Thursday, April 30, 2009

ျဖစ္ပုံစုံလင္ သည္လတြင္ ( ဧျပီ )


ျမန္မာ့ျပကၤဒိန္အရ ႏွစ္အေဟာင္းကို စြန္႔ျပီး ႏွစ္သစ္ကို ကူးလူးလာသည့္အခါသမယ၊ အဂၤလိပ္ အေခၚအေ၀ၚ ဧျပီလသည္ “ တ ” ထက္ နိဂၢဟိတ္ လာ၍ နျပဳေသာ အခ်ိန္ကာလကို က ကို ခ ႏွင့္လဲ၍ လျပဳျပီး လကူးရသျဖင့္ အတာကူးသည့္ တန္ခူးလဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္ဟု ဆရာေဇယ်က ေရးခဲ့သည္။

ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ ေရသဘင္ပဲြေတာ္ကို စတင္ ဆင္ႏြဲခဲ့သည့္ တရုတ္ေျပးမင္း ေခၚ ေနာက္ဆုံး ပုဂံမင္းဆက္ ျဖစ္ေသာ အေပ်ာ္လြန္တတ္ေသာ နရသီဟပေတးမင္းသည္ ပူျပင္းလွသည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ မင္းညီမင္သား မင္းသမီးမ်ားႏွင့္ နန္းတြင္းသူ ေမာင္းမသံမ်ားႏွင့္အတူတကြ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆိပ္တြင္ ေရကစားခဲ့သည္။ ဘုရင္ႏွင့္ ၎တို႔ အေပါင္းအပါမ်ား ေပ်ာ္ျမဴးသည့္ ပဲြေတာ္အား ႏွစ္သစ္ေလဟန္ရွိသျဖင့္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားကလည္း မင္းေရသဘင္ပဲြကို အေၾကာင္းျပဳျပီး လက္ခံသုံးစဲြလာ၍ ျမန္မာ့ ရိုးရာ သၾကၤန္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ဟု ဖတ္မွတ္ရခဲ့သည္။

“ တာ ” ဆုိသည္မွာ အခ်ိန္အခါ၊ ရာသီ ဟု အဓိပါယ္ေဆာင္သည္။ မိန္ရာသီမွ မိႆရာသီကူးသျဖင့္ ျမန္မာျပကၤဒိန္အရ ႏွစ္အကူးအေျပာင္းဆိုလိုသျဖင့္ တာကူးျခင္းဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ပါဌိဘာသာတြင္ တန္ (သို႔) တန္းကို ထန္းဟု ေျပာသည္။ ထိုရာသီ၌ ထန္းပင္မွ ထန္းသီး ခူးသည့္ကာလကို ထန္းခူးလဟုေခၚဆိုရင္းျဖင့္ ကာလေရြ႕လ်ားျပီး တန္းခူးလဟု ေခၚဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဦးဖိုးလတ္က ေျပာခဲ့သည္။
*****
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရာသီအခါသမယ ယခုႏွစ္ သၾကၤန္တြင္...

မ႑ပ္ေဆာက္ခြင့္ ပါမစ္ ( ခြင့္ျပဳခ်က္ ) ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားကို လဒ္ေငြမ်ား ထိုးျခင္း ၊ ပါမစ္ ရရွိသူထံမွာ ၀ယ္ယူရျခင္း စသည့္ ေငြေၾကးအျမာက္အမ်ား ကုန္က်ခံရေသာ အတာကူးတဲ့ တန္ခူးဟာ ေခတ္သစ္ တရုတ္ေျပးမင္း ၾကီးစိုးေနသည့္ အကာလၾကီးပါလားလို႔ ထင္မွတ္စရာမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မင္းစိုးရာဇာမ်ား အစျပဳခဲ့သည့္ ပဲြေတာ္ဟာ သာမာန္ အေျခခံလူတန္းစားအတြက္ မဟုတ္၊ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားအတြက္ .. ေငြေၾကး တတ္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္သာ ယခုႏွစ္ သၾကၤန္၏ အဓိပၸာယ္ဟာ ျပည္စုံခဲ့သည္ဟု ထင္မွတ္ဖြယ္ရွိသည္။

ဘယ္သို႔ေသာ အေနအထားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူးေနသည္ကို ျမင္ရ ၾကားရျဖင့္ မုဒိတာ ပြားျခင္းႏွင့္အတူ ရင္နာဖြယ္ရာ အျဖစ္သနစ္မွာ နားစည္သို႔ ရိုက္ခတ္ရ၍ စာနာစိတ္မ်ား ပြားမ်ားမိရပါသည္။

ႏွစ္ေဟာင္းက အညစ္အေၾကးမ်ား ေဆးေၾကာရန္အလို႔ငွာ ေငြေၾကး တတ္ႏိုင္သူမ်ားက ေပ်ာ္ပါးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ နာဂစ္ ေမြခဲ့သည့္ အခ်ဳိ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ တဦးႏွင့္တဦး ၾကည္ျဖဴခ်စ္ခင္စြာ ႏွစ္ေဟာင္း အညစ္အေၾကးမ်ား ေဆးေၾကာျခင္းျဖင့္ ေရသြန္းေလာင္းရန္ ေနသာသာ ေသာက္သုံးေရ ျပတ္လပ္သျဖင့္ အတိဒုကၡမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႏွစ္ေဟာင္းနာဂစ္ဒဏ္ရာကို အသစ္ျပဳရေသာ အကာလ သၾကၤန္…

၎တို႔၏ သေဘာထားကို အတိုက္ခံျပဳသည့္ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္( no တီရွပ္မ်ား၀တ္ဆင္လွ်င္) သၾကၤန္အတြင္း ေသြးတိုးစမ္း လွဳပ္ရွားယုံျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ေဂ်းေအာင္းႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ သၾကၤန္ရက္မ်ားအတြင္း အသက္မျပည့္ပဲ အရက္ျဖည့္ေနရသည့္ ကေလးသူငယ္၏ ဘ၀သရုပ္ေဖၚ သၾကၤန္…

ယဥ္ေက်းသည့္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းရွိေသာ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္မ်ား ဆိုင္မ်ားတြင္ အရက္ေသစာမ်ား ၀ယ္ယူခြင့္မရွိဟု ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္ ထားသည္။

စည္းကမ္းျပည္၀ေသာ ေခတ္မွီ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးအား တည္ေဆာက္ရန္ ျကိုးပမ္းေနသည့္ ႏိုင္ငံတခုတြင္ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္၊ အယုတ္စြဆုံး အသက္ ၁၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကေလးမ်ားသည္ ထိုႏွစ္ သၾကၤန္အတြင္း အရက္ ေသစာမ်ား ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကား၍ အသက္ေမြးေနသည္ကို ၀မ္းနည္းစြာ ေတြ႕ရွိရျပန္သည္။ အာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ေနသူမ်ား မၾကည့္လို႔ မျမင္ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ဒါမွမဟုတ္ ငါ့ အက်ဳိးယွဥ္တဲြျပီး ငါ့ အာဏာကို ထိပါးမည့္ လွဳပ္ရွားမႈမ်ားက လဲြျပီး ျကိုက္သလို ေပ်ာ္ဟု သေဘာထားေနလားေတာ့ မသိ။
*****
ႏွစ္ေဟာင္းမ်ားက ဆိုးႏြမ္းခဲ့ေသာ အတၱမ်ားကို ခ၀ါခ်ျပီး အေ၀းေရာက္ အတိုက္အခံ ေလာကမွာလည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအား ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာခ်င္းကပ္ေနလာသည္ကို ႏွစ္ေထာင္းအားရစြာ ေတြ႕ျမင္လာသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ NCUB ၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ NCGUB၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေကာင္စီ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) ENC ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) WLB ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ေပါင္းစု FDB ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ကြန္ကရက္ SYCB ၊ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားအင္အားစု NYF စေသာ အဖဲြ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံ တေနရာတြင္ ေတြ႔ဆုံျပီး ဘုံလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ဘုံရန္သူအား တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ တပ္ေပါင္းစုအသြင္သည္ စာရြက္ေပၚမွာ ျဖတ္သြားသလို မဟုတ္ပဲ လက္ေတြ႕က်က် ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မရဲတရဲ ယုံၾကည္ေနပါသည္။

ထို႔နည္းတူစြာ ျပည္တြင္း အတိုက္အခံျဖစ္ေသာ အန္အယ္လ္ဒီက ျပည္လုံးကြ်တ္ အစည္းအေ၀း ေခၚႏိုင္ေအာင္ ျကိုးစားလာသည္။ ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယေန႔ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို ယွဥ္တဲြျပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္မလားေတာ့မသိ၊ အစည္းအေ၀းတခု ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ပါေစလို႔ပဲ ဆုေတာင္းယုံမွတပါးေပါ့။ စြမ္းအားရွင္ေတြ အင္အားသုံးျပီး အၾကမ္းဖက္ ျဖဳိခဲြ ဖ်က္ဆီးလာလိမ့္မည္လို႔ ျကိုတင္ ျမင္မိလာသည္။ ၾကံဖြ႔ံဆိုတဲ့ အဖြဲ႕သားမ်ားလည္း ေျမာက္ေပးရင္ လက္ေၾကာၾကီး တင္းသထက္ တင္းေအာင္ က ျပ အသုံးေတာ္ခံတတ္သည္မို႔ ျပည္တြင္းရွိ ညီအစ္ကို အတိုက္အခံမ်ားအတြက္ ရင္တက္မေအး စိတ္မွာ ပူေႏြး ဗ်ာမ်ားေသာက ရေန၏။ ထူးျခားခ်က္တခုက ကိုယ့္အား ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ မည္သူ႕ကို မဆို၊ က်ဴငုတ္မက်န္ ရွင္းလင္းတတ္သည့္ နအဖ စစ္အစိုးရသည္ အန္အယ္လ္ဒီကို ရွင္းလင္းမႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဤသည္မွာလည္း လက္ရွိ အန္အယ္လ္ဒီအား ဦးေဆာင္ေနေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ အရည္အခ်င္းတခုဟု မွတ္ေက်ာက္တင္မိပါသည္။ သို႔ေသာ္ နအဖသည္ အင္အယ္လ္ဒီပါတီအား ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္အတူ အလွဲထိုးႏိုင္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ထားပုံ ရသည္။


ထို႔အျပင္ စီအာပီပီ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ျပီး ျကိုတင္ညွိႏွဳိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎အဖဲြ႕မ်ား လာမည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို မည္သို႔မည္ပုံ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာရပ္မ်ားအား စုစည္းညီညြတ္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျဖစ္ေနသည္။ အင္အားၾကီးမားေနေစမူ ထု ခ်က္ ေကာင္းလွ်င္ ကဲြရတတ္၏။ အင္အား နည္းျခင္း မ်ားျခင္းႏွင့္ မဆိုင္ပါ၊ အေတြးတခ်က္ တသက္တဲ့။

ပေဒသရာဇ္ သက္ဦးဆံပိုင္ စနစ္အတြင္း လူမ်ဳိးစုအခ်င္းခ်င္း ၾကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း ျပဳခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာမ်ား၊ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ေသြးထုိးမႈမ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညြီညြတ္မႈ ျပဳိကဲြေနသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ တမ်ဳိးႏွင့္တမ်ဳိးဟာ သံသယေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္တည္ခဲ့သည္။ ထို႔သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရည္မွန္းခ်က္တခုကို တိုက္ယူေနသည့္ ကာလအတြင္း တဦးႏွင့္တဦး အျပန္အလွည္ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေနလွ်င္ လိုရာကို ျပီးေျမာက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ၊ ဥပမာ တခု ေထာက္ျပရမည္ ဆိုလွ်င္ ၄၇ အေျခခံဥပေဒအတြင္း တိုင္း ၇တိုင္း၊ ျပည္နယ္ ၇ ျပည္နယ္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဒါေဗမဲ့ ထိုဖဲြ႕စည္းပုံကို ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ မေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကမူ တိုင္း ၇ တိုင္း၊ ျပည္နယ္ ၇ ျပည္နယ္အစား ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း တျခားတိုင္းရင္သားနည္းအတူ တ ျပည္နယ္အျဖစ္ ထားရွိျပီး ၈ ျပည္နယ္သာ သတ္မွတ္ရမည္ဟု သေဘာထား ကဲြလဲြခဲ့သည္။

သို႔အတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳခဲ့ေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသားအေနျဖင့္လည္း တျခားေသာ လူမ်ဳိးစု တိုင္းေရးသားမ်ား ခံစားေနရသည့္ အျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ားကို ရိုးသားစြာ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈမ်ားအား ၎တို႔အေနျဖင့္ ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းႏြယ္ဖြားမ်ားလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား ယုံၾကည္အားကိုးခဲ့သလို တျခားေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသား တိုက္ေဖၚ တိုက္ဖက္မ်ားအေပၚ အျပန္အလွည္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ လက္ခံမွသာလွ်င္ မိမိတို႔ တဖြဖြ ေအာ္ေနသည့္ စစ္မွန္သည့္ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို ဧကန္မုခ် တည္ေဆာက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူစြာပင္ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး CNF ၊ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ၊ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ယူနီယံ LDU ၊ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF ၊ ပအို႔ဝ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ PPLO ၊ ဝအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ WNO ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP တို႔ စုေပါင္းထားသည့္ NDF ( အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု ) လည္း ၀ တပ္ဖဲြ႕ကို စစ္အစိုးရအား ျပန္လွည္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိဘက္သားျဖစ္ေအာင္ ဖိတ္ေခၚလာခဲ့သည္။ တခ်ိန္တုန္းက အေနာက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလိုက် မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖင့္ ရပ္တည္ေနေသာ ၀ တပ္ဖဲြ႕အား ပစ္ပယ္ထားရာမွ မိတ္ဖက္အသြင္အျဖစ္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းလာရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဘိန္းထုတ္လုပ္သည့္ အဖဲြ႕ကို ပူးေပါင္းျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေရး သိကၡာက်ႏိုင္စရာ မရွိဟု ဆိုျပီး NDF က မွတ္ခ်က္ေပးျပန္သည္။

ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ စတင္ခဲြထြက္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ခ်ိနဲ႔ေနသည့္ ၀ တပ္ဖဲြ႕အား တျခားေသာ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားက ေၾကနပ္အားရသည္အထိ ေထာက္ပံမႏိုင္ခဲ့ပါ။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ၀ တပ္ဖဲြ႕သည္ မိမိကိုယ္ မိမိ ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ ဓနအင္အား လူအင္အား အသင့္အတင့္ ေတာင့္တင္းေနသည္မွာ မည္သူမွ မျငင္းႏိုင္ေပ။ သို႔အတြက္ NDF ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လက္ကမ္းမႈကို ၎တို႔အေနျဖင့္ လက္ခံ စဥ္းစားႏိုင္မည္ဟု မထင္ပါ၊ တကယ္၍သာ NDF ၏ ဖိတ္ေခၚျခင္းကို လက္ခံခဲ့လွ်င္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဟာ ေသာင္တင္ေရမက် အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာမည္။

၀ တပ္ဖဲြ႕အေနျဖင့္လည္း အႏွစ္ ၂၀ လုံးလုံး စစ္အစိုးရကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူျပီး စစ္အစိုးရ ေပးကမ္းေသာ အခြင့္အေရးတခ်ဳိ႕ကို ရယူ အသုံးျပဳ၍ သူတို႔ လူမ်ဳိးအတြက္သာ တိုးတက္ၾကီးထြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ စစ္အစိုးရ၏ မပို႔မစို႔ ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမွ ရုတ္ေလ်ာ့သြားႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ၀ တပ္ဖဲြ႔အေနျဖင့္ NDF ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ အေတာ္ ခဲယဥ္းေနလိမ့္မည္။ သို႔ေဗမဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး မူအရ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို သေဘာတူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ျပီး NDF ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ၀ တပ္ဖဲြအေနျဖင့္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ေၾကညာျပီး လက္ခံလိမ့္မည္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနတခု ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ဆုံး ရလဒ္ျဖစ္ေသာ တခုျခင္းထက္ အားလုံးကို လြမ္းျခဳံႏိုင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို လူမ်ဳိးစုအဖဲြ႕မ်ားအတြင္း ခ်မွတ္ႏိုင္ပါမလားဟု စိုးထိတ္ေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္တြင္း ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ဆိုသည္မွာ ေဘာ္ပင္ျဖင့္ ေရးခ်က္မႈသာ ျဖစ္ျပီး တကယ္လက္ေတြ႕မွာ ေသနတ္ႏွင့္တဲြ၍သာ စကားေျပာခဲ့ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အထက္ေဖၚျပပါ အတိုက္အခံျပဳေနသည့္ ျပည္တြင္း တိုင္းရင္သားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႔မ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အတိုက္အခံမ်ားက စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအား မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံက ဆန္႔က်င္မည္ဆိုလွ်င္ သူ တသံ ငါ တမူ မဟုတ္ပဲ ညီညြတ္စြာ လက္တဲြျပီး ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ စစ္ကြ်န္ျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

လာမည့္ အတာကူးသည့္ ႏွစ္သစ္မ်ားတြင္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ားဟာ အေပ်ာ္လြန္သူမ်ားအတြက္ အရက္ျဖည့္ေပးျခင္း ဒဏ္၊ အေပ်ာ္တခုအတြက္ လူ လူခ်င္း ေခါင္းပုတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ဒဏ္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ပါေစဟု …လြင့္ေမ်ာရင္းျဖင့္ ဤတလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္အား ထိုမွ်သာျဖင့္ ရပ္နားပါရေစ…

လူလ
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ…

Sunday, April 26, 2009

သတင္းမွတ္စု ( ၁၆ )

တပတ္အတြင္း သတင္းမွတ္စု

ဧျပီလ ၂၀ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၇ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ႏိုင္ငံေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အစည္းအေ၀း အန္အယ္လ္ဒီ ေခၚေတာ့မည္


ယခုလအတြင္းျပဳလုပ္မည့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစည္းအေ၀းတြင္ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံးကိုလည္း ထည့္သြင္းဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

“အခုအစည္းအေ၀းမွာ ႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြေရာ အားလုံးအက်ံဳး၀င္မယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲသေဘာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္မယ္ဆိုတာမ်ဳိးကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳၿပီးေတာ့လည္း မသိသလို အခုအခ်ိန္မွာလည္း ေျပာလို႔မျဖစ္ေသးပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၈-၂၉) ရက္တို႔တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ တိုင္းစည္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားကို (၂၇) ရက္ အေရာက္လာရန္ ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ရိွေနသည့္အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေနအထားႏွင့္ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားကို အစည္းအေ၀းတြင္ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံရန္ျဖစ္္သည္ဟု အန္အယ္လ္ဒီ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၀င္ ဦးဟံသာျမင့္က ေျပာသည္။

“အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြကို ေျပာင္းဖို႔မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္လာမယ့္အေျခအေနေတြနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမယ္ ဆိုတဲ့အေပၚမွာေတာ့ တစုံတရာအေျပာင္းအလဲအေနနဲ႔ ရိွခ်င္လည္းရိွမယ္ေပါ့။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဘယ္လိုမွ မေျပာႏုိင္ပါဘူးခင္ဗ်” ဟု ၎က ေျပာသည္။

၎ကဆက္လက္ၿပီး “လူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အားကိုးမႈေတြကို အလဟႆျဖစ္မသြားေအာင္လို႔ လုပ္ေပးရမယ့္ တာ၀န္ရိွတယ္ ဆိုတာေတာ့ အကုန္လုံးက သေဘာေပါက္ပါတယ္။ အဲဒါကို တကယ္လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္၊ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမယ္ဆိုတာကို အခုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
မြန္ျပည္သစ္မွ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ တဦး လုပ္ၾကံခံရ

ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ)။ ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္ထားေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ တဦးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔က အမည္မသိ ေသနတ္သမား၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။

ေဒါက္တာ မင္းေနာင္ ေခၚ ႏုိင္မင္းေနာင္ (၄ဝ ႏွစ္) သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ - NMSP အတြက္ ဆန္ ဝယ္ရန္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ဘဏ္တခုမွ က်ပ္သိန္း ၁၈ဝ ထုတ္ယူၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မုဒုံကားလမ္းေပၚရွိ ဖာေအာက္ႏွင့္ ႐ိုးဂိုးေက်းရြာၾကား အေရာက္တြင္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမာဝက္ရြာ ေနအိမ္သို႔ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ျပန္လာစဥ္ ေနာက္ေက်ာမွ ပစၥတုိျဖင့္ အပစ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

လုပ္ၾကံသည့္ တရားခံကုိ မသိရွိရေသးဘဲ၊ ဆက္လက္ စံုစမ္းေနသည္။

ႏုိင္မင္းေနာင္သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရဆင္း တိေမြး/ကု ေက်ာင္းသားဘဝမွ NMSP သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမဳိ႕နယ္ ကမာဝက္ေက်းရြာ ဇာတိျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအေျခစိုက္ လြတ္လပ္ေသာ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ (IMNA) အဆိုအရ သိရသည္။

NMSP တြင္ စစ္သည္ဘဝ၌ သတင္းေထာက္လွမ္းေရးတပ္ ဒုအရာခံဗိုလ္၊ NMSP သတၲမ အၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမွစ၍ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္၊ NMSP ဗဟုိ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ NMSP အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ေက်းရြာ ေရႊ႔ေျပာင္းခံရေသာ မြန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္ရိကၡာစုေဆာင္းရန္ ၾကဳိးပမ္းရင္း ယခုလုိ လုပ္ၾကံခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း IMNA က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လက္နက္တိုျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရၿပီး က်ည္ဆံမွာ ေနာက္ေက်ာမွ ရင္ဘတ္သို႔ ေဖာက္ထြင္းခံထားရကာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လာေသာ လက္နက္တမ်ဳိးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လုပ္ၾကံခံရေသာ ေနရာအနီးတဝိုက္မွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္ က်ည္ခြံမွတဆင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။
(မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ထိုင္းခရီးစဥ္ ေနာက္က်ျပီးမွ ေဖၚျပ

ယခုလအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆႏၵျပပဲြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္အေၾကာင္းကုိလည္း (၇) ရက္ၾကာ ေနာက္က်ၿပီးမွ ေဖာ္ျပခြင့္ ရေၾကာင္း ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတိုက္မွ စာတည္းတဦးက ေျပာသည္။

၎က “ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ အာဆီယံနဲ႔ ဆက္စပ္ အစည္းအေဝးေတြ တက္ဖို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပတၱရားၿမိဳ႕ ကို ဧၿပီ (၁ဝ) ရက္ေန႔မွာ ထြက္သြားတာကို (၁၁) ရက္ေန႔ သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပတယ္။ အဲဒီေနာက္ သတင္းအား လံုးကို အေမွာင္ခ်ထားလိုက္တာ တ႐ုတ္ျပည္ ဟိုင္နန္ကၽြန္း ဘိုေအာင္းေဆြးေႏြးပဲြ သြားတက္တဲ့အထိ ဘာသတင္းမွ မေဖာ္ျပဘူး။ ဧၿပီ (၁၆) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တ႐ုတ္ ျပည္သြားတဲ့ သတင္းကို ဧၿပီ (၁၇) က်ေနာ္တို႔ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပၿပီး ေနာက္တေန႔ ဧၿပီ (၁၈) ရက္ေရာက္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဧၿပီ (၁ဝ- ၁၁) ရက္ေန႔ သတင္းေတြကို ျပန္ၿပီး ေဖာ္ျပတယ္။ ဒါေတာင္ ဆႏၵျပသူေတြေၾကာင့္ အာဆီယံ အစည္းအေဝး ပ်က္သြားတဲ့ အေၾကာင္း ေရးတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အစည္းအေဝးမွာ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ အာ႐ိုယိုကို ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ပဲ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ဒါက ဆိုးဝါးတဲ့ သတင္းအေမွာင္ခ်မႈပဲ”ဟု ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦးကမူ နအဖစစ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ားသည္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏိုင္ငံျခား ခရီးထြက္သြားသည္ကို လိုက္ပို႔သည့္သတင္း အရင္ေဖာ္ျပေလ့ရွိၿပီး ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္ေရာက္မွသာ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္တုိ႔ကို ျပန္လည္ေရးသား ေဖာ္ျပေလ့ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါစည္းကမ္းကို မည္သူမွ ခ်ိဳးေဖာက္၍ မရေၾကာင္း ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဟြာဟင္း အပန္းေျဖစခန္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးသုိ႔ မိမိအပါအဝင္ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္အခ်ိဳ႕ လိုက္ပါသြားခဲ့ေသာ္လည္း ဟြာဟင္းမွ ေပးပို႔သည့္ မည္သည့္ သတင္းမ်ိဳးကိုမွ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခြင့္မျပဳဘဲ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုး၍ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ၿပီး အစိုးရပိုင္ သတင္းစာတုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးမွသာ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ရေၾကာင္း အဆိုပါ ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

NDF က UWSP နဲ႔ လက္တဲြသြားမည္ဟု ဆိုခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေနသည္ဟု နာမည္ထြက္ေနေသာ ဝ’ ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ ႏွင့္ လက္တြဲျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသိကၡာကို ထိခိုက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစုက ယေန႔ေျပာသည္။

ဝ’ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ - ဝသပ (UWSP) ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း အႏွစ္ ၂ဝ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲသို႔ ေပးပို႔ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု - အန္ဒီအက္ ၏ သဝဏ္လႊာ၌ “အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီး တည္ေဆာင္ႏိုင္သည္အထိ အန္ဒီအက္ႏွင့္အတူ ဝသပမွ ဦးေဆာင္ပါဝင္ရန္” ဖိတ္ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။ အန္ဒီအက္ သဝဏ္လႊာကို ‘ဝသပ’ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသို႔ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္တြဲရန္ ဖိတ္ေခၚခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ တစံုတရာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ မရရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ‘ဝသပ’ အေနျဖင့္ အန္ဒီအက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး နအဖကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္မည္ဆိုပါက တံခါးဖြင့္ထားေၾကာင္း အန္ဒီအက္က ဆိုသည္။

အန္ဒီအက္ကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူညီတူ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေပါင္း ၁ဝ ဖြဲ႔ေက်ာ္ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕သည္ နအဖႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲသြားသျဖင့္ ယခုအခါ အဖြဲ႔ဝင္ ၈ ဖြဲ႔ျဖင့္သာ ဆက္လက္လႈပ္ရွားေနသည္။

လက္ရွိအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး CNF ၊ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ALP ၊ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ယူနီယံ LDU ၊ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF ၊ ပအို႔ဝ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ PPLO ၊ ဝအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ WNO ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP တို႔ ျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ရန္ကုန္တြင္ ကာလ၀မ္းေရာဂါေၾကာင္ လူေသဆုံး

ျပီးခဲ့သည့္ လမွစတင္ကာ တလေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၀မ္းေရာဂါေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္း သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူ (၃) ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံမွ ဆရာ၀န္တဦးက ေျပာသည္။ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ေဆးခန္းတခုမွ ဓာတ္ခြဲခန္း၀န္ထမ္းတဦးကလည္း ၎တို႔ထံ သာေကတ၊ ေဒါပုံႏွင့္သကၤန္းကၽြန္း ဘက္မွ ၀မ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လာေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ားရိွေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ ေရႏွင့္အစားအေသာက္ မသန္႔ရွင္းမႈ ေၾကာင့္ ကူးစက္သည့္ Vibro cholera ပိုးအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ၀မ္းေရာဂါပိုးေတြ႔ရိွသူအမ်ားစုမွာ ေဆး႐ုံတင္ထားရ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သာေကတ (၃) ရပ္ကြက္တြင္ ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းက ၾကက္ေျခနီ အလံေထာင္ကာ စခန္းဖြင့္ေပးၿပီး ေရာဂါျဖစ္သူမ်ားကို ေဆးသြင္းျခင္းႏွင့္ စားေဆးေပးျခင္း စသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း မ်က္ျမင္တဦးက ေျပာသည္။

၀မ္းေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ စည္ပင္သာယာမွ ပိုက္ျဖင့္ ေရျဖန္႔ျဖဴးသည့္စနစ္ မရွိသကဲ့သုိ႔ ေနအိမ္အမ်ားစုသည္လည္း စီးပြားေရး အဆင္မေျပ၍ ေရသန္႔ မ၀ယ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ရွိသည့္ ေရခဲေရ၊ ႀကံေရ၊ အေအး၊ အသုတ္၊ အကင္၊ ဖရဲသီး၊ နာနတ္သီး စသည္တုိ႔ေရာင္းခ်သည့္ ဆုိင္မ်ားမွာလည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိေၾကာင္း သာေကတၿမိဳ႕နယ္မွ ဆရာ၀န္တဦးက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေနအိမ္မ်ား၏ အိမ္သာစနစ္၊ ရပ္ကြက္မ်ား၏ ေရေျမာင္းစနစ္၊ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ စနစ္မ်ားသည္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိဟု သိရသည္။

လႈိင္သာယာ ႏွင့္ ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္လည္း ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေျပာခြင့္ရသူတဦးကေျပာသည္။ ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ လိႈင္သာယာ၌ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာျဖစ္ပြားသူ (၃၀) ဦးခန္႔ရိွၿပီး ေသဆုံးသူ (၃) ဦးခန္႔ရိွေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႀကံ႕ဖြံ႕ေဆးခန္းတာ၀န္က် တဦးကေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ကရင္ရြာသားမ်ား စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရ

မဲေဆာက္ (မဇၩိမ) ။ ။ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေပၚ ခြ၍ ေနၾကေသာ ကရင္ရြာသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေနထိုင္ေရးအတြက္ အလြန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

သူတို႔သည္ စစ္ျဖစ္ပြားေနေသာ ဇံုအတြင္း ပိတ္မိေနၾကၿပီး၊ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးမႈအျပင္ ေကာက္ခ်င္သလို ေကာက္ေနေသာ အခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ ဆုိးရြားလာေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာဆာ၊ ကေလာေဂါ၊ ေကာပိုးပိုးႏွင့္ ေပါဘူးလွတာ ေက်းရြာ ၄ ရြာမွာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ၿမ့ဳိျဖစ္ေသာ မဲေဆာက္၏ ေတာင္ဘက္တြင္ရွိၿပီး အုန္းဖ်ံမဲ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ၿမ့ဳိ အုန္းဖန္အၾကား တည္ရွိကာ လူဦးေရ ၂၁၁၁ ဦး ရွိသည္။

သူတို႔မွာ ယခုအခါ စားစရာ ဆန္အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ေနာက္ထပ္ ဆန္ႏွင့္ ငါးပိ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနသည္ဟု အဆိုပါ ရြာသားမ်ားက ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေျပာသည္။ ဤရိကၡာမ်ားမွာ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ပင္တိုင္ရိကၡာ ျဖစ္သည္။

သတင္းရပ္ကြက္မ်ား၏ အဆိုအရ ရြာတိုင္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA) သို႔ တရက္လွ်င္ ေပၚတာ ၅ ဦး အခမဲ့ေပးၾကရၿပီး မၾကာေသးခင္ လမ်ားအတြင္း တိုးတက္ျဖစ္ပြားလာေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအတြက္ စားစရာပင္ အႏိုင္ႏိုင္ ျဖစ္လာေနၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ရန္ကုန္သၾကၤန္ ေရမရွိ မစည္ကား

ၿပီးခဲ့သည့္ရန္ကုန္သႀကၤန္သည္ ယခင္္ သႀကၤန္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက စည္ကားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္ အနဂၢ၊ ယုန္ေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ားက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ (၁၇) ရက္ေန႔ MRTV-4 မွ ထုတ္လႊင့္သည့္ We Can Talk အစီအစဥ္တြင္ အဆိုပါ နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္ အေယာက္ (၂ဝ) ေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ စကားဝိုင္းတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္သည္ အင္းလ်ားကန္ ပတ္လည္၌သာ စည္ကားၿပီး အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေျခာက္ကပ္ေနေၾကာင္း၊ ယခင္က ရိွခဲ့သည့္ အလွျပယာဥ္မ်ားလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားၾကသည္။

သႀကၤန္ ေရကစားမ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေၾကာင္း ၊ ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္တြင္ ေရေပးေဝေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။ယခုကဲ့သုိ႔ သႀကၤန္မစည္ကားျခင္းသည္ ေရျပႆနာ အပါအဝင္ စစ္အစိုးရ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး၊ စီးပြားေရး အဆင္မေျပမႈ စသည္တုိ႔ေၾကာင့္လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေဝဖန္ၾကသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဧျပီလ ၂၁ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၇ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း


စီအာပီပီ၊ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီ အျကုိညိွႏိုင္း


လာမည့္ (၂၈-၂၉) ရက္တုိ႔တြင္ က်င္းပမည့္ အန္အယ္လ္ဒီ အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ စာတမ္းသုံးေစာင္ တင္သြင္း သြားမည္ျဖစ္ကာ အဆုိပါ စာတမ္းသုံးေစာင္ႏွင့္ အစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္အေၾကာင္းမ်ားကုိ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (စီအာပီပီ) အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အႀကိဳ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း စီအာပီပီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၊ စီအာပီပီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အႀကိဳညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈကုိ ယခုလ ပထမပတ္အတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ကာ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူထားရသည့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အခ်ဳိ႕မွလြဲ၍ အားလုံးစုံစုံညီညီ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၊ လူငယ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတာ၀န္ခံမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ရာ ပါတီသက္တမ္း အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္အတြင္း တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး အစည္းအေ၀းျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဘီဂ်လီေၾကာင့္ ဆားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေႂကြးဆပ္ရန္ အခက္ေတြ႔

နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ ဘီဂ်လီ မုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ မိုးၾကီးခဲ့သျဖင့္ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း တဖက္ကမ္း ေက်းရြာမ်ားရွိ ဆားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ မုိးရာသီ မေရာက္မီ ၁ဝ ရက္အလို၌ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရျပန္သျဖင့္ အစိုးရေခ်းေငြေပၚ အတိုးေငြေပးရန္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ရျပန္ေၾကာင္း ဆားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကသည္။ ဆားလုပ္ကြင္း ဧက ၄ဝ အတြက္ အစိုးရဘဏ္တြင္ ေခ်းေငြ က်ပ္သိန္း ၁၂ဝ ထုတ္ယူခဲ့ရာ ယခုလ ဧၿပီလကုန္တြင္ အျမတ္ေငြသြင္းရမည္။

ယခုလို ဘီဂ်လီေၾကာင့္ ေနလွမ္းဆား လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းလိုက္ရသည့္ ဆားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဇြန္လတြင္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အျမတ္ေငြအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းရမည္ကို စဥ္းစားေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
(မဇိၥ်မသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဒီေကဘီေအႏွင့္ ေကအင္ယူ အပစ္အခတ္ မရပ္စဲေသး

ေကအန္အယ္လ္ေအ တပ္ရင္း (၂၀၁) ေ၀ါေလခီးစခန္းတြင္ ယခုလဆန္းပုိင္းမွ စတင္ကာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ပြဲ မၿပီးဆုံးေသးေသာ္လည္း ဒီေကဘီေအဘက္မွ ေကအန္ယူႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲလုိက္သည္ဟု မီဒီယာအခ်ဳိ႕တြင္ ၀ါဒျဖန္႔ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ လိမ္လည္မႈသာျဖစ္သည္ဟု ေကအန္အယ္လ္ေအက ေျပာသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအန္အယ္လ္ေအ) တပ္ရင္း (၂၀၁) ၏ ဒု-ရင္းမႉးဗုိလ္ႀကီးဘူးေဖာက “ဒီကိစၥမဟုတ္ဘူး။ ဒီေကဘီေအကလိမ္တာ သူတုိ႔နဲ႔က်ေနာ္တုိ႔ ဘာသေဘာတူညီခ်က္မွ မရိွဘူး။ မေန႔ညကလည္း က်ေနာ္တုိ႔လူေတြကုိ အေ၀းကေန ပိြဳင့္ (၅) စက္ေသနတ္နဲ႕ အခ်က္ေပါင္းမနည္းဘူးပစ္တာ။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အဓိက လာတုိက္တာ ဒီေကဘီေအ (၉၀၇) နဲ႕ နအဖ တပ္ေတြျဖစ္တယ္။ အခု က်ေနာ္တုိ႔ကုိ သူတုိ႔ဆက္မတုိက္တာ သူတုိ႔ဘက္က ထိခုိက္ အက်အဆုံးမ်ားလုိ႔ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ဘာသာသူတုိ႔ အပစ္ရပ္တာ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ဘာမွမဆုိင္ဘူး။ သူတုိ႔ထပ္လာရင္ေတာ့ ခုခံ တုိက္ခုိက္ရမွာပဲ” ဟု ေခတ္ၿပိဳင္သုိ႔ ေျပာသည္။

ယခုျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ပြဲကုိ ဦးေဆာင္သည့္ တုိးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ) ဘက္မွ ဗ်ဴဟာမႉးအဆင့္ရိွသူ ဗုိလ္မႉးႀကီး ႏႈတ္ခမ္းေမြး (ေခၚ) ေစာလားပြယ္သည္ ေကအန္အယ္လ္ေအတပ္ရင္း (၂၀၁) ဘက္သုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း ဆက္သြယ္လာေသာ္လည္း ေကအန္အယ္လ္ေအဘက္မွ ၎အဆုိကုိ ပယ္ခ်ခဲ့သည္ဟု ေစာဘူးေဖာက ေျပာသည္။

၎ေဒသအေျခစုိက္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ (၆) မွ ဗုိလ္မႉးႀကီးတဦးက “ဘယ္လုိမွ အဆက္အစပ္မရိွတဲ့ ဒီလုိ ကေလးကလားဆန္ဆန္ ေျပာတာေတြကုိ လက္မခံဘူး။ အရင္ကလည္း ဒီလုိပုံစံမ်ိဳးနဲ႕ ဆက္သြယ္လာဖူးတယ္။ ဒီေကဘီေအက သူတုိ႔အထိနာၿပီဆုိရင္ ဆက္သြယ္တယ္၊ သာၿပီးဆုိရင္ ျပန္လာခ်တယ္။ ဒီေကဘီေအဆုိတာက သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ပုိင္တာမဟုတ္ဘူး။ သူမ်ားႏွာေခါင္းနဲ႔ အသက္႐ႉေနရတဲ့လူေတြ။ ဒါေၾကာင့္ လက္မခံတာပါ” ဟု ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

တ႐ုတ္က ျမန္မာတြင္ ပိုမို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖြယ္ရွိဟု ေလ့လာသူက ေျပာဆို


ေရႊလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ တ႐ုတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပိုမို၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး ေလ့လာသူတဦးက ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္သည္ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔က ဖူက်န္ျပည္နယ္မႉး ဟြမ္ေရွာင္က်င္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚသည့္အေပၚ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ယခုလို ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

သူက ''ဗမာျပည္အေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ တ႐ုတ္ရဲ႕ ျမႇဳပ္ႏွံမႈက အမ်ားၾကီး ျဖစ္လာႏိုင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနသည့္ စာရင္းမ်ားက ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္မွ ျမန္မာသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၄ မီလ်ံႏွင့္ အဆင့္ ၁၅ ေနရာတြင္သာ ရိွေသာ္လည္း၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုး အပတ္တြင္ ေဒၚလာ ၈၅၅ ဒႆမ ၉၉ သန္းႏွင့္ အဆင့္ ၄ ေနရာအထိ ေရာက္ရိွလာေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

ျမန္မာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ဝ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ျပည္ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ ပိုေအာ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ပိုေအာ္အရွဖိုရမ္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္အၿပီး ၃ ရက္ၾကာ လည္ပတ္စဥ္ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ဖူက်န္ျပည္နယ္မႉး ဟြမ္ေရွာင္က်င္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပဲြ၌ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးတူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရိွသျဖင့္ ဆက္လက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ရွားပါးစရိတ္ ေပးေတာ့မည္


၀၀၉ -၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အစမွ စ၍ ေအာက္ေျခအဆင့္ ၀န္ထမ္းတဦးလွ်င္ (၂၀,၀၀၀) က်ပ္ တိုးျမႇင့္ေပးသြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

“ဘဏ္ေတြကိုေတာ့ အေၾကာင္းၾကားစာေတြ ၀င္လာပါၿပီ။ ဒီလကုန္ရင္ စေပးေတာ့မွာပါ ” ဟု အဆိုပါအရာရိွကေျပာ သည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို ယခုဧၿပီလကုန္ လစာထုတ္ရက္မွစ၍ ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

လစာအေနျဖင့္ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၀န္ထမ္း ရွားပါးစရိတ္ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ေပးသည္ဟု အသံုးျပဳထားျခင္းမွာ အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါသတင္းကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာန အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
လြတ္ေျမာက္ေရး ဆုေတာင္းသူ ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရ

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ဇီးျဖဴကုန္းရြာရွိ ေစတီေတာ္ၾကီး၌ အန္အယ္ဒီ ပါတီဝင္ ၅၀ ခန္႔က ယေန႔ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရာ ဦးေဆာင္သူ ႏွစ္ဦးကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္ဒီ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ အသက္ ၆၀ ႏွစ္နီးပါးရွိသူ ဦးခ်စ္ေဖႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႔ဝင္ အသက္ ၄၀ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေမာင္စုိးေဝ ဦးေဆာင္သည့္ ဇီးျဖဴကုန္းရြာ ပါတီဝင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ လူငယ္အဖဲြ႔ဝင္ စုစုေပါင္း ၅၀ ခန္႔သည္ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီမွ ၉ နာရီအထိ အဖတ္တရာ ေစတီေတာ္ၾကီး၌ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းအၿပီး မၾကာမီ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
တံြေတး အန္အယ္ဒီအေနျဖင့္ ယေန႔မွ စတင္ကာ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္သည့္ ဆုေတာင္းပဲြျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးမခံရခင္က အန္အယ္ဒီ ၿမိဳ႕နယ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ေဖထံ မဇၥ်ိမက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခြင့္ ရခဲ့ရာ ဆုေတာင္းပဲြႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူက ယခုလို ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“အဓိကအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဖမ္းဆီးထားတဲ့လူေတြ အားလံုး လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၈ နာရီကေန စတာ ၉ နာရီမွာ ၿပီးတယ္။ ေက်းရြာရွိ အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြ အားလံုး ၅၀ ဦးခန္႔ ပါဝင္တက္ေရာက္တယ္။ အဂၤါေန႔တုိင္း အဂၤါေထာင့္မွာ ေဒၚစုေမြးေန႔တုိင္း ဆက္လုပ္သြားမယ္။ ဒီေန႔ကေန စလုပ္သြားမယ္” ဟု သူက ေျပာခဲ့သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ျမင္ျခံေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရ


ျမင္းၿခံအက်ဥ္းေထာင္၌ ဆရာ၀န္ရွိေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လံုး၀မရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ဳိးသမီးတဦးက သူမ၏မိခင္ထံသို႔ စာေရးအေၾကာင္းၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မမိုးမိုး၏ မိခင္ျဖစ္သူက “စာထဲထည့္ေရးထားတာ ျမင္းၿခံေထာင္ဆရာ၀န္ no good တဲ့။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လံုး၀ရွိပံု မရဘူး။ တခါသြားရင္ ပါရာစီတေမာ အလံုး (၁၀၀)၊ အမိုင္ႏို အလံုး (၁၀၀)၊ ၀မ္းပိတ္ေဆး၊ ၀မ္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆး အကုန္ယူသြားရတယ္။ ေထာင္အမႈထမ္းေတြဆီ ေဆးထုပ္အပ္လိုက္ရင္ သူတို႔က သမီးကို ပို႔ေပးတယ္။ အရက္ျပန္၊ ပတ္တီးကအစ မွာတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျမင္းၿခံေထာင္အတြင္း မိခင္မ်ားအက်ဥ္းက်ရာတြင္ အတူပါသြားသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာလည္း ေထာင္၀င္စာပို႔သူမရွိ၍ စားေရး ေသာက္ေရးကအစ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အန္တီ့သမီးဆီ ေထာင္၀င္စာပို႔ရင္ အဲဒီကေလးေတြအတြက္လည္း သယ္သြားရတယ္။ ငါးပိေၾကာ္ေတြ၊ သရက္သီးသနပ္ေတြရယ္၊ ကေလးေတြ၀တ္ဖို႔ အ၀တ္အစားေတြက် ဟိုကဒီက အလႉခံ။ သၾကားလံုး၊ မုန္႔လံုးေတြ ၀ယ္သြားေပါ့။ ကေလးေတြ ငတ္ေတာ့ အန္တီ့သမီးက မေနႏိုင္ဘူး” ဟု မမိုးမိုး၏ မိခင္က ေျပာသည္။

ျမင္းၿခံေထာင္၌ မသက္သက္ေအာင္၊ မမိုးမိုးတို႔အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ဳိးသမီး (၆) ဦးရွိၿပီး လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာ၏တပည့္ ကတံုးအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++<
span style="font-weight:bold;">
လယ္ယာ သိမ္းပိုက္ခံေနရေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ေျပာၾကား

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ နအဖ စစ္တပ္၏ ေျမယာ အဓမၼသိမ္းယူခံရသည့္ မြန္၊ ပအို္ဝ္းႏွင့္ ရခုိင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေနေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားက ယေန႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

တိုးတက္ေသာ မြန္လူငယ္ အစည္းအ႐ံုး (MYPO)၊ ပအိုဝ္းလူငယ္ အစည္းအ႐ုံး (PYO) ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (AASYC) စသည့္ အဖြဲ႔မ်ားက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ “ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ထားျခင္း” အမည္ရွိ အစီရင္ခံကို ယေန႔ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ရာ၌ ေျပာဆိုလိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“Report အဓိကထားတာက ေရးၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ လမိုင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေခၚဆာၿမိဳ႕နယ္ခြဲေတြထဲက ရြာေတြေပါ့ေနာ္။ ၉၈ ကေနၿပီး ၂ဝဝ၈ ေပါ့ေနာ္။ လယ္ယာေျမကို သူတို႔ သိမ္းၿပီးေတာ့ တပ္ေဆာက္တယ္၊ စစ္တပ္ မိသားစုေတြေနဖို႔ ရြာအသစ္တည္တယ္။ တခ်ဳိ႕ေျမယာကို စစ္တပ္က အုတ္ဖုတ္တာ ရွိတယ္။ အခ်ဳိ႕ ရာဘာၿခံေတြကို သိမ္းၿပီး ေဒသခံ စီးပြားေရးသမားေတြဆီကို ေကာ္မရွင္စားၿပီး ျပန္ေရာင္းတယ္” ဟု ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္းၿပီး အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ “တိုးတက္ေသာ မြန္လူငယ္ အစည္းအ႐ုံး” (MYPO) မွ တာဝန္ခံတဦးျဖစ္သူ ကိုဉာဏ္စိုက္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

စစ္တပ္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ စစ္တပ္မိသားစုမ်ား အေျခခ်ႏိုင္ေရး၊ စစ္တပ္စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားကို ေနရာအငွားခ်ေပးေရးတို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို အခေၾကးေငြ မေပးဘဲ သိမ္းယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလူငယ္ တာဝန္ခံမ်ား၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ထုိင္း လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ၾကီး ျမန္မာျပည္ အလည္အပတ္ လာေရာက္မည္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ ထိုင္းလူမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေသာၾကာေန႔တြင္ လာေရာက္ လည္ပတ္မည္ျဖစ္ ၿပီး လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရးႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူသား လံုျခံဳေရးဝန္ၾကီး အစ္ဆရာဆြန္ခ်ဳိင္း (Issara Somchai) သည္ တနလၤာေန႔က ဘန္ေကာက္ၿမ့ဳိတြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတရပ္ က်င္းပကာ သူ၏ ခရီးစဥ္သည္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လူကုန္ကူးမႈ ကိစၥမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို ပိုမိုအားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါသည္။

“ေဆြးေႏြးပြဲရဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကို တရားမဝင္ လူေတြခိုးသြင္းၿပီး ေက်းကၽြန္လို အေျခအေနမွာ အဓမၼ ခိုင္းေစေနတဲ့ လူကုန္ကူးမႈ လုပ္ငန္းေတြ ရပ္တန္႔သြားေအာင္နဲ႔ ပေပ်ာက္သြားဘို႔ပါ” ဟု ဆုန္ခ်ဳိင္းက ေျပာသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ဧျပီလ ၂၂ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၇ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း


ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆိုသည့္ လက္မွတ္ေပါင္း ( ၃ ) သိန္းခန္႔ ရရွိ


ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႃခြင္းခ်က္မရိွ အျမန္ဆုံးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္မွတ္ထုိး လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လက္မွတ္ေပါင္း (၃) သိန္းခန္႔ ရရိွေနၿပီဟု အဆုိပါအဖြဲ႔တြင္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသူတဦးျဖစ္သည့္ ကုိတိတ္ႏုိင္က ေျပာသည္။

ယခင္လ (၁၃) ရက္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂,၀၀၀) ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးကင္ပိန္း (campaign) ကုိ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီသည္ လက္မွတ္ေကာက္ယူမႈကုိ ႏုိင္ငံအရပ္ရပ္တြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရိွၿပီး လက္မွတ္ေပါင္း (၈၈၈,၈၈၈) ခုထိ ရရိွရန္ ရည္ရြယ္ထားကာ ရရိွသည့္လက္မွတ္မ်ားကုိ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းထံေပးပုိ႔ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူသြားမည္ဟု သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္ကလည္း ကမာၻအရပ္ရပ္တြင္ရိွသည့္ သမၼတေဟာင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း (၁၁၂) ဦးသည္ ကမာၻႏွင့္ ျမန္မာတြင္ရိွသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိးေပးပုိ႔ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ၂၀၀၈ ခု ဒီဇင္ဘာ (၃၁) မတုိင္မီ ႃခြင္းခ်က္မရိွ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ (၂၄၀) ေက်ာ္ကလည္း လက္မွတ္ထုိး ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းသူ ႏွစ္ဦး သာသနာေတာ္ ညႇဳိးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ တရားစဲြခံရ

နယူးေဒလီ၊ ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ဇီးျဖဴကုန္းရြာရွိ ေစတီေတာ္ၾကီး၌ ယမန္ေန႔ ဆုေတာင္းပဲြ၌ ဦးေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ ႏွစ္ဦးကုိ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက ယေန႔ တရားစဲြဆိုလုိက္သည္။

ပါတီဝင္လူငယ္ႏွင့္ ရြာသား စုစုေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ကို ဦးေဆာင္၍ အဖတ္တရာ ေစတီၾကီးတြင္ ဆုေတာင္းၾကသျဖင့္ ယမန္ေန႔က အဖမ္းခံခဲ့ရသူ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္ဒီ ဒုဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ေဖ၊ စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္စိုးေဝ အား ယေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက သာသနာေတာ္ညိႇဳးႏြမ္းေစရန္ ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ သံလ်င္ခ႐ုိင္ သာသနာေရး ဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ဦးဉာဏ္ေ႒းက တရားလုိအျဖစ္ ဆက္လက္ ထြက္ဆုိသြားမည္ဟု သိရသည္။

ယခု စဲြဆိုလုိက္သည့္ ပုဒ္မသည္ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ပါ က်ခံရႏုိင္သည့္ ပုဒ္မျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ၾကံဖြံ႕က စည္းရုံး


(၁ဝ၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သို႔ အသစ္ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ သြင္းကုန္တာဝန္ခံက မူဝါဒအသစ္မ်ားခ်မွတ္ကာ ကုန္ပစၥည္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ား လုပ္ေနသျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးထိခိုက္ေနသည္ဟု ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။

စစ္တပ္မွ နကသသို႔ ဧၿပီ (၁၈) ရက္မွစ၍ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ယူသည့္ ဗိုလ္ႀကီး မိုးျမင့္ေအာင္သည္ ကုန္သည္မ်ား၊ ဧဂ်င့္မ်ားအေပၚ ႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံကာ တင္းက်ပ္ေသာ မူဝါဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ေနေသာေၾကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ေနသူမ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္ဟု ဧဂ်င့္တဦးက ေျပာသည္။

ႀကံ့ဖြံ႔က ေႏြရာသီအမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာရိတၱပညာသင္တန္းဟု အမည္တပ္ကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ကို စည္း႐ံုးဆြဲေဆာင္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းသား တဦးက ေျပာသည္။ ၎တို႔ေျပာျပခ်က္အရ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က သင္တန္း (၁၆) ေနရာဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသားဦးေရမွာ (၁၃,၄၀၀) ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေႏြရာသီတြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္္ ႀကံ့ဖြံ႔က သင္တန္းကို စံျပအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး သင္တန္းဖြင့္ရန္ လိုအပ္ေသာေငြေၾကးမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္းက မတည္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေျမာက္ဥကၠလာႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ ဝမ္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားေန

ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ)။ ။ ရန္ကုန္တုိင္း ေျမာက္ဥကၠလာပႏွင့္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဝမ္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္တြင္မူ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ယေန႔ထိ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္သူ ဦးေရ ၆ဝ ခန္႔ ရွိေနၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မွာ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ကုသေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အထက္လန္ ေအာက္ေလွ်ာျဖစ္ေနသျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ဓမၼာ႐ံု၌ ရပ္ကြက္ေကာင္စီ - ရယက ႏွင့္ ၾကံ႕ခုိင္ေရး အသင္းလူၾကီးမ်ား၏ အစီအမံျဖင့္ က်န္းမာေရးဌာနမွ အလွည့္က် ဆရာဝန္တဦးႏွင့္ ဝန္ထမ္း ၁ဝ ဦးခန္႔က ဝုိင္းဝန္း ကုသေပးေနသည္။
ယခု လဆန္းပုိင္းအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္း သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၃ ၊ ၄ ႏွင့္ ၆ ရပ္ကြက္တြင္ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္ရာ ေသဆံုးသူ ၄ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး၊ ေဒါပံု၊ သန္လ်င္ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ဝမ္းေရာဂါ ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။
(မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
တားျမစ္အမိန္႕ မလိုက္နာသူမ်ားမွာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားသာ ျဖစ္


စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားေသာ တားျမစ္မႈမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေဆာင္ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း ဒုတိယတုိင္းမႉးကိုယ္တိုင္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ဆိုင္ကယ္မစီးရဟု တားျမစ္ထားေသာ္လည္း စစ္ဖက္မွ အရာထမ္းမ်ားနွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူမ်ားက တားျမစ္ခ်က္ကို အေလးမထားဘဲ ဆိုင္ကယ္မ်ား ေမာင္းႏွင္ေနၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

ဧည့္သည္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ျမန္မာ ICT ျပပြဲ စပြန္ဆာေပးရန္ စိတ္ဝင္စားမႈနည္း

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။ ။ ျမန္မာ့သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာျပပြဲ (Myanmar ICT Exhibition -May 2009) က်င္းပရန္္ ေငြေၾကးမတည္သူမ်ား ( Main Sponser) အတြက္ ICT ကုမၸဏီအမ်ားအျပားကို ဖိတ္ေခၚထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းေနေသးေၾကာင္း ျပပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီဝင္ တဦးက ေျပာသည္။

ယင္းျပပြဲတြင္ ျပသရန္ အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္ျပသရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဓိက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မည့္ ကုမၸဏီနည္းေနေသးေၾကာင္း သူက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဦးဝိဇာရလမ္း တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ေမလ ၁ ရက္မွ ၃ ရကေန႔ အထိ ျပသမည္ ျဖစ္သည္။

ျပခန္းမ်ားအား အမ်ိဳးအစား (A) မွ (F) အထိ ခြဲျခားထားၿပီး တစ္ခန္းလွ်င္ FEC-100 ႏႈန္း ၾကိဳတင္ေငြ ေပးသြင္း၍ စိတ္ၾကိဳက္ အခန္းအေရအတြက္ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပခန္းမ်ားအား ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္္ မဲႏိႈက္၍ ေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ဧျပီလ ၂၃ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၇ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း


ဇာဂနာ ေထာင္တြင္း၌ သတိလစ္သြား၊ အသည္းေရာင္ အသား၀ါေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ဆိုး၀ါး


ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ုိက္တာ ေမာင္သူရေခၚ ဇာဂနာသည္ ယခုလ (၁၆) ရက္၊ ည (၈) နာရီတြင္ ျမစ္ႀကီးနား ေထာင္ထဲ၌ သတိလစ္သြားၿပီး ည (၁၁) နာရီခန႔္မွ သတိျပန္လည္လာကာ ယခုအခါ က်န္းမာေရးအေျခအေန ဆိုး၀ါးေနေၾကာင္း ၎၏မိသားစုႏွင့္ အထူးရင္းႏွီးေသာ ခိုင္မာသည့္သတင္းရပ္ကြက္မွ သိရသည္။

ထိုသို႔ သတိလစ္ၿပီး (၂) ရက္အၾကာတြင္ ေထာင္တြင္း၌ပင္ ျပည္နယ္ဆရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ျပသခြင့္ရရိွၿပီး အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ေရာဂါျဖစ္ေနသည္ကို သိရိွရေၾကာင္း ဇာဂနာအား သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္ ၎၏မိသားစု၀င္တဦး၏ ေျပာျပခ်က္ကို ကိုးကား၍ အဆိုပါသတင္းရပ္ကြက္မွ သိရိွရသည္။

ယခုလ (၂) ရက္က ျမစ္ႀကီးနားေထာင္သို႔ ဇာဂနာအား မိသားစု၀င္တဦးက ေထာင္၀င္စာ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ ေသာ္လည္း ေထာင္ေတြ႔ရက္မေစ့သျဖင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္မရခဲ့ေပ။

ထိုသို႔ ေထာင္တြင္း၌ ဇာဂနာ သတိလစ္သြားခဲ့သည္ကို သက္ဆိုင္ရာ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက မိသားစုထံ တရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွဘဲ ေထာင္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားထံမွ သိရျခင္းျဖစ္သည္။

မိသားစု၀င္မ်ားအား အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ဇာဂနာ၏ က်န္းမာေရးအေရးႀကီးသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေထာင္၀င္စာအပိတ္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ရသျဖင့္ မိသားစု၀င္မ်ားက ေျဖဆိုရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ဇာဂနာအား စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ၂၀၀၇ ခု စက္တင္ဘာ (၂၅) ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ (၅၉) ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ကာ (၃၅) ႏွစ္သို႔ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေရွ႔ေန ကိုဖိုးျဖဴ အယူခံဝင္


ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ လယ္အသိမ္းခံရသည္ကို အိုင္အယ္အိုသို႔ တုိင္ေပးသျဖင့္ အဖမ္းခံရသူအတြက္ အမႈလုိက္သူ ေရွ႕ေန ကုိဖုိးျဖဴအား ေထာင္ဒဏ္ခ်သည္ကို ယမန္ေန႔က မေကြးခ႐ုိင္ တရား႐ံုး၌ အယူခံဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက မတရား အသင္းအဖြဲ႔ ပုဒ္မျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ခ်ခဲ့ရာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီဟုဆိုကာ သူ၏ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားက ခ႐ုိင္တရား႐ံုးသို႔ အယူခံ တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

အယူခံအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္သြင္ႏွင့္ ဦးေရႊလွက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ကုိဖုိးျဖဴအား ပုဒ္မ ၃ (ဂ) အရ အသင္းအဖြဲ႔ကုိ မွတ္ပံုမတင္ဘဲ ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ၅ (ဂ) အရ အစုိးရ၏ ယႏၲရားကို ရပ္တန္႔ေစရန္ ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ စဲြခ်က္တင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေနျပည္ေတာ္မွာ အေလာင္းေတြ မီးရွဳိ႕လို႔မရ

ေနျပည္ေတာ္ကြင္းႀကီး သုသာန္မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ႀကီးမွာ မီးအားမႏုိင္သည့္အတြက္ အေလာင္းမ်ား မီး႐ႈိ႕၍မရ ျဖစ္ေနသည္ဟု အသုဘရွင္တဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ႀကီးမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးသည့္ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္ႀကီးျဖစ္သည္။ မီး႐ႈိ႕ရာ၌ load မႏုိင္ဘဲ Fuse မၾကာခဏျပတ္ေနသည့္အတြက္ အေလာင္းမ်ားမီး႐ႈိ႕မရသျဖင့္ အသုဘရွင္မ်ား စိတ္ညစ္ေနၾကသည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။
ေနျပည္ေတာ္စတင္ တည္ေဆာက္ခ်ိန္က သုသာန္အတြက္ မစဥ္းစားဘဲ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ အေစာပုိင္းမွာ ၀န္ထမ္းမ်ားေသလွ်င္ မည္သည့္ေနရာ သၿဂႋဳဟ္ရမွန္းမသိဘဲ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ကန္ေဒၚလာသန္း ၈ဝဝ တန္ သတၱဳတြင္း စီမံကိန္း တ႐ုတ္ ရရွိ

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ တ႐ုတ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အုပ္စုၾကီးတစုက ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း တေကာင္းေတာင္ သတၱဳတြင္း စီမံကိန္းကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈ဝဝ ျဖင့္ တူးေဖာ္ခြင့္ ရရွိသြားျပီျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ကတည္းက စတင္ေဆြးေႏြးထားေသာ ယင္းစီမံကိန္းမွာ ယခုလအတြင္း စစ္အစိုးရ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္၏ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ အာရွေဒသဆုိင္ရာ ဘိုေအာင္း ေဆြးေႏြးပဲြ ခရီးစဥ္တြင္ အေကာင္အထည္ေပၚ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

China Non-Ferrous Metal Group (CNMC) သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူၿပီးၿပီဟု တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားသည့္ ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ တ႐ုတ္သတင္းစာကို ကိုးကား၍ Alibaba.com ၌ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အၾကီးမားဆံုး သတၳဳတြင္း စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း CNMC ၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ Luo Tao က ေျပာဆုိသည္။

ဤသတၳဳတြင္းမွ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၈ဝဝ တန္ ဖာ႐ိုနီကယ္ - Ferro nickel (သန္႔စင္စတီးလ္ ျပဳလုပ္ရာ၌ အသံုးျပဳသည့္ ဓာတ္သတၳဳတမ်ဳိး) စီမံကိန္းမွာ တန္ခ်ိန္ ၈ ေသာင္း သတၳဳသိုက္ျဖစ္ၿပီး၊ အေကာင္အထည္ ေပၚပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ တမ်ဳိးသားလံုး အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) မွာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာမည္ဟု CNMC က ဆုိထားသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဒုကၡသည္ အသိအမွတ္ျပဳခြင့္ရေရး ပဲြစားမ်ား ေျခရွဳပ္

ဒုကၡသည္စခန္းအခ်ိဳ႕တြင္ ယခင္လဆန္းပိုင္းက ဒုကၡသည္လူသစ္မ်ားအား ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (ယူအန္အိပ္ခ်္စီအာ) မွ အသိအမွတ္ျပဳဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူေနမႈသည္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ သည့္ အစီအစဥ္မဟုတ္ဟု ဒုကၡသည္စခန္းအႀကီးအကဲတဦးက ေျပာသည္။

ယခုလမွစတင္ကာ လူသစ္မ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ယူအန္အိပ္ခ်္စီအာက အသိအမွတ္ျပဳေပးမည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အႀကီးဆံုး ဒုကၡသည္စခန္း ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ မယ္လႏွင့္ အုန္းဖ်န္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ လူမ်ားသည္ ဒုကၡသည္ အသိအမွတ္ ျပဳခြင့္ရရွိေရးအတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖစ္၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသျဖင့္ စခန္းအေျခအေန ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္အတြက္ အေျခအေနအမွန္ကို သိရွိရန္ အသိေပးေျပာၾကားရျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္မွလာ၍ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ က်ပ္ေငြသိန္းရာခ်ီ၍ အကုန္အက်ခံသည့္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားေၾကာင့္ စခန္းမ်ားအတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား တိုးပြားလာသည္ဟု စခန္းဒု-ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းမွ လူမ်ားမွာ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွတဆင့္ တတိယႏိုင္ငံတခုခုသို႔ ထြက္ခြာခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ အိုးအိမ္ၿခံေျမမ်ားႏွင့္ လက္ငုတ္လက္ရင္းမ်ားေရာင္းခ်ကာ မိသားစုအလိုက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားစြာျဖင့္ လာေရာက္ၾကေသာ္လည္း ၾကားပြဲစားမ်ား၏ လိမ္လည္မႈမ်ား ခံၾကရၿပီး ဟိုမေရာက္ ဒီမေရာက္ႏွင့္ ဘ၀ပ်က္သြားသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိေသာေၾကာင့္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၾကရန္ႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ပြဲစားမ်ားေျပာသကဲ့သို႔ မလြယ္ကူေၾကာင္းကို သိေစခ်င္သည္ဟု မယ္လစခန္းဒု-ဥကၠ႒က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ပဲစက္႐ံု မီးေလာင္

ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း စက္မႈဇုန္ ၁ အတြင္းရွိ ပဲစက္႐ံုတ႐ံု ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခဲြ အခ်ိန္က မီးေလာင္ခဲ့သည္။

ပဲခူးလမ္းေပၚရွိ ေမယု ပဲမ်ဳိးစံု သန္႔စင္စက္႐ံုတြင္ တနာရီ နီးပါး မီးေလာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
စက္႐ုံတြင္ ပဲသန္႔စင္ရာမွ အပူလြန္ကဲၿပီး မီးေလာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းမီးသတ္ဦးစီးမွ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွသည္။

မီးေလာင္ေသာ ဂိုေဒါင္မွာ အက်ယ္ေပ (၁၀၀x၅၀) ရွိၿပီး ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အအံုျဖစ္ကာ အေဆာက္အအုံနွင့္ ကုန္ေလွာင္ပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္ အပ်က္အစီး ဆုံး႐ံႈးမႈတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ သိန္း (၅၀၀) အထက္ရိွႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးက ခန္႔မွန္းသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း မီးသတ္ဦးစီးကမူ မီးေလာင္မႈ ဆုံး႐ႈံးမႈပမာဏမွာ စုစုေပါင္း က်ပ္ သိန္း (၉၀) ခန္႔ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း မီးသတ္အရာထမ္းတဦးက မီးၿငိမ္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
( ေခတ္ျပဳင္+ မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ျမန္မာျပည္တြင္ အင္တာနက္ ဆုိင္မ်ား ပုိမုိ ဖြင့္ခြင့္ေပးမည္


ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ပါ မကဘဲ အျခား နယ္ၿမိဳ႕ မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ား ပါ မက်န္ အင္တာနက္ ဆိုင္မ်ား ပိုိမို ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳ မိန္႔မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ဟု ျမန္မာ တယ္လီပို႔တ္ က ေၾကညာ လိုက္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြင္း (၂၀၀၃) ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အင္တာနက္ဆိုင္မ်ား တစထက္ တစ မ်ားျပား လာခဲ့ရာ ထိုစဥ္က ဆိုင္ စုစုေပါင္း (၂၀) မွ်သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အခါ ဆိုင္ေပါင္း (၄၆၃) ဆိုင္ အထိ တိုးပြား လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ အနက္မွ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္း ၌ပင္ ဆိုင္ ေပါင္း (၃၅၅) ဆိုင္ရွိေနရာ က်န္ရွိေနေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္မူ အင္တာနက္ ဆိုင္ အေရအတြက္ အလြန္ နည္းပါး ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ တာ၀န္ရွိသူမ်ား က အစိုးရ အေန ႏွင့္ ႏိုင္ငံ တ၀ွမ္း ၿမိဳ႕မ်ား အားလံုးတြင္ အင္တာနက္ ဆက္ေၾကာင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ သြယ္တန္း ထားသည္ကို အလိုရွိ ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ အင္ဖိ္ုတက္ အဖြဲ႔အစည္း မွ ေကာက္ခံေသာ စစ္တမ္း အရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ (၃) သိန္းမွ် ရွိေန ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
( လူထုအသံက ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
၂ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း ေဖာ္ျပခြင့္မျပဳ

နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၂ ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားက ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳဘဲ ပိတ္ထားသည္။

လူသတ္တရားခံ ဖမ္းမိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္တေထာင္ ရဲစခန္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔မွ ဂ်ာနယ္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို အတည္ျပဳ ေျဖၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္မ်ားအေနျဖင့္ သတင္းေရးသား ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳရန္ ပိတ္ပင္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ အသတ္ခံရသူသည္ တပ္မေတာ္ အၾကီးအကဲေဟာင္း တဦး၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအးေအးဝင္း (၄၃ ႏွစ္) ႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေလး (၄၆ ႏွစ္) တို႔ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ခင္ပြန္းသည္မွာ သေဘၤာသားျဖစ္ကာ မာလိမ္မႉးစာေမးပြဲ ေျဖဆိုထားသူ ျဖစ္သည္။

ယခုလို ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ား ဖမ္းဆီးထားသည့္ လူသတ္တရားခံသည္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲတဦး၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတဦး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလို ပိတ္ပင္ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္မီဒီယာ အသိုင္းအဝုိင္းက ယံုၾကည္ေနသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက ၂ ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ အေရးၾကီး တရားခံ တဦးကို ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေနေၾကာင္း မဇိၥ်မကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ တနလၤာေန႔က အတည္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားေနသည့္ ရန္ကုန္တုိင္း ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ စိမ္းလဲ့ကန္သာလမ္းရွိ လူကံုထံ မိသားစုဝင္ ၅ ဦး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔က အသတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ထိတိုင္ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က တရားခံကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။
(မဇိၥ်မသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ဧျပီလ ၂၄ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၇ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အမႈ၊ ဗိုလ္သန္းေရႊထံ တင္ရန္ လ်ာထား


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အမႈ အယူခံၾကားနာေပးရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ထပ္မံ ေမတၱာရပ္ခံ ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ နအဖအႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊထံ တုိက္႐ုိက္တင္ျပသြားရန္ စဥ္းစားထားေၾကာင္း ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာသည္။

တည္ဆဲဥပေဒတရပ္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္-၂/၇၅)၊ ပုဒ္မ (၁၃) တြင္ ဗဟုိအာဏာပုိင္မပါေသာ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ရပ္က လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည့္ အလုပ္ မလုပ္ဘဲ ႏုိင္ငံသားတေယာက္၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္မေပးပါက ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီကုိ တင္ျပ၊ တုိင္ၾကားႏုိင္ ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုထားသည္ဟု ဦးၾကည္၀င္းက ရွင္းျပသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ား ကန္႔သတ္ရန္ ထပ္မံ ေရးသားလာ


နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ား အက်ယ္အျပန္႔ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနသျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တုအေရာင္းဆိုင္မ်ား ရပ္ခ်ိန္တန္ၿပီဟု ေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ကို ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိလာသည္။

“သတင္းစာထဲ ဒီေန႔ ပါလာကိုေတြ႔ေတာ့ အံ့ၾသသြားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အေရာင္းဆိုင္ေတြကို သတိေပးတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ အခုေလာေလာဆယ္ ဆိုင္ေတြကို ဘာမွ မလုပ္ေသးဘူး။ ေနာက္ထပ္ ၁ဝ-၁၅ ရက္ေလာက္ ေစာင့္ၾကည့္ရအုံးမယ္” ဟု ရန္ကုန္ရွိ TATA Sky ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း သြင္းကုန္အေရာင္းဆိုင္မွ အေရာင္းစာေရး ကိုညီညီႏိုင္က မဇိၥ်မကို ေျပာသည္။
(မဇိၥ်မသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ပန္းပုျပပဲြ ရုပ္ထုမ်ားကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေရာင္းခ်ရန္ တားျမစ္


ဆရာစံပလာဇာတြင္ က်င္းပေနေသာ နာဂစ္လြန္ျမန္မာအႏုပညာႏွင့္ ပန္းပုအေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ ပန္းပု႐ုပ္မ်ား ၀ယ္ယူ၍မရေၾကာင္း ေစ်း၀ယ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပန္းပု႐ုပ္မ်ားကို မေရာင္းေသးေၾကာင္း ျပပြဲတာ၀န္ရိွသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္းမရိွဟု သိရသည္။
အဆိုပါ ပန္းပုျပပြဲကို ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ ဗဟိုသမ၀ါယမအသင္းလီမိတက္တို႔က ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကမွလည္း ပါ၀င္ျပသေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

ပုဂၢလိကအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွာ နာဂစ္သစ္ပင္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ တန္ခ်ိန္ျဖင့္၀ယ္ယူကာ ပန္းပုထုလုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပပြဲကို နအဖ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ ဧၿပီ (၃) ရက္က တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ပန္းပု႐ုပ္ထုမ်ားမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေသာင္းဂဏန္းထိ တန္ဖိုးရိွေၾကာင္း ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က မေရာင္းပါနဲ႔အုံးလို႔ ေျပာပါတယ္ခင္ဗ်ာ” ဟု ၎က ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
မြန္ျပည္သစ္ အဖဲြ႔ဝင္ကို လုပ္ၾကံသူဟု ယူဆရသူကို ရဲက ဖမ္းဆီးရမိ

ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ) ။ ။ မြန္ျပည္သစ္္ပါတီ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္အား လုပ္ၾကံသူဟု ယူဆရသူ ၃ဦးကို ေမာ္လၿမိဳင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးရမိထားသည္ဟု ပါတီ တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္မွ ေနရပ္ေက်းရြာသို႔ ေမာ္လၿမိဳင္မွ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ျပန္ေနစဥ္ လမ္းခုလတ္၌ လူတစုက ႏုိင္မင္းေနာင္ (၄ဝ ႏွစ္) အား ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုိင္းဝန္ကြင္းရပ္ကြက္တြင္ ႏုိင္ေအာင္ခ်မ္းအဖြဲ႔မွ တပ္ရင္းမႉး ႏုိင္ေအာင္မြန္ႏွင့္ အဖဲြ႔ဝင္ ၃ ဦး အဖမ္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီက ႏုိင္မင္းေနာင္အား လုပ္ၾကံသူ ၃ ဦးကို ယမန္ေန႔ ညက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ လမ္းေပၚတေနရာတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး လုပ္ၾကံမႈထဲတြင္ ပါဝင္သူ ေနာက္ထပ္ ၂ ဦး က်န္ရွိေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့စဥ္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း၌ အားၾကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သူသည္ ဆန္ဝယ္ယူရန္အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ရွိ ဘဏ္တခုမွ က်ပ္ေငြ ၁၈ဝ သိန္း ထုတ္ကူကာ သူ ေနထုိင္ရာ ေက်းရြာသို႔ ျပန္လာစဥ္ မုဒံုလမ္းေပၚရွိ ဖားေအာက္ႏွင့္ ႐ိုးဂိုးေက်းရြာအၾကားတြင္ လုပ္ၾကံခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေစာေဌးေမာင္၏ စြပ္စဲြခ်က္ကို ျပန္လွည္ ရွင္းလင္း


ယမန္ေန႔ ညက ထုတ္လႊင့္သည့္ ျမ၀တီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္တြင္ ေကအန္ယူ/ ေကအန္အယ္လ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ေစာေဌးေမာင္က ေကအန္ယူအေပၚ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ား အေျခအျမစ္မရိွေၾကာင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားက ရွင္းလင္းပြဲတရပ္ျပဳလုပ္သည္။

ေကအန္ယူႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းသည့္ ခြဲထြက္အဖြဲ႔မ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ ေကအန္ယူက ေသြးေအးေအးျဖင့္ သတ္ျဖတ္လ်က္ရိွသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲေျပာဆုိခ်က္အား ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တေနရာတြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ အဆုိပါရွင္းလင္းပြဲကုိ ေကအန္ယူ/ ေကအန္အယ္လ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ တုိးတက္ေသာကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ)၊ ပဒုိေအာင္ဆန္း ဘုရားကုန္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ေကအန္ယူအဖြဲ႔သုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၾကသူ (၂၇) ဦးက ရွင္းလင္းခဲ့ၾကသည္။

ေစာေဌးေမာင္က ေကအန္ယူထံ ျပန္သြားၾကသည့္ ကရင္ခြဲထြက္အဖြဲ႔မ်ားမွ လူမ်ားကုိ ကရင္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအန္အယ္လ္ေအ) တပ္မဟာ (၇) မႉး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေစာေဂ်ာ္နီ ဦးေဆာင္ကာ ေသြးေအးေအးျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔မွ ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီး ေစာလွေက်ာ္ကလည္း “က်ေနာ္ျပန္လာတာ (၁) ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္။ ျပန္လာတဲ့လူေတြကုိ ဘယ္သူမွ မသတ္ဘူး။ အားလုံးရိွၾကတာပဲ။ အခု ေစာေဌးေမာင္ေျပာတဲ့ ကိစၥက နအဖ ေျပာခိုင္းလို႔ ေျပာရတာျဖစ္တယ္။ သူက အသက္လည္းႀကီးၿပီး အမွတ္သညာလည္း မေကာင္းေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ကရင္ခြဲထြက္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ျပန္လာၾကသည့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ လက္ရွိစာရင္းအရ (၇၀) ခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔ဆႏၵအတိုင္း ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု ျပန္၀င္ေရာက္လာသူတဦးက ေျပာသည္။
ေကအန္ယူ/ ေကအန္အယ္လ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ျမ၀တီ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ MRTV-3 စသည့္ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားမွ ညစဥ္ ေကအန္ယူအဖြဲ႔အား ထိုးႏွက္ပုတ္ခတ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တင္ဆက္လ်က္ရွိသည္။

အဓိက ထိုးႏွက္ပုတ္ခတ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ ေကအန္ယူ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာဘို္ျမ၏သား ေစာေနစိုးျမ၊ ေစာေဌးေမာင္ႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ ေနာ္ကေပၚထူးတို႔ ျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ကိုဇာဂနာ ေဆးကုသခြင့္ မရ


နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ဟာသပညာရွင္ႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာ ေမာင္သူရ ေခၚ ကိုဇာဂနာသည္ ျမစ္ၾကီးနား ေထာင္တြင္ အသည္းေယာင္ အသားဝါ ျဖစ္ေနရာ၊ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးကုသခြင့္ မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔က ျမစ္ၾကီးနားေထာင္သို႔ ရန္ကုန္ရွိ မိသားစုဝင္တဦးက ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႔ရာမွ ယခုလို သိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုဇာဂနာအား အာဏာပိုင္မ်ားက ၂ဝဝ၇ ခု စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၅၉ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ရာမွ ၃၅ ႏွစ္သို႔ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။

သူ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ေထာင္ေဆး႐ံုတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔ ေဆးကုသခြင့္ ရယူေရးအတြက္ ျမစ္ၾကီးနား ေထာင္အာဏပိုင္မ်ားထံမွ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း မၿငိမ္းက ေျပာသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ျပည္တြင္း၌ ေငြစကၠဴအေၾကြ ရွားပါး


ျပည္သူမ်ား ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ အဆင္ေျပေစရန္ ေငြစကၠဴအသစ္မ်ား လဲလွယ္ထုတ္ေပးေနသည္ဟု ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ေငြစကၠဴအေႂကြမ်ား အလြန္ရွားပါးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ရွားပါးေနသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းသုံးေငြကို ျပည္တြင္းသုံးေငြႏွင့္ အလဲအထပ္ျပဳေနသည့္ ေစ်းကြက္မွာ ပန္းဆိုးတန္း ေျခာက္ထပ္႐ုံးအနီးတြင္ စည္ကားေနသည္ဟု ေငြအလဲအထပ္ဆိုင္ဖြင့္ထားသူတဦးက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အစုိးရက ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ခုေနာက္ပုိင္းတြင္ (၅၀၊ ၁၀၀၊ ၂၀၀၊ ၅၀၀၊ ၁,၀၀၀) က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ တရား၀င္ေငြေၾကးအျဖစ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ သည့္မတိုင္မီက ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ (၄၅၊ ၉၀) က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားသည္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ လုံး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး (၅၀၊ ၁၀၀၊ ၂၀၀) က်ပ္တန္ မ်ားမွာလည္း ရွားပါးသြားကာ အေဟာင္းအႏြမ္း၊ အစုတ္အၿပဲမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ လွည့္ပတ္သုံးစြဲခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ (၅၀၊ ၁၀၀၊ ၂၀၀) တန္ ေငြစကၠဴအေႂကြမ်ားကို (၅၀၀) တန္၊ (၁,၀၀၀) တန္မ်ားျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားက ကားဂိတ္မ်ားတြင္ စပယ္ယာမ်ားထံမွ ညေနေငြမသြင္းမီ လဲယူကာ ရရိွသည့္ ေငြစကၠဴအေႂကြမ်ားကုိ ေျခာက္ထပ္႐ုံး ၀န္းက်င္ရွိ အထုိင္အ၀ယ္သမားမ်ားက တိပ္ျဖင့္ဖာေထးဆက္စပ္ကာ အုပ္စည္းဖြဲ႕ၾကေၾကာင္း ဆိုင္သမားတဦးက ေျပာသည္။ ယင္းသို႔ ေငြအပုိအေဆာင္း အလဲအထပ္ လုပ္ေနသည့္ဆိုင္မ်ား ရိွေနျခင္းေၾကာင့္သာ ျပည္တြင္းသုံးေငြ အေႂကြေတြ တုိင္းျပည္တြင္ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေဟာင္းဖ်က္ဆီး အသစ္ျပန္ထုတ္စနစ္က ျပည္တြင္းေငြေၾကး လည္ပတ္မႈ ေစ်းကြက္ကုိ လုံလုံေလာက္ေလာက္ အေထာက္အကူမေပးႏိုင္ေၾကာင္း အၿငိမ္းစားဘဏ္ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

ကိုမင္းကိုႏုိင္ ဂြမ္ဂ်ဴးဆု ရရွိခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ အျမင့္မားဆံုးဆု တခုျဖစ္သည့္ ဂြမ္ဂ်ဴး လူ႔အခြင့္အေရးဆုကို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္အား ခ်ီးျမႇင့္လိုက္သည္။

Gwangju Prize for Human Rights ဆုကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဂြမ္ဂ်ဴးၿမိဳ႕ရွိ “May 18 Memorial Foundation” အဖြဲ႔မွ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ဆုရွင္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုမင္းကိုႏိုင္၏ အမည္ကို အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ကိုရီးယားဌာနခြဲက အဆို တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဂြမ္ဂ်ဳံးၿမိဳ႕ရွိ May 18 Memorial ခန္းမေဆာင္တြင္ အခမ္းအနားျဖင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ေသာင္းႏွင့္အတူ ဂြမ္ဂ်ဴး လူ႔အခြင့္အေရး ဆုတံဆိပ္ပါ ေရႊျပားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လက္မွတ္တို႔ကို ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဂြမ္ဂ်ဴးဆုကို ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွ စတင္ ေပးအပ္လာခဲ့ၿပီး အေရွ႕တီေမာ ေခါင္းေဆာင္ ဇာနာနာ ဂတ္စ္မားအိုး ရရွိခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သူ ပါကစၥတန္မွ မစၥတာ မူနီးယား မာလစ္ ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အန္အယ္ဒီပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္က ေပးအပ္ခဲ့သည္။

“May 18 Memorial Foundation” အဖြဲ႔ကို ဝမ္ဂ်ဴးၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသားမ်ားက ကိုရီးယားသမၼတ ခ်န္ဒူးဝမ္၏ အာဏာရွင္စနစ္ကို ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရက အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။

“May 18 Memorial Foundation” အဖြဲ႔ကို ဝမ္ဂ်ဴးၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသားမ်ားက ကိုရီးယားသမၼတ ခ်န္ဒူးဝမ္၏ အာဏာရွင္စနစ္ကို ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရက အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဧျပီလ ၂၅ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၇ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း


ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အန္အယ္ဒီ အဖြဲ႔၀င္ ၃ ဦး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ေရာက္ရွိ


ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ ဖမ္းဆီးခံရျပီး တလေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ ၄ ဦးမွ ၃ ဦးသည္ ယခုလအတြင္း အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း အဖမ္းခံရသူ အန္အယ္ဒီ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးစိန္လႈိင္ (စမ္းေခ်ာင္း)၊ ဦးေရႊဂ်ိဳး (လႈိင္)၊ မခ်ဳိ ေခၚ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း (အလံု) ႏွင့္ ဦးၾကည္လြင္ (ေတာင္ဒဂံု) တို႔ကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ထားရွိသည္ကုိ မသိရွိရဘဲ ေပ်ာက္ေနရာ ယခုလ ၂ဝ ရက္ေန႔ကမွ အင္းစိန္ေထာင္္ သီးသန္႔ေဆာင္သို႔ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ေထာင္၀င္စာ သြားေတြ႔သူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစု၀င္မ်ားက သိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ အိႏိၵယကုမၼဏီ NHPC ေဆာင္ရြက္ဖြယ္


ျမန္မာ ႏွင့္ ဘူတန္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ဟိုက္ဒရို အလက္ထရစ္ NHPC ကုမၼဏီက ေၾကညာလိုက္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီႀကီး သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အတြက္ အႀကီးမားဆံုး ကုမၼဏီႀကီး အျဖစ္ ရပ္တည္ လ်က္ရွိသည္။ အိႏၵိယ ရူပီးေငြ (၄၃၀) ဘီလ်ံမွ်ထိ ကုန္က်ဖြယ္ ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ညွိႏိႈင္းေနေၾကာင္း ကုမၼဏီ အႀကီးအကဲ ဂက္က သတင္းေထာက္မ်ားထံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေရစီး အားေကာင္းေသာ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မ်ား ေပါမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ အေနႏွင့္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂက္ ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အိႏၵိယ အစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ကိုလည္း ရယူဦးမည္ဟု ဂက္က ေျပာၾကား သြားသည္။ NHPC အေနႏွင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အတြင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္ သာမက ေန ႏွင့္ ေလ တို႔မွ စြမ္းအင္ ထုတ္ႏိုင္ရန္ပါ ႀကံဆေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
( လူထုအသံမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

Monday, April 13, 2009

သတင္း မွတ္စု ( ၁၅ )

တပတ္အတြင္း သတင္းမွတ္စု

ဧျပီလ ၆ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၄ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေကအင္ယူ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ယေန႔ စတင္ေဆြးေႏြး

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥတြင္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားပါ၀င္ရန္ ထုိင္းအစိုးရအား ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္မွ ဖိအားေပးသည့္အတြက္ ေကအန္ယူ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ား ယေန႔ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည္ဟု အမည္မေဖာ္လုိသည့္ ေကအန္ယူအရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ ေကအန္ယူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (ေကအန္ယူ) ဒု-ဥကၠ႒ ပဒုိေဒးဗစ္သကေဘာ၊ အေထြအေထြအတြင္းေရးမႉး ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ဦးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး ဦးေဆာင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကဆစ္ပါ၀င္ျခင္းရွိမရွိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။ ယခုသတင္းေရးခ်ိန္ထိ ပဒုိေဒးဗစ္သကေဘာအား ေခတ္ၿပိဳင္က ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္၍ ဆက္သြယ္မရခဲ့ေပ။ မၾကာခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကဆစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းတုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေကအန္ယူအား နားခ်ေပးရန္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ေကအန္ယူက ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ မည္သည့္အတြက္ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း မိမိကုိယ္တုိင္ ေကအန္ယူ ေျပာသည္ကုိ ၾကားလုိသည္ဟုလည္း ကဆစ္က ေျပာခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကအန္ယူ၏ သေဘာထားကုိ ေဆြးေႏြးရန္မ်ားသည္ဟု ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းေထာက္က ယူဆသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

ေကအိုင္ေအ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ကြယ္လြန္နယူးေဒလီ (မဇၩိမ) ။ ။ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔၏ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဖုန္ကန္ေဇာ္နန္သည္ အသက္ ၆၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္၌ ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ယေန႔ ကြယ္လြန္သြားသည္။

စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ သေဘာတူထားသည့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္ KIA အရာရွိတဦးက အမည္မေဖာ္ဘဲ ေျပာၾကားရာတြင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဖုန္ကန္ေဇာ္နန္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမ့ဳိရွိ KIA စစ္ေဆး႐ံု၌ ယေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၁ဝ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ကြယ္လြန္သြားသည္ဟု ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ျဖဴးျမဳိ႕တြင္ လုံျခဳံေရး တင္းက်ပ္၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္


ပဲခူးတုိင္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ျဖဴးဘူတာ႐ုံ၌ ေဒသခံခရီးသြားမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ လူတုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ဘူတာလုံၿခဳံေရးမ်ားက တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ခုရက္ပုိင္း ဘာသတင္းေတြ ၾကားလဲမေျပာတတ္ဘူး။ လုံၿခံဳေရး ပုိတင္းက်ပ္လာတယ္။ ဘူတာထဲ၀င္တာနဲ႔ အစစ္အေဆး တအားမ်ားတယ္။ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးေတာင္ ျဖဴးဘူတာေလာက္ မစစ္ဘူး။ ရထားေပၚက ဆင္းတာနဲ႔ မွတ္ပုံတင္၊ လူတုိက္ စစ္ေဆးၿပီးမွ ဘူတာအျပင္ ထြက္လုိ႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖဴးဘူတာမွာ ေန႔စဥ္လုိ ရန္ပြဲရွိတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြက မခံဘူး။ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ႀကီး (၁၀) ရပ္ကြက္ကုိလည္း အလွည့္က် ဧည့္စာရင္းမျပတ္ စစ္ေန တယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ အရင္က တပ္မ (၉၉) ထုိင္တယ္။ အခု (၃၃) နဲ႔ တပ္ခ်င္းခ်ိန္းထားတာ (၂) ရက္ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဗန္းေမာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္းေမာင္ စည္း႐ုံးေရးဆင္း

ေရႊလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဝန္ၾကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရိွမ်ားသည္ ေနရပ္ဇာတိသို႔ ျပန္ကာ စည္း႐ံုးေရး ဆင္းၾကသည့္အနက္ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔ကလည္း တပ္မေတာ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္သို႔ လာေရာက္ စည္း႐ံုးခဲ့သည္။

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ေနာင္ခိုရြာ ဇာတိျဖစ္သူ တပ္မေတာ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လြန္းေမာင္သည္ ၿမိဳဆင္ေျခဖုန္းရိွ ဖိုးေဒဝ ေက်းရြာသို႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ေရာက္ရိွလာၿပီး ရြာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ေငြႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပး၍ စည္း႐ံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရျခင္းျဖစ္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေကအင္ယူစခန္းကို ဒီေကဘီေအ ထိုးစစ္ဆင္

ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ေ၀ၚေလခီး အရပ္ရွိ တပ္ရင္း (၂၀၁) တပ္စခန္းကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ယေန႔ နံနက္ (၆) နာရီမွ စတင္ကာ နအဖတပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအ ပူးေပါင္းတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားက လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္ မ်ားျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ကီလိုမီတာ (၅၀) ခန္႔ အကြာအေ၀းရွိ၊ ကရင့္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၂၀၁) စခန္းကို နအဖ ခမရ (၃၅၆) ႏွင့္ ဒီေကဘီေအ တပ္ရင္း (၉၀၇) ပူးေပါင္းအဖဲြ႔မွ အျပင္းအထန္ ထုိးစစ္ေသာ္လည္း မိမိ္ဘက္မွ ႀကံ့ႀကံ့ခံရင္ဆိုင္တိုက္ပဲြ၀င္လ်က္ရွိသည္ဟု တပ္ရင္း (၂၀၁) ၏ ဒု-တပ္ရင္းမႉး ဗုိလ္ႀကီးဘူးေဖာ္က ေျပာသည္။ ယမန္ေန႔ကလည္း ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၂၀၁) ၏ ေရွ႕တန္းကာကင္းစခန္းတခု ကို နအဖ တပ္ႏွင့္ ဒီေကဘီေအ ပူးေပါင္းအဖဲြ႔က သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ယေန႔နံနက္တြင္ တပ္ရင္း ဌာနခ်ဳပ္စခန္းအား ထပ္မံထုိးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ျဖစ္လာမည့္ အက်ဳိးဆက္ နအဖ တာဝန္ဟု ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား ေျပာဆို

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာၿပီး အေျပာင္းအလဲ မလုပ္သျဖင့္ ျဖစ္လာမည့္ အက်ဳိးဆက္သည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႔က ယေန႔ ေျပာဆုိသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား တည္ရွိမွသာ ႏုိင္ငံတကာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းသြားေစႏုိင္ကာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိႏုိင္မည္ဟု ေထာက္ျပ ေရးသားထားသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရထံ ယေန႔ ေပးပို႔သည့္ အိပ္ဖြင့္ေပးစာထဲတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျပာဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။“ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ အေမရိကန္က သူတို႔မူဝါဒကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္မယ္ေပါ့ေနာ္။ နအဖကလည္း Sanction (ပိတ္ဆို႔အေရးယူေရး) ဖြင့္ဖို႔ပဲ တစာစာ ေတာင္းေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း ျပည္သူေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းေတြကုိ လြတ္ေျမာက္ေက်ာ္လြန္သြားေစမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တင္ျပခ်က္ေတြ၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယံုတယ္။ နအဖ က ပစ္ပယ္ထားမယ္၊ သူတုိ႔ အက်ဳိးတခုပဲ ၾကည့္ၿပီး ဆက္သြားေနမယ္ဆုိရင္ ေပၚလာမယ့္ ဆုိးက်ဳိးေတြ အားလံုးက နအဖ မွာပဲ တရားခံျဖစ္တယ္” ဟု ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ကုိေနမ်ဳိးက မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ဧျပီလ ၇ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၅ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ျမစ္ၾကီးနားေထာင္မွ လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာ ေထာင္၀င္စာ အျငင္းပယ္ ခံရ


ပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ (၃) ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ သ႐ုပ္္ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္သူရ ေခၚ ဇာဂနာအား ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႔သည့္ ခယ္မျဖစ္သူ မၿငိမ္းကို အဆိုပါ အက်ဥ္းေထာင္က ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ခြင့္မေပးေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။ ၎၏ ေျပာျပခ်က္အရ လူရႊင္ေတာ္ဇာဂနာ၏ ခယ္မ မၿငိမ္းသည္ ရန္ကုန္က ကိုဇာဂနာ၏ မိခင္ စာေရးဆရာမႀကီး ေဒၚၾကည္ဦး စ်ာပန အခမ္းအနား ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း ယူေဆာင္လာေၾကာင္း၊ မိခင္ႀကီး ဆံုးပါးသြားသည္မွာ မၾကာေသးသည့္အတြက္ အားေပးစကားေျပာရန္ ေတြ႔ခြင့္ေပးပါဟု အသနားခံျခင္းကိုလည္း ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား က ျငင္းပယ္လိုက္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ထုိေၾကာင့္ မၿငိမ္းသည္ ရန္ကုန္ျပန္ရန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ တင္ထားေသာ္ လည္း ေန႔စဥ္ လိုက္ပါခြင့္ရသည့္ စာရင္းမွ ယေန႔ ဧၿပီ (၇) ရက္ေန႔အထိ ျငင္းပယ္ခံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္က်အက်ဥ္းသားမ်ားကို တလ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကုိမူ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ မေပးဘဲ တလတႀကိမ္ သာ ေတြ႔ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္အျပင္ ေနာက္ဆံုး ေတြ႔ဆံုခဲ့ခ်ိန္မွ စ၍ တလမျပည့္မခ်င္း ေတြ႔ခြင့္မျပဳရဆိုသည့္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာအမိန္႔ကိုလည္း ခ်မွတ္ထား သည္။ အဆုိပါအမိန္႔ ထုတ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ လကုန္ခါနီးရက္တြင္ ေထာင္ကို အေရာက္လာၿပီး ကုန္ေတာ့မည့္လတြင္ တႀကိမ္ေတြ႕၊ ေနာက္လ ေရာက္သြားၿပီးေနာက္ တႀကိမ္ ထပ္ေတြ႕ စသျဖင့္ တေခါက္လာ႐ုံႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာႏွစ္ေခါက္ မေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
အတိုက္အခံ တပ္ေပါင္းစုၾကီး ဖဲြ႔စည္းမည္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ စုစည္းညီၫြတ္မႈ ပိုမိုရရွိေစရန္ ခိုင္မာက်ယ္ျပန္႔သည့္ တပ္ေပါင္းစုၾကီး ဖြဲ႔စည္းမည္ဟု ျမန္မာအတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပဲြက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေနရာတြင္ ယခုလ ၂-၄ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစံု တပ္ေပါင္းစုမ်ား၊ အေ၀းေရာက္ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ မဟာဗ်ဴဟာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ NCUB ၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ NCGUB၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေကာင္စီ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) ENC ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) WLB ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ေပါင္းစု FDB ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ကြန္ကရက္ SYCB ၊ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားအင္အားစု NYF စသည့္ တပ္ေပါင္းစု ၇ စုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၎တို႔က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ အပါအဝင္ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ရည္႐ြယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
သိန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိသည့္ တရုတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကားမ်ား အသိမ္းခံရ

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ အေကာက္ခြန္မဲ့ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ ယာဥ္ (၁၁) စီး အား ဧၿပီ (၅) ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ နန္႔အြန္ေက်းရြာတြင္ အေကာက္ခြန္ဌာနက ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီး ယာဥ္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးမွာ ကာလတန္ဖိုး သိန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရိွသည္။

တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီအပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္လူသံုးကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ပန္းသီး၊ ေဖ်ာ္ရည္ စသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား တင္ေဆာင္ထားၾကသည့္ လိုက္ေအ့စ္၊ ေတာင္းေအ့စ္၊ နစ္ဆန္း၊ ဆန္နီ စသည့္ ကား (၁၁) စီး ကို မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္ခြန္မႉး ဦးဝင္းျမင့္ ဦးစီးသည့္အဖဲြ႕က (၁ဝ၅) မိုင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္အလြန္ နန္႔အြန္ ေက်းရြာတြင္ ဖမ္းဆီးကာ မူဆယ္၊ မန္ဝိန္းရိွ နကသ ဂိုေဒါင္တြင္ ထည့္ထားလိုက္သည္ဟု နယ္စပ္ကုန္သည္တဦးက ေျပာသည္။ ကားသမားမ်ားကို မူဆယ္၊ ရဲအခ်ဳပ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး မည္သို႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည္ကိုေတာ့ မသိရေသးေၾကာင္း အဆိုပါ ကုန္သည္က ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
အာဆီယံ ဆက္စပ္ အစည္းအေဝး ျမန္မာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္မည္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပတၱရာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ ဆက္စပ္ထိပ္သီးမ်ား အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဝန္ၾကီ္းခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္ တက္ေရာက္မည္ဟု သိရသည္။

ယခုလ ၁ဝ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပမည့္ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္မည့္အေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ သြားေရာက္မည္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားထားျခင္း မရွိပါ။

အာဆီယံ ေခၚ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း ၁ဝ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ နယူးဇီလန္တို႔ အစည္းအေဝး တက္မည္ျဖစ္ကာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ တပတ္ခန္႔က ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမၻာ့စက္မႈထိပ္သီး G-20 အစည္းအေဝးမွ ကမာၻ႔စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမွ ႐ုန္းထြက္မည့္ အစီအစဥ္ကို အာဆီယံက ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမည္ဟု ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ယခုလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ AFP သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ဧျပီလ ၈ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၅ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း


ထိုင္းအစိုးရကို ဗိုလ္ရဲျမင့္က စြပ္စဲြ၊ ကရင္ကေလးငယ္မ်ားကို သင္တန္းေပးဟု ေျပာထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ လူမမယ္ ကရင္ကေလးသူငယ္မ်ားအား စစ္သင္တန္းေပးေနသည္ဟု ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတဦးက ေကအန္ယူ ခြဲထြက္အဖြဲ႔တခုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ စြပ္စြဲေျပာခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔က ေစာေဌးေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ေကအန္ယူ/ေကအန္အယ္လ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ႏွင့္ နအဖတပ္မေတာ္ စစ္ဖက္ေရးရာလုံၿခံဳေရး (စရဖ) အရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ စရဖ အရာရွိခ်ဳပ္က ယခုကဲ့သို႔ ထိုင္းအစုိးရကို စြပ္စြဲေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္မ်ားက ၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို မိမိတို႔အဖြဲ႕မွ စုံစမ္းေပးသြားမည္ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္အား ေျပာခဲ့သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
အဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးသည့္အေပၚ FTUB က ႐ႈတ္ခ်

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ FTUB ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တဦးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၄ ဦးကို ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ - FTUB က ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်လုိက္သည္။

ယခုလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေအာင္ (ေက်ာင္းဆရာ၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေတာင္ဥကၠလာပ)၊ ၃၇ ႏွစ္ - ဦးစုိးဦး (အထည္ခ်ဳပ္၊ ေရႊျပည္သာ)၊ ၂၂ ႏွစ္ - ကိုထြန္းၿငိမ္း (ေရႊႏွင္းဆီ အထည္ခ်ဳပ္၊ လႈိင္သာယာ)၊ ၂၂ ႏွစ္ - ခုိင္လင္းျမတ္ (UMH အထည္ခ်ဳပ္္)ႏွင့္ FTUB အမ်ဳိးသမီး ေကာ္မတီဝင္ ၂၅ ႏွစ္ - မေရႊရည္ညြန္႔ (ရန္ကုန္ အေနာက္ပုိင္း တကၠသုိလ္မွ အခ်ိန္ပုိင္း သူနာျပဳႏွင့္ ဥပေဒေက်ာင္းသူ) ကို ဖမ္းဆီးခံရသည့္အေပၚ FTUB က ေျပာဆိုလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားမ်ား အေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရး ရရွိေရးအတြက္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိသာ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ယခုလို ဖမ္းဆီးမႈအေပၚ FTUB က ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ယခုလ ၆ ရက္ေန႔ ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
လွဳိင္သာယာ Daiko Myanmar အေအးခန္းစက္ရုံလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း

ကမာၻ႔စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈသည္ ႏိုင္ငံတိုင္း ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ေနရသလို ႏိုင္ငံတကာ၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေအးခန္းစက္႐ံု ေျမာက္ျမားစြာထဲမွ နာမည္ရစက္႐ံုတ႐ံု ျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၃)၊ က်န္စစ္သား လမ္းမေပၚရွိ Daiko Myanmar အေအးခန္းစက္႐ံုသည္ ကုန္ၾကမ္းျပတ္လပ္၍ ဆိုကာ မတ္ (၃၁) ရက္ေန႔က လုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းလိုုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
Daiko Myanmar အေအးခန္းစက္႐ံု၏ မူလပိုင္ရွင္မွာ ေဒၚသိဂႌျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္ခဲြခန္႔က Export ကုန္မသန္႔၍ဟုဆိုကာ စက္႐ံုအပိတ္ခံရဖူးသည္။ ၎မွ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးလုပ္ငန္းရွင္သို႔ တႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငါး၊ ပုစြန္ အေအးခန္းလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေစခဲ့သည္။ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚတင္ဇာလတ္၊ ထုတ္လုပ္ေရးမႉး ေဒၚခင္မ်ိဳးေထြး ျဖစ္ကာ အလုပ္ကို မတန္တဆခိုင္းေစတတ္သည္ဟု အစဥ္အလာရွိခဲ့ေသာ စက္႐ံုျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ထိုက္သင့္ျပစ္ဒဏ္ မဟုတ္သျဖင့္ ဘေလာ့ဂါ ၂ ဦးကို လႊတ္ေပးရန္ RSF ေတာင္းဆို

နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ ျမန္မာ ဘေလာ့ဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုသူရ (ေခၚ) ကိုဇာဂနာႏွင့္ ကိုေနဘုန္းလတ္ကို ျပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ထိုက္သင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား မဟုတ္သျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အဖြဲ႔တခုက ယေန႔ ေတာင္းဆိုသည္။

အင္တာနက္မွတဆင့္ မိမိအျမင္မ်ားကုိ ေရးခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသူ ကိုဇာဂနာႏွင့္ အစိုးရကို ေႏွာင့္ယွက္သည္ဟု စြပ္စြဲသည့္ ဗီဒီယိုေခြ လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိမႈျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ က်ေနသူ ကိုေနဘုန္းလတ္တို႔ကို ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ နယ္စည္းမျခား သတင္းသမားမ်ားအဖြဲ႔ (RSF) က ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရက သတင္းမီဒီယာေလာကကို တင္းက်ပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး၊ ျမန္မာသတင္း မီဒီယာသမားမ်ားအျပင္ ဘေလာ့ဂါ ၁ဝ ဦးထက္မနည္း ဖမ္းဆီးခံထားရသည္။
(မဇိၥ်မသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
အန္အယ္ဒီက အထူးေၾကညာခ်က္ ၁၈ ပါ အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ေန

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ႏိုင္ငံေရး ထြက္ေပါက္တခု ရႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အန္အယ္ဒီက ၎တို႔၏ အထူးေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁၈/ ဝ၉/ဝ၈) ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ထပ္တိုးထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေနသည္။

အထူးေၾကညာခ်က္အတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးေရး ဆိုသည္မွာ အာဏာရယူေရး မဟုတ္ဘဲ အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ အတည္ျပဳေရး အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း အန္အယ္ဒီက ေျပာသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊတို႔ လူခ်င္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ စတင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ေတြ႔ဆံုျခင္းသည္လည္း ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ မဟုတ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
အထူးေၾကညာခ်က္ ၁၈ ၌ ၂ဝဝ၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ နအဖတို႔က “အတင္းအဓမၼ” အတည္ျပဳ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူအားလံုး၏ ဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိသျဖင့္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃) ႏွင့္အညီ အႏိုင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက အျမန္ဆံုး ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ပါဝင္သည္။

ယင္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီကို ၁၉၉ဝ ခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရ ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဧျပီလ ၉ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၅ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ျမန္မာ့အေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ဖဲြ႔ရန္ အေမရိကန္ အမတ္မ်ား ေတာင္းဆုိ

နယူးေဒလီ။ ။ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္အမတ္ ၁၇ ဦးက စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္မည့္ အထူး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ခန္႔အပ္ ဖဲြ႔စည္းရန္အတြက္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဟယ္လာရီ ကလင္တန္ထံ စာေရးသား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

''ကြန္ဂရက္အဖဲြ႔ဝင္ ၁၇ ေယာက္က လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးပို႔တဲ့ စာတေစာင္ကုိ က်ေနာ္တို႔ ဌာနက မၾကာေသးခင္ကပဲ လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္'' ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးရာဌာနမွ ယာယီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ေရာဘတ္ဝုဒ္က ေျပာသည္။

ေပးပို႔စာသည္ ဟယ္လာရီ ကလင္တန္သို႔ လိပ္မူထားၿပီး၊ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔တခု ခန္႔အပ္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

အေမရိကန္သည္ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ မူဝါဒကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ေနေၾကာင္း အေစာပိုင္းတုန္းက မစၥကလင္တန္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေစာေနစိုးျမ ခဲြထြက္ျခင္းသည္ ပုဂၢလိက ကိစၥဟု ေလ့လာသူ ေျပာဆို

နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ KNU ဥကၠ႒ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမ၏ သားျဖစ္သူ ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႔က KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းသည္ ပုဂၢဳိလ္ကိစၥသာျဖစ္ၿပီး ကရင္ တမ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူတဦးက ေျပာဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လ ၃ဝ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔အထိ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္စီ တည္ရွိရာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ထို႔ေကာ္ကိုးရြာသို႔ KNU ဥကၠ႒ေဟာင္း (ကြယ္လြန္) ၏ သား ဗိုလ္ၾကီး ေစာေနစိုးျမ ဦးေဆာင္သည့္ လူအင္အား ၁၆၁ ဦးက သြားေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့သည့္အေပၚ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေန ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက သံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သိပ္ထူးထူးျခားျခား မျဖစ္ပါဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမသား ဆိုေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမမွ မဟုတ္တာ။ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းမွာ ဒါေတြ ရွိေနမွာပဲ။ မိသားစု စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ သစၥာေဖာက္ ေခၚတာေပါ့။ ကရင္တမ်ဳိးသားလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳပါဘူး၊ တဦးခ်င္းကိစၥပဲ ျဖစ္တယ္” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ဆိုသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
စစ္အစိုးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ယူ မယူ၊ ကရင္နီတပ္ဖဲြ႕ကို ထိုင္းစစ္တပ္က ေမးျမန္း


တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီရဲ့ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ထုိင္းစစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲဖို႔ရွိမရွိနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူဖို႔ ရွိမရွိ ဆိုတာေတြကို ဧၿပီ ၉ရက္ ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက လာေရာက္ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းတာေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း မယ္ေဟာင္ေဆာင္ၿမိဳ႕အနီးက ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ စခန္းတခုျဖစ္တဲ့ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီရဲ့ တပ္ေတြ အေျခစိုက္ရာ ညာမိုတပ္စခန္းကုန္း အနီးနဲ႔ ကရင္နီတပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမအနီးတဝိုက္မွာ ထိုင္းစစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ ေရာက္ရွိေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ RFAက ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ကရင္နီတပ္မေတာ္က တပ္မွဴးေတြကို အခုလို ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူဖို႔ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း သူ႔ရဲ့ အထက္အရာရွိေတြအေနန႔ဲ ထပ္မံ လာေရာက္ ေမးျမန္းဖို႔ ရွိေသးတယ္လို႔လည္း ေျပာဆိုသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
( အာအက္ဖ္ေအမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဧျပီလ ၁၀ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၅ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပဲြမွာ ရြာလုံးကြ်တ္ ၾကက္ေျခခတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့
အရပ္သားအစိုးရအတြက္ အရာရွိေမြးရန္ စစ္အစိုးရ ျကုိးပမ္းေန


႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဝန္ႀကီးမ်ားအားလံုး အလွည့္က်ကြင္းဆင္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ေနာင္အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္အတြက္ အရာရွိမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ ၀န္ႀကီးဌာနအစည္းအေ၀း (၉/၂ဝဝ၉) က ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ စည္း႐ံုးမႈလုပ္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္၍ ေက်းရြာမ်ားအထိ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကြင္းဆင္းထိ ေတြ႕ၾကရန္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏိုင္ငံေရးအျမင္မရိွသည့္အခါ ေအာက္ေျခတြင္ မဖြယ္မရာလုပ္လွ်င္ စည္း႐ံုးေရးပ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခင္ဆႏၵခံယူပြဲတုန္းကလည္း အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအေပၚ မယက၊ ရယက တရားသူႀကီးေရွ႕ေနတို႔အေပၚ မေက်နပ္ျဖစ္ၾက၍ တရြာလံုးၾကက္ေျခခတ္ခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မယက၊ ရယကမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းစည္႐ံုးေပးရန္၊ စည္း႐ံုးေရး ထိခိုက္ေစမည့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ား မျပဳလုပ္မိေစရန္၊ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေရာက္ရိွ သည့္ေနရာ၊ ေတြ႔ရိွသည့္ေနရာတိုင္း ပညာေပးရန္လည္း ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေနာင္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အစိုးရသစ္အေပၚ လုပ္ငန္းမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ လိုေၾကာင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ သက္တမ္း (၅) ႏွစ္လွ်င္တႀကိမ္ေျပာင္းရမည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ ၀န္ႀကီးဌာနအစည္းအေ၀း (၉/၂ဝဝ၉) မွတ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဌာနမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ယခုမွစ၍ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေနာင္အစိုးရသက္တမ္း တခုႏွင့္တခုသည္ (၅) ႏွစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ (၅) ႏွစ္၊ (၆) ႏွစ္ခန္႔ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္အသက္အရြယ္ ရိွသူမ်ားကို အေရးႀကီးေနရာျဖစ္သည့္ ၫႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးေနရာမ်ား အစားထိုးႏိုင္ရန္ ယခုမွစ၍ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ထားရန္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
မုန္တုိင္းသင့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား သၿဂႋဳဟ္သူမ်ား ေထာင္ဒဏ္ က်ခံရ

ခ်င္းမုိင္(မဇိၩမ)။ ။ နာဂစ္မုန္တုိင္း ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ကူညီသူ ၆ ဦးအား အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႐ံုးတြင္ မတရားအသင္းဖြဲ႔မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္မွ ၄ ႏွစ္အထိ ယေန႔ ခ်မွတ္လုိက္သည္။

မုန္တုိင္းသင့္ ေဒသမ်ားတြင္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကုိ မီးသၿဂႋဳဟ္ရာ ပါဝင္ကူညီခဲ့သူ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ေဒါက္တာ ေနဝင္း၊ သမီးျဖစ္သူ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ အပါအဝင္ ၆ ဦးအား မတရားအသင္းဖြဲ႔မႈ ပုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ၇ အရ ယခုလို ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သူတုိ႔အားလံုး - ကုိေအာင္သန္႔ဇင္ဦး၊ ျဖိဳးၿဖိဳးေအာင္၊ ရွိန္းရာဇာထြန္းရယ္တုိ႔က ၄ ႏွစ္။ ကုိေနဝင္း၊ ေအာင္ေက်ာ္ဆန္း၊ ဘုန္းျပည့္ၾကြယ္တုိ႔က ၂ ႏွစ္ပဲ အသင္းအဖြဲ႔ ၇ နဲ႔။ ေထာင္တြင္း အထူးတရား႐ံုးကေနေပါ့” ဟု ဗဟုိတရား႐ံုးေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က မဇိၩမကုိ ေျပာသည္။

ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသ) မွ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ မၿဖဳိးၿဖိဳးေအာင္၊ ကုိရွိန္းရာဇာထြန္း၊ ကုိေအာင္သန္႔ဇင္္ဦး တို႔ကုိမူ အသင္းအဖြဲ႔ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်လိုက္ရာ စုစုေပါင္း ၄ ႏွစ္ က်ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ေဒါက္တာ ေနဝင္း၊ ျမန္မာမန္ေနဂ်ာ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္း၊ ကုိဘုန္းျပည့္ၾကြယ္တုိ႔အား မတရား အသင္းအဖြဲ႔ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ ျဖင့္ ၂ ႏွစ္ ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

သူတုိ႔ အားလံုးကို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိထြန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္၊ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု ဆုိကာ ဤ မတရားအသင္း အသင္းအဖဲြ႔ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔၏ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။
(မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ပဲလိမ္ကုန္သည္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ား လွ်ဳိ၀ွက္ေလလံပဲြ က်င္းပ

ပဲျပႆနာေၾကာင့္ ပဲကုန္သည္မ်ားထံ ေပးရန္ရွိသည့္ အမည္ပ်က္ ကုန္သည္ႀကီးတဦးပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ဧၿပီ (၇) ရက္ ညေန (၂း၃ဝ) နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ကုန္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦ အစည္းေဝးခန္းမတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေလလံတင္ပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

အဆိုပါ သတင္းကို သြားေရာက္ စံုစမ္းခဲ့သူ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦးက “က်ေနာ္တို႔က ရန္ကုန္တိုင္း ကုန္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦမွာ ပဲကိစၥ ျပႆနာေပၚၿပီး ပဲကုန္သည္ေတြကို ေငြအေျမာက္အျမား ေပးဖို႔ ရွိတဲ့ ေကဘီ ဦးေက်ာ္ဝင္း ဆိုသူပိုင္ ပစၥည္းေတြ၊ ေရႊထည္ေတြကို ေလလံတင္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းရတယ္။ ဒါနဲ႔ အဲဒီ အစည္းအေဝး လုပ္တဲ့ေနရာကိုသြားၿပီး သတင္းယူတယ္။ အဲဒီမွာ ေလလံတာဝန္ခံက ဒီကိစၥ သိုသိုသိပ္သိပ္ လုပ္တာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ သတင္းယူဖို႔ မလိုဘူး။ သတင္းရလည္း ေရးခြင့္မေပးဘူးဆုိၿပီး မေခ်မငံ ေျပာတယ္“ ဟု ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါေန႔က စသံုးလံုး အဖဲြ႕မွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေကဘီ ဦးေက်ာ္ဝင္းပိုင္ ကား (၁၁) စီး၊ လက္ဝတ္လက္စား ေရႊ (၉ဝ) က်ပ္သား၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရံုးအေဆာက္အဦတခု၊ ရန္ကုန္ရွိ ႐ံုးတ႐ံုး၊ ပဲခဲြသန္႔စင္စက္႐ံုတခု စသည္တုိ႔ကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ၿပီး ၎ထံမွ ရရန္ရွိသူမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ခဲြေဝေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါပဲြကို တက္ေရာက္ခဲ့သူ ရရန္ရွိသူ ကုန္သည္တဦးက ပဲကိစၥ ေငြေၾကးရရန္ရွိ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အဆုိပါကိစၥ ကိုင္တြယ္သည့္ စသံုးလံုးႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း တာဝန္ရွိသူတုိ႔က အဂတိလိုက္စားၿပီး ကိုယ္လက္သင့္သည့္ သူမ်ားကုိသာ ေလလံပဲြ တက္ေရာက္ေစၿပီး ခဲြေဝေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါပဲသမားမ်ား ထံမွ ရရန္ရွိသူ အားလံုး အခ်ိဳးက် အညီအမွ် ရသည့္သေဘာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိေၾကာင့္ ကားႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကိုပါ ပံုမွန္ေပါက္ေစ်း ထက္ ျမင့္သည့္ ၾကမ္းခင္းေစ်း သတ္မွတ္ ေလလံဆဲြခဲ့ၾကၿပီး ေငြတန္ဖိုး အတိအက်ကိုမူ ေျပာမျပႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
အင္အားစုအားလံုး ေဆြးေႏြးေရး NDF က ေတာင္းဆို

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၈ ဖဲြ႔ႏွင့္ စုေပါင္းဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး NDF ၏ ၇ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမွ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အင္အားစုအားလံုး ပါဝင္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ဝ' အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔မွ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း က်န္ ၇ ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၇ ဦးႏွင့္ ေလ့လာသူ ၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ကာ၊ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၌ ယခုလ ၆ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ယမန္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ညီလာခံၾကီးက ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

အန္အယ္ဒီ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPP အပါအဝင္ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊတို႔ စတင္ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို NDF က လက္ခံေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး၌ အားလံုးပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိး လိုအပ္ေၾကာင္း NDF အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးအသစ္ မိုင္ဘုန္းေက်ာ္က မဇၥ်ိမကုိ ေျပာျပသည္။ NDF ကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူညီတူ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေပါင္း ၁ဝ ဖြဲ႔ေက်ာ္ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕သည္ နအဖႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲသြားသျဖင့္ ယခုအခါ အဖြဲ႔ဝင္ ၈ ဖြဲ႔ျဖင့္သာ ဆက္လက္လႈပ္ရွားေနသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

Saturday, April 4, 2009

သတင္း မွတ္စု ( ၁၄ )

တပတ္အတြင္း သတင္းမွတ္စု


မတ္လ ၃၁ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၄ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

တားျမစ္သည့္ လက္ဖက္စာရင္းမွာ ယုနဇလက္ဖက္ မပါျခင္း
စစ္အစိုးရ တားျမစ္ထားသည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိ


ျမန္မာက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၉) ရက္တြင္ လက္ဖက္ (၅၇) မ်ဳိးအား Auramine O ဆုိးေဆးပါရွိသည့္အတြက္ ထပ္မံတားျမစ္လုိက္္ၿပီးေနာက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံကလည္း စင္ကာပူသုိ႔တင္သြင္းေနသည့္ ျမန္မာလက္ဖက္အမ်ဳိးအစား (၂၀) ကုိ Auramine O ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေအပီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

Auramine O အ၀ါေရာင္ဆုိးေဆးသည္ ပုိးခ်ည္ထည္၊ သားေရ စသည္တုိ႔အား အေရာင္ဆုိးသည့္ စက္မႈသုံး ဆုိးေဆး ျဖစ္သည့္အတြက္ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ အသုံးမျပဳရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း စင္ကာပူလယ္ယာ သီးႏွံႏွင့္ တိရစာၦန္ဌာန (AVA) ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းလာသည့္ လက္ဖက္မ်ားကုိ အ၀ါေရာင္ဆုိးေဆး ပါမပါ စမ္းသပ္ၿပီးမွ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

အ၀ါေရာင္ ဆုိးေဆးသုံးသည္ဟု စင္ကာပူအစိုးရက သတ္မွတ္ထားသည့္ လက္ဖက္အမ်ဳိး (၂၀) တြင္ အရီးေတာင္း၊ ယုဇန၊ ဇရမ္း၊ ေရႊတုတ္၊ ဦးကာကာ၊ စိုး၀င္း၊ M&N စသည့္ လက္ဖက္တံဆိပ္္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ထူးျခားသည့္အခ်က္ မွာ စင္ကာပူက ပိတ္ပင္လုိက္သည့္ ျမန္မာလက္ဖက္အမ်ဳိးအစား (၂၀) တြင္ ျမန္မာက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တားျမစ္မႈမရွိခဲ့သည့္ ယုဇနလက္ဖက္ (၈) မ်ဳိးပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဗဟုိအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA) မွ ေဒါက္တာေက်ာ္လင္းကို ေခတ္ၿပိဳင္မွ ေမးျမန္းရာ “အဲဒါေတာ့ စင္ကာပူက ကိစၥက သူတို႔ကိစၥပဲေလ။ သူတုိ႔ဘယ္လုိစစ္သလဲ။ ဘာကုိေတြ႔လို႔လဲ။ ေတြ႔လုိ႔ပိတ္တာလား။ မေတြ႔ဘဲနဲ႔ပိတ္တာလား သူတုိ႔ကိစၥ။ က်ေနာ္တုိ႔မသိဘူးေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္အစည္းအေ၀းရွိလို႔ ဒီေလာက္ပဲေျပာႏုိင္မယ္ေနာ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ယခုလ (၁၂) ရက္တြင္ လက္ဖက္အမ်ဳိးအစား (၄၃) မ်ဳိးကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ (၅၇) မ်ဳိး ထပ္မံတားျမစ္ခဲ့ရာ ယခုတားျမစ္ခံရသည့္ လက္ဖက္အမ်ဳိးအစား (၁၀၀) ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးသည္ ေၾကာက္စရာေကာင္းဟု အဖိဆစ္ ေျပာဆို


ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ တိုးတက္ ႀကီးထြားလာေနေသာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တိုးပြားလာေနေသာ စီးပြားေရးတို႔ ရွိေနသည့္ အာရွတိုက္၏ ေျမပံုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အ႐ုပ္အဆိုး အက်ည္းတန္ေသာ ဒုကၡတရပ္ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနသည္ဟု ထိုင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ ေဝ့ခ်္ခ်ာခ်ီဝ က ေျပာသည္။

အာရွတိုက္၌ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ က်ယ္ျပန္႔ၾကီးထြားလာခ်ိန္၌ ျမန္မာ အပါအဝင္ အခ်ဳိ႔ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႐ုန္းကန္ တိုက္ပြဲဝင္ေနရျခင္းမ်ားမွာမူ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္တြင္ ယခုလ ၂၇ ရက္မွ ၃ဝ ရက္အထိ က်င္းပေသာ ၁၅ ၾကိမ္ေျမာက္ အာရွ လစ္ဘရယ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကရက္မ်ားေကာင္စီ (CALD) ၏ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ အဖိဆစ္ က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

အထိန္းသိမ္းခံ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ မယိမ္းမယိုင္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနမႈသည္ ကမၻာတဝွမ္းလံုးမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ားႏွင့္ CALD အဖြဲ႔ဝင္တို႔အတြက္ ၾကီးမားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ေစ့ေဆာ္မႈတရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲမွာမူ ေဒသတြင္း ဒီမိုကေရစီတိုးခ်ဲ႔ေရးတြင္ အၾကီးမားဆံုး အတားအဆီး ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနေၾကာင္း အဖိဆစ္က ဆိုသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ပါရမီ အဲယားကြန္း ေလအိတ္ယာဥ္ ( ၁၀၀ ) ေက်ာ္ ေလးကားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းမည္


ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္၏ ပါရမီယာဥ္လုိင္းမွ ႏွစ္စဥ္ေလလံပစ္ေနက် အဲယားကြန္းယာဥ္မ်ားကုိ ယခုႏွစ္တြင္ ေလလံမပစ္ေတာ့ဘဲ ေျပးဆြဲေနဆဲယာဥ္လုိင္းအသီးသီးတြင္ အစားထုိးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လုိက္ အမ်ားအျပားကုိ ပတ္သက္ရာ လူႀကီးေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေခၚယူေနေၾကာင္း သိရသည္။

ပါရမီယာဥ္၀င္းအတြင္း အင္ဂ်င္အလုံးလုိက္၊ ေလး-အသစ္အထုပ္လုိက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တင္သြင္းထားေသာ ယာဥ္စီးေရ (၁၀၀) ေက်ာ္ကုိ ေလး ကားအျဖစ္ ျပဳျပင္ကာ ယာဥ္ေမာင္းေခၚျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ေလအိတ္ကားမ်ားကုိ ေလး-ကားအျဖစ္ လက္ရွိ တပ္ဆင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါယာဥ္မ်ားသည္ မႏွစ္က ေငြအေၾကေခ် (၁၂၅) သိန္းျဖင့္ ေလလံပစ္ခဲ့ေသာ ကားသန္႔မ်ားျဖစ္ၿပီး ယာဥ္သြားလမ္းမ်ားမေကာင္း၍ မၾကာခဏ ေလအိတ္ေပါက္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေလးကုိ ေျပာင္းလဲတင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလး ဆင္ေနသူ ၀န္ထမ္းတဦးက ဆုိသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ခြဲျခားဆက္ဆံသည္ ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ကို ထိုင္းဝန္ၾကီး ျငင္းဆို

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံကာ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး ရန္ပံုေငြမွ ေလ်ာ္ေၾကးမရေအာင္ ထိုင္းအစိုးရက ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးက ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားမွလာေသာ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို ထိုင္းအစိုးရက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ အညီအမွ် အခြင့္အေရးေပးကာ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခဲ့သည္ဟု ဝန္ၾကီး ဖုိင္းထြန္း ကေယာက္ေထာင္း Paitoon Kaewthong က ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

“မူအရေျပာရင္ သူတို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ မွတ္ပံုတင္ၿပီး တရားဝင္ အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆိုမႈေတြဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ့ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္နဲ႔ အက်ဳံးဝင္ၿပီး၊ ဒီရန္ပံုေငြကေန ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းလို႔ရပါတယ္” ဟု Paitoon က ျမန္မာ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးရန္ပံုေငြ ခံစားခြင့္မရေအာင္ ဥပေဒမဲ့ ျငင္းဆိုခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကို တံု႔ျပန္ျငင္းဆိုသြားခဲ့သည္ဟု ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာ ထိုင္းအမ်ဳိးသား သတင္းဗ်ဴ႐ို၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

သူတုိ႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ထိုင္း အလုပ္သမား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔တို႔၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ကုလအထူးသံတမန္ Homayoun Alizadeh ႏွင့္ ကုလ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းၾကီး႐ံုး အေရွ႔ေတာင္အာရွ ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ထံ ယမန္ေန႔က ေပးပို႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုလ လူမ်ဳိးခြဲျခားမႈပံုစံမ်ဳိးစံု ဖ်က္သိမ္းေရး ေကာ္မတီ အပါအဝင္ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႔မ်ားထံသို႔လည္း ဆက္လက္ေပးပို႔ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႔ေန ဆြမ္ခ်ဳိင္း ဟြမ္ေလာ္ Somchai Homlaor က မဇၩိမကို ေျပာသည္။ ထိုင္းအစိုးရသည္ ယခုလတ္တေလာတြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ျမန္ျမန္ထက္ထက္ ျပဳလုပ္ေနၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ ထိုင္းအလုပ္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ဆြဲေဆာင္သည့္အေနႏွင့္ အဆိုပါ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို Kohthong၊ မယ္ဆုိင္ႏွင့္ မဲေဆာက္ စသည့္ အဓိက စစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ႏွင့္ ဗီဇာမ်ား ေလွ်ာက္ထားရယူရန္လည္း တိုက္တြန္းအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ရန္ကုန္ စာေပစီစစ္ေရး တရားရုံးထက္က ဆုံးျဖတ္ေပးေန


လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝေရးႏွင့္ ဗလာစာအုပ္ထုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ေနသည့္ Eleven Media Group ႏွင့္ ယမကာ ထုတ္လုပ္သည့္ Lucky Eleven Whisky ကုမၸဏီ ကိစၥတြင္ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးက ေျဖရွင္းရမည့္အစား စာေပစိစစ္ေရးဌာနက ေၾကာ္ျငာေဖာ္ျပခြင့္ ပိတ္ပင္သည့္နည္းျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေနေၾကာင္း Lucky Eleven Whisky ကုမၸဏီဘက္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝသူ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ေျပာသည္။

ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝသူ တဦးကလည္း ၎တို႔ဂ်ာနယ္တြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္ရန္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားၿပီးေသာ္လည္း စာေပစိစစ္ေရးက ခြင့္မျပဳျခင္းေၾကာင့္ တႀကိမ္မွ ထည့္ခြင့္မရေတာ့ဘဲ ေငြေၾကးမ်ားစြာ နစ္နာဆံုး႐ႈံးေၾကာင္း၊ အမွန္တုိင္းဆုိပါက အဆုိပါကိစၥသည္ တရား႐ံုးတြင္ ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ရန္ကုန္စာနယ္ဇင္း အသိုင္းအဝိုင္းကမူ စစ္အစိုးရ စာေပစိစစ္ေရးအဖဲြ႕၏ ယခုလုပ္ရပ္သည္ ပထမဦးဆံုး မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အာဏာရအသိုင္းအဝိုင္းမွ ကုမၸဏီ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိစၥ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥ စသည့္ အေၾကာင္းအရာ အေျမာက္အျမား၌ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းအားျဖင့္ တရား႐ံုးအထက္က အဖဲြ႔အစည္း သဖြယ္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး လက္မွတ္ ၃ သိန္းခန္႔ ရရွိ

နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ) ။ ။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးသူေပါင္း ၃ သိန္းခန္႔ ရရွိထားသည္။

ထိုင္းအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု (FDB) မွ ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ လက္မွတ္ေရးထိုး လႈပ္ရွားမႈသည္ ၁၈ ရက္အၾကာတြင္ လက္မွတ္ ၃ သိန္းခန္႔ ေကာက္ခံရရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

အင္တာနက္ႏွင့္ စာရြက္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရးသည့္ လက္မွတ္မ်ားထဲတြင္ ျမန္မာ့အေရး အားေပးေထာက္ခံသူ ႏိုင္ငံျခားသား ၂ သိန္း ၄ ေသာင္းခန္႔ ပါဝင္သည္။ က်န္ရွိသည္မ်ားမွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားထံမွ ျဖစ္သည္။

လႈပ္ရွားမႈကို လာမည့္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အဆံုးသတ္မည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
အင္ဂ်ီအိုမ်ား ကူညီသည့္တိုင္ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္ ေရခက္ခဲ


ေလေဘးဒဏ္သင့္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက အလႉရွင္မ်ားက ကူညီေနၾက ေသာ္လည္း ေရရရွိေရး အခက္အခက္မ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။

ေသာက္ေရအတြက္ ၎တုိ႔ရြာကုိ အိုင္အန္ဂ်ီအိုတခု (Merlin) က လူတေယာက္ တေန႔ ေရ (၃) လီတာ တန္ဖိုးအားျဖင့္ တရက္ (၁၄ဝ) က်ပ္ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါေငြကို ရြာရွိ လူ (၁ဝ) ေယာက္ေက်ာ္ပါသည့္ ေကာ္မတီက စီမံခန္႔ခဲြၿပီး အန္ဂ်ီအိုမ်ား ခြင့္ျပဳသည့္သူမ်ားထံမွ ေရျပန္ဝယ္ရသည့္အတြက္ အဆင္မေျပၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္၍ ေက်းရြာအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ရၿပီးေနာက္ အဆိုပါေငြကို ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႉး ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီက ေရဝယ္ယူေရးကို စီမံခန္႔ခဲြေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေရကို ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ သင့္ေတာ္ရာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာရာတြင္ဝယ္၍ မရဘဲ အန္ဂ်ီအိုမ်ား အသိအမွတ္ျပဳသူထံမွသာ ဝယ္ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ေရကို မႀကိဳက္ပါက ျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ျငင္းပယ္မႈလုပ္သည့္အခါ အဆိုပါ ေရလာပို႔သူမ်ားက မွန္မွန္ လာမပို႔ၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ ေငြယူၿပီး ဘဂၤလားသို႔ ပို႔ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား

ဒါကာ (မဇၩိမ)။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမ့ဳိမွ ရပ္ကြက္ေကာင္စီ ဥကၠ႒တဦးသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ ေငြယူကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ပို႔ေဆာင္သည္ ဆိုေသာ စြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက စစ္ေဆးေနသည္။

အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္မွ ေကာင္စီဥကၠ႒ ဦးႏိုဒါလန္ကုိ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ေကာင္စီဥကၠ႒ ဦးသန္းတင္၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးမႉးႏွင့္ နစက ေခၚ နယ္စပ္ေဒသ စိစစ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရး ဌာနခ်ဳပ္မွ ကြပ္ကဲေရးမႉး ဗိုလ္မႉးေအာင္ၾကီးက ေမာင္ေတာၿမ့ဳိနယ္ က်ီးကန္းျပင္ရြာ အေျခစိုက္ နစက ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာၿမ့ဳိနယ္ ေကာင္စီ႐ံုးမွ စာေရးတဦးက ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ဝ ရက္ေန႔က ဦးႏိုဒါလန္သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဦးေရ ၇ဝ ခန္႔ကို ေမာင္ေတာၿမ့ဳိ တဖက္ကမ္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ တကၠနာသို႔ ပို႔ေပးရန္အတြက္ တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၂ ေသာင္းစီယူ၍ ခိုးထုတ္ေပးခဲ့ေသာ အမႈျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မရွိဘဲ။ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ခိုးထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ေမာင္ေတာၿမ့ဳိနယ္ မူစာေက်းရြာမွ ဦးေရ ၃ဝ၊ ေမာင္နီျပင္မွ ၁၅ ဦး၊ ေညာင္ေခ်ာင္းမွ ၅ ဦး၊ ေရႊစားေက်းရြာမွ ၁၅ ဦး၊ ေမာင္ေတာၿမ့ဳိ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္မွ ၅ ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွတဆင့္ မေလးရွားသို႔ ထြက္ခြာရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေညာင္ေခ်ာင္ရြာသား မူဟာမက္ ကာမာလ္ ဟိုစင္ (MD Kamal Hossion) က ေျပာသည္။

အလားတူပင္ ျပည္ပသို႔ ခိုးထုတ္ေပးရာ၌ စစ္ေတြၿမ့ဳိ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔က မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနလိမ့္မည္ဟုဆိုကာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၄ဝ ထံမွ ေငြလိမ္မႈတခုလည္း ယခုလ ၉ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမ့ဳိ ေရခ်မ္းျပင္အေျခစိုက္ ေရတပ္စခန္းႏွင့္ နီးစပ္သူ ေဒသခံတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ရန္ကုန္ UNHCR ရုံး စာရင္းစစ္မႈ ေနာက္ဆက္တဲြ


ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းအတြက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) မွ ၀ယ္ေပးထားသည့္ ကားမ်ားသာမက ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ ေလေအးစက္ မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားပါ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔မွ စစ္ေသာအခါ ၎ပစၥည္းမ်ားမွာ ႐ံုးတြင္မရွိဘဲ ပတ္သက္ရာ လူႀကီးမ်ား၏ အိမ္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းကို အေကာင္အထည္ျဖင့္ ျပ၍ မရခဲ့ေၾကာင္း၊ UNHCR မွ ေစလႊတ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားအစည္းအေ၀းမ်ား၊ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ လူႀကီးႏွင့္ အဆင္ေျပေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတေယာက္သာ မၾကာခဏ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး၊ ၎ႏိုင္ငံျခားမွ ျပန္လာေသာအခါ လူႀကီးမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးႀကီး လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဂါရ၀ျပဳရေၾကာင္း ၾကားသိရ၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအမည္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမွာ UNHCR Representative အျဖစ္ အိႏၵိယလူမ်ဳိး ရန္ကုန္တြင္ (၃) ႏွစ္လုပ္စဥ္က ယခင္အတြင္းေရးမႉး (၁) ခင္ၫြန္႔ ႏွင့္ ပလဲနံပသင့္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ခင္ၫြန္႔မွလည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ေလးစားမႈရွိေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီဟု အမည္ခံ အဖြဲ႔အစည္းကို ယခင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္လႈိင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစ၍ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္းတဦး (ဦး၀င္းလြင္) မွ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

၎႐ံုးခန္း၏ ပိုင္ရွင္မွာ သံအမတ္ႀကီး ဦး၀င္းလြင္ ျဖစ္ၿပီး တလလွ်င္ USD (၂၅၀) ျဖင့္ (၁၂) လစာကို အျပည့္အ၀ ေပးေခ်ခဲ့ရပါသည္။ ၎႐ံုးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ႐ံုးသံုးပစၥည္း၊ ေလေအးေပးစက္ (၅) လံုး၊ ကြန္ပ်ဴတာ (၂) လံုး၊ လက္ပ္ေတာ့ (Laptop)၊ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား၊ ဆိုနီကင္မရာ အေကာင္းစားမ်ားကို သံအမတ္ႀကီး ေတာင္းသမွ် UNHCR Representative မွ မျငင္းႏိုင္ဘဲ ၀ယ္ယူေပးခဲ့ရသည္ဟု သိရပါသည္။ ၂၀၀၄ ေအာက္တုိဘာတြင္ အတြင္းေရးမႉး (၁) ခင္ၫြန္႔ ျပဳတ္ၿပီးမၾကာမီ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဦးတင္လိႈင္ပါ ျပဳတ္သြားေသာအခါ ထိုျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီအမည္ခံအဖြဲ႔မွာ အလိုလို ပ်က္သြားၿပီး UNHCR မွ ၎႐ံုးအတြက္ ၀ယ္ယူေပးထားေသာ တန္ဖုိးႀကီးပစၥည္းမ်ား (ေလေအးေပးစက္တခ်ိဳ႕၊ ဆိုနီကင္မရာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ လက္ဖ္ေတာ့) ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သံအမတ္ႀကီးလက္၀ယ္ထံမွ UNHCR က ျပန္လည္ေတာင္းခံရာ အစရွာမရခဲ့ေၾကာင္း အတြင္းသတင္းအရ သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဖားကန္႔ကို ႏိုင္ငံျခားသား သြားေရာက္ခြင့္ ျပန္ပိတ္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။ ။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္စိမ္းေဒသ ဖားကန္႔သို႔ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္ခြင့္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္လုိက္ျပန္သည္။

ဤသည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ၾကီးဌာနက ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ဖားကန္႔သို႔ လည္ပတ္ေရး စိစစ္ခြင့္ျပဳမည္္ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားထံ ေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုတဖန္ ျပန္ပိတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ဟိုတေလာကေတာ့ ေပးသြားမလို႔ပဲ။ အခု ျပန္ check (စစ္ေဆး) လုပ္ၿပီးေတာ့ ေပးမသြားေသးဘူး” ဟု ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္/ခရီး ဝန္ၾကီးဌာနက ေျဖဆိုေၾကာင္း ခရီးသြားရန္ စံုစမ္းခဲ့သူတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
နာဂစ္သင့္မ်ား ထူေထာင္ေရး ေငြလိုဟု သံုးပြင့္ဆုိင္က ေျပာ

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ နာဂစ္မုန္တိုင္းသင့္ ဘဝမ်ား အျပည့္အဝ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီေငြ အေျမာက္အျမား လိုေနသည္ဟု နာဂစ္ အကူအညီေပးေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္ဗဟိုအဖြဲ႔ TCG က ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုသည္။

နာဂစ္လြန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ၃ ႏွစ္တာ အစီအစဥ္အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၉၁ သန္းကို ဆက္လက္ကူညီရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသို႔ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ျမန္မာ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔ ပူးေပါင္းထားေသာ TCG က ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

“ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ထိခဲ့တဲ့ ေဒသေတြမွာ ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ အေျမာက္အျမား လုပ္ခဲ့ၿပီးေပမယ့္လည္း ေနာက္ထပ္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီး က်န္ေနပါေသးတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁ဝ လက ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာကို အခု အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနတဲ့ ရန္ပံုေငြေတြက ဆက္ၿပီး အားျဖည့္ေပးရာ ေရာက္သြားမွာပါ” ဟု TCG ဥကၠ႒ႏွင့္ ျမစ္မာစစ္အစိုးရ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအထိ ၃ ႏွစ္တာကာလ သတ္မွတ္ထားသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဧျပီလ ၁ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၄ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ( ၃၀ ) ရာခိုင္ႏႈန္း ပတ္၀န္းက်င္ရွိ


ျမန္မာႏုိ္င္ငံ စီးပြားေရးသည္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုႏွစ္၌ (၁၀.၇) ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ရန္ လ်ာထားသည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္က ေနျပည္ေတာ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈမွာ (၅) ရာႏႈန္း၀န္းက်င္သာရွိႏုိင္သည္ဟု မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္သည့္ ေအဒီဘီ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ျပည္ပေရာင္းရသည့္ တန္ဖိုးျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ကုိ အတန္အသင့္ အေထာက္အကူျပဳေနသည့္တုိင္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈကုိ ျဖည့္တင္းရန္ ေငြမ်ား႐ုိက္ထုတ္ေနရ သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက (၃၀) ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ရွိေနေၾကာင္းလည္း အဆုိပါ အစီရင္ ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္အစိုးရ ခန္႔မွန္းခ်က္မဟုတ္သည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာ စစ္အစိုးရခန္႔မွန္း သည့္ တိုးတက္မႈ၏ ထက္၀က္မွ်သာရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ ကုန္သြယ္ဘက္ႏုိင္ငံမ်ား စီးပြားက်ေနသည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ က်ဆင္းသြားရန္ ရွိသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္အစိုးရသည္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈကုိ ေထမိေစရန္အတြက္ က်ပ္ေငြမ်ားမ်ား႐ုိက္ထုတ္ၿပီး ေျဖရွင္းသည့္အတြက္ လွည့္ပတ္သုံးစြဲေငြပမာဏ တက္ေစခဲ့သည္။ လွည့္ပတ္သုံးစြဲေငြပမာဏမွာ ၂၀၀၆ ခုတြင္ (၃၀) ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ (၂၀) ရာခုိင္ႏႈန္းထိ မ်ားလာသည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေငြေဖာင္းပြမႈက (၃၀) ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ထုိးတက္သြားသည္ဟု ေအဒီဘီ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၉၆-၉၇ ခုေနာက္ပုိင္းမွစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လွည့္ပတ္သုံးစြဲေငြပမာဏ မည္မွ်ရွိသည္ကုိ စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထိ ျဖစ္သည္။ လွည့္ပတ္သုံးစြဲေငြဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္း အရ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လွည့္ပတ္သုံးစြဲေငြ ပမာဏမွာ က်ပ္ေငြ (၁,၉၅၃,၄၀၀,၀၀၀,၀၀၀) ရွိသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
အနည္းဆံုး မုန္တိုင္း ၆ လံုး ၂ဝဝ၉ တြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ မုန္တိုင္း ၆ လံုးႏွင့္ အထက္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ အတြင္း တိုက္ခတ္လာႏိုင္သည္ဟု မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္း ေျပာဆုိလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ ပညာရွင္ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ယခုကဲ့သို႔ မိုးဇလအၾကီးအကဲက ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

အယ္နီညိဳ ရာသီဥတုသည္ မိုးနည္းၿပီး အပူခ်ိန္ျမင့္မားကာ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈ နည္းေသာ ရာသီဥတုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လာနီညာရာသီဥတုမွာ မိုးမ်ား အပူခ်ိန္ေလ်ာ့၍ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈမ်ားသည့္ ရာသီဥတုမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု ဦးထြန္းလြင္က ရွင္းျပသြားသည္။

လက္ရွိ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္သည္ လာနီညာဘက္ နီးစပ္ေသာ ရာသီဥတုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အပူခ်ိန္နည္းေသာ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းလြင္က ရွင္းျပသည္။

"မုတ္သုန္က ေနာက္က်မယ္။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚကို ေမလေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းကို ေမလ အလယ္ေလာက္မွာ ဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေၾကာက္ရမွာက မုတ္သုန္မလာခင္ မုန္တိုင္းဝင္ လာမွာကိုပါ။ အဲသလို ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ဒီမုန္တိုင္းဟာ က်ေနာ္တို႔ သတိထားရမဲ့ မုန္တိုင္းျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္” ဟု ဦးထြန္းလြင္က သတိေပးေျပာၾကားသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ျမန္မာ့ ၾကက္သြန္ ထိုင္းအ၀ယ္လိုက္


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္လ ၾကက္သြန္နီအသစ္မ်ား ေပၚခ်ိန္မွစတင္ကာ ၾကက္သြန္နီ ေစ်းက်သျဖင့္ ထိုင္းကုန္သည္ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၾကက္သြန္နီမ်ားကို တပတ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ (၂၀၀) ခန္႔ ၀ယ္ယူတင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံုမွတဆင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕သို႔ တရက္ျခားေရာက္ရွိလာသည့္ ၾကက္သြန္နီမ်ားကို မဲေဆာက္၊ ျမ၀တီ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ျမန္မာဘက္အျခမ္းတြင္ ထိုင္းကုန္တင္ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းတင္ကာ ဘန္ေကာက္သို႔ တိုက္႐ုိက္သယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီးေစ်းခ်ိဳသည့္ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္ႏွင့္ ၾကက္သြန္နီကို ထိုင္း ကုန္သည္မ်ားက လစဥ္တန္ခ်ိန္ေထာင္ခ်ီ၀ယ္ယူရာတြင္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား၏ ေစ်းကြက္အေနအထားအရ ၎တို႔ထံမွ တရား၀င္ႏွင့္ တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳကာ ၀ယ္ယူၾကရသည္ဟု ထိုင္းကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိၾကသည့္အတြက္ အျခားကုန္သည္ငယ္မ်ားမွာ အာဏာပိုင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ညိႇကာ တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳၾကရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာကုန္သည္တဦးက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
Lucky Eleven Whisky ေၾကာ္ျငာ မထည့္ရန္ ဆင္ဆာဘုတ္ တားျမစ္


ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ Eleven Media Group က သတိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ Lucky Eleven Whisky ကုမၸဏီ အရက္ေၾကာ္ျငာအား စာေစာင္၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေနျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ စာေပစိစစ္ေရးက တားျမစ္လိုက္သည္။

Yangon Media Group က ပိုင္ဆုိင္သည့္ ဂ်ာနယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းမ္၊ 8 Days A Week ႏွင့္ ဖလားဝါးနယူးစ္တို႔တြင္ ပါရွိေသာ အရက္ေၾကာ္ျငာသည္ Eleven Media Group ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးသည္ဟုဆိုကာ ရပ္တန္႔ရန္ သတိေပးခ်က္ကုိ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ပါရွိၿပီးေနာက္ စာေပစိစစ္ေရးက တားျမစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“Eleven Whisky ဟု သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ Logo ဆင္တူမႈ၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစျခင္း၊ Eleven Media Group ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးျခင္း” တို႔ေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာ ထည့္သြင္းေနျခင္းကို ရပ္တန္႔ျခင္း မျပဳပါက တရားစြဲမည္ဟု ယခင္လ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ သတိေပး ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းသည္။

အဆိုပါ သတိေပးခ်က္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ မည္သည့္ ဂ်ာနယ္တြင္မွ ေဖာ္ျပခြင့္ မရေတာ့ေၾကာင္း ဝီစကီကုမၸဏီႏွင့္ ရန္ကုန္ စာေပအသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာဆိုၾကသည္။

Eleven Media Group ၏ သတိေပးခ်က္ အတြင္း၌ အဆိုပါ အရက္ေၾကာ္ျငာကို “လက္ခံေဖာ္ျပေသာ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား” ကိုလည္း တရားစြဲမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း Flower News ဂ်ာနယ္မွ အဖြဲ႔သားတဦးကမူ ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ စိစစ္ေရးက ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ကင္တားနားကို တႏွစ္ တာ၀န္ေပး

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ ကင္တားနားအား တာ၀န္သက္တမ္း တႏွစ္တုိးေပးလုိက္သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား စနစ္တက် ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်လုိက္သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိလည္း အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား အျမန္ဆုံးရပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကိုလည္း ႃခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ တုိက္တြန္းလိုက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ေတာမတ္ကင္တားနား၏ အစီရင္ခံစာကုိ မတ္လ (၁၇) ရက္ မနက္ပုိင္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ကင္တားနားကုိ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ တႏွစ္တုိးၿပီး တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
သၾကၤန္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ စီးပြားျဖစ္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ႏွစ္ကူးခ်ိန္ နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ရန္ကုန္တြင္ သၾကၤန္ မ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရသူမ်ားက ခြင့္ျပဳအမိန္႔ကို က်ပ္ သိန္း ၄ဝ အထိ ေစ်းေခၚေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ခ႐ိုင္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေကာင္စီက မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ေတြ ယခု သတင္းေပးပို႔ခ်ိန္အထိ ခ်ေပးျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ပါမစ္က်ရန္ နီးစပ္သူမ်ားက ေစ်းေခၚထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရကစား မ႑ပ္ေဆာက္လိုသူက ခ.ဝ.တ သို႔ လံုျခံဳေရး အာမခံခ်က္ တာဝန္ယူေပးရျပီး ဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိတဦးက ေထာက္ခံေပးရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူ၊ စစ္ဘက္ ရာထူးၾကီးၾကီးမ်ားျဖင့္ နီးစပ္သူမ်ားသာ ရေလ့ရွိသျဖင့္ ၾကားပြဲစား ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။

အမွန္တကယ္ မ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္မည့္ သူမ်ားက ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို တဆင့္ ျပန္ဝယ္ ၾကရျပီး ယမန္ႏွစ္ကဆိုလ်ွင္ က်ပ္သိန္း ၂ဝ မွ ၂၅ သိန္း အထိ ေနရာအကြက္အကြင္းေပၚ မူတည္ျပီး ေစ်းေပါက္ခဲ့သည္။

သၾကၤန္ မ႑ပ္ တခု အတြက္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္၊ ေဆာက္လုပ္စရိတ္၊ စည္ပင္ကို ေပးရတဲ့ ေရဖိုး၊ ေနရာဖိုး၊ ဒီေဂ်စက္ ၊ ေရပန္႔ ၊ကေခ်သည္အဖြဲ႔ႏွင့္ စင္ အျပင္အဆင္ တို႔အတြက္ စင္အရြယ္အစား ဒီဇိုင္းအေပၚ မူတည္ကာ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၁၅ဝ ႏွင့္ အထက္ ကုန္က် စရိတ္ ရွိသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေရႊလီတြင္ ျမန္မာကေလးတဦး သတ္ျဖတ္ခံရ၊ ညီငယ္ျဖစ္သူ ေပ်ာက္ဆုံး


နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ ေရႊလီျမိဳ႔ တံတားတစင္း ေအာက္တြင္ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာ ကေလးတဦး အသတ္ခံရျပီး ၄င္း၏ ၉ လသားအရြယ္ ညီျဖစ္သူမွာလည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။

ေသဆံုးသူ ေမာင္မ်ိဳးကိုကိုသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ေသာ က်ဘမ္းလုပ္သား ဦးဝင္းဦးႏွင့္ ေဒၚၿပံဳးေမတို႔၏ သားျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဆယ္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ေရႊလီျမိဳ႔ တံတားေအာက္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုေနသည္ကို မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ကေလး႐ုပ္အေလာင္းမွာ လက္ ၂ ဖက္ကို ၾကိဳးျဖင့္ တုတ္ေႏွာင္ခံထားရၿပီး လည္ပင္း၌လည္း ကေလးပိုးေစာင္ျဖင့္ အခ်ည္ခံထားရသည္။

အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာလူၾကီး ၃ ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၈ ဦးကို တ႐ုတ္ရဲက ေရႊလီၿမိဳ႕ ၾကယ္လင္ ေဆးျဖတ္စခန္းတြင္ ယမန္ေန႔က ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့သည္။ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ားက ျမန္မာကေလးမ်ားကို ခိုးယူကာ တ႐ုတ္ ဘက္သို႔ ေရာင္းခ်မႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရွိ ျပီး ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ကေလး ၂ဝ ေက်ာ္ခန္႔ကို တဦးလွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ ၃ဝဝဝ (က်ပ္ ၅ သိန္း) ခန္႔ႏွင့္ ေရာင္းစားေလ့ရွိသည္။

ကေလးမ်ား ေရာင္းစား ခံရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာလူထု၏ လူမႈစီးပြား အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပရာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ားသို႔ မိဘမ်ား ေျပာင္းေရႊ႔ အေျခခ် ရာသို႔ အတူ ေရာက္ရွိေနရျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ႏိုင္ရန္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္း စည္းကမ္းဖ်က္သိမ္း

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဝင္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမည္ ဆုိသည့္ စည္းကမ္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ - UMFCCI က ပယ္ဖ်က္လုိက္သည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ အပုိဒ္ ၂၈/ဇ ႏွင့္ အပုိဒ္ ၃ဝ/စ် အရ ပါတီႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမည္၊ အကယ္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တခုခုႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့လွ်င္ အသင္းဝင္အျဖစ္က အလုိအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအသိမွတ္ျပဳ အသင္းအဖြဲ႔ အသင္းဝင္မ်ားသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမည္ဟု ျပဌာန္းခဲ့သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဧျပီလ ၂ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၄ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အမႈ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ တင္မည္


နအဖဘက္က တစုံတရာအေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈမရွိေသးေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ႏွစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္စာႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားမႈကုိ ထပ္မံေမတၱာရပ္ခံစာေပးပုိ႔သြားမည္ဟု ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါစာကုိ ဧၿပီ (၈) ရက္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးထံလိပ္မူ၍ စာတုိက္မွတဆင့္ ေပးပုိ႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေမတၱာရပ္ခံမႈကုိ မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း နအဖအစုိးရထံမွ အေၾကာင္း ျပန္ၾကားမႈ တစုံတရာမရွိခဲ့ေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားမႈကို အစုိးရအဖြဲ႔က (၅) ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ တႏွစ္ထပ္ တုိးခြင့္ ရွိသည္ဆုိကာ တႏွစ္ထပ္တုိးလုိက္ၿပီးေနာက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ညီၫြတ္မႈမရွိသျဖင့္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္းက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္တြင္ အယူခံလႊာတင္သြင္းခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ နအဖစစ္အစုိးရဘက္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ တစုံတရာအေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈမ်ား မျပဳခဲ့ေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနရသည္မွာ စုစုေပါင္း (၁၃) ႏွစ္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

လာမည့္ေမလ (၂၄) ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားႏုိင္ခြင့္ရွိသည္ဆုိေသာ နအဖစစ္အစုိးရ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ (၆) ႏွစ္ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ျမန္မာ့အေရးအတြက္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ခ်ဥ္းကပ္မည္ဟု အေမရိကန္ ေျပာ


ခ်င္းမုိင္။ ။ ျမန္မာ့အေရးကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို လိုလားၿပီး ဩဇာရွိ ႏိုင္ငံတစု၏ ကစားပြဲေလးတခု အျဖစ္ ျပန္လည္ မဖန္တီးမိေအာင္ ေရွာင္လႊဲေစလိုေၾကာင္း အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဝါရွင္တန္ရွိ အမ်ဳိးသား အာရွေရးရာ သုေတသနဌာနတြင္ ပညာရွင္မ်ား ဦးစီး က်င္းပသည့္ ညေနပုိင္း အစီအစဥ္ အာရွႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း ၂ဝဝ၉ : ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မစၥတာ ဂ်ိမ္းစ္ ဘီ စတိန္းဘာ့ဂ္က ေျပာဆိုေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းအရ သိရျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္အေပၚ ထားရွိသည့္ အေမရိကန္ မူဝါဒကုိ ျပန္လွန္သုံးသပ္ၿပီးသည့္အခါ “အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ား” မွာ တူညီေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာကာ၊ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေလာကထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာေရးအတြက္ ပုိမုိပြင့္လင္းေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသြားရမည္ဟု သူက ေျပာသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
လမ္းတံတား ေလလံေၾကး အလြန္ျမင့္၊ ကုန္ေစ်းႏွဳန္း မက်ႏိုင္


ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ (၃ဝ) ရက္က ရန္ကုန္တိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ႐ံုးတြင္ လမ္းတံတား အသံုးျပဳခ ေကာက္ခံေရးဂိတ္မ်ားအတြက္ ေလလံပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေလလံေၾကးမ်ား စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းတံတား အသံုးျပဳခမ်ား ဆက္လက္ ျမင့္တက္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ခရီးသြားလာေရး၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္မ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေနသူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ပဲြ႐ံု ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးက “ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္က လမ္းတံတားေကာက္ခံေရးဂိတ္ ေလလံပဲြမွာ အင္းစိန္နဲ႔ လႈိင္သာယာကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ေအာင္ေဇယ် တံတားဟာ ေလလံေၾကး က်ပ္ သိန္း (၁၁,၅ဝဝ) အထိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကထက္ က်ပ္ သိန္း (၅ဝဝ) ပိုေနေသးတယ္။ ဒီေတာ့ ေလလံသမားေတြ တံတားျဖတ္သန္းခ ဆက္ၿပီး တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေနဦးမွာပဲ။ ဒီေတာ့ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ႏႈန္းေတြက ခ်လို႔ မရေတာ့ဘူး။ အက်ိဳးဆက္က ကုန္ေစ်းႏႈန္းလည္း ဒီလိုပဲ ဆက္တက္ေနဦးမွာပဲ” ဟု ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါေန႔ ေလလံပဲြတြင္ ယခင္ႏွစ္က က်ပ္သိန္း (၃,၁ဝဝ) ရွိသည့္ ေရႊျပည္သာတံတားကို ယခု က်ပ္သိန္း (၄,၅၆၇)၊ ယခင္ႏွစ္က က်ပ္သိန္း (၄,၅ဝဝ) ရွိသည့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားကို ယခု က်ပ္သိန္း (၆,၆ဝဝ)၊ ယခင္ႏွစ္က က်ပ္သိန္း (၁,၁၄ဝ) ရွိသည့္ အမွတ္ (၄) လမ္းဂိတ္ ေလလံေၾကးကို ယခုႏွစ္ က်ပ္သိန္း (၃,ဝဝ၆)၊ ေလလံၾကမ္းခင္း ေစ်း က်ပ္သိန္း (၅ဝဝ) ရွိသည့္ ဒဂံုတံတားကို က်ပ္သိန္း (၄,ဝဝ၅) ေပးၿပီး ေလလံေအာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေလလံစနစ္သည္ ေလလံမစတင္ခင္ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔က ေလလံေအာင္မည့္သူမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ထားၿပီး အဆိုပါစည္းကမ္းခ်က္မွာ တန္ခ်ိန္ မည္မွ်ရွိသည့္ကားကို တံတား သို႔မဟုတ္ လမ္း ျဖတ္သန္းခ မည္မွ် ေကာက္ခံပါ့မည္ဆိုၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းက လမ္းတံတားေၾကး ေလလံေအာင္ၿပီး ေငြေကာက္ခံသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို လာဘ္ထိုးၿပီး လမ္းတံတား ျဖတ္သန္းခ ပိုမိုေကာက္ခံေလ့ရွိၾကသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
အ႐ိုက္ခံရသူ ဆရာ နယ္ေျပာင္းရ


ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ အရက္မူးေနသူ လူတစု၏ အ႐ိုက္အႏွက္ကို ခံခဲ့ရသည့္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ နည္းျပဆရာကုိ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက နယ္ေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔လိုက္သည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဘူမိေဗဒ တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသား ၄ ဦးသည္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းရွိ တို႔႐ိုးရာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွအထြက္ အရက္မူးေနသူ လူတစုက ရန္စကာ ဝိုင္း႐ိုက္ရာတြင္ ရွိေနခဲ့သည့္ ဘူမိေဗဒဌာနမွ ဆရာဦးေအာင္မင္းဦး နယ္ေျပာင္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဘူမိေဗဒဆရာ ဦးေအာင္မင္းဦး ဘားအံ တကၠသိုလ္ကို ေျပာင္းခံရတယ္ဆိုတာ သိတယ္။ အဲဒါေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ သိပ္မၾကာဘူး တပတ္အတြင္းေလာက္ပဲဗ်။ ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းခိုင္းတာ” ဟု ဘူမိေဗဒ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း စင္းလံုးငွား ေလယာဥ္လိုင္း ေထာင္ရန္ျပင္


ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ) ။ ။ နာမည္ေက်ာ္ အသည္းေရာဂါ အထူးကု ဆရာဝန္ၾကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ဝင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္စင္းလံုးငွား ေလယာဥ္လိုင္းတခု တည္ေထာင္ရန္ ၾကိဳးစားလ်ွက္ ရွိသည္။

ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ ေလယာဥ္မွာယူရန္ စီစဥ္ေနျပီး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။“ဝယ္ဖို႔ထက္ ငွားဖို႔ ပိုျဖစ္ႏိုင္တယ္ခင္ဗ်။ ကိုယ္ပိုင္သံုးဖို႔ထက္ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္ေတြ ပ်ံသန္းဖို႔ပါ။ ယူကရိန္းက ျဖစ္မယ္ ခင္ဗ်။ ေသခ်ာလားဆိုေတာ့ အခုဟာက Finalize ေပါ့။ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းတို႔ ဟိုတယ္/ ခရီး တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြး ေနပါတယ္။ ေနာက္ တလေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာပါျပီ “ ဟု ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္းက မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။
လမ္း ၃ဝ အထူးကုေဆးခန္းပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္းသည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ အထိ အစိုးရ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးျဖစ္လာမည့္ အလုိအေလ်ာက္ ေသြးစစ္ေဆးတိုင္းတာႏိုင္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္းတန္ ဓာတ္ခြဲခန္း စက္တခုကို မတ္လအတြင္းက ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းဝယ္ယူခဲ့သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဧျပီလ ၂ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၁၄ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

KNU ခဲြထြက္အဖဲြ႕အားလုံး ေရြးေကာက္ပဲြအျပီး လက္နက္မျဖဳတ္ပဲ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔ ေပးမည္


နအဖႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားသည့္ ကရင္ခြဲထြက္အဖြဲ႔မ်ားအပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားအားလုံး နအဖ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ လက္နက္မ်ား ျဖဳတ္သိမ္းမည္မဟုတ္ဘဲ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေပးမည္ဟု နအဖ စစ္ဖက္ေရးရာ လုံၿခံဳေရးအရာရိွခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က ေျပာသည္။

ေစာေဌးေမာင္ဦးေဆာင္သည့္ ေကအန္ယူ/ ေကအန္အယ္လ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ႏွင့္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္တုိ႔ လြန္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈) ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က ေစာေဌးေမာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က “ဒီအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေျပာရရင္ တပ္မေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ဘာျပႆနာမွ မရိွဘူး။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္နဲ႕ ငါတုိ႔ အကုန္ျပန္ဖြဲ႔ေပးမယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေစာေဌးေမာင္အဖြဲ႔အပါအ၀င္ နအဖႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိလည္း စရဖ အရာရိွခ်ဳပ္က သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိခဲ့ရာတြင္ “ေနာက္တခုကြာ မင္းတုိ႔ကုိ ငါဖြင့္ေျပာလုိက္ မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မင္းတုိ႔ေသနတ္ေတြကုိ အတင္းမသိမ္းဘူး၊ အဓမၼမခုိင္းဘူး၊ မင္းတုိ႔ ေသနတ္ထက္ေကာင္းတဲ့ ေသနတ္ေတြ ငါတုိ႔မွာ အမ်ားႀကီးပဲ သိတယ္မဟုတ္လား။ ဖထီးတုိ႔ ေသနတ္ကေလး ဘာရိွလုိ႔လဲ ငါတုိ႔မွာ အမ်ားႀကီးေပးလုိ႔ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စြမ္းအင္ပိုက္လိုင္း ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းကို ျဖတ္သန္းမည္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ကီလိုမီတာ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားမည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စြမ္းအင္ပိုက္လိုင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ စတင္ကာ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ျဖတ္သန္းၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အဆံုးသတ္မည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းမွ စတင္မည့္ ပိုက္လုိင္းမွာ အထက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၲေလး၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လားရႈိးႏွင့္ မူဆယ္မွတဆင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ေရႊလီကို ျဖတ္ကာ ႏုိင္ငံ့အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းတြင္ အဆံုးသတ္မည္ဟု ယေန႔ထုတ္ Asia Times အြန္လိုင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကမွ ေလာင္စာဆီ အၾကမ္းထည္ကို မလကၠာ ေရလက္ၾကားမွ သယ္ယူေနရာက၊ ယခုအခါ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ျဖတ္သန္းကာ သယ္ယူရန္ စီစဥ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေလာင္စာဆီ အၾကမ္းထည္ကို ေက်ာက္ျဖဴအနီး ကြ်န္းတခုရွိ ဆီသိုေလွာင္ကန္တြင္ ထားရွိၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ သြယ္တန္းေဖာက္လုပ္မည့္ ပိုက္လိုင္းမွ အဆင့္ဆင့္ သယ္ယူသြားမည္။

လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေပၚလာပါက တ႐ုတ္၏ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသမွ ေလာင္စာဆီၾကမ္းကို မလကၠာေရလက္ၾကားမွ ေရလမ္းျဖင့္ သယ္ယူရျခင္းထက္ လမ္းခရီးတြင္ ၾကန္႔ၾကာခ်ိန္ တပတ္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္။

ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို တ႐ုတ္စြမ္းအင္ကုမၸဏီ CNPC (China National Petroleum Corporation) က ၅ဝ ဒႆမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းက ၄၉ ဒႆမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္မည္။ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ရန္ လ်ာထားသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား မိုးက်ခါနည္းမွ ေနစရာအတြက္ စိုးရိမ္

မိုးရာသီ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္ နီးလာၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ရွိ ေလေဘးသင့္ျပည္သူအမ်ားစု ၎တို႔ လက္ရွိေနထိုင္သည့္ တဲသာသာ အိမ္မ်ား၏ ခိုင္ခန္႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေျပာသည္။
၎တို႔ ရြာအုပ္စုေလးအတြက္ ေဆာက္ထားေပးသည့္ အိမ္မ်ားမွာလည္း (၉) ေပပတ္လည္သာသာ ထရံကာ ပလတ္စတစ္ မိုးကာစ မိုးထားသည့္ အိမ္မ်ားျဖစ္ၿပီး မိသားစုဝင္မ်ား ညအိပ္ ေနထိုင္႐ံုသက္သက္ ေနႏိုင္သည့္ အိမ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထမင္းခ်က္ပါက တဲေအာက္သုိ႔ ဆင္းခ်က္ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

ေလေဘးသင့္ေဒသအႏွံ႔ သြားေရာက္ခဲ့သူ ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္တဦးက ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအို အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရက တာဝန္ေပးသည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၊ တသီးပုဂၢလ အလႉရွင္မ်ားက အသီးသီး ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည့္အတြက္ ေဆာက္ေပးသည့္ေနအိမ္မ်ားမွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ကာ အမ်ားစုမွာ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားသာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္လက္ခံရရွိသည့္ ရြာသားမ်ားက ဆက္လက္ျပဳျပင္ျခင္း မလုပ္ႏိုင္ပါက လာမည့္ မိုးရာသီထိ ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေနရပ္ျပန္ခြင့္ရေရး မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား ဆႏၵျပ

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ မေလးရွား လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးက စမႈံညင္း ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း၌ ဖမ္းထားသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁၈ဝ ေက်ာ္သည္ ေနရပ္ႏုိင္ငံ ျပန္ပို႔ေရးအတြက္ ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းမွ စတင္ကာ ဆႏၵျပေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ အဖမ္းခံထားရသူမ်ားကို ထိုင္းနယ္စပ္မွတဆင့္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးျခင္းမျပဳဘဲ လဝက စခန္းတြင္ ဖမ္းထားသည္ကို မေက်နပ္သျဖင့္ ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။
''ထုိင္းနယ္စပ္ကို စြန္႔ပစ္ေပးဖို႔ ေျပာတယ္။ ထြက္ရဖို႔ ဘာမွ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရဘူးေလ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဆႏၵျပတာပါ'' ဟု စခန္းတြင္းရွိ ျမန္မာလုပ္သား ကိုညီညီက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

စခန္းထဲတြင္ ဘားတိုက္ အေဆာက္အဦ ၅ ခု ရွိရာ ယခုအခါ အေဆာင္ႏွစ္ခုရွိ ျမန္မာမ်ား ဆႏၵျပေနျခင္းျဖစ္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္း ေငြေပးျပီး မဲဆြယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္းသည္ ပဲခူးတိုင္း ဇီးျဖဴကုန္းျမဳိ႕နယ္ အေရွ႕ဖက္ျခမ္းမွ ရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္ စည္းရုံးခဲ့သည္ဟု စုံစမ္း သိရွိရသည္။ ဤသည္မွာ စစ္အစိုးရ ၀န္ၾကီးတေယာက္က ေငြေၾကးေပးကမ္းျပီး ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္ စည္းရုံးျခင္းကို ပထမဦးဆုံး ၾကားသိရသည္။ ထိုသို႔ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဇီးကုန္ျမဳိ႕တြင္ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖဳိးမႈ မရွိ၊ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း လမ္းျပင္ လမ္းခင္းရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံသည္ဟု ဇီးကုန္ျမဳိ႕ခံမ်ားက ေျပာပါသည္။
( အာအက္ဖ္ေအမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++