Wednesday, November 2, 2011

အိမ္ရွင္ တမ္းခ်င္းဧည့္သည္ဆိုတာ အိမ္ရွင္ လက္ခံေနေရြ႕ေတာ့ တည္းခိုခြင့္ရမွာပါ။ ဧည့္သည္လည္း ဧည့္သည္ ၀တၱရားအရ ေနထိုင္သင့္သလို၊  အိမ္ရွင္၏ အက်ဳိးအစီးပြား ထိခိုက္လာရင္ေတာ့ ဧည္သည္ကို ႏွင္ခ်ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အခြင့္အေရးက ကမၻာဦးလူသားေတြရဲ႕ ဓေလ့ ဥပေဒ ျဖစ္တယ္။ ဒီသေဘာတရားဟာ အခုအထိ မွန္ကန္ေနဆဲ...

လူမ်ဳိးစုအုပ္စုမ်ား တြန္းတိုက္ျခင္း

ကမၻာတြင္ လူမ်ဳိးစု အုပ္စုၾကီးကို  အေျခခံအားျဖင့္ ျဖဴနီ၀ါညဳိမဲနက္ စသျဖင့္ အသားအရာင္အရ ခဲြျခားသိျမင္မွာပါ။ အင္ဒိုခ်ဳိင္းနား ကြ်န္းဆြယ္အစ ဗမာျပည္ကဆိုသလို အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ လူမ်ဳိးအုပ္စုၾကီးႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ လူမ်ဳိးစုအုပ္စု အၾကားေဒသ ျဖစ္ခဲ့လို႔ လူမ်ဳိးေပါက္ကဲြမႈအရ လြင့္စင္လာတဲ့ ဧည့္လူမ်ဳိးေတြဟာ ၾကားေဒသျဖစ္တဲ့ ဗမာ့ပိုင္နက္ ေဒသမ်ားကို ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အေျခခ်ေနထိုင္လာသည္ကို ေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာျပဳအရ ဗမာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ ေဒသ ၊ အေနာက္ဖက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ( ျခြင္းခ်က္ ) ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕နိုင္၏။

ျဖစ္လာရသည့္ အေနအထား

ဗမာျပည္ဟာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၊ ကိုလိုနီေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရး ရျပီး ေနာက္ပိုင္းေခတ္မ်ားတြင္ စစ္ပဲြေတြမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဘဇာေၾကာင့္ၾကဳံေတြေနသလဲ ေတြးရင္ အားလုံး သိႏိုင္၏။

ျဖစ္ေနခဲ့တာကို သိခဲ့ေဗမဲ့ ... ကိုယ့္အခြင့္အေရး သူ႔အခြင့္အေရး အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖုံဖုံ အတၱအျမင္မ်ားႏွင့္ ဆဲြကိုင္ျပဳျပီး မူရင္းဌာေန လူမ်ဳိးမ်ားဟာ တဖက္ တအုပ္စု ရန္ေစာင္ေနရင္း  ဘဂၤါလီ (သူတို႔အေခၚ ရိုဟင္ဂ်ာ) တရုတ္ ပသွ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား တစစ ေနထုိင္ခြင့္ ရရွိလာပါတယ္။

၁၉၇၀ - ၈၀ ပတ္၀န္းက်င္အထိ ဗမာ့ပိုင္နက္ ကုန္းေျမ၊ ကြ်န္း တခ်ဳိ႕မွာ ေျမရိုင္းေျမလြတ္ အမ်ားအျပားရွိေနဆဲ၊ ထိုေျမလြတ္ေဒသမ်ားကို အဆိုပါ လူမ်ဳိးမ်ား တစစ ၀င္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ျပည္ေထာင္စုဖြားမ်ား အခ်င္းခ်င္း တိုက္ရင္းခိုက္ရင္း ဤကိစၥကို အာဏာရ စစ္တပ္ေရာ တန္းတူေရးအေတြက္ ဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ လူမ်ဳိးစုမ်ားပါ ဧည့္လူမ်ဳိးမ်ား အေျခခ်မႈကို အာရုံစိုက္ျပီး မေျဖရွင္းခဲ့ပါ။ ဒီ့အတြက္ အျပစ္တခုလို႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္။ စစ္တိုက္ေနျပီဆိုပါမွ စစ္ေရးအရ အေရးပါတဲ့ လူသားမ်ား ေနထိုင္ရေဒသမ်ားကို  ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ တျခားတဖက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္လွမ္းမမွီတဲ့ ေျမလြတ္ေဒသမ်ားကို ဧည့္လူမ်ဳိးမ်ား အလြယ္တကူ အေျခခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ် ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္တယ္။

ကိုယ္ေတြ႕အရ ဘုတ္ျပင္းျမဳိ႕နယ္အတြင္း ကြ်န္းစုမ်ားအတြင္း ပသွ်ဴး (မေလး)လူမ်ဳိးမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္မႈ။

ျပသာနာမ်ားကို ခ်ည္းကပ္ျခင္း

ဘယ္အရာဆို တခုျခင္းထက္ တခုလုံးကို ျမင္တတ္ရ၏။
( မင္းၾကီးမ်ား ဖ၇ား ေအာ္ျပီး သံေတာ္ဦးတင္ေနတဲ့ ပုံစံေလးျဖင့္ ေျပာေနသည့္ သ႑ာန္ကို ႏွလုံးသြင္းပါေလာ့..)
ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပသာနာမ်ားကို အေကာင္းဆုံး မဟုတ္ရင္ေတာင္ ေက်နပ္ေလာက္အထိ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ျပဳႏိုင္တဲ့ ယုံၾကည္ရဆုံး သူမ်ားဟာ ေခတ္သစ္ ဗမာ့သမိုင္းမွာ ၂ ၾကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ ေပၚဆဲ..
ပထမ အခြင့္အေရးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ဒုတိယအခြင့္အေရးကို လက္ညဳိးထိုးျပမည္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ယေန႔ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး စင္ျမင့္တြင္ ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစြာျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြားေတြဟာ တိုင္းျပည္ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေျဖရွင္းေနသည္မွာ ႏွစ္ေထာင္းအားရလွပါ၏။ ေခတ္ဆိုး အေမြမ်ားကို မၾကဳိက္လြန္းလို႔ အေကာင္းဆုံးကို  ေျပာင္းလဲျခင္းတခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

သို႔ျဖစ္ အေကာင္းဆုံးကို ျပဳႏိုင္မဲ့ သူဟာ စစ္တပ္ပါပဲ။ စစ္တပ္အား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖိအား (သို႕) ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းမႈ ျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဒၚစုကို အဓိက ၀န္းရံျပီး လိုခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲကို လက္မလြတ္သင့္ပါဘူး၊ ထိုမွတဆင့္ အားရေလာက္တဲ့ အေနအထားတခု တိုင္းျပည္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရင္ျဖင့္ အခု ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဧည့္လူမ်ဳိးတို႔ ျပသာနာကို လြယ္ကူစြာ ေျဖႏိုင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း....

ျပသာနာကို ေျဖရွင္းျခင္း

ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေနတဲ့ လူထု စစ္တမ္းကာက္ယူျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ထိုထိုအေၾကာင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္၏။ တကယ္လို႔မ်ား  အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ျပည္သူမ်ားထံ လက္ေတြ႔ ဆင္းသက္လာခဲ့ရင္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵျဖင့္ ဥပေဒျပဳအျပီး ဧည္လူမ်ဳိးမ်ား အလိုက္ကမ္း ဆိုးမႈမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္၊ ႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း စိတ္ကူးရင္း......


အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ... လိုခ်င္ေဇာျဖင့္ ဒ႑ာရီလိုလို အေရာင္တင္ မဆလာပဲျဖဴးျဖဴး၊ ပုံျပင္လိုပဲ ထုံးသုတ္ခ်င္လဲ သုတ္ပါေလ။ အိမ္ရွင္တို႔... ရန္မျဖစ္ရင္ေတာ့ ဧည္သည္ေတြဟာ ဟိုတဖက္ကမ္းကေန လွမ္းေအာ္ေနရမဲ့ အေနအထား ေရာက္လာမွာေလ...
 လူလ
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ....


( ဗမာျပည္လို႔ သုံးႏဳန္းျခင္းကို မၾကဳိက္ရင္လဲ ျမန္မာျပည္လို႔ ျပင္ဆင္ ဖတ္ရွဳ႕ရန္ )
ဓါတ္ပုံကို Act20070161's Blog မွ ယူသုံး