ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ၾကက္ေျခနီ ဝန္ထမ္းတဦးကို ေပးအပ္လိုက္ျပီး ျမိဳ့နယ္ဥကၠဌ ဦးေအာင္စံသာႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ျမိဳ့နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေကာင္စီ႐ုံး အဖြဲ႔မ်ား ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈမရွိဘဲ ႐ုံးတြင္းမွ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ မွတ္တမ္းတင္ေနျပီး ၾကက္ေျခနီမ်ားကိုသာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
နာဂစ္ ေသာင္တင္ ဂ်ပန္သေဘၤာ၊ ၾကယ္ငါးပြင့္က အလကားရ

နာဂစ္ေၾကာင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕အနီးက သမီးလွကၽြန္း ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတြင္ ကိုယ္ထည္အားလံုးတင္ေနခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ ECM ကုမၸဏီပိုင္ သေဘၤာကုိ ၾကယ္ငါးပြင့္က အလကားရခဲ့ေၾကာင္း ၾကယ္ငါးပြင့္ အရာထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

သေဘၤာ၏ တန္ခ်ိန္မွာ (၉,၈၀၁) တန္ရွိၿပီး ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚကို တင္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီက လာၿပီး စစ္ေဆးတယ္၊ ေနာက္ၿပီး စြန္႔လႊတ္လိုက္ တယ္ေပါ့။ ဒါနဲ႔ ၾကယ္ငါးပြင့္ကို လႊဲခဲ့တာပါ” ဟု ၎အရာထမ္းက ေျပာသည္။

ယခုုကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက သေဘၤာတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁၀) သန္းႏွင့္ (၁၂) သန္းၾကား ရွိမည္ဟု ေရေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာတဦးက ေျပာသည္။

၎သေဘၤာကို ရန္ကုန္ဆင္မလိုက္ သေဘၤာက်င္းတြင္ ေဒါက္တင္၍ ျပဳျပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသေဘၤာျပင္ဆင္ ၿပီးလွ်င္ ျပည္ပလိုင္းကို ေျပးဆဲြမည္ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါသေဘၤာကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီက စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားကို ေျပးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ကေလးမ်ားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈ ရာဇဝတ္မႈဟု ေရွ႕ေနေကာင္စီ ေျပာဆို


ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ အင္းစိန္ေထာင္က် ကေလးမ်ားကို သီးသန္႔ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ မပို႔ဘဲ အင္းစိန္ေထာင္မွာပင္ ထားျခင္းအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ ဥကၠ႒ က ရႈတ္ခ် ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ရာဇဝတ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ေနသည့္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ကေလးငယ္မ်ားကို စာသင္ၾကားေပးေနသည္ဟု အက်ဥ္းဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျပီးေနာက္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ေထာင္တြင္းကေလးမ်ားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈအေပၚ အာ႐ုံစုိက္စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂ဝဝ၅ ခု ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္မွ စတင္ကာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၂ဝ ႏွစ္ထိ အက်ဥ္းသားကေလးမ်ားကို သူငယ္တန္းမွသည္ စတုတၱတန္းအထိ ပညာသင္ေပးခဲ့့သည္ဟု အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက အင္းစိန္ေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာသူ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္ဒီ ဥကၠ႒ ဦးသက္ေဝကလည္း ေထာင္တြင္း ကေလးမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေျပာသည္။ “အင္းစိန္ ေထာင္ထဲမွာ ကေလး အက်ဥ္းေထာင္ဆုိတာ ရွိတယ္။ စစ္ေခြးတုိက္နဲ႔ အလုပ္ဘက္ဝင္း ၾကားမွာေပါ့ေနာ္။ မူလတန္းေက်ာင္းကေန အလယ္တန္းထိေလာက္။ သင္တဲ့ ဆရာေတြက အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ဘြဲ႔ရ ပညာတတ္ေတြ သင္ေပးေနတာ။ အသက္အရြယ္ကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၃၊ ၁၄ ႏွစ္ကေန ၁၉၊ ၂ဝ ႏွစ္ အရြယ္ရွိတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

အက်ဥ္းဦးစီးအရာရွိ အေျပာအရ ကေလးအေဆာင္မ်ားမွာ လူၾကီးအေဆာင္မ်ားနည္းတူ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခုိင္းေစျခင္း၊ စာသင္ခ်င္သည့္ ကေလးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ စာသင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ရန္ကုန္ ၀န္ထမ္း သက္သာဆိုင္မ်ားအား ဖ်က္ခိုင္း၊ ငွားရမ္း၀ယ္ယူသူမ်ား နစ္နာ


ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္ခံၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး၏ ရဲစခန္းပတ္လည္ရွိ ၀န္ထမ္းသက္သာဆိုင္ခန္းမ်ားအား မတ္လကုန္ အၿပီး ဖ်က္သိမ္းေပးရမည္ဆိုေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ား နစ္နာေၾကး တစံုတရာမရရွိဘဲ ဆိုင္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကို မတ္လ တတိယပတ္မတိုင္မီ စတင္ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအတြက္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတာ၀န္ရွိသူတို႔က ၀န္ထမ္းသက္သာ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ား အား ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပိုင္းက အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မတ္လကုန္ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ကို သိရွိေၾကာင္း ေခၚယူ လက္မွတ္ေရးထုိးေစခဲ့သည္။ အမွတ္ (၁၇) ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းပတ္လည္တြင္ ၀န္ထမ္းသက္သာဆိုင္ခန္းေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္မွာ (၁၅) ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က မ်က္ႏွာစာ (၉) ေပ၊ အရွည္ေပ (၃၀) ခန္႔ တခန္းကို သက္ဆုိင္ရာသို႔ (၁) သိန္းခြဲသာ ရန္ပံုေငြသြင္းရေၾကာင္း၊ နားလည္းမႈျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္းေရာင္းခ်လာရင္း ယခုအခါ လူစည္ကားရာ သုမဂၤလာလမ္းမတန္း တခန္း သိန္း (၂၀) ၀န္းက်င္၊ သစၥာလမ္းမေပၚ (၁၈) သိန္းခန္႔၊ ဓမၼရာဇာလမ္း တခန္း (၈) သိန္း ခန္႔တို႔ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ကာ ဆိုင္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၾကေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ ေငြရွင္မ်ားက ဆိုင္ခန္း၀ယ္ယူထားၿပီး တလ ႏွစ္ေသာင္းခြဲမွ ငါးေသာင္းအထိ လူစည္ကားရာ အခ်က္အခ်ာ ေနရာအလိုက္ ငွားရမ္း ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
စစ္ေဆးမႈ ၾကန္႔ၾကာရာမွ ေရထြက္ကုန္မ်ား ဆံုးရႈံးေနေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေျပာ


ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။ ။ ျပည္ပတင္ပို႔မည့္ ေရထြက္ပစၥည္း ကြန္တိန္နာမ်ားကို ဆိပ္ကမ္းတြင္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က စစ္ေဆးရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ ျဖစ္လြန္းသျဖင့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

အခ်ိန္ေႏွာင္းသျဖင့္ ဝယ္လက္ကို ေလ်ာ္ေပးရမႈမ်ားပင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးခ်ိန္ကာလကို အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျပည္ပကို ေရထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္တဦးက မဇိၥ်မကို ယခုလို ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရး ဌာနဘက္က ဝန္ထမ္း မလံုေလာက္မႈႏွင့္ အာဏာရွိသူမ်ား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ရွိေနျခင္းက ျမန္ျခင္း၊ ေႏွးျခင္း အေၾကာင္းအရာ ေပၚေပါက္လာေစသည္ဟု ဆိုသည္။

ဌာနမွ အရာထမ္းတဦးက " အထက္က ညႊန္ၾကားခ်က္ ေပးထားတယ္။ ပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ အာမခံခ်က္ရရင္ X-Ray စက္ကို မျဖတ္နဲ႔လို႔ ေျပာတာရွိတယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရေတာ့ မပါဘူး” ဟု ဆုိသည္။

ျပည္ပသို႔ ထြက္ေနသည့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အဖိုးတန္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ခိုးဝွက္သယ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု နယ္စပ္တာဝန္က် အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မႉးေဟာင္းတဦးက ေျပာသည္။ ျပည္ပ ေရထြက္ကုန္ ပင္လယ္အစားအစာ တင္ပို႔ရာတြင္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာတို႔၏ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို ယူရသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဂုဏ၀ိသိ႒ ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ ေၾကာ္ျငာ ထည့္ခြင့္မျပဳ


ဥပၸါတသႏၲိေစေတီ ထီးတင္ပြဲအၿပီးတြင္ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ဆက္ကပ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ဂုဏ၀ိသိ႒ ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား ဖိတ္ၾကားလႊာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို အစုိးရပုိင္သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပခြင့္မျပဳေၾကာင္း ရန္ကုန္သံဃာေတာ္တပါးက မိန္႔ၾကားသည္။

“ဦးဇင္းတုိ႔ေက်ာင္းက ဆရာေတာ္တပါးက ဘြဲ႔ရတယ္ေလ။ အဲဒါပူေဇာ္ပြဲလုပ္ဖုိ႔ ဒကာ၊ ဒကာမေတြကို ဖိတ္ၾကားတဲ့ အေၾကာင္း သတင္းေၾကာ္ျငာေလးသြားထည့္တာေပါ့။ လက္မခံဘူးတဲ့။ ထည့္လုိ႔မရဘူးတဲ့။ ျမန္မာ့အလင္းေရာ၊ ေၾကးမုံမွာပါ ထည့္လုိ႔မရဘူးတဲ့။ ၀န္ႀကီးက ထည့္ခုိင္းမွ ထည့္လုိ႔ရမယ္။ ၀န္ႀကီးကိုသြားေျပာလို႔ ေျပာတယ္။ ဦးဇင္းတုိ႔ကေတာ့ အခုသူတုိ႔ သတင္းစာေတြမွာ အပါယ္ရတနာျဖစ္ေနတယ္ေလ။ သူတုိ႔ပင့္ခ်င္တဲ့အခါပင့္ မလုိတဲ့ အခါ ပယ္ထားတဲ့ အပါယ္ရတနာ” ဟု သံဃာေတာ္က မိန္႔သည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ သတင္းစာႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းကိုင္ေျဖၾကားျခင္းမျပဳေပ။

သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ဆက္ကပ္မႈမ်ားကို ယခင္က ကမာၻေအးမဟာပါသဏလႈိဏ္ဂူအတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သာသနာ့မဟာဗိမာန္ေတာ္ႀကီး၌ ေျပာင္းေရြ႕က်င္းပခဲ့သည္။
+++++
ခံစည္း႐ိုးကာျခင္းသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္မ်ားေျပာ


နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ အဆိုျပဳထားေသာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ၿခံစည္း႐ိုး ကာရံေရးသည္ ေဒသတြင္းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုမ်ား၏ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စစ္အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက ေျပာသည္၊

ျမန္မာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ၿခံစည္း႐ိုး ကာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာခဲ့သည္ဟု နယ္စပ္အနီးတြင္ ေနထိုင္ေသာ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အဆိုပါ သတင္းရပ္ကြက္၏ အေျပာအရ ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ကီလိုမီတာ ၅ဝ ရွည္လ်ားေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ တေလွ်ာက္ သံဆူးၾကိဳးကာရံရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ဤၿခံစည္း႐ိုးသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေျခစိုက္ ကုလားတန္ သတင္းကြန္ရက္ မွ အယ္ဒီတာ ဦးတင္စိုးက ေျပာသည္။ ဤ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ထိုင္း၊ အိႏၵိယႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား အာဏာပိုင္မ်ားက ပင္လယ္တြင္းမွ ကယ္ယူခဲ့ရၿပီးေနာက္ မၾကာေသးမီက ေဒသတြင္း စိုးရိမ္ပူပန္စရာ ကိစၥတရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ လူနည္းစုသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ေမာင္းေတာၿမ့ဳိနယ္တြင္ အမ်ာစု ေနထိုင္ၾကၿပီး၊ ပိုမိုလံုျခံဳမႈရွိသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ မၾကာခဏ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ၾကသည္ဟု သူက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ ေနရဥၥရာ သတင္းဌာနမွ လက္ေထာက္အယ္ဒီတာ ဦးထြန္းေက်ာ္ကမူ ဤၿခံစည္း႐ိုးသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္႐ုံသာမဟုတ္၊ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ထဲတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲ ပင္လယ္ျပင္ ကင္းလွည့္မႈႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ နယ္စပ္အနီး ေနထိုင္ေသာ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္ၿမ့ဳိ ေမာင္ေတာတြင္ စစ္တပ္အင္အားမ်ား တိုးျမႇင့္ခ်ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံရာတြင္ လံုျခံဳေရး ယူေပးရန္ ဤသို႔ တိုးျမႇင့္ခ်ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
မတ္လ ၂၀ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၂ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ဇာဂနာ့ မိခင္ ေဒၚၾကည္ဦး ကြယ္လြန္


ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။ ။ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီမႈျပဳရင္း အဖမ္းခံရသူ ႏိုင္ငံေက်ာ္ လူရႊင္ေတာ္ ကိုဇာဂနာ၏ မိခင္ ေဒၚၾကည္ဦးမွာ ယေန႔ညတြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္သြားသည္။

ဇာဂနာ့ မိခင္ ေဒၚၾကည္ဦးသည္းေျချပြန္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ပြား၍ ေဝဒနာခံစားေနရသူ အသက္ ၈၃ ႏွစ္အရြယ္ စာေရးဆရာမၾကီးသည္ ေသာၾကာေန႔ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ေနအိမ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးစိတ္ျပင္းထန္ေသာ သားျဖစ္သူကို စစ္အစိုးရက အၾကိမ္ၾကိမ္ ေထာင္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာမၾကီးသည္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္းမရွိဘဲ သတင္း မီဒီယာမ်ားကို ေမးသည္ကို ရဲဝံ့စြာ အစဥ္အျမဲ ေျဖၾကားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဆရာမၾကီး၏ ဆႏၵအရ ႐ုပ္အေလာင္းကို မနက္ျဖန္ စေနေန႔တြင္ သျဂိဳလ္မည္ဟု မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာသည္။

ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးေအာင္သိန္း ေခၚ စာေရးဆရာၾကီး နန္းညြန္႔ေဆြ၊ သားမ်ားျဖစ္ေသာ ကိုေတဇ ႏွင္ ကိုဇာဂနာတို႔ က်န္ရစ္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းမ်ား ယခုရက္ပိုင္း အတြင္း က်ဆင္းမည္


Myanmar Teleport သည္ ျပည္တြင္းရွိ အင္တာနက္ လိုင္းမ်ား ျမန္ႏႈန္း က်ဆင္းမႈ ရက္ပိုင္းမွ် ျဖစ္ေပၚေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔မွ (၂၅) ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း အင္တာနက္ ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ Email အသံုးျပဳမႈမ်ား ေႏွးေကြး ေလးလံေနမည္ဟု Myanmar Teleport ကဆိုသည္။

International Connection Backbone Fiber-Optic Cable ႀကီးျဖစ္သည့္ SEA-ME-WE3 အား ျပန္လည္ မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုလို ျမန္ႏႈန္း က်ဆင္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Teleport က အေၾကာင္းျပဆိုသည္။

ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အရံ ဆက္ေၾကာင္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီမံ ေပးထားမည္ ျဖစ္ၿပီး အေရးပါသည့္ E-Mail ဆက္သြယ္မႈမ်ား မေႏွာင့္ေႏွးေစရန္ ဂရုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု Myanmar Teleport က ထပ္ေလာင္း ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
( လူထုအသံမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
က်န္းမာေရး အေထာက္အကူ ခ်ဳိ႔တဲ့မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အႏၲရာယ္ရွိဟု AAPP-B ေျပာ

နယူးေဒလီ။ ။ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခ်ဳိ႔တဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား က်န္းမာေရး ခၽြတ္ယြင္းရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတရပ္ ျဖစ္သည္ဟု တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ အဖြဲ႔တခုက ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

မႏွစ္ၿမ့ဳိဖြယ္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ား၊ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခ်ဳိ႔တဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနရသူမ်ားမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ က်န္းမာေရး အေျခအေန ဆိုးရြားေနၾကသည္ဟု ‘ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ - ျမန္မာျပည္’ (AAPP-B) ၏ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္က ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားကလည္း သြားရသည့္ခရီး ေဝးကြာလြန္းျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြ အကုန္အက် မ်ားလြန္းလွျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ မၾကာခဏ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ မၾကာခဏ ျပႆနာ ျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

“ေဆးဝါး ကုသဘုိ႔ လိုေနတဲ့သူေတြကို ေဆးမကုေပးဘဲ ထားတာဟာ လူသတ္မႈဘဲ၊ သူတုိ႔ (စစ္အစိုးရ) က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို တေျဖးေျဖးမွ်ဥ္းသတ္ေနတာ” ဟု ဦးဘိုၾကည္ကေျပာသည္။

စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝွမ္းလံုးရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေပါင္း အနည္းဆံုး ၂၁၂၈ ဦး ရွိသည္ဟု ေျပာပါသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
အာဆီယံ ႐ုိးရာအစားအေသာက္ အေရာင္းပြဲေတာ္ က်င္းပမည္


ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ အာဆီယံေဒသတြင္း ဆိုင္ရာ ရိုးရာ အစားအေသာက္ အေရာင္း ပြဲေတာ္တခု က်င္းပသြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း Capital Hypermarket က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယခင္ၿမိဳ႔ေတာ္ေဟာင္းတြင္ က်င္းပမည့္ သႀကၤန္အႀကိဳ အာဆီယံ ေစ်းေရာင္း ပြဲေတာ္တြင္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း (၁၀)ႏိုင္ငံမွ ရိုးရာ အစားအေသာက္မ်ားအျပင္ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ တိုင္ေပ၊ အိႏၵိယႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား အစရွိသည့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ရိုးရာ အစားအေသာက္ မ်ားကိုလည္း ခင္းက်င္း ေရာင္းခ်သြားမည္ဟု သိရသည္။

အစားအေသာက္ ေစ်းေရာင္း ပြဲေတာ္ကို Sponsor ေပးသူမ်ားက ယခ ုပြဲေတာ္ေၾကာင့္ အေရွ႕တိုင္း၏ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ား ပိုမိုခိုင္ၿမဲစြာ ဆက္ယွက္ နီးကပ္လာေစမည္ဟု ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔ထိ (၁၅)ရက္ ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
( လူထုအသံမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++