Sunday, June 28, 2009

ျဖစ္ပုံစုံလင္ သည္လတြင္ ( ဇြန္ )

လူ႔သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ လူမ်ဳိးစုမ်ားသည္ သီးျခားေနထိုင္ျခင္းမရွိပဲ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းဟုေသာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ယဥ္ေက်းမႈတရပ္ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ၎ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားလာသည့္ႏွင့္အမွ် တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ဥေရာပ ဆက္သြယ္သည့္ ပိုးလမ္းမဟု ေခၚထြင္ေသာ အာရွမိုင္းနား ကုန္တြင္း ကုန္သည္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ကုန္သည္မ်ား ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အာရွ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ကုန္းတြင္း ဒျမမ်ား ၾကီးထြားလာခဲ့သျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းသစ္တခုျဖစ္ေသာ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း လမ္းခရီးကို ရွာေဖြ၍ ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ လာခဲ့ၾကသည္။

ေရွးေခတ္တုန္းကပင္ လူဦးေရ ထူထပ္ျပီး ၾကီးမားသည့္ ေစ်းကြက္ရွိသည့္ အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္ျပည္သို႔ ကုန္စည္ စီးဆင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အာရပ္ကုန္သည္မ်ားက ေရလမ္းတခုအား ရွာေဖြႏိုင္ျပီး အာရွေဒသႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္။ ကုန္စည္ ၀န္စလွယ္ အမ်ားအျပား သည္ေဆာင္ရန္ လြယ္ကူျပီး ကုန္က် သက္သာေသာ ကုန္စည္စီးဆင္းရန္ ေရလမ္းေၾကာင္းသစ္တခုကို ေတြ႕ရွိရင္း အေရွ႔အလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိကႏွင့္ အာရွတိုက္အား ဆက္သြယ္သည့္ ကုန္သည္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ၾကားခံ ကုန္စည္ဖလွယ္သည့္ ေနရာမ်ားမွာ အထူး ဖြံ႕ျဖဳိး တိုးတက္လာခဲ့သည္။

ထိုေဒသမ်ားအနက္ သကၠရာဇ္ ၂၄၉ ခုႏွစ္ မတိုင္မွီမ်ားအတြင္း ရခိုင္ျပည္ ဓည၀တီျမဳိ႕ေတာ္အား စိုးစံခဲ့ေသာ စႏၵသူရိယမင္းဆက္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ကာလမ်ား၊ ဘီစီ-၁၇- ရာစုအတြင္း သုဝဏၰဘုံမိအား စိုးစံခဲ့ေသာ သီဟရာ မင္းဆက္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလမ်ားတြင္ ကန္းရိုးတန္းေဒသတြင္ အေျခခ်ခဲ့သည့္ ရခိုင္ႏွင့္ မြန္ေဒသမ်ားတြင္ ပင္လယ္ ဆိပ္ကမ္းေကာင္းမ်ား တည္ရွိသျဖင့္ ထိုလူမ်ဳိးမ်ားသည္ စီးပြားေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ျပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အာရပ္မ်ားႏွင့္ တူရကီလူမ်ဳိးတို႔ အာရွမိုင္းနားေဒသတြင္ အင္အားၾကီးထြား ခ်ဳပ္ကိုင္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားအတြက္ အာရွတိုက္ႏွင့္ ကုန္စည္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ အဟန္အတားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဥေရာပတိုက္မွ ေပၚတူဂီ စပိန္ ဒတ္ခ်္ လူမ်ဳိးက ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြလာျပန္သည္။ ဥေရာပတိုက္သားထဲမွ အာရွတိုက္သို႔ ေရေၾကာင္းလမ္းျဖင့္ ပထမဦးဆုံး ရွာေဖြရွိသည့္ သူမွာ ဒက္စကိုဒဂါးမားဟု သမိုင္းဆရာမ်ားက ဆိုသည္။

သို႔အတြက္ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားသည္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းသားမ်ား ၾကီးစိုးေနခဲ့ေသာ ေျမထဲပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းအား အသုံးမျပဳေတာ့ပဲ အာဖရိကတိုက္ကို ေကြ႕ပတ္၍ အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္ျပည္သို႔ ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ခဲ့ၾကသည္။ တရုတ္ျပည္လမ္းေၾကာင္းအတြက္ ကုန္စည္ဖလွယ္ရာ ဆိပ္ကမ္းေဒသမ်ားျဖင့္ ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီ ကန္းရိုးတန္းမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ကလာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ရခိုင္ႏွင့္ မြန္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ေရႊေခတ္ဟု ေခၚဆိုရလွ်င္ မွားႏိုင္ေပ။

ယခုအခါ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးတြင္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ေသာ တရုတ္ျပည္သည္ ကုန္စည္မ်ား ေစ်းႏွဳန္းသက္သာစြာျဖင့္ ကူးသန္း တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းတခု ရွာေဖြလာသည္။ ထုိလမ္းေၾကာင္းသည္ တိုးတက္လာေသာ တရုတ္ျပည္၏ အထူးလိုအပ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အတြက္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ကို သယ္ယူရန္ႏွင့္ တရုတ္ကုန္စည္မ်ားကို အိႏၵိယ ဘဂၤလာေဒရွ္႔ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ရန္အတြက္ ေပါေခ်ာင္ေကာင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ေဖာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။

သို႔အတြက္ ၎လမ္းေၾကာင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ေဒသမ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္ တရုတ္ျပည္ အစိုးရမွ ေဖာက္လုပ္မည့္လမ္းေၾကာင္းအတြက္ အခရာ ျဖစ္လာသည္။ ထို႔အျပင္ တရုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသမွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကို သြယ္ယူရန္ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ ေရနံကို သေဘၤာမ်ားျဖင့္ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ျဖတ္သန္းျပီး သယ္ယူရန္မလိုပဲ သက္သာစြာျဖင့္ အလြယ္တကူ သယ္ယူႏိုင္လိမ့္မည္။ ထိုလမ္းေၾကာင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွတဆင့္ Guizhou ျပည္နယ္ကို ျဖတ္သန္းကာ Guangxi ေဒသ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ Nanning ၿမိဳ႕တြင္ အဆံုးသတ္သျဖင့္ ကုန္သြယ္ လမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွိ တရုတ္ျပည္ ကုန္းတြင္းေဒသမ်ား ဖြံ႕ျဖဳိးစည္ပင္လာရန္ တရုတ္အစိုးရက ရည္ရြယ္ဟန္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို ျဖစ္မေန တည္ေဆာက္လာမည္။

ယေန႔ ကမၻာ့ေခတ္သစ္ ပင္လယ္ကုန္စည္ကူးသန္းရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ပင္မ လမ္းေၾကာင္းသည္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမ၏ တခါးေပါက္ျဖစ္ေသာ မလကၠာေရလက္ၾကား ေဒသမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ျဖဳိးခဲ့သည္။ အကယ္၍ တရုတ္ျပည္၏ အသစ္ေဖာက္လုပ္မည့္ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္တည္လာလွ်င္ စကၤာပူ စီးပြားေရး ထိခိုက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာ စကၤာပူအစိုးရအေနျဖင့္ မ်က္ခုံးလွဳပ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သံတမန္ေလာကတြင္ လိုအပ္သူက သြားေရာက္ လိုအင္မႈမ်ားကို ေတာင္းျခင္းျဖင့္သာ တရား၀င္ လည္ပတ္ျခင္းအမႈ ျပဳသည္ မဟုတ္လား။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇြန္လ ၇ ရက္၊ ၈ ရက္အတြင္း စကၤာပူ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ၀ါရင့္ ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဂိုခ်ဳပ္ေထာင္သည္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကို လမ္းေၾကာင္းသစ္အား တီးေခါက္ရန္ လာေရာက္ လည္ပတ္သည္ဟု ထင္မွတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။

သီရိလကၤာေျမာက္ပိုင္း ခြဲထြက္ေရး တမီလ္က်ားသူပုန္ LTTE တပ္ဖဲြ႔သည္ သီရိလကၤာ အစိုးရအား ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ တမီလ္ သူပုန္မ်ားအား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းရန္ ခက္ခဲ့သည့္ အေနအထားမွ တႏွစ္အတြင္း အျပဳတ္တိုက္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသည္မွာ သီရိလကၤာအစိုးရ၏ စြမ္းပကားေၾကာင့္ မျဖစ္တန္ရာဟု ေကာက္ခ်က္ဆဲြရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တရုတ္ျပည္အတြက္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းအသစ္အတြင္း တမီလ္ သူပုန္က ယခု ေခတ္စားေနေသာ ဆိုမားလီးယား ပင္လယ္ဓျမကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ကို တရုတ္အစိုးရက အထူးစိုးရိမ္လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့့္ သူပုန္တပ္ဖဲြ႕အား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းရန္အတြက္ တရုတ္အစိုးရက သီရိလကၤာအစိုးရအား ဘ႑ာႏွင့္ လက္နက္မ်ား ေထာက္ပံအားေပးခဲ့သျဖင့္ ယခုလို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ ပဲြသိမ္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း သူပုန္အား အျပီးသတ္ ေခ်မႈန္းျပီးသည့္ေနာက္ သီရိလကၤာ သမတသည္ သီရိလကၤာ စစ္တပ္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အတူ ပထမဦးဆုံး ျပည္ပ တရား၀င္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာ၏။ ထိုသည္မွာ လမ္းေၾကာင္းအသစ္အတြင္း အက်ဳိးတူ စီးပြားေရး ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လာေရာက္ လည္ပတ္သည္ဟု ဆိုသည္။ တျခားေသာ သုံးသပ္သူမ်ားကမူ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းသည့္ နည္းဗ်ဴဟာကို ျမန္မာ စစ္တပ္အား ခ်ျပေဆြးေႏြးရန္ ေရာက္လာသည္ဟု ဆို၏။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အတြင္းသို႔ ထိုးေဖာက္ႏိုင္မည့္ ကရင္သူပုန္မ်ားအား အျမစ္ျပတ္ သို႔မဟုတ္ လုံး၀ နလံမထူတိုင္သည့္ေအာင္ တိုက္ခိုက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ နအဖအေနျဖင့္ ကရင္သူပုန္မ်ားကို ေႏြဦးေပါက္ ပြင့္လင္းရာသီမ်ား၌သာ ထိုးစစ္ဆင္ေလ့ရွိသည္။

တရုတ္ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တပါတီ အာဏာရွင္ စနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာ စစ္တပ္ကမူ တိုင္းျပည္အား အာဏာသိမ္းျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ သေဘာထား ကဲြလဲြမႈသည္ နက္ရွဳိင္းစြာ တည္ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ စနစ္တခုကို တစိုက္မတ္မတ္ ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသးပါ၊ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုလိုနီဘ၀မွ လြတ္လပ္ေရး ရယူခ်င္း အခ်ိန္တူတူပင္ေသာ္ျငားလည္း တျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တံဆိပ္တခုကို တပ္ျပီး တိုင္းျပည္ကို တစိုက္မတ္မတ္ ဦးေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ ေခါင္းစဥ္တခု တပ္ရန္လည္း နအဖျဖစ္တလဲ စစ္တပ္တြင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရွိလိမ့္မည္ မထင္၊ လက္တလုံးျခား လမ္းစဥ္မ်ားကို ဘန္းျပျပီး တိုင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲ က်လုလုမွ ကယ္တင္ေန သေယာင္ေယာင္ အသံေကာင္းဟစ္ေနသည္။ ေသခ်ာတာက တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္မွ သူတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း မ၀န္ခံေသးေပ။

ဥပေမယ်ကို ေထာက္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခု မဟုတ္ေသးပါ၊ မည္သည့္အရာမဆို ျပည္သူမ်ားအား စည္းကမ္းမရွိဟု ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္းကို ေထာက္ရွဳ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ျမဳိ႕အတြင္း မိုးရာသီ၌ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္း၍ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ပိတ္ဆို႕ျပီး လမ္းမ်ားအေပၚ ေရလွ်ံေလ့ရွိသည္။ ထိုအရာကို အာဏာပိုင္မ်ားက ျပည္သူေတြ အမွဳိက္ပစ္ရာ စည္းကမ္းမရွိဟု ေကာက္ခ်က္ဆဲြ ေျပာဆိုေနသည္။ ျပည္သူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူဆိုသည္မွာ မိဘနဲ႔ သားသမီး၊ ဆရာႏွင့္ တပည့္ ပုံသ႑ာန္ကဲသို႔ က်င့္တန္ရာ၏။ အာဏာပိုင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားက စနစ္တက် ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္မွသာလွ်င္ ျမဳိ႔ရြာစည္ပင္သန္႔ရွင္း လာမည္ျဖစ္သည္။ ဟိုေၾကး ဒီေၾကး ေကာက္ခံရန္ေလာက္သာ ေတြးေတာေနရင္ ခက္ပါ့မလား၊ ကိုယ္အျပစ္ကို ျပည္သူအျပစ္ဟု လက္ညဳိးထိုးခ် စြပ္စဲြေနသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ျမင္ရ ၾကားရ ေနပါသည္။ ထိုအထူ ျဖတ္သန္းလာေသာ ေခတ္စနစ္မ်ားကို လက္ရွိအာဏာရေနေသာ စစ္တပ္က တီတြင္က်င့္သုံးျပီးေနာက္ မေအာင္ျမင္ပဲ ပ်က္စီးရခဲ့သည္ကို ျပည္သူမ်ား၏ အျပစ္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္ မဟုတ္လား။

အတူတူ မတူကဲြျပားသည့္သေဘာထားမ်ားကို လက္မခံပဲ မိမိ သေဘာထားသာလွ်င္ အျမဲတေစ မွန္ကန္သည့္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ရွိေသာ နအဖ၏ အေတြးေခၚသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို လက္ယပ္ေခၚေနသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရး တည္ျငိမ္မႈသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံလို မရရွိခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေပၚ အားမလို အားမရ ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေရး တည္ျငိမ္မႈကို လမ္းျပေျမပုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု နအဖအေနျဖင့္ တရုတ္အစိုးရအား အေၾကာင္းျပ ေနပါသည္။ သို႔ေဗမဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ တပါတီစနစ္ျဖင့္ သြားေနေသာ္လည္း နအဖ၏ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပေျမပုံကို ႏိုင္ငံတကာ အျမင္ဘက္က ၾကည့္ရွဳ႕သျဖင့္ နအဖ၏ လမ္းျပပုံသည္ အခုေဆာက္လုပ္မည့္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းသစ္အတြက္ ခလုတ္ကန္သင္းတခု ျဖစ္ေန၏။

တရုတ္အာဏာပိုင္အေနျဖင့္လည္း သူတို႔ႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံေရးပုံစံ ပုံသြင္းလို႔မရသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ စည္းကမ္းျပည္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီထက္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တခုကို ျမန္မာျပည္တြင္ တည္ေဆာက္ေစခ်င္သည့္ သေဘာထား ရွိေနမွာပါ။ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေထာက္ရွဴ႕လွ်င္လည္း ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာဟန္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို နအဖ ျဖစ္တလဲ စစ္တပ္က ဇြတ္အတင္း သြတ္သြင္းခဲ့သျဖင့္ တိုင္းျပည္သည္ မေၾကလည္မႈမ်ားႏွင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တဖက္က ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တရုတ္အေနျဖင့္ အခုလို ကမၻာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းေနသည့္အခိ်န္တြင္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ေဖါက္လုပ္မႈအား ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္သည့္ အာသီသ ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းအသစ္အတြင္း အေရးၾကီးဆုံးေဒသ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဒသအတြင္း မတည္ျငိမ္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး မတည္ျငိမ္မႈမ်ားသည္ တရုတ္အစိုးရအတြက္ စိတ္ျငီးျငဴစရာမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နမိတ္ျခင္း ထိစပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားအတြင္း လူမ်ဳိးစု သူပုန္အေရး၊ အထူးသျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းအသစ္ ျဖတ္သန္းတည္ရွိႏိုင္မည္ဟု ယူဆေသာ လူမ်ဳိးစုသူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ အနာဂါတ္သည္ မေရရာ ေသခ်ာမႈႏွင့္ စခန္းသြားေနရ၏။ နယ္ျခားေစာင့္မႈကို လက္မခံသည့္အေနျဖင့္ တပ္မ်ား တိုးခ်ဲစုစည္း အင္အားျပလ်က္၊ ေရြးေကာက္ပဲြအျပီး ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရႏွင့္သာ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖဲြမူကို ေဆြးေႏြးမည္ဟု အခ်ိန္ဆဲြ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ေနရပါသည္။ သို႔ေသာ္ နအဖ၏ နယ္ျခားေစာင့္မူကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္မႏိုင္ခဲ့ေပ။

အကယ္၍ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား နယ္ျခားေစာင့္မူကို လက္ခံျပီးေနာက္ မည္သို႔ မည္ပုံ ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း…

လြတ္လပ္ေရးရစ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၊ ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းႏွင့္ ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၄၇ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္စစ္တပ္ ထားရွိေရးမူအရ ဖဲြ႔စည္းျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေန၀င္း တက္လာျပီးေနာက္ ထို တပ္ရင္းအားလုံးကို ေရာသမွေမြလိုက္ျပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ျပီး တစုတစည္း ထားလုိက္သည္။ ေနာက္ဆုံး တပ္ရင္း နာမည္ေတာင္ ေပ်ာက္ဆုံးရတဲ့ ဘ၀သို႔ ဆိုက္ေရာက္ သြားေလေတာ့သည္။ ထို့ေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း မူရင္း တပ္ရင္းမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ေဒသမ်ားတြင္ အမႈထမ္းရျခင္းမရွိပဲ၊ အနယ္နယ္ရပ္ရပ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ ပစ္ခဲ့သည္။

ယခုလည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ အိမ္နီးနားျခင္း ႏိုင္ငံမ်ားေပၚ သေဘာထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒမွာ ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ ထိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျမဲတေစလိုလို ျပသာနာမ်ား ျဖစ္ပြားေနရသည္။ သို႔ေသာ္ အင္းအားၾကီးေသာ တရုတ္ႏွင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ မူ၀ါဒမ်ား က်င္းသုံးေန၏။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔ေရးမူအား လက္ခံျပီးေနာက္ပိုင္း တကယ္လို႔ ထိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပသာနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာလွ်င္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားသို႔ ပို႔လြတ္ျခင္းခံရမည္။ ထိုအခါ နယ္ျခားတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုေဒသမ်ားတြင္ သက္ထက္ဆုံး အမႈထမ္း ေနရလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ နအဖအေနျဖင့္လည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႕မ်ားကို မူရင္းေဒသတြင္ မထားလိုသျဖင့္ ျပည္ပ အေရးတခုခုကို မလဲြမေသ ဖန္တီးလာႏိုင္ျပီး နယ္ျခားတပ္ရင္းမ်ားကို ၎တို႔ေဒသႏွင့္ ေ၀းရာကို ပို႔လြတ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာကို က်င့္သုံးလာမည္ ျဖစ္သည္။


တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒု-သမၼတ မစၥတာ ရီွက်င္းဖ်င္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဇြန္(၁၅) ရက္ေန႔မွ (၂ဝ) ရက္အထိ (၆) ရက္ၾကာ ခရီးထြက္ေနသည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးရလဒ္သည္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေျမာင္ဖက္တြင္ လွဳပ္ရွားေနသည့္ လူမ်ဳိးစု သူပုန္တို႔၏ အနာဂါတ္ဟု ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ မမွားႏိုင္ေပ။ ဗိုလ္ေမာင္ေအးအေနျဖင့္ သူတို႔၏ လမ္းျပေျမပုံသည္ ေဒသ တည္ျငိမ္မႈ ရရွိေစမည္ဟု တရုတ္အစိုးရအား အာမခံခ်က္ ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ တကယ္လို႔ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ဘက္က ဗိုလ္ေမာင္ေအး၏ တင္ျပမႈ၊ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ လွဳပ္ရွားေနေသာ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ တရုတ္အစိုးရ၏ ဖိအားကို မလဲြမေသြ ခံရျပီး လက္နက္စြန္႔ သို႔မဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္မူကို လက္ခံရမည္။

ဒီေနရာတြင္ သုံးသပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ နအဖ၏ နယ္ျခားေစာင့္မူအတြင္းသို႔ မျဖစ္မေန ဇြတ္အတင္း သြတ္သြင္းခံရမွီ ကခ်င္သူပုန္အေနျဖင့္ အယ္ခိုင္းဒါလို ေျမေအာက္ ကလပ္စည္းတခုကို ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္သင့္ေသာ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆ၏။ အင္အားၾကီးေသာ အဖဲြ႔မ်ားကို ယွဥ္ဆိုင္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိ အင္အားက မမွ်တ ျဖစ္ေနလွ်င္ ထိုနည္းလမ္းသည္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ မဆိုလိုပါ။ ကခ်င္ KIO သေဘာထားအရ ေရြးေကာက္ပဲြအျပီး တက္လာသည့္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရရင္လည္း ကခ်င္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဒင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ အခြင့္ေရးရႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေဗမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အတုိက္အခံ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္တို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျပီး ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ဳိးရလဒ္သာလွ်င္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အေကာင္းဆုံး အေနအထား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ေနာက္ျပီး တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ အေျချပဳလွဳပ္ရွားေနသာ လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ တစုတစည္းတည္း ရွိမွသာ နယ္ျခားေစာင့္မူအား ဆန္က်င္ႏိုင္မည္။ သူတလူ ငါတဖဲြ႕ပုံစံျဖင့္ ဆန္က်င့္ေနမည္ဆိုလွ်င္ နအဖ၏ လုပ္ရပ္အတြင္း က်ေရာက္မည္သာ ျဖစ္၏။ အခုလည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ - ဗကပ ၏ ၁ဝ၁ စစ္ေဒသအျဖစ္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ကာ ဗကပမွ ခြဲထြက္လာေသာ ဦးဆခုန္တိန္႔ယိင္း ဦးေဆာင္သည့္ NDAK သည္ နအဖ၏ နယ္ျခားေစာင့္မူကို လက္ခံလိုက္သည္။ ထိုသည္မွာ အင္အားေသးငယ္သည့္ အဖဲြကဲြမ်ားကို ဖဲ့ထုတ္ စည္းရုံးျပီး တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားကို အေၾကာင္းျပႏိုင္လိမ့္မည္။ တကယ္၍ နအဖ၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို တရုတ္အစိုးရက လက္ခံလိုက္လွ်င္ တရုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္အတြင္း လွဳပ္ရွားေနေသာ လက္က်န္ အဖဲြ႕မ်ား အားလုံးကို တရုတ္ႏိုင္ငံအား ဖိအားျဖင့္ နအဖ အၾကပ္ကိုင္လာႏိုင္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အား ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ားသည္ သက္ဆိုင္နီးစပ္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳျပီးမွသာ ဆန္က်င့္မႈ ျပဳခဲ့ရသည္။ အေရွ႔ေျမာက္ဖက္ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ အနာဂါတ္သည္ တရုတ္အစိုးရေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။ ၎အခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္းသိေနေသာ နအဖအတြက္ ဗိုလ္ေမာင္ေအး၏ ယခုအေခါက္ တရုတ္ျပည္ခရီးစဥ္တြင္ ထိုအေၾကာင္းအား အဓိကအေနျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြး လာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။


ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာ ၀မ္က်ားေပါင္က ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ တရုတ္အစိုးရ၏ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈသည္လည္း လမ္းျပေျမပုံသာ ျဖစ္ရမည္ဟု ဗိုလ္ေမာင္ေအးက သေဘာထားေပးမည္ ျဖစ္၏။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ား လိုလားေသာ ျမန္မာျပည္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ လမ္းျပေျမပုံဟု ၎တို႔က မွတ္ခ်က္ ေပးလိုက္လွ်င္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေဒသအတြင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တုံျပန္ခ်က္သည္ … ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေသနတ္ေဖါက္မလား… ဒါမဟုတ္ လည္စင္းခံဆပ္မည္ေလာ… ဟု လြင့္ေမ်ာရင္းျဖင့္ ဤတလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္အား ထိုမွ်သာျဖင့္ ရပ္နားပါရေစ…လူလ
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ...

သတင္းမွတ္စု ( ၂၅ )

ဇြန္လ ၂၂ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၆၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ျမန္မာကိုသြားမည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာကို အေမရိကန္ ဖ်က္သေဘၤာ ေနာက္ေယာင္ခံ

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ ရွိ ကန္နမ္ အမည္ရ သေဘၤာသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားျမိဳ႔ေတာ္ ျပံဳယမ္းအနီး နန္ပိုဆိပ္ကမ္းမွ ဗုဒၶဟူးေန႔က စတင္ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း သေဘၤာသည္ မည္သည့္အရပ္သို႔ ဦးတည္ ခုတ္ေမာင္းေနျပီး မည္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္သြားသည္ကို ေျပာၾကားရန္ကိုမူ ျငင္းဆန္ထားသည္ဟု နယူးေယာက္တိုင္းမ္ သတင္းစာ၏ ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ YTN သတင္းဌာန၏ တနဂၤေႏြေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သေဘၤာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ေနသည္ ဟုဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားထံမွ လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူေနေသာ ႏိုင္ငံတခုျဖစ္သလို ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာမ်ား တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရာတြင္ ခရီးတေထာက္နားသည့္ အရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ သေဘၤာေပၚတြင္ ဒံုးက်ည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဒံုးက်ည္ အပိုပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ထားဖြယ္ ရွိသည္ဟု အေမရိကန္ အာဏာပိုင္မ်ားက သံသယရွိေနေၾကာင္း အမည္မေဖာ္ျပထားေသာ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းရပ္ကြက္ တခုကို ကိုးကား ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုျဖစ္ရပ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ကုလသမဂၢ၏ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ ပိတ္ပင္ေရးအသစ္ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအတြက္ ေဗြေဆာ္ဦး စမ္းသပ္ခ်က္တခု ျဖစ္လာသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ကရင္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ခိုင္းမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾက


ကရင္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ေနရပ္ျပန္ပို႔မည့္အေျခအေနရိွေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္အေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ထိုင္းဘက္သို႔၀င္ခြင့္မရသည့္ ၀ါးမီကလားရြာသားအခ်ိဳ႕ ရြာသို႔အျပန္ လမ္းခရီးတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း နင္းမိ၍ ရြာသားမ်ား အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေနသူတဦးက ေျပာသည္။

ေနာင္ဘိုးရြာမွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း ေသာက္ေရသန္႔ရရွိရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ လယ္ကြင္းထဲ ေရသြင္းသည့္ေျမာင္းမွ ေရကိုသာ ေသာက္သံုးေနရသျဖင့္ ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ေဒသတြင္းမွ ထုိင္းအစိုးရ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားဘက္ကလည္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို နယ္ေျမေအးခ်မ္းမွသာ ျပန္ပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး အတင္းအဓမၼ ပို႔ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

သပိတ္က်င္းမွာ စစ္တပ္က ေပၚတာဆြဲ


ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ မႏၲေလးတိုင္း သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊတြင္းေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္က အရြယ္ေရာက္ လူငယ္ ၅၀ ေက်ာ္ကို ယခုလ ၁ ရက္ေန႔က ေပၚတာ ဆဲြသြားသည္ဟု ေဒသခံမ်ား အေျပာအရ သိရသည္။

လိပ္က်၊ ေရႊေတာ၊ ကြင္းသံုးဆယ္၊ ေခ်ာင္းၾကီး၊ အ႐ိုးေတာင္ ေခၚ ေမ်ာက္ေတာင္၊ ေက်ာက္လွည္းဘီး၊ ဇရပ္ကြင္း ေက်းရြာတို႔မွ လူငယ္ ၅၀ ေက်ာ္ကို ယင္းေန႔ ညပိုင္းတြင္ စစ္တပ္က ေခၚယူသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေပၚတာဆြဲခံရသည့္ ေဒသမ်ားမွာ ေရႊထြက္ရွိရာ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားအျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းမွ ေရႊဘို၊ ဝက္လက္၊ အရာေတာ္၊ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕မ်ားမွ လုပ္သားမ်ားလည္း ပုဂၢလိက ေရႊတူးျခင္း လုပ္ငန္းကို ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရာ ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ေအာင္ဆန္းကြင္းမွာ ေဘာလုံးကစားခြင့္ ပိတ္ပင္


ဇြန္ (၂) ရက္၌ ဦးေတဇပိုင္ ရန္ကုန္အသင္းႏွင့္ ဥသာယူႏိုက္တက္အသင္းတို႔ ကန္ရာတြင္ ဒိုင္က ပင္နယ္တီ ေပးရာတြင္ မွားသည္ဟု ပရိသတ္က ဆူဆဲၾကရာမွ ပလတ္စတစ္ခုံမ်ား ႐ိုက္ခ်ဳိးသည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းလံုၿခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ လက္ရွိက်င္းပေနသည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ကလပ္အသင္းမ်ား၏ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ မ်ားကို ေအာင္ဆန္းကြင္း၌ က်င္းပခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျမက္မ်ားပ်က္စီးေနသည့္အတြက္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ႏွစ္ပတ္နားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္း ပြဲစဥ္အားလုံး ေအာင္ဆန္းကြင္းတြင္ မကန္ေတာ့ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

ကုလအၾကီးအကဲ မတိုင္မီွ ဂမ္ဘာရီ ရန္ကုန္သို႔ သြားမည္


ဘန္ေကာက္ (မဇၩိမ)။ ။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း ဇူလိုင္လ အေစာပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုလ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ေရာက္ရွိၿပီး စီစဥ္ထားမွာျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ အရာရွိမ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ အတည္ျပဳ၍ မရေသးဟု ဆုိသည္။ အျခားေသာ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားကေတာ့ မစၥတာဂန္ဘာရီ၏ ခရီးစဥ္ကို စီစဥ္ထားၿပီးၿပီျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတို္င္း သြားျဖစ္ရန္ မ်ားပါသည္ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ရွိ သံတမန္အမ်ားက မဇၩိမကို ေျပာၾကားရာတြင္ ခရီးစဥ္ကို အတည္ျပဳ၍ မရႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ယခုသတင္းပတ္အကုန္တြင္ ကုလကိုယ္စားလွယ္ လည္ပတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဇြန္လ ၂၃ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၆၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေဒၚစုႏွင့္ ေရွ႔ေန ၄ ဦး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး


ခ်င္းမုိင္။ ။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယမန္ေန႔က သူ၏ ေရွ႔ေန ၄ ဦးႏွင့္ ၂ နာရီၾကာ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေႏြးေဆြးခြင့္ ရခဲ့သည္။

အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ေရွ႔ေန ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဦးၾကည္ဝင္း၊ ဦးလွမ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ကာ လက္ရွိ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ သူ၏ ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေပးခဲ့ၾကသူမ်ား အားလံုးကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ စကားပါးလိုက္သည္ဟု သိရသည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဗဟို အလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းတင္တို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ သက္ေသ ထြက္ဆိုခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟိုတရား႐ုံးသို႔ ျပင္ဆင္မႈ တင္သြင္းရန္ ဗဟိုတရား႐ုံးက ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔သို႔ ႐ုံးခ်ိန္းေပးလိုက္သည္။

အမႈတြင္ တရားဆိုင္ဘက္က တင္သြင္းေသာ သက္ေသ ၄ ဦးအနက္ တဦးသက္ေသ ထြက္ဆိုခဲ့ျပီး ျဖစ္ျပီး ေနာက္တဦးျဖစ္သူ ဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ေဒၚခင္မို႔မို႔မွာ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ဆိုရမွာ ျဖစ္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

NLD က စည္းရုံးေရး သင္တန္းေပး၊ ၾက့ံဖြံ႕က လက္ေတြ႕စည္းရုံးေရးဆင္း

လူထုအၾကားစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ပါတီ၀င္မ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈ သင္တန္းတရပ္ကို ယမန္ေန႔က စတင္ပုိ႔ခ်ေပးေနသကဲ့သို႔ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွလည္း စည္း႐ုံးေရးဆင္းလ်က္ရိွသည္။

ယခုသင္တန္းသည္ ပါတီသက္တမ္းတေလွ်ာက္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္သင္တန္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္လမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါသင္တန္းကုိ (၂၂-၆-၂၀၀၉) မွ (၂၆-၆-၂၀၀၉) ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ အဓိကအားျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီသမုိင္း၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အယူအဆကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား၊ အန္အယ္လ္ဒီအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ လႈပ္ရွားမႈသမုိင္း၊ ေခတ္သစ္သိပၸံနည္းပညာမ်ား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈ၊ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး တည္ေဆာက္မႈ ပုံသဏၭာန္မ်ား စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြ၌လည္း ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ တ/၁၂ ရပ္ကြက္ႏွင့္ တ/၁၃ ရပ္ကြက္တုိ႔၌ ႏုိင္ငံေရးစကား၀ုိင္း ဆုိကာ ႀကံ့ဖြံ႔စည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ားက ရပ္ကြက္ရယက႐ုံးတြင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကို ဆင့္ေခၚကာ စည္း႐ုံးေရးဆင္းသြားၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ႏုိင္ငံေရးစကား၀ုိင္းဆုိသည့္ ႀကံံ့ဖြ႔ံအသင္း၏ စည္း႐ုံးပြဲမ်ားကုိ အျခားေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

အမ်ဳိးသမီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူတခ်ဳိ႕ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္း

နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ တကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈ အေျခအေန မေကာင္းသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူတခ်ဳိ႕ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေၾကာင္း ထိုင္းအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းက ေျပာသည္။

အစားအေသာက္၊ ေသာက္သံုးေရ သန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ တကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈ အေျခအေနမ်ား ဆိုးရြားေနသျဖင့္ က်န္းမာေရးမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနရေၾကာင္း AAPP (B) က ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

အသက္ ၆၁ ႏွစ္ရြယ္ ေထာင္ ၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရေသာ ေဒၚစန္းစန္းတင္၊ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္ခံရသူ မလွလွေမာ္ ( လွဳိင္သာယာ )၊ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ လ က်ခံေနရသည့္ မစႏၵာ ( တံေတြး )ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသူ မသက္သက္ေအာင္ ( ရန္ကုန္ ) တို႔ ျဖစ္သည္။

AAPP (B) စာရင္းအရ ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ၂၁၅၇ ဦး ရွိသည့္အနက္၊ အမ်ဳိးသမီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၉ဝ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။
(မဇိၥ်မသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

က်ပ္ႏွင့္ဘတ္ ေငြလဲလွယ္မႈ ျမ၀တီတြင္ ျပဳလုပ္၊ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား အက်ဳိးအျမတ္ပိုရ

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ ထိုင္းဘတ္ေငြ လဲလွယ္ရာတြင္ ထိုင္းဘက္ျခမ္း မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ နစ္နာမႈရိွသျဖင့္ ျမန္မာဘက္ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္သာ ေငြလဲလွယ္မႈျပဳလုပ္၍ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူေနၾကသည္။

ယင္းသို႔ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္သာ ျမန္မာေငြကို ဘတ္ေငြျဖင့္လဲလွယ္ၿပီး ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူၾကသျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ပိုမိုရရွိၾကသည္ဟု ျမန္မာကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။
ျမဝတီၿမိဳ႕ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားထိပ္တြင္ တရားမဝင္ေငြလဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေငြလဲခံု (၃၀) ခန္႔ရွိသည္ဟု ေငြလဲလုပ္ကိုင္သူတဦးက ေျပာသည္။

ေငြလဲခံုဖြင့္ထားသူမ်ားထဲတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား အမ်ားစုပါဝင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရွိသည့္ ေရထြက္ပစၥည္း၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း၊ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ထိုင္းဘက္သို႔ ဘတ္ေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကၿပီး ရရွိသည့္ေငြမ်ားျဖင့္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားကို တဆင့္ျပန္လဲလွယ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္း ႐ံုးအဖဲြ႔မႉး ကိုယ္တုိင္ အဆံုးစီရင္သြား

ခ်င္းမုိင္(မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းဌာန ႐ံုးအဖြဲ႔မႉး ဦးျမင့္လြင္သည္ ရန္ကုန္ရွိ ႐ံုးခန္းတည္ရွိရာ သံုးထပ္တိုက္္ေပၚမွ ယေန႔ နံနက္ပုိင္းက ခုန္ခ်ကာ အဆံုးစီရင္သြားေၾကာင္း အဖဲြ႔ဝင္မ်ား အဆိုအရ သိရသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ ဦးျမင့္လြင္ (၆၅ ႏွစ္) သည္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ ကုန္သည္လမ္းေပၚရွိ စာေပဗိမာန္ အေပၚထပ္၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႐ံုးခန္းတည္ရွိရာ သံုးထပ္တိုက္ေပၚမွ ခုန္ခ်ကာ ေသဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖဲြ႔သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စာေပအဖဲြ႔အစည္းတရပ္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ဦးျမင့္လြင္၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုၾကီး၌ ထားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ ဇနီးသည္၊ သားႏွင့္ သမီး က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမရွိသည့္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ သိမ္းမည္

(၆) လေက်ာ္ၾကာ လုပ္ငန္းရပ္နားထားေသာ ဆက္တုိက္ ထုတ္ေဝႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားသည္ ဇြန္လကုန္ေနာက္ဆုံးထား၍ လုပ္ငန္းျပန္လည္လုပ္ကုိင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳသည့္ ဂ်ာနယ္မ်ား ေရွ႕လမွစတင္ကာ ထုတ္ေဝခြင့္ ဖ်က္သိမ္းေတာ့မည္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာသည္။

၂၀၀၉ ခု ဇြန္လ (၃၀) ရက္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း မရွိသည့္ ဂ်ာနယ္မ်ားအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒအရ စာရင္းမွ ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု သိရသည္။

ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခု နာဂစ္မုန္တုိင္း ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် အပတ္စဥ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိႏုိင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရေၾကာင္း၊ ထုတ္ေဝခြင့္လုိင္စင္ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သည့္ ဂ်ာနယ္ အမ်ားစုမွာလည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းရပ္နားေၾကာင္း ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တေစာင္မွ မန္ေနဂ်ာတဦးက ေျပာသည္။

စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဌာနတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းအထိ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ဂ်ာနယ္ေပါင္း (၁၈၇) ေစာင္ရွိေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔ထုတ္ ျမန္မာတုိင္း(မ္) တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

ေရွ႕ေနပင္ ငွားရမ္းခြင့္ မရဟု တံြေတး အန္အယ္ဒီ ေျပာ

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ရန္ကုန္တုိင္း တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ဆုေတာင္းသူ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္ဒီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ကို မတရား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့သလို၊ ေရွ႕ေနပင္ ငွားရမ္းခြင့္ မရေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္ဒီ လူငယ္တာဝန္ခံ ကိုရဲထြဋ္ေခါင္အား ေလာင္းကစားမႈျဖင့္ စြပ္စြဲ၍ ၿပီးခဲ့သည့္လ ၇ ရက္ေန႔က ေနအိမ္၌ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ေထာင္ အတြင္း၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား၍ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးသို႔ ႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးေနရာ၌ အမႈအတြက္ ေရွ႕ေန လိုက္ပါခြင့္ မျပဳသည့္အေပၚ သူက ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မက်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို “ႏွိပ္ကြပ္” ေနခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မတပ္ လိုက္သည္ႏွင့္ ေထာင္ခ်မည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ကိုေဇာ္မင္းထြန္းက ဆုိသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

မႏၱေလးစည္ပင္ ေငြရွာသျဖင့္ ေက်ာက္ပဲြစားမ်ား မေက်နပ္

မႏၲေလးေက်ာက္မ်က္ေစ်းရိွ ေက်ာက္ပြဲစားမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က မွတ္ပုံတင္ လုပ္ခိုင္းေနသည့္အတြက္ ပြဲစားမ်ား က မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က တႏွစ္စာအတြက္ ပြဲစားတဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၃,၅၀၀) ေကာက္ခံကာ မွတ္ပုံတင္ ကတ္မ်ားလုပ္ရမည္ဟု ေျပာသျဖင့္ ပြဲစားမ်ားက စည္ပင္က ေငြလွည့္သုံးရန္ ဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေန ၾကသည္။

ေက်ာက္မ်က္ေစ်းျဖစ္ေပၚလာကတည္းက ေက်ာက္ပြဲစားလုပ္လာသူ ကိုသက္ႏိုင္က “ေပးရတဲ့ေငြက မ်ားတာေတာ့့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လံုး၀အေရာင္းအ၀ယ္မျဖစ္တဲ့ႏွစ္မွာမွ အခုလို မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားေတြ လုပ္ေပးတာကေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ဘ၀င္မက် ျဖစ္ၾကတာခ်ည္းပဲ။ အမွန္ေျပာရရင္ မႏၲေလးစည္ပင္က ပိုက္ဆံကို လွည့္နည္းသံုးၿပီးေတာ့ ရွာတာဗ်။ အခုလည္း တေယာက္ကို (၃,၅၀၀) က်ပ္၊ လူေပါင္း ေသာင္းနဲ႔ခ်ီရွိတယ္။ အလကားေနရင္း ေငြရတာေပါ့ ဗ်ာ” ဟု ေျပာသည္။

မႏၲေလးေက်ာက္မ်က္အေရာင္းေစ်းတြင္ ေန႔စဥ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနေသာ လူဦးေရမွာ (၃) ေသာင္းခန္႔ ရွိေနၿပီး မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ ပြဲစားအေရအတြက္မွာ (၃) ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ရိွသြားၿပီဟု သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
.+++++
ဇြန္လ ၂၄ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၆၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တရားခြင္ ေရြ႕ဆိုင္းရဦးမည္

ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ တင္ျပထားေသာ သက္ေသထြက္ဆုိခြင့္အယူခံအတြက္ ႏွစ္ဘက္ေရွ႕ေနမ်ား၏ ေလွ်ာက္လဲ ခ်က္ကုိ ယေန႔ၾကားနာခဲ့ၿပီး တရား႐ုံးက စီရင္ခ်က္မခ်မွတ္ေသးသျဖင့္ အင္းစိန္တရားခြင္ ႐ုံးခ်ိန္းမွာ အလုိအေလ်ာက္ ေရႊ႕ဆုိင္းေပးရလိမ့္မည္ဟု ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

က်န္သက္ေသ (၂) ဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦး၀င္းတင္တုိ႔ကုိ ထြက္ဆုိခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဗဟုိတရား႐ုံးသုိ႔ ထပ္မံအယူခံ၀င္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ သက္ေသထြက္ဆုိခြင့္အယူခံ ျပင္ဆင္ခြင့္ တင္ရျခင္းမွာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၇ (၁) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေအာက္႐ုံးမ်ားက ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဦး၀င္းတင္ အင္တာဗ်ဴးေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ၎၏ တသီးပုဂၢလေျပာဆုိခြင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရား႐ုံးအား အေႏွာင့္အယွက္ျပဳေနသည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

ဆံပင္ လႉဒါန္းၿပီး ရရွိသည့္ေငြျဖင့္ လမ္း-တံတားမ်ား ျပဳျပင္ေန

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေစတနာရွင္ ၆ ေသာင္းေက်ာ္က ဆံပင္ျဖတ္၍ လႉဒါန္းသည့္ ပိႆာခ်ိန္ ၁၂၃၁ ကို ေရာင္းခ်၍ ရရွိေငြျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ အေလာင္းေတာ္ကႆဖ ဘုရားၾကီးသို႔ သြားရာလမ္းႏွင့္ လမ္းတေလွ်ာက္ ပ်က္စီးေနေသာ တံတားမ်ား ျပဳျပင္ရန္ ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က လႉဒါန္းခဲ့သည္။

မႏၲေလးတိုင္း ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ နဂါး ပရိယတၱိစာသင္တိုက္မွ ေရႊဆံႏြယ္ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝါယမ နႏၵ (B.A Buddhism) ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား လႉဒါန္းသည့္ ဆံပင္မ်ားကို ဘုရားၾကီးသို႔ သြားေရာက္ရာ ယင္းမာပင္ႏွင့္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ၾကား လယ္ေငါက္-ခ်င္ပင္လမ္းႏွင့္ ၎လမ္းတြင္ ပ်က္စီးယုိယြင္းေနသည့္ တံတားမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ လႉဒါန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ေစ်းကြက္၌ ဆံပင္မ်ားကုိ ရသမွ် ဝယ္ယူေနရာတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ပင္ အရည္အေသြး ရွိသည့္ ဆံပင္တပိႆာလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၂ သိန္းခန္႔ျဖင့္ ေပါက္ေစ်းရွိရာ ယခု ရရွိခဲ့သည့္ ဆံပင္ ပိႆာခ်ိန္ ၁၂၃၁ အတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈ဝဝ ေက်ာ္ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ကိုမင္းထက္ၿငိမ္းခ်မ္းက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရႏွင့္သာ အသြင္ေျပာင္းေရး ကိစၥ KIO ေဆြးေႏြးမည္

ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔ (ေကအုိင္အို) က ေနာင္တက္လာမည့္ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္သာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ျမစ္ႀကီးနားရိွ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ ႏွစ္ဘက္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုမႈအေပၚ မပခတိုင္းမႉးက ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရအဖဲြ႔အား မည္မွ်အထိ ယံုၾကည္မႈထားပါ သလဲဟု ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေကအိုင္အိုဘက္က ယခုကဲ့သုိ႔ တံု႔ျပန္မႈအေပၚ ဘ၀င္မက်သည့္အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ေျပာဆိုကာ ႏွစ္ဘက္ေဆြးေႏြးပဲြ အဆံုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဇြန္ (၂၀) ရက္ေန႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း ေကအိုင္အိုဘက္က ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

ရန္ကုန္မွာ လံုၿခံဳေရး ကားမ်ား လွည့္ပတ္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ လက္နက္အျပည့္အစံုႏွင့္ ယူနီေဖာင္းဝတ္ လံုထိန္းရဲမ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ စစ္ကား အစီးေရ ၃ဝ ခန္႔ထက္ မနည္းသည္ ယေန႔ တေန႔လံုးနီးပါး ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လွည့္ပတ္သြားလာေနခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား အဆိုအရ သိရသည္။

တ႐ုတ္ျပည္ထုတ္ FAW ကား တစီးလွ်င္ လံုထိန္းရဲ ဦးေရ ၂၀ ခန္႔ လိုက္ပါလာၾကသည္။ လံုထိန္း ရဲတပ္ရင္း အမွတ္ ၈ သည္ အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕၌ လံုၿခံဳေရး ယူထားသလို၊ ေထာင္အတြင္း၌လည္း အထူးလံုထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူပင္ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၌လည္း လံုထိန္းကားမ်ား လွည့္ပတ္သြားလာခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားကို တစုတစည္းတည္းထားမည္

စစ္ပြဲဂယက္မ်ားေၾကာင့္ ထုိင္းဘက္ထြက္ေျပးလာသည့္ ကရင္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား ခုိလႈံခြင့္တခုတည္းတြင္ စုစည္းထားရိွသြားမည္ဟု ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ (KRC) အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ေရာဘတ္ေထြးက ေျပာသည္။

ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ား၊ UNHCR, KRC, TBBC, IRC ႏွင့္ အျခားအစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔မ်ားကလည္း ယာယီခုိလႈံေရး စခန္း (၃) ခုမွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကုိ အူးသူးထာ့ စခန္းတခုတည္းတြင္သာ စုေပါင္းထားရိွရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားတြင္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသြားပါက ျပန္မည့္သူမ်ား ရိွသကဲ့သုိ႔ လယ္ေပၚဟဲျပည္တြင္း ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားကမူ ၎တုိ႔စခန္းသုိ႔ ျပန္ေနထုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ယင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံရိွ ေနာင္ဘုိး၊ အူးသူးထာ့၊ မဲ့စေလ စသည့္ေနရာ (၃) ခုတြင္ ယာယီခုိလႈံခြင့္ စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဇြန္လ ၂၅ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၆၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

မစၥတာဂမ္ဘာရီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဂမ္ဘာရီ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကို ကိုးကား၍ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီသည္ ယမန္ေန႔က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာခ့္ၿမဳိ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔ ထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎၏ ခရီးစဥ္သည္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ ခရီးစဥ္မတုိင္မီ အႀကဳိသြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ကုလသမဂၢသံတမန္မ်ားက ထင္ျမင္ယူဆေနၾကသည္။

မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္း ေအပီသတင္း ဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎သည္ ဇြန္လ (၃၀) မွ ဇူလိုင္ (၂) ရက္အထိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ရန္အစီအစဥ္ ရိွၿပီး ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္သည္ဟုလည္း သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။
မစၥတာဂမ္ဘာရီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေနာက္ဆုံးလာေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအႀကိမ္ သည္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

NDAK ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔ေရး လက္ခံ

ခ်င္းမုိင္၊ ေရႊလီ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ ကခ်င္ ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္မေတာ္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူလုိက္ေၾကာင္း အဖဲြ႔ ဥကၠ႒က ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ - မပခ တုိင္းမႉး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္စုိးဝင္းႏွင့္ ကခ်င္ ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္မေတာ္ - NDAK ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ျမန္မာစစ္အစိုးရ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီး တည္ရွိေသာ ကခ်င္အထူးေဒသ (၁) ပန္ဝါၿမိဳ႕၌ ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာ၌ သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ မပခ တိုင္းမႉးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဦးစီးအရာရိွမ်ား၊ NDAK မွ ဥကၠ႒ ဗုိလ္မႉးၾကီး ဦးဆခုန္တိန္႔ယိင္းႏွင့္ အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးကုိ ကခ်င္ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း ဦးဆခုန္တိန္႔ယိင္းက ဆုိသည္။ KIO ႏွင့္ UWSA ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးက စစ္အစိုးရ၏ နယ္ျခားတပ္အေရး လက္မခံေသာ္လည္း ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ရန္ကုန္တြင္ A/H1 N1 တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားေနဟု သတင္းမ်ား ပ့်ံႏွံ႔

မန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ A/H1 N1 တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ယမန္ေန႔ကစ၍ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

A/H1 N1 တုပ္ေကြးေရာဂါ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေ၀ဒနာရွင္တဦးကို ေတြ႔ရိွရၿပီးသည့္ေနာက္ သတင္းစတင္ေပါက္ၾကား ရာမွ ျပည္သူမ်ားၾကား ယင္းသို႔ သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေ၀ဒနာရွင္သည္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၊ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးသီးသန္႔ လူနာခန္းတြင္ ဇြန္ (၂၂) ရက္၌ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ေၾကာင္း ေဆး႐ုံႀကီးမွ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္တဦးက ေျပာသည္။

ေရာဂါျဖစ္သည္ဟု သံသယျဖစ္ခံရသူမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသားတဦးျဖစ္ၿပီး သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ (၂) ႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေခၚယူထားေသာ ပညာရွင္တဦးျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မလာေရာက္မီ A/H1 N1 တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ရက္ပိုင္းမွ် ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္(၂၆) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ယေန႔
ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ျဖန္႔ခ်ိသည့္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

ယက္ေတာအမႈ ေဒၚစုတြင္ တာဝန္ရွိဟု ရဲခ်ဳပ္က အျပစ္တင္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂြ်န္ယက္ေတာ ဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမတြင္သာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲခ်ဳပ္က ယေန႔ ေျပာသည္။

ပထမအၾကိမ္ လာေရာက္စဥ္ကတည္းက တာဝန္ရွိသူမ်ားကို သတင္းျပည့္စံုစြာ မပို႔ခဲ့ဘဲ ထိန္ခ်န္ထားခဲ့သည္ဟူ၍ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ခင္ရီက ရန္ကုန္ရွိ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆန္႔က်င္ေရးျပတိုက္၌ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာသြားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္သတင္းမပို႔ဘဲ ၄ ရက္အၾကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က်မွ သူမအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနေသာ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းကတဆင့္ သတင္းပို႔ခဲ့သျဖင့္ သဲလြန္စရရန္ ခက္ခဲၿပီး အျဖစ္မွန္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

မစၥတာယက္ေတာသည္ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ ေဝဖန္သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ေဝဒနာရွင္ က်ပ္မျပည့္သူတဦးဆုိတာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

Kang Nam သေဘၤာသတင္း မရရွိေသးဟု ျမန္မာအစိိုးရက မီဒီယာမ်ားမွ ေၾကညာ

ႏုိင္ငံတကာက စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံရေသာ Kang Nam ေျမာက္ကုိရီးသားသေဘၤာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဆိုက္ကပ္မည့္ သတင္းတစုံတရာ မရရွိေသးေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည္ဟု ယူဆရေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာ Kang Nam သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ဦးတည္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ (၈,၀၀၀) ေက်ာ္ လာေရာက္တင္ေဆာင္မည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကာလကတၱားမွ MV Dumangang သေဘၤာသာလွ်င္ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရက ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားက ထုတ္လႊင့္လ်က္ရိွသည့္ Kang Nam ကုန္တင္သေဘၤာႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာမွ သတင္းတစုံတရာရရိွျခင္း မရိွေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ Kang Nam ကုန္တင္သေဘၤာသည္ ဒုံးလက္နက္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာသည္ဟု ေတာင္ကုိရီးယား ေထာက္လွမ္းေရး အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ယူဆထားၾကၿပီး အေမရိကန္ ေရတပ္ဖ်က္သေဘၤာ USS John S. McCain က ေနာက္ေယာင္ခံ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘာၤသတင္း ေဖာ္ျပခြင့္ ပိတ္ပင္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ လာေနသည္ဟု ဆုိေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘာၤ ကန္နမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ သတင္းေဖာ္ျပခြင့္ကို စစ္အစိုးရက ပိတ္ပင္ထားသည္။

အပတ္စဥ္ ၾကာသပေတးေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ သတင္းဂ်ာနယ္က ႏိုင္ငံတကာ သတင္းအေနျဖင့္ ေအပီ သတင္းဌာနကို ကိုးကား ေရးသားထားေသာ သတင္းပါလာၿပီးေနာက္ အျခား သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ေဘးၾကားမ်ဳိးစပါးမ်ား တေစ့မွ အပင္ေပါက္ဟု ဘိုကေလးေဒသခံ လယ္သမားမ်ားေျပာ

ဧရာ၀တီတုိင္း ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖန္႔ေ၀ေသာ မ်ဳိးစပါးမ်ား အပင္မေပါက္သျဖင့္ တိရစာၦန္အစာအျဖစ္သာ အသံုးျပဳေနရေၾကာင္း ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေထာ္ပိုင္-ေရႊျပည္ေအးဒိုင္နယ္၊ စက္စု- စက္ဆန္း ဒုိင္နယ္မ်ားမွ (၁၀) ဧကႏွင့္ေအာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္သမားမ်ားအား တဦးလွ်င္ မ်ိဳးစပါး (၈) တင္းႏႈန္းျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR)၊ The UN Refugee Agency ၏ German Agro Action (GAA) အဖြဲ႔က ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။

အဆုိပါ မ်ိဳးစပါးမ်ားကို ယခုစိုက္ပ်ိဳးရာသီ၌ ႀကဲပက္စိုက္ပ်ိဳးရာ တေစ့မွ အပင္မေပါက္သျဖင့္ တိရစာၦန္အစာအျဖစ္ သုံးေနၾကရသည္။

အဆိုပါစပါးမ်ားမွာ သက္ႀကီးစပါး ေဘးၾကားမ်ိဴးမ်ား ျဖစ္ၿပီး မအူပင္ၿမိဳ႕မွ မွာယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေဒသအေရာက္ (၁) တင္း (၈,၁၀၀) က်ပ္ႏွင့္ စပါးတင္း (၁၀၀) ကို (၈) သိန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရိွေၾကာင္း UNHCR မွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

(၁) ဧက (၁၀) တင္းခန္႔သာ ထြက္ရွိေသာ အဆိုပါ အေျခအေနတြင္ ေဒသခံတို႔အေနျဖင့္ သီးသန္႔မ်ိဳးစပါး မစုေဆာင္းႏုိင္ဘဲ ၀မ္းစာပင္ လံုေလာက္စြာ မထားရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚစု ဓာတ္ပံုမ်ား ပဲခူးတုိင္းအတြင္း ျဖန္႔ေဝ

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အန္အယ္ဒီ လူငယ္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔က လိုက္လံေဝငွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လူစည္ကားရာ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚေနရာမ်ား၊ တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕၌ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓာတ္ပံုေပါင္း ၃ဝဝဝ ျဖန္႔ေဝျခင္း ျဖစ္သည္။
ဓာတ္ပံုမ်ား ေဝငွရာမ်ားအနီး၌ အရပ္ဝတ္ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေႏွာင့္အယွက္ တစံုတရာေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဇြန္လ ၂၆ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၆၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈ ဇူလိုင္ ၃ ရက္သို႔ ေရြ႕

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရားစြဲတင္စစ္ေဆးေနေသာ အင္းစိန္ေထာင္အထူးတရား႐ုံး တရားခြင္ကုိ ဇူလိုင္လ (၃) ရက္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဗဟုိတရား႐ုံးသို႔ အယူခံတင္ျပထားေသာ သက္ေသေခၚယူခြင့္ ျပင္ဆင္မႈ ၿပီးျပတ္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ သက္ေသ (၁) ဦးသာ ထြက္ဆုိခြင့္ရျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈမရွိသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ရန္ကုန္တုိင္းတရား႐ုံးသို႔ ထပ္မံတင္ျပရာ ေနာက္သက္ေသအျဖစ္ ေရွ႕ေနေဒၚခင္မုိးမုိးကုိ ရန္ကုန္တုိင္းတရား႐ုံးက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦး၀င္းတင္တုိ႔ကို ထပ္မံပယ္ခ်ထားသည့္အတြက္ ဗဟုိတရား႐ုံးသုိ႔ အယူခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

ဦးဂမၻီရ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ ေလ်ာ့

ခ်င္းမုိင္(မဇၩိမ)။ ။ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပရာတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ အရွင္ဂမၻီရအား အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၅ႏွစ္ ယမန္ေန႔က ေလ်ာ့ခ်ေပးလုိက္သည္။

သံဃာတပ္ေပါင္းစုေခါင္းေဆာင္ ဦးဂမၻီရအား စြဲဆိုခဲ့ေသာ အမႈ ၁၆ ခုအနက္ အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အမႈမွ ေထာင္ဒဏ္ကို ေလ်ာ့လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၃ ႏွစ္ က်ခံရန္ က်န္ေသးသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ကေလးေထာင္ထဲတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ဦးဂမၻီရ၏ ေရွ႔ေနမ်ားက အမႈမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေၾကာရန္ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးကို အယူခံတင္သြင္းခဲ့ရာ ၇ မႈ အပယ္ခံရသည္။ အယူခံတင္ခ်ိန္ ေနာက္က်၍ ပယ္ခ်ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု တရား႐ုံးက ျပန္ၾကားေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားက ေျပာသည္။

က်န္ေသာ ၉ မႈကို တရား႐ုံးက စိစစ္ေနဆဲျဖစ္ျပီး ၂၉ ရက္ေန႔ ႐ုံးခ်ိန္းေပးထားသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

၀ါဆုိမည့္သံဃာမ်ားကို ကုိယ္ေရးအတၳဳပၸတၱိ ေတာင္းယူ

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္၌ ၀ါဆုိမည့္သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ ကုိယ္ေရးအတၳဳပၸတၱိမ်ားကုိ ပုံစံတြင္ ျဖည့္စြက္ၾကရၿပီး ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္မ်ားက တာ၀န္ခံလက္မွတ္ထုိးေပးကာ သာသနာေရးဦးစီးဌာနသို႔ ေပးအပ္ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလအေစာပုိင္းကလည္း သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သံဃာေတာ္မ်ား ျပည္ပထြက္ခြာခြင့္အတြက္ ေထာက္ခံစာ ေပးမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ထားခဲ့သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

ဂမ္ဘာရီက ကုလ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ တုိက္႐ိုက္ အစီရင္ခံမည္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ မစၥတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီသည္ သူ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုသီတင္းပတ္ကုန္တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလအဆင့္ျမင့္ အရာရွိတဦးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔နံနက္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္၏ ခရီးစဥ္အေပၚ နယူးေယာက္ရွိ ကုလဌာနခ်ဳပ္က တိုက္႐ိုက္ ကိုင္တြယ္၍ သတင္းထုတ္ျပန္မႈကိုလည္း တင္းက်ပ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွိ ကုလ အသိုင္းအဝုိင္းက ေျပာဆုိေနသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

DKBA ၉၉၉ တပ္ရင္းမွဴး ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ခံရသျဖင့္ ေသဆုံး

ယေန႔နံနက္ပိုင္းက တိုးတက္ေသာ ကရင္ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔ (ဒီေကဘီေအ) ၉၉၉ တပ္ရင္း (၇) မွ တပ္ရင္းမႉး ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီး အဆင့္ရွိသူ ေစာစံၿပံဳး (ေခၚ) ဗိုလ္ဆန္ျပဳတ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ တပ္မဟာ (၇) ေဒသအား ထိုးစစ္ဆင္အၿပီး ၉၉၉ အထူးတပ္ရင္းတည္ရွိရာ ျမဝတီခ႐ိုင္ ေရႊကုကၠိဳရြာသို႔ တပ္မဟာ (၇) ေဒသမွတဆင့္ စက္ေလွျဖင့္ ေသာင္ရင္းျမစ္အတိုင္း ဆန္တက္ရာ မယ္တန္ႏွင့္ မယ္လအၾကားရွိ ေမာင္ကလာဝဲဟုေခၚသည့္ ေနရာအေရာက္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္အျခမ္းမွ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ တဖြဲ႔၏ ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ဆန္ျပဳတ္ အပါအဝင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ (၁၀) ဦး ေသဆံုးသြားသည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသ တဦးက ေျပာသည္။

ယခုေသဆံုးသြားသူ ဗိုလ္ဆန္ျပဳတ္သည္ ၂၀၀၈ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလက မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ႀကံခံရသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (ေကအန္ယူ) အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းအား လုပ္ႀကံခဲဲ့ရာတြင္ အဓိကဦးေဆာင္သူဟု ကရင္အမ်ဳိးသားထုအတြင္း သကၤာမကင္းခံရသူျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ဂုဏ္ျပဳဆႏၵျပပဲြ က်င္းပ

ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ)။ ။ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း၏ အစိုးရမွ ပထမဆံုး ၾကိဳးမိန္႔ေပးခဲ့သူ ခ်င္းေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး က်ဆံုးသည့္ ၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ ယေန႔တြင္ ေတာင္ကုိရီးယား ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးေရွ႕၌ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား စုေပါင္း ဆႏၵျပခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေနဝင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရအျဖစ္မွ ဦးေနဝင္း၏ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း ဖဲြ႔စည္းစ၌ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ရာ၌ ဦးေဆာင္ပါဝင္သျဖင့္ ဖမ္းဆီးၾကိဳးမိန္႔ေပးခံရသူ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးအား ဂုဏ္ျပဳေအာက္ေမ့ဖြယ္အျဖစ္ စုေပါင္းဆႏၵျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

နအဖ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္း မေအာင္ျမင္ဟု ရွမ္းမူးယစ္ေစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႕ ေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းကာလ (၁၅) ႏွစ္ခ်မွတ္ထားၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ (၁၀) ႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း၌ စစ္အစုိးရ လ်ာထားသည့္ (၄၄) ၿမိဳ႕နယ္အနက္ (၂၉) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ဆက္လက္က်န္ရွိေနေသးသျဖင့္ အဆုိပါစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ မူးယစ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ယေန႔ေျပာၾကားသည္။

ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဒုတိယ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၀၄-၂၀၀၉) တြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ဆက္လက္ က်န္ရွိေနသည့္ ေဒသအမ်ားစုမွာ နအဖစစ္အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ မူးယစ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔တာဝန္ခံျဖစ္သူ ဦးခြန္ဆုိင္းက ေခတ္ၿပိဳင္သုိ႔ ေျပာသည္။ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ုံး (UNODC) ၏ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈသည္ (၃၆) ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တြင္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++

တနသၤာရီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာေန

ခ်င္းမုိင္။ ။ စကၤာပူႏွင့္ ထိုင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ အလားအလာရွိေသာ ေရကာတာတခု ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ အစြန္းပိုင္းရွိ တနသၤာရီျမစ္ကို ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ထိုင္းပညာရွင္မ်ားက ဂ႐ုစိုက္ ေလ့လာေနၾကသည္။

ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ေႏြရာသီႏွင ့္မိုးရာသီမ်ားတြင္ ျမစ္၏ ေရမ်က္ႏွာျပင္ အျမင့္မ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္ရန္လူတဦး ထားေပးထားသည္ ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စြမ္းအင္ လိုအပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏွင့္ စကၤာပူႏွစ္ႏိုင္ငံ တို႔အား ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွ ရရွိေသာ လွ်ပ္စစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ဟု သေဘာတူစာခ်ဳဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးထားပါသည္။

အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာတခုျဖစ္ေသာ နယူးလိုက္ေအာ့ဖ္ျမန္မာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံ အီတလီ-ထိုင္း ဖြံျဖိဳးေရး ျပည္သူ႔ကုမၼဏီ လီမီတက္၊ စကၤာပူႏိုင္ငံ ဝင္းေဖာစြမ္းအင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လီမီတက္ (ျဗိတိသွ် ဗားဂ်င္းကၽြန္းမွ) တို႔ႏွင့္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာန (၁) တို႔ အၾကား တနသၤာရီ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
(မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)

Sunday, June 21, 2009

သတင္းမွတ္စု ( ၂၄ )

ဇြန္လ ၁၅ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၅ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေဒၚစုကုိ ျပန္လႊတ္ရန္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းဆို

နယူးေဒလီ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ကမၻာတဝွမ္းမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္က စုေပါင္းလက္မွတ္ ေရးထိုးကာ ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကသည္။

ေဒၚစု လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ စာသား၊ ဗီဒီယို၊ ဓာတ္ပံု စသည္တို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ေသာ 64forsuu.org ´ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ စာလံုး ၆၄ လံုး´ အမည္ရွိ အထူးဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ အာရွ၊ အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္မွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤ ဝဘ္ဆိုဒ္ကို ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္၏ ၆၄ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကင္ပိန္းလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျပဳလုပ္ထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သူတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လက္နက္တင္ပို႔မႈ ပိတ္ဆို႔ေရး ျပဳလုပ္ပါရန္ သူတို႔က ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာက္စီကို တိုက္တြန္းလိုက္ၾကသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေအး တရုတ္ျပည္ ခရီး စတင္

ျမန္မာနအဖ ဒု-ဥကၠ႒ ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးသည္ တ႐ုတ္ဒု-သမၼတ မစၥတာရွီက်င္းဖ်င္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ (၆) ရက္ၾကာခရီးစဥ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းတြင္ ယေန႔ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းခရီးစဥ္သည္ (၆) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအး၏ တတိယေျမာက္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိ႔အတြက္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါသတင္းတြင္ နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယခင္ခရီးစဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပ ထားၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးဆုိင္ရာ စပ္ယွက္မႈအခ်ဳိ႕ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျချပဇယားတြင္ တ႐ုတ္သည္ အဆင့္ (၆) ေနရာမွ အဆင့္ (၄) သုိ႔ ျမင့္တက္ေရာက္ရွိလာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
အီးယူ ေၾကညာခ်က္ အေျခအျမစ္မရွိဟု စစ္အစိုးရက ေျပာဆို

နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအား အစိုးရတပ္က ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲေနေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္အေပၚ မွန္ကန္မႈမရွိဘဲ၊ အေျခအျမစ္မရွိေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာစစ္အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနက ယမန္ေန႔ထုတ္ အစုိးရ သတင္းစာမွတဆင့္ တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ဥေရာပသမဂၢ - အီးယူ ေၾကညာခ်က္တြင္ စစ္အစိုးရတပ္ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္တပ္က ကရင္မ်ားအေပၚ ထိုးစစ္ဆင္ေနသျဖင့္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အေပၚ တုံ႔ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇိၥ်မသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ကားအေရာင္းအ၀ယ္ ေလခံေစ်းကြက္ဖြင့္ ဦးပိုင္မွ ကားမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ရည္ရြယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ပံုမွန္ကားေလလံေစ်းကြက္တခုကို ဆာကူရာကုမၸဏီက ေတာင္ဥကၠလာ ယခင္ေသနတ္ပစ္ ကြင္းေဟာင္းတြင္ ယမန္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဆာကူရာကုမၸဏီသည္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီနွင့္ စစ္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းအာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္မွရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း အေရာက္ ကားတင္သြင္းေပးေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

ေလလံမဆဲြခင္ အဆင္သင့္ ေရာင္းခ်မည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္ တပတ္ရစ္ကား အစီးေရ (၁၀၀) နီးပါးႏွင့္ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ၀င္းအတြင္း ျပသထားေၾကာင္း ကားေရာင္းပြဲသို႔ သြားခဲ့သည့္ မ်က္ျမင္တဦးက ေျပာသည္။

ကားအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ေမာ္ဒယ္အလိုက္ ေစ်းႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသတ္မွတ္ထားၿပီး ေလလံၾကမ္းခင္းေစ်း က်ပ္သိန္း (၁၀၀) တန္ ပါဗေလကာမွအစ တိုယိုတာ အက္စ္တီမာႏွင့္ ကင္မေရကဲ့သုိ႔ ကားတစီးကို က်ပ္သိန္း (၂,၀၀၀)၊ တိုယုိတာ လင္ခ႐ူဆာကားမ်ားကိုမူ က်ပ္သိန္း (၃,၀၀၀) မွ (၃,၇၀၀) အထိ ၾကမ္းခင္းေစ်းမ်ား သတ္မွတ္ထားသည္။

စင္တာတြင္ ျပထားသည့္ကားမ်ားကို ေလလံဆြဲ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္အျပင္ အျခားႀကိဳက္ရာ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ေမာ္ဒယ္မ်ားကို မွာၾကားလိုပါက ႏိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကားေရာင္းခ်လိုပါကလည္း သတ္မွတ္ ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လာေရာက္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ဆာကူရာကုမၸဏီက ေၾကညာထားသည္။

အဆိုပါ စင္တာဖြင့္ပဲြသုိ႔ လာသည့္ ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္သူတဦးက နအဖအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ကားတင္သြင္းခြင့္ လိုင္စင္ ကိုင္ထား႐ုံမွ်နွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရေနေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း ၀ယ္လက္နည္းသြားသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေလလံစင္တာဖြင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဇြန္လ ၁၆ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၅ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မရွိ၍ ေထာင္၀င္စာ မေတြ႕ႏိုင္

မုိးတြင္းတြင္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား မရွိသျဖင့္ မုိင္းဆတ္ေထာင္ရွိ (၈၈) ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိကုိႀကီးအား ေထာင္၀င္စာမေတြ႔ႏုိင္သည္မွာ (၄) လခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ညီျဖစ္သူ ကုိေအာင္ထြန္းက ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ ဂရင္ဂ်ီနာလည္း ျပန္ေပၚေနၿပီး အစာအိမ္လည္းမေကာင္းေၾကာင္း ကုိကုိႀကီးက ၎၏ မိသားစုထံ ေပးပို႔သည့္စာတြင္ ထည့္သြင္းေရးထားေၾကာင္း သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဘူးသီးေတာင္ေထာင္ အရာရွိ ၄ ဦး အလုပ္ျဖဳတ္ခံရ

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႔ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မွ ေထာင္ပိုင္ ဦးတင္ထြန္း၊ ေထာင္ဆရာဝန္ ဦးေဌးဝင္း၊ ေထာင္္မႉး ဝင္းေမာင္၊ အျခားအရာရွိ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းေက်ာ္ တို႔ကို ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔က အလုပ္ျဖဳတ္လိုက္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး သတင္းရပ္ကြက္က မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ေနာက္ဆံုးအပတ္အတြင္းက ေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ားကို ႐ိုက္ကူထားေသာ ဗီဒီယို ေခြကို ဘူးသီးေတာင္ စစ္ဖက္ေရးရာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (စရဖ) က ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။ ႐ိုက္ကူးထားေသာ မွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယိုေခြတခု ျပင္ပတြင္ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနမည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူမွာ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႔ေန ကိုသိန္းဦးျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း သံဃာေတာ္ ဦးအိသရိယ၊ ၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္ ႏွင့္ မနီနီေမျမင့္တို႔ အပါအဝင္္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၃၀ ဦးခန္႔ ရွိသည္။
(မဇိၥ်မသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ကို လြတ္လပ္ခြင့္ေပး

ေနအိမ္္အက်ယ္ခ်ဳပ္အမိန္႔ ႐ုပ္သိမ္းၿပီးေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔တြင္ လြတ္လပ္စြာ၀င္ထြက္ခြင့္ ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

ေမ (၂၆) တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အမိန္႔ ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း နအဖ ရဲခ်ဳပ္က အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၎၏ေနအိမ္ရွင္းလင္းေပးရန္ ေစလႊတ္သူမ်ား၏ ေနအိမ္အ၀င္အထြက္ကို အာဏာပုိင္မ်ားက ေမးျမန္းစစ္ေဆး ကန္႔သတ္တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ရပ္မွာ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရွ႕ေနမ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ခြဲထြက္အဖြဲ႔ ျပန္ပူးေပါင္းရန္ SSA (ေတာင္ပိုင္း) က ေျပာ

ေရႊလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) တပ္ဖြဲ႔က ၎ထံမွ ခြဲထြက္ခဲ့သည့္ တပ္ဖြဲ႔တဖြဲ႔အား မိခင္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ျပန္လည္ ပူးေပါင္းပါရန္ မၾကာေသးခင္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရထံ လက္နက္ခ်ခဲ့သည့္ တပ္မဟာမႉး ဗိုလ္မႉးၾကီး မိန္းစင္၏ ၇၅၈ တပ္ဖြဲ႔အား ဇြန္လဆန္းပိုင္းကစ၍ စတင္ကာ SSA (S) က တိုက္တြန္းလိုက္ကာ၊ ယခုလကုန္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား ပူးေပါင္းရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။

ဤသည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ၇၅၈ တပ္မဟာမႉး ဗိုလ္မႉးၾကီးမိန္းစင္သည္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) – SSA (S) တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့အၿပီး က်န္ရိွသည့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ျပန္လည္ၾကိဳဆိုေၾကာင္း အဖြဲ႔ပိုင္ Taifreedom ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေၾကညာထားျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
မွတ္ပုံမတင္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား မေရာင္းရန္ ေဆးဆိုင္မ်ားအား သတိေပး

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အာနိသင္မရွိေသာ ေဆးဝါးအတု အမည္စာရင္းမ်ားကို ေဆးဆုိင္မ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ထားၿပီး ဆက္လက္ မေရာင္းရန္ သတိေပးသြားေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေဆးဆုိင္ႀကီးတဆုိင္မွ ဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ၌လည္း သက္ဆုိင္ရာမွ ေရာင္းခ်ခြင့္ တားျမစ္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဆးဝါးအခ်ဳိ႕ရိွေသာ္လည္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ေဆးဆိုင္မ်ား ရိွေနသျဖင့္ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါက ေဆးဝါးမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းသြားသည္မွအပ ေဆးဆုိင္မ်ားအား အေရးယူျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုအပတ္ လာေရာက္သတိေပးရာတြင္ တားျမစ္ေဆးဝါးမ်ားအား ေဆးဆုိင္တြင္ ေတြ႔ရိွပါက ေဆးဆုိင္လုိင္စင္ကုိပါ သိမ္းဆည္းမည္ဟု သက္ဆုိင္ရာက ေျပာၾကားထားေၾကာင္း အဆုိပါေဆးဆုိင္ ဝန္ထမ္းက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ရခုိင္ျပည္နယ္ ပထမဆံုး ရထားလမ္း မိုးရြာ၍ ပ်က္စီး

ဒါကာ (မဇၩိမ)။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပထမဆံုး ေဖာက္လုပ္ေသာ စစ္ေတြ-ေရခ်မ္းျပင္ ရထားလမ္းသည္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသျဖင့္ လမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ ပ်က္စီးၿပီး ရထားေျပးဆြဲမႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ တပတ္အတြင္း ၂ ရက္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။

၁၂ မုိင္အရွည္ရွိေသာ စစ္ေတြ-ေရခ်မ္းျပင္ ရထားလမ္းတြင္ ေရခ်မ္းျပင္ႏွင့္ မဲဇလီ ဘူတာအၾကားႏွင့္ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမဖို႔ထားေသာ ရထားလမ္းေအာက္ခံ ေျမမ်ား ခ်ဳိင့္ဝင္သြားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပထမဆံုး ရထားလမ္းျဖစ္သည့္ ၁၂ မိုင္ရွည္လ်ားေသာ စစ္ေတြ-ေရခ်မ္းျပင္ ရထားလမ္းကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္ကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ဖြင့္္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဘန္ေတာင္ယန္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ၀မ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြား (၄)ဦး ထက္မနည္း ေသဆုံး

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္္ စံခရဘူရီခ႐ုိင္ နယ္ေျမမွ ဘန္ေတာင္ယန္ (Ban Tong Yang) ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဝမ္းေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားခဲ့သျဖင့္ လူ (၄) ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

ဝမ္းပ်က္ေရာဂါေၾကာင့္ စခန္းထဲမွ ကေလးငယ္ (၁) ဦး လြန္ခဲ့သည့္ေသာၾကာေန႔က စတင္ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ယေန႔ ဇြန္လ (၁၆) ရက္ေန႔အထိ ကေလး (၄) ဦး ေသဆုံးကာ အျခားဒုကၡသည္ (၃) ဦးကုိလည္း နီးစပ္ရာ ခရစ္ယာန္ေဆး႐ုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ထားရေၾကာင္း ထုိစခန္းတြင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေနသည့္ ေအအာစီ (American Relief Committee) မွ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေတာင္တြင္းၾကီးတြင္ ဝမ္းေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြား

ခ်င္းမုိင္(မဇၩိမ)။ ။ ေတာင္တြင္းၾကီးတြင္ ဝမ္းေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္မွာ သီတင္းတပတ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္သြားျပီျဖစ္ျပီး ျမိဳ႔နယ္ေဆး႐ုံတြင္ပင္ တက္ေရာက္ကုသသူ ၃၀ ဦး ရွိေနသည္။

ျမိဳ႔နယ္ေဆး႐ုံ တာဝန္ရွိသူ တဦးက ေျပာျပရာတြင္ ေသာက္သံုးေရ မသန္႔ရွင္းမႈက ျဖစ္ရာမွ ဝမ္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ဝမ္းေရာဂါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ တပတ္အတြင္း ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္ၾကားရွိ ကေလး ၂ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား အသက္ ၅၀ ႏွစ္ အရြယ္တဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဇြန္လ ၁၇ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၅ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈ သက္ေသေခၚဆိုခြင့္ အယူခံ ဗဟိုတရားရုံးက လက္ခံ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ သက္ေသေခၚယူခြင့္ ျပင္ဆင္ေရး ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကုိ ဗဟုိတရား႐ုံးက ယေန႔ၾကားနာခဲ့ၿပီး အမႈကုိ လက္ခံရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းတရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္မႈကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ ဗဟုိတရား႐ံုးသုိ႔ အယူခံထပ္မံတင္သြင္းခဲ့ရာ ဗဟုိတရား႐ုံးက ယေန႔ လက္ခံလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ဗဟုိတရား႐ုံး အနီးတ၀ိုက္တြင္ လုံၿခံဳေရးတင္းက်ပ္စြာခ်ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ခံအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အြန္လုိင္း ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ ခြင့္ျပဳမႈ နည္းပါး

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ားအား ပိုမိုလာေရာက္ႏုိင္ရန္ ဆဲြေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ online မွတဆင့္ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ေပးေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၈ လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေရ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ (On arrival visa) ထုတ္ေပးမႈကုိ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ Diamond Palace Travel and Tour Co., Ltd မွ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရ ခ်မွတ္ေပးသည့္ အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ စမ္းသပ္ကာလ ၈ လအတြင္း အေရအတြက္ နည္းပါးစြာ ခြင့္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္း အဆုိအရ သိရျခင္းျဖစ္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုမႈ ကုလသမဂၢသို႔ ေပးပို႔

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး လက္မွတ္ေရးထုိးလႈပ္ရွားမႈကုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP-B)ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုအဖြဲ႔ (FDB) တုိ႔က ဦးေဆာင္၍ မတ္လ (၁၃) ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ၾကၿပီး ဇြန္ (၁၅) ရက္၌ ကမာၻတ၀ွမ္းမွ လူေပါင္း (၆၇၀,၀၀၀) ေက်ာ္ စုေပါင္း လက္မွတ္ေရးထုိးေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းထံ ေပးပုိ႔ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးမွ အရာရွိတဦးက လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဂမ္ဘာရီကလည္း ယမန္ေန႔ကပင္ လက္ခံရယူခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ မုိက္ကယ္မြန္တက္စ္က ေျပာသည္။

အဆုိပါေတာင္းဆုိခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေပးေရးသည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အဓိကက်ေသာ ေျခလွမ္းတရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥကုိ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ ဦးစားေပးမႈအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ျမန္မာစစ္အစုိးရကို တြန္းအားေပးသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေပါင္း (၂၂၀) မွ လူေပါင္း (၆၇၀,၀၀၀) ေက်ာ္ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆုိမႈတြင္ ခ်က္ႏိုင္ငံသမၼတေဟာင္း ဗားကလတ္ဗ္ ဟာဗဲလ္ (Valclac Havel) ကဲ့သို႔ေသာ ထင္ရွားသူမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ျမစ္ၾကီးနားတြင္ အိမ္ယာေျမဂရမ္ကို ျပည္နယ္႐ုံးကသာ ထုတ္ေပးမည္

ေရႊလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ပံုစံ ၁၀၅ ဟု ေခၚေသာ အိမ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ဂရမ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ကုိ ယခင္ ခ႐ိုင္ေကာင္စီ႐ံုးမွ မဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္ေကာင္စီ႐ံုးကသာ ျပဳလုပ္ေပးေတာ့မွာ ျဖစ္သည္။

အိမ္ေျမဂရမ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ကိုလည္း ျပည္နယ္႐ံုးကသာ တုိက္႐ိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အေၾကာင္း ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္စီ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီး႒ာန ႐ံုးမ်ားတြင္ ယခုလဆန္းပိုင္းက ျပန္တမ္းတရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေဒၚစုအမႈ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တမႈရွိရန္ ကုလ လူ႕အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတာင္းဆို

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အမႈတြင္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တမႈရိွရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦးက ဇြန္လ (၁၆) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမတ္စ္ကင္တားနား၊ တရားမဲ့ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဥကၠ႒ႏွင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥ မန္ႏ်ဴးလား ကင္မင္နာ ကက္စ္တရီလို၊ ကုလသမဂၢတရားသူႀကီးမ်ားႏွင့့္္ေရွ႕ေနမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ လီယင္ထ႐ို ဒက္စ္ပြိဳင္၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥမာဂရက္ ဆာကာဂရာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဖရင့္ လာ႐ူးတို႔ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အမႈသည္ အမွန္အကန္မျဖစ္ဘဲ တရားဥပေဒလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို ေျဗာင္က်က် ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခံေနရသည္ဟု မစၥတာ လီယင္ထ႐ို ဒက္စ္ပြိဳင္က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
သမပိုင္ စက္ေလွ ဓားျပတိုက္ခံရ

ဒါကာ (မဇၩိမ)။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အစိုးရဝန္ထမ္း သက္သာဆုိင္မ်ားအတြက္ စားေသာက္ကုန္မ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ စက္ေလွတစီးကို ၁၃ ရက္ေန႔က ေပါက္ေတာၿမိဳ႕မွ ရေသ့ေတာင္သို႔အသြား ကုလားတန္ ျမစ္ဝအေရာက္တြင္ ဓားျပမ်ားက ပစၥည္းယူကာ စက္ေလွေပၚပါ လုပ္သား ၆ ဦးကိုမူ ေရထဲခုန္ခ်ခိုင္းခဲ့ျပီး စက္ေလွကို ႏွစ္ျမဳတ္ပစ္လိုက္ၾကသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
စစ္ေျပးကရင္ ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ ကေလးငယ္ (၈၀၀) ေက်ာ္ ပါ၀င္

နအဖစစ္အစုိးရ၏ ထုိးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ထုိင္းနယ္စပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ အသက္ (၁၃) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ (၈၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ (ေကဒဗလ်ဴအုိ) က ထုတ္ျပန္သည့္ ယမန္ေန႔ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ နယ္စပ္သုိ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားထဲတြင္ ႏုိ႔စုိ႔အ႐ြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ အေယာက္ (၂၀) ခန္႔ ပါဝင္ေန၍ ျမန္မာနအဖႏွင့္ ဒီေကဘီေအ ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႔တို႔၏ ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈအား ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ရန္ ႏုိင္ငံတကာအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရကို ဖိအားေပးၾကရန္ ေကဒဗလ်ဴအုိက ေတာင္းဆုိ ထားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဇြန္လ ၁၈ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၅ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုလွမ်ဳိးေနာင္ မ်က္စိအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရ

နယူးေဒလီ။ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားအက်ဥ္းေထာင္မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတဦးျဖစ္သူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုလွမ်ဳိးေနာင္မွာ လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိသျဖင့္ မ်က္စိကြယ္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ က်ခံေနသူ ကိုလွမ်ဳိးေနာင္သည္ ဖမ္းဆီးခံရစဥ္က မ်က္စိတဖက္မွာ ေဝဒနာခံစားေနရသျဖင့္ ခဲြစိတ္ကုသရာ မေအာင္ျမင္သျဖင့္ မ်က္လံုးတဖက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ယခုတဖန္ က်န္ရွိေသာ မ်က္စိတဖက္မွာလည္း လံုေလာက္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈမရသျဖင့္ အေျခအေန ဆိုးဝါးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုလွမ်ဳိးေနာင္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပဲြတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သည့္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လိုက္လံဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေအးခရီးစဥ္တြင္ တရုတ္နယ္စပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကစထမွဴးမ်ား လိုက္သြား

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒု-သမၼတ မစၥတာ ရီွက်င္းဖ်င္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဇြန္(၁၅) ရက္ေန႔မွ (၂ဝ) ရက္အထိ (၆) ရက္ၾကာ ခရီးထြက္ေနသည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး၏အဖဲြ႔တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖဲြ႔မႉး(ကစထမႉး) မ်ားျဖစ္သည့္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သာေအးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ လိုက္ပါသြားသည္။

ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအး၏ ခရီးစဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးတို႔လည္း လိုက္ပါသြားသည္။

ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအး၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနက (၁၆) ရက္ေန႔ ညပိုင္းသတင္း တြင္သာ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္အတြက္ ခရီးစဥ္အတြင္း မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္္ကို မသိရေသး ေၾကာင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္ရိွ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစခ်င္သည္ဟု တ႐ုတ္ဒုသမၼတ ရွီက ေျပာ

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ သာယာဝေျပာမႈ ရွိေစရန္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုေၾကာင္း အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး ေမာင္ေအးကို တ႐ုတ္ဒုသမၼတ ရွီက်င္းဖင္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရ မီဒီယာက ေဖာ္ျပ ေရးသားထားသည္။

တနလၤာေန႔ထုတ္ တ႐ုတ္စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသတို႔ကို ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္မည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကို စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံတန္ စီမံကိန္းသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကတိုက္မွ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမွ ဓာတ္ေငြ႔တို႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သယ္ပို႔ေပးႏိုင္မည္ဟု အဆုိပါ သတင္းက ဆိုသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ျပည္ပ သတင္းစီးဆင္းေနမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ျကုိးပမ္း

Family Entertainment မွ ထုတ္လႊင့္ေပးေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ ႐ုပ္သံလုိင္းအစီအစဥ္ လုိင္း (၂၀) အနက္ အီရန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အား မေက်နပ္ၾကသျဖင့္ ျပည္သူလူထုက ဆႏၵျပသည့္အစီအစဥ္အား ေန႔စဥ္ ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ စီအန္အန္ (CNN) ႐ုပ္သံလုိင္းကုိ ပိတ္ပစ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းထုတ္ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္တေစာင္မွ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းေထာက္တဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ Family Entertainment သည္ တႏွစ္စာအတြက္ က်ပ္ေငြ (၃) သိန္းဝန္းက်င္ အခြန္ေဆာင္ၿပီးမွ ၾကည့္႐ႈရၿပီး ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ Foverer Group ကုမၸဏီက ပုိင္ဆုိင္သည္။
အမ်ားျပည္သူကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပမွ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းေနမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္ပအေျခစုိက္ ျမန္မာအသံလႊင့္ဌာနမ်ား နားေထာင္သူတို႔ကို စစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္တုိ႔က သတိေပးမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ျမန္မာ့သတင္းသမဂၢ အတြင္းေရးမႉး ကုိစံမုိးေဝက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ကရင္တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာေနရ

မဲေဆာက္ (မဇၩိမ)။ ။ အစိုးရတပ္ႏွင့္ သူတို႔၏ ၿပိဳင္ဘက္ ေျပာက္က်ား တပ္မ်ားအၾကား အလြန္ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ၎တို႔၏ အမာခံစခန္းမ်ားကို စြန္႔ခြာေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး - KNU ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ - KNLA သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွိ သူတို႔၏ အေျခခံစခန္းမ်ားကို အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စေတး၍ ခုခံကာကြယ္ေနသည္ထက္ ေျပာက္က်ားနည္းဗ်ဴဟာသို႔ ေျပာင္းလဲတိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ဟု KNLA တပ္မႉး ေဂ်ာ္နီက ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ KNU ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ KNLA ကို ထိုးစစ္အရွိန္ျမႇင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္း၏ အားအေကာင္းဆံုး တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ တပ္မဟာ ၇ ကို အဓိကထား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာသံုးသပ္သူ အမ်ားအျပားကမူ ယင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရကို လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ မွ် တိုက္ပြဲဝင္လာခဲ့ေသာ KNLA အတြက္ နိဂံုး၏ နိဒါန္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ KNU ႏွင့္ KNLA ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ တိုက္ပြဲ အဆံုးသတ္သြားရန္ အေဝးၾကီး လိုေသးေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေငြ(၅)သိန္း ေပးပါက စစ္တပ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းမတက္ဘဲ စာေမးပဲြေျဖဆိုႏိုင္

မႏၲေလးၿမိဳ႕(နန္းၿမိဳ႕)၊ အမွတ္ (၁၈) တပ္မေတာ္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္ရန္မလိုဘဲ စာေမးပြဲ၀င္ေျဖႏိုင္ၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ အခက္အခဲမရွိ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ေငြက်ပ္ (၅) သိန္း ေပးရေၾကာင္း၊ ေငြေပးရေသာ္လည္း ေက်ာင္းအပ္သူ မ်ားေၾကာင္း ထိုေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအပ္ဖူးေသာ ေက်ာင္းသားမိဘတဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအပ္ထားသူမ်ားသည္ မိမိသင္လိုေသာေနရာတြင္ သြားေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ၿပီး စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္အတြက္သာ သီးသန္႔ ေက်ာင္းအပ္ႏွံၾကေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။ ထိုေက်ာင္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း စာရင္းမွာ ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီရွိေၾကာင္း သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
KIO က တပ္ကို ျပန္လည္ မြမ္းမံေန

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ စစ္ျဖစ္လာေတာ့မည့္ အေရးအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔သည္ သူ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ကို ျပင္ဆင္ မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ား အဆိုအရ KIO သည္ သူ၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ - KIA ကို ျပန္လည္စုဖြဲ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး တပ္သားသစ္မ်ားလည္း စုေဆာင္းေနသည္ဟု သိရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကအိုင္ေအ ေကဒါမ်ား မိမိတို႔၏ ေတာတြင္းစခန္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားေနၾကၿပီး၊ မိမိတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမတဝိုက္တြင္ လံုၿခံဳေရးမ်ား တိုးျမႇင့္ ခ်ထားေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္းျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကခ်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႔ - KNDG ၏ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဝါက ေျပာသည္။

ေကအိုင္ေအသည္ ယင္း၏ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေခၚယူေနၿပီး၊ တပ္သားသစ္မ်ားလည္း စုေဆာင္းေနကာ သင္တန္းမ်ား အျပင္းအထန္ ေပးေနသည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ဤသို႔ ေကအိုင္အိုက ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဆိုသည့္ သတင္းသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ဧၿပီလကုန္ပိုင္းက အျခား အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ အဆိုျပဳအၿပီး ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
လယ္သမားမ်ားကို ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေန

နအဖစစ္အစိုုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ဓႏုျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ Gold Delta ကုမၸဏီက ဦးစီးၿပီး လယ္သမားမ်ားအား ယခုမိုးတြင္း စပါးစိုက္ရာသီအတြက္ ပ်မ္းမွ် တဧက ေငြက်ပ္ (၅ဝ,ဝဝဝ) ေခ်းေပးေနေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ေခ်းေငြရယူခဲ့သူ လယ္သမားႀကီးတဦးက ေျပာသည္။

Gold Delta ကုမၸဏီသည္ ဧဒင္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ နာမည္ႀကီး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးခ်စ္ခိုင္က လယ္သမားမ်ားကို ေငြထုတ္ေခ်း၊ စပါးေပၚခ်ိန္ စပါးဝယ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔ရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလကမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

ေရလုပ္ငန္းရွင္ သူေဌးႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေဌးျမင့္ႏွင့္ ဦးလွေမာင္ေရႊတို႔ကလည္း ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ေတာင္သူမ်ားကို ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တို႔က လယ္သမားမ်ားအား တဧက က်ပ္ (၆) ေသာင္းႏႈန္းကို အရစ္က်စနစ္ႏွင့္ တလ (၂) က်ပ္၊ တႏွစ္ (၂၄) ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုးျဖင့္ ထုတ္ေခ်းမည္ဟု သိရသည္။

ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌လည္း ဦးေတဇ၏ ထူးကုမၸဏီ လက္ေအာက္ခံ ဧရာဒယ္လ္တာ ကုမၸဏီက တဧက က်ပ္ (၅) ေသာင္းႏႈန္း သတ္မွတ္ၿပီး ေငြထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေတာင္ကုတ္တြင္ လုံၿခံဳေရး တိုးျမႇင့္

ဒါကာ (မဇၩိမ)။ ။ မနက္ျဖန္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ မတိုင္မီ တရက္အလိုတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ေပၚ၌ လံုၿခံဳေရးမ်ား တင္းက်ပ္စြာ ခ်ထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား အဆိုအရ သိရသည္။

ေစ်းၾကီးႏွင့္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ပတ္ဝန္းက်င္ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ အမ်ားအျပားတြင္ ရဲမ်ားႏွင့္ စရဖ ေခၚ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အရပ္ဝတ္မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔ပဲြကို ၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္ဒီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ႏွစ္စဥ္နီးပါး ဦးေဆာင္က်င္းပေလ့ရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ပါတီလူငယ္ ၃ ဦးကို ေဖာက္ခဲြမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ရန္ကုန္တိုင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အန္အယ္ဒီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးအား ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ယခုအခါ ေဖာက္ခဲြေရးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးၿပီး ၂ ရက္အၾကာ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟန္းရဲစခန္း၌ ေဖာက္ခြဲေရး ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္တ႐ံုးတြင္ အမႈဖြင့္ကာ ယမန္ယူၿပီးေနာက္ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ပို႔လိုက္ေၾကာင္း၊ ေဖာက္ခြဲေရးနဲ႔ ယမန္ယူထားေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္း၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဇြန္လ ၁၉ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၅ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေဒၚစု ေမြးေန႔ သံ႐ံုးေရွ႕ ဆႏၵျပသူမ်ား အဖမ္းခံရ

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဆႏၵျပပဲြအျဖစ္ နယူးေဒလီရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးေရွ႕တြင္ သြားေရာက္ဆႏၵျပသည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ျမန္မာ ၃၁ ဦးကို ေဒလီရဲမ်ားက ေခတၱ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဦးေရ ၂၇၄ဝဝ က လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုထားသည့္ စာခြ်န္လႊာကို တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ကုလ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ (၅)ဦး တိုက္တြန္းခ်က္ နအဖ ပယ္ခ်

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အမႈတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရိွရန္ ယခုလ (၁၆) ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦး၏ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုမႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္ အေရးအဖြဲ႔က ပယ္ခ်လိုက္သည္။

ထိုသို႔ ပယ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို ယေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈအေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဦးစြာေဖာ္ျပထားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေဒၚစုေမြးေန႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပဲြ ခြင့္ျပဳခ်က္ ႐ုပ္သိမ္းခံရ

နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္ မိုးေရးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲကို အာဏာပိုင္မ်ား၏ ပြဲမိန္႔ရၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္၍ အစီအစဥ္ ဖ်က္လိုက္ရေၾကာင္း မိုးေရးအေျခစိုက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) က ေျပာသည္။

မဏိပူရျပည္နယ္ လက္ေထာက္ေကာ္မရွင္နာ Tengnoupal ဌာနခြဲ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ပြဲမိန္႔ ရၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ပြဲမိန္႔ေပးခဲ့သည့္ အရာရွိအေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ မနက္ျဖန္ ျပဳလုပ္မည့္ ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေဒၚစုေမြးေန႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း WLB ၏ ဥကၠ႒ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ တဦးျဖစ္သည့္ မငိုင္ငိုင္း၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုးေရးၿမိဳ႕ရိွ ေဘာလံုးကြင္း၌ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားစု႐ုံး ခ်ီတက္ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ယခုလို ပြဲမိန္႔ဖ်က္သိမ္းလိုက္ခံရၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔ပြဲကို ကိတ္မုန္႔ခြဲၿပီး အစီအစဥ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳံး ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
(မဇိၥ်မသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္တဦး ေထာင္ဒဏ္ (၂)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္အနီးသြားခဲ့သူ News Watch ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိေဇာ္ထြန္းေခၚ ၀င္းဦးကုိ ယမန္ေန႔တြင္ ဗဟန္းတရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လုိက္သည္။

ကုိေဇာ္ထြန္းသည္ News Watch ဂ်ာနယ္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ယမန္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ရွိရာ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းထိပ္တြင္ လုံၿခဳံေရးရဲမ်ား၏ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈခံခဲ့ရသည္။

ထုိသုိ႔ စစ္ေဆးေမးျမန္းရာတြင္ သတင္းေထာက္ ကုိေဇာ္ထြန္းက မေခ်မငံေျပာဆုိခဲ့သည္ဟုဆုိကာ လုံၿခဳံေရးရဲမ်ားက ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ရဲစခန္းသုိ႔ အပ္ႏွံခဲ့ၿပီးေနာက္ တရား႐ုံးတြင္ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္ စြဲဆုိခဲ့သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေဒၚစုေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အလံ ဆုေငြ ၂ ေသာင္း ေပးမည္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔ပြဲ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သူမ၏ ပါတီ အန္အယ္ဒီက မိုးပ်ံပူေပါင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္တင္လိုက္ေသာ ပါတီအလံကို လာေရာက္အပ္ႏွံပါက ဆုေငြ က်ပ္ ၂ ေသာင္း ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္သည္။

ပါတီေခါင္းေဆာင္၏ ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္၌ ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီခန္႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ပူေပါင္းမ်ား၊ ငွက္မ်ားႏွင့္အတူ ဆုေငြခ်ီးျမႇင့္မည့္အလံကို လႊတ္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ပလက္စတစ္ အသုံးမျပဳရ စီမံခ်က္ေၾကာင့္ မႏၱေလး စက္ရုံမ်ား ပိတ္ထားရ

မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ဇြန္ (၂၁) ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပလတ္စတစ္အသံုးမျပဳရဟု စီမံခ်က္ခ်ထားေသာေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္စက္႐ံုမ်ား ပိတ္လိုက္ရေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္အသုံးျပဳမႈကို တားျမစ္ေၾကာင္း အတိအက်မသိရေသာ္လည္း ျမန္မာတိုင္းမ္သတင္းဂ်ာနယ္အမွတ္ (၄၁၈) တြင္ မိုးတြင္းခ်ိန္၌ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစရန္ ေရေျမာင္းမ်ား သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ရာတြင္ ပလတ္စတစ္ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္မ်ားေၾကာင့္ အဓိက ေျမာင္းပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ပလတ္စတစ္အသံုးမျပဳရ စီမံခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္၊ မေအာင္ျမင္မည္ မသိရေသးေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္တြင္မူ မႏၲေလး၌ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ေနၾကေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )

Thursday, June 18, 2009

၆၄၆၄

ပဲြဦးစမွာ ေတြးေခၚတိုက္ပဲြ
သူမယွဥ္ႏြဲ သတၱိေျပာင္ေျမာက္
ေသနတ္ေျပာင္း၀ သူေလွ်ာက္ခဲ့သည္…

သို႔ေသာ္…
ကြ်န္ေနာ္
ေသနတ္ေျပာင္း၀ မေလွ်ာက္ရဲခဲ့ပါ….


ၾကမ္းထန္းေစထုံ ခ်ဳိးနိမ္ျငားလည္း
ဦးလွည္မသုန္ ေခါင္းမညြတ္ပဲ
ျပည္ေကာင္းရာက်ဳိး သူ ေမွ်ာ္ကိုးခဲ့သည္….

သို႔ေသာ္…
ကြ်န္ေနာ္
ယုံၾကည္ခ်က္ကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည္…

မွန္ကန္သစၥာ ဆိုခဲ့ေၾကာင့္လည္း
ေမြးေန႕ႏွင့္အတူ ျပည္ျမန္သာေစ
ပြင့္လန္းေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းသည္။

လူလ
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ...

Monday, June 15, 2009

သတင္းမွတ္စု ( ၂၃ )

ဇြန္လ ၈ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၄ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒ ဟာကြက္ေၾကာင့္ အဓမၼ လုပ္အားေပး လမ္းပြင့္ေနဟု အိုင္အယ္လ္အို ေျပာ

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓမၼလုပ္အားေပး ရပ္တန္႔ႏိုင္ေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ေနာင္ႏွစ္တြင္ အတည္ျဖစ္ေတာ့မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ပါ ခြ်တ္ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား စံညႊန္းမ်ားေကာ္မတီက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေကာ္မတီက ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုပံုအေပၚ သေဘာမတူဘဲ၊ အထူးသျဖင့္ ‘အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ခ်ထားျခင္း’ ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္စာပိုဒ္သည္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆံုးျဖတ္သည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ လက္ထက္တြင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ဖီလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔ထက္ အႏွစ္ ၅ဝ ေစာ၍ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္းစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ၁၉၃ဝ ခုႏွစ္ စာခ်ဳပ္ကို အတည္မျပဳရေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ကေနဒါ ၃ ႏိုင္ငံ ပါဝင္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္စာရင္း အခ်ိန္ေစာျပီး ထုတ္ျပန္၊ ဂုဏ္ထူးႏွင့္ေအာင္သူ အလြန္မ်ားျပား

ယမန္ေန႔ ဇြန္လ (၇) ရက္၌ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းကို ေစာၿပီးထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား ေအာင္ခ်က္ေကာင္းခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ထူးထြက္သူမ်ားလည္း အလြန္မ်ားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နာမည္ႀကီး အ.ထ.က ေက်ာင္းတေက်ာင္းမွ ဆရာမတဦးက ေျပာသည္။

နအဖစစ္အစိုးရ ပညာေရးစနစ္သည္ သူငယ္တန္းမွ (၈) တန္းအထိ က်႐ံႈးမႈမရွိ အတန္းတင္ေပးသည့္ စနစ္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာင္မွတ္ (၄ဝ) ရသူမ်ားကို အေအာင္ေပးသည့္စနစ္ က်င့္သုံးျခင္းမဟုတ္ဘဲဲ ၎တို႔လိုအပ္သည့္ အေရအတြက္ကိုလိုက္ၿပီး ေအာင္မွတ္ကို အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ အေအာင္ေပးေလ့ ရွိသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ႏွစ္မ်ားတြင္ ဘာသာတခ်ိဳ႕၏ ေအာင္မွတ္သည္ အမွတ္ (၂ဝ) ေအာက္အထိ ေရာက္သြားခဲ့ဖူးသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးေလ့ရိွေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္တြင္ ဇြန္ (၂၁) ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္မူ ဇြန္ (၇) ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရး စစ္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ေဆြးေႏြး

ေရႊလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္ရိွ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရိွခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရဲျမင့္ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယခုအခါ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ လိုက္လံေတြ႔ဆံုလ်က္ ရိွသည္။

မိုင္းလားၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အထူးေဒသ (၄) မွ ဦးစိုင္းလင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (NDAA) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ စစ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသြားသည္။

ယမန္ေန႔က ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ - ရမခ တိုင္းမႉး ေအာင္သန္းထြဋ္၊ ႀတိဂံတုိင္း တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ၿဖိဳး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းတို႔သည္ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ - UWSA ပန္ဆန္းၿမိဳ႕၌ နံနက္ပိုင္းႏွင့္ ညေနပိုင္း ခြဲ၍ ႏွစ္ၾကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

နံနက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ညေနတြင္ တပ္ေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔ကလည္း ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕၌ (သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရိွ) ဦးဖုန္က်ားရွင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ - MNDAA ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသးသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဗီယက္နမ္တကၠသိုလ္ ျမန္မာ့ပညာေရး ေစ်းကြက္ထဲ ၀င္ေရာက္

ျမန္မာ့ပညာေရးေစ်းကြက္ထဲ ၀င္ေရာက္ရန္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Duy Tan ယူနီဗာစီတီသည္ ယခုလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပါ့သ္ရိြင္ရယ္ ဟုိတယ္၌ မိတ္ဆက္ပဲြက်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါမိတ္ဆက္ပဲြတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ၎တို႔ ယူနီဗာစီတီသည္္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္သည့္ Exchanging Programs အစီအစဥ္မ်ိဳးလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ယူနီဗာစီတီကို တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာရႏိုင္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ရွင္းျပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြတတ္ႏိုင္သည့္မိဘမ်ားက ၎တို႔သားသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ပို႔ၿပီး ပညာ သင္ၾကားေစၾကေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္မ်ားသည္ ေဆးတကၠသိုလ္ကအစ ယခုေနာက္ပိုင္း စာေကာင္းေကာင္း မသင္ေတာ့ေၾကာင္း အျခားေက်ာင္းသားမိဘတဦးက ေျပာသည္။

“တခ်ိန္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဆိုတာ အာရွမွာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ တကၠသိုလ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဟာ ယခင္က စစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ဆင္းရဲမဲြေတတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခု ဒီႏိုင္ငံက တကၠသိုလ္တခု ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ကို ေရာက္လာတာ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ရွက္စရာပဲ” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အၿငိမ္းစားတကၠသိုလ္ ဆရာတဦးက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ငါးပိဆိုးေဆး စစ္ေဆးသည့္ ကိရိယာ စတင္ေရာင္းခ်

ခ်င္းမုိင္(မဇိၩမ)။ ။ ငါးပိတြင္ အနီေရာင္ဆုိးေဆး ပါဝင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ ကိရိယာမ်ားကုိ ယေန႔မွ စတင္ကာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA) မွ ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အနီေရာင္ဆုိးေဆး တမ်ဳိးတည္းအား စမ္းသပ္သည့္ (Rapid Test Kit) ကိရိယာျဖင့္ ငါးပိေရာင္းသူမ်ားကုိယ္တုိင္ စစ္ေဆးၿပီး ဆုိးေဆးကင္းရွင္းေၾကာင္း FDA သုိ႔ တင္ျပႏုိင္ရန္ စတင္ ေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးဌာနမွ ငပိကုန္သည္မ်ား ကုိယ္တုိင္ စမ္းသပ္မႈ ျပသေပးၿပီး တစံုလွ်င္ ၈ဝဝဝ က်ပ္ ေပးဝယ္ရသည္ဟု ယေန႔ သြားေရာက္ဝယ္ယူခဲ့သူ ငပိကုန္သည္တဦးက မဇိၩမကုိ ေျပာသည္။
္(မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
အက္ဖ္အီးစီ (၅၀) တန္ ဖုန္းကက္မ်ား အေရာင္းထိုင္း

FEC (၅၀) တန္ CDMA 450 တခါသံုး ဖုန္းကတ္မ်ား လံုး၀ေရာင္းမေကာင္းေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွိ ဖုန္းကတ္အေရာင္းဆိုင္ မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခုလ (၂) ရက္မွ စတင္၍ ထူးကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံ စင္ထရယ္ မားကက္တင္းကုမၸဏီကေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပတ္ျပည့္ေသာ္လည္း ကတ္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူ ရွားပါးေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဖုန္းႏွင့္ ဖုန္း အပိုပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား က ေျပာသည္။

ယခုရန္ကုန္တြင္ ေရာင္းခ်ေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဖုန္းကတ္ တကတ္လွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ (၅၄,၀၀၀) က်ပ္၊ (၅၃,၀၀၀) က်ပ္ ႏွစ္မ်ိဳး သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ေပးေၾကာင္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားက ေျပာသည္။

သံုးစြဲသူမ်ား စိတ္မ၀င္စားျခင္းမွာ ကတ္သက္တမ္းတိုး၍မရျခင္း၊ ေငြရင္းႀကီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အေရာင္းဆိုင္မ်ားက ေျပာသည္။
(မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဂိုေခ်ာက္ေတာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလးရက္ၾကာ လည္ပတ္မည္

နယူးေဒလီ။ ။ စကာၤပူ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ဝါရင့္ ဝန္ၾကီး ဂိုေခ်ာက္ေတာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔မွ စ၍ ၄ ရက္ၾကာ စကာၤပူ အစိုးရ ခရီးစဥ္အျဖစ္ လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္ ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ကာ စစ္အစုိးရ အၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ဟု စကာၤပူ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

သူက ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ေလ့လာရန္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေတာင္ၾကီးတို႔သို႔ လည္ပတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ နာဂစ္ဒဏ္သင့္ ေဒသမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္ အျဖစ္ စကာၤပူအစိုးရ အကူအညီေပးထားေသာ ကရင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ေဆး႐ုံ ဖြင့္ပြဲကိုလည္း တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

သူႏွင့္ အတူ စကာၤပူ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဝန္ၾကီး ဂမ္ကင္ယြန္း၊ ပါလီမန္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ( ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ) မစ္ခ်ဲလ္ ပါမားလ္ တို႔ႏွင့္ အတူ အၾကီးတန္း အရာရွိမ်ား လိုက္ပါလာၾကသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
စစ္ေျပး ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားကို အကူအညီေပးပို႔

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ (၇) ဘားအံခ႐ိုင္ေဒသကို နအဖႏွင့္ ဒီေကဘီေအ ပူးေပါင္းတပ္ဖဲြ႔မ်ား၏ ယခုလဆန္း (၂) ရက္က စတင္သည့္ ထုိးစစ္ေၾကာင့္ ထုိင္းဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးလာၾကေသာ ကရင္ဒုကၡသည္ (၃,၆၁၀) ဦးအတြက္ လုိအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကို ယေန႔မွ စတင္ကာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ေပးပုိ႔လ်က္ရွိသည္။

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္ စပ္တာ့ခ္ခ႐ိုင္၊ ထာ့ေဆာင္ရန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေနာင္ဘုိး၊ အူးသူးထ၊ မဲ့စေလ၊ တုိးထ စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ လႈိင္းဘြဲႏွင့္ ပိုင္က်ံဳၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ UNHCR ၊ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ၫြန္႔ေပါင္းအသင္း TBBC ႏွင့္ အျခားလူမႈေရး၊ ဘာသာေရး အဖဲြ႔အစည္းတို႔က မုိးေရကာဖ်င္မ်ား၊ လူသုံးကုန္မ်ား၊ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား လာေရာက္ ကူညီခဲ့ၾကသည္။

ထုိင္းက်န္းမာေရးအဖဲြ႔မ်ားကလည္း ထြက္ေျပးလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို စစ္ေဆးကုသေပးလ်က္ ရွိရာ ငွက္ဖ်ားပိုးရွိသူ အခ်ဳိ႕ကိုသာ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဇြန္လ ၉ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၄ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထပ္မံ ထားရွိသြားမည္

နယူးေဒလီ ။ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း တရားစဲြဆိုခံေနရသည့္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ရွိ တပ္မစခန္းတခု အေျခစိုက္သည့္ ေဒသတြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထပ္မံခ်ထားရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ား အဆိုအရ သိရသည္။

တပ္မ ၁၁ အေျခစိုက္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အထြက္ ရဲမြန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ကို ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ကာ ဘန္ဂလိုတခုကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရပ္ကြက္က ဆုိသည္။
(မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ သက္ေသတဦး တင္သြင္းခြင့္ရ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ေမလ (၁၈) ရက္တြင္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး ေနာက္ တရားလုိဘက္မွ သက္ေသ (၁၄) ဦး တင္သြင္းခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ သက္ေသ (၄) ဦး တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း (၁) ဦးသာ သက္ေသထြက္ဆုိခြင့္ရသျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းတရား႐ုံးသုိ႔ ျပင္ဆင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ရာ ယေန႔ရန္ကုန္တုိင္းတရား႐ုံးက ေနာက္ထပ္ သက္ေသ (၁) ဦး ထြက္ဆုိခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါသက္ေသခံခြင့္ ျပင္ဆင္မႈတြင္ပါ၀င္ေသာ သက္ေသ (၃) ဦးအနက္ အန္အယ္လ္ဒီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမႉး ဦး၀င္းတင္တုိ႔ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းတရား႐ုံးက ပယ္ခ်လုိက္ကာ ေဒၚခင္မုိးမုိးကုိ သက္ေသထြက္ဆုိခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
တကုိယ္ေတာ္ ဆႏၵျပသူ ဦးေဇာ္ညြန္႔ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ရွိေန

မဇၩိမ (ခ်င္းမုိင္) ။ ။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္အား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕တြင္ တကုိယ္ေတာ္ ဆႏၵျပခဲ့သူ ေလတပ္ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ၾကီး ေဇာ္ညြန္႔သည္ ယင္းေထာင္၌ပင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေၾကာင္း သိရသျဖင့္ မိသားစုဝင္တဦးက ယေန႔ သြားေရာက္ကာ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရေရး ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၅၆ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေဇာ္ညြန္႔အား အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားထံ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႔ခဲ့သည့္ မိသားစုမ်ားမွတဆင့္ ၾကားသိရသျဖင့္ တူျဖစ္သူက ယေန႔တြင္ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႔ခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၈ ရက္ေန႔က အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕ Free Daw Aung San Su Kyi စာသား အပါအဝင္ ေတာင္းဆုိခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ၂ ေပပတ္လည္ရွိ ပိတ္စအျဖဴေပၚတြင္ ေရးသားကုိင္ေဆာင္ကာ သူက ဆႏၵျပစဥ္ အာဏာပုိင္မ်ားက ႐ုိက္ႏွက္ဖမ္းဆီးသြားရာ ဦးေဇာ္ညြန္႔သည္ သြား ၂ ေခ်ာင္းက်ဳိးကာ လက္ရွိတြင္ က်န္းမာေရး မေကာင္းေသာ္လည္း ေဆးကုသခြင့္ မရေသးေၾကာင္း ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မိသားစုမ်ားမွတဆင့္ သိရသည္။
((မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ရန္ကုန္ျမဳိ႔လယ္တြင္ လုံျခဳံေရးရဲမ်ား ခ်ထား

ယေန ့ဇြန္ (၉) ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေရွ႕ေနမ်ားက သက္ေသလိုက္ခြင့္ ျပင္ဆင္ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ ၾကားနာရန္ ရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ုံးတြင္ ႐ုံးခ်ိန္းေပးထားသည့္ ေန႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ လံုၿခံဳေရး အျပည့္ခ်ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ယေန ့ခ်ထားေသာ လံုၿခံဳေရးေနရာယူမႈမွာ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံနွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမၾကားတြင္ လက္နက္အျပည့္အစုံျဖင့္ ယူနီေဖာင္း၀တ္ ရဲမ်ားပါသည့္ ရဲကားအစီး (၂၀) ကို အရန္သင့္ေနရာယူ ခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု မ်က္ျမင္တဦးက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ လံုၿခံဳေရးခ်သကဲ့သို႔ ေရႊဂံုတိုင္ မီးပြိဳင့္အနီး၊ လွည္းတန္းမီးပိြဳင့္အနီးတို႔တြင္လည္း ယခင္ထက္ ပိုေသာ လံုၿခံဳေရး ရဲသားအေရအတြက္မ်ား ခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္လ (၅) ရက္ကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ရဲကား (၁၀) စီးျဖင့္ လံုၿခံဳေရးမ်ား ခ်ထားခဲ့သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
အေမရိကန္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားက ေဒၚစုကုိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စြဲဆိုထားသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ အေျခအျမစ္မရွိဟု ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုေၾကာင္းႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း အေမရိကားသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေနေသာ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Noer Hassan Wirajuda ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုအၿပီး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဟီလာရီကလင္တန္ က ဝါရွင္တန္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႐ံုးတင္ တရားစြဲဆိုေနမႈကို `ကံအေၾကာင္းမလွသည့္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ` ဟု သူမက ေခၚဆိုလုိက္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဝီရာဂ်ဴဒါ ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ျပင္းထန္သည့္ စကားလံုးမ်ား သံုးစြဲထားသည့္ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္သည့္ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းထားေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္လက္၍ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးေနသည့္ ကိစၥအေပၚတြင္ `အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း` ေၾကညာခ်က္မ်ား အာဆီယံအဖြဲ႔ၾကီးက ထုတ္ျပန္လာရသည္အထိ ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။
((မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဂိုခ်ဳပ္ေတာင္သည္ ေဒၚစုအမႈကိစၥ နားခ်ဖြယ္ရွိဟု သံုးသပ္သူ ေျပာဆို

ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာမည့္ မစၥတာ ဂိုခ်ဳပ္ေတာင္ (Goh Chok Tong)ႏွင့္ အဖြဲ႔၏ ခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး အၾကံေပးမည့္အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရားစဲြဆိုေနသည့္အေပၚ နားခ်ရန္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ပညာရွင္တဦးက သံုးသပ္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
((မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ေရဒီယိုအခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ သတိေပး

ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း ဝန္ၾကီးဌာနက ယခုလ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားကတဆင့္ အခြန္မေဆာင္သည့္ ေရဒီယိုမ်ားကို ၾကိဳးမဲ့ေၾကးနန္း ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း ယခုလ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားကတဆင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ သတိေပး ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းတြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္း သင့္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းၿပီး လူတန္းစားမ်ဳိးစံု သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ေရဒီယိုမ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းအခ်က္အလက္မွန္ သိရွိရန္ အားကိုးလာၿပီး အသံုးျပဳမႈလည္း သိသာစြာ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

ေရဒီယိုမ်ားကို အခြန္မေဆာင္ဘဲ အသံုးျပဳပါက ၾကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းစာမ်ားမွတဆင့္ ယခုလုိ သတိေပးလိုက္ေသာ္လည္း စာတိုက္မ်ားသို႔မူ သီးျခား ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မေရာက္ေသးေၾကာင္း စာတိုက္ဝန္ထမ္းက ဆိုသည္။
((မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++

ဇြန္လ ၁၀ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၄ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သူမ၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ ေတြ႔

နယူးေဒလီ။ ။ ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယေန႔တြင္ သူမ၏ ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္ဝင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

သူမကို တနာရီခြဲေက်ာ္ၾကာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ အထူးခံု႐ံုးတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အမႈကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သူမ၏ပါတီ အန္အယ္ဒီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
'ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်န္းမာေနပံုရပါတယ္။ သူ႔အမႈမွာ တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့အတြက္ေတာ့ သူ စိတ္မခ်မ္းသာဘူး။ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္ၿပီးတိုက္ဖို႔ပဲ သူ ေျပာပါတယ္'' ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။
((မဇိၩမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြကို မထိခိုက္ေစလိုဟု စကၤာပူ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေျပာၾကား

ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရြႊႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္တို႔ကို ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တရားစီရင္မႈနွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မထိခိုက္ေစလိုေၾကာင္း စင္ကာပူအစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ၀ါရင့္၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာဂိုေခ်ာက္ေထာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဘက္ေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရမည္ဟုလည္း မစၥတာဂိုေခ်ာက္ေထာင္က အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း CNA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေကအိုင္အို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အေရး ဇူလိုင္လတြင္ ဆံုးျဖတ္မည္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ ကခ်င္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ - ေကအိုင္အိုက နယ္ျခားေစာင့္တပ္အေရးကို လာမည့္ ဇူလိုင္လတြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု အဖဲြ႔၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာလဂ်ာက ေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥကို ေကအိုင္အိုက ကခ်င္ျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးထားၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ကို ယခုလကုန္အထိ ေတာင္းခံထားကာ လာမည့္လအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေကအုိင္အုိက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုိအပ္ပါက စစ္အစုိးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အဖြဲ႔ဝင္ ၇ ဦးပါ ေကာ္မတီတရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ တာဝန္ယူေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဗဟုိေကာ္မတီတရပ္ ဖြ႔ဲစည္းခ့ဲရာတြင္ ေကအုိင္အို၏ ဒု-ဥကၠ႒ ေဂါင္ရီ ေဇာ္ဆုိင္း ဦးေဆာင္ကာ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာ လဂ်ာ၊ ဗုိလ္မႉးၾကီး ဆြမ္းလြတ္ ဂြမ္ေမာ္၊ ဗုိလ္ၾကီး လဖုိင္လ၊ ဗုိလ္ၾကီး ေဂါလုိး လေအာင္၊ ဆရာ ကြမ္းထပ္ ထိန္နန္ေနာ္ႏွင့္ ဗုိလ္ၾကီး ဂ်ီေနာင္နီ စသည့္ ၇ ဦးတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ေကအုိင္အို ဌာနေပါင္းစံုတြင္ လက္ရွိ တပ္အင္အား ၂၀၀၀၀ (ႏွစ္ေသာင္း) ဝန္းက်င္ရွိသည္ဟု ေဒါက္တာလဂ်ာက ေျပာသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ဒီေကဘီေအႏွင့္ နအဖတပ္မ်ား ရြာသားမ်ားကို ေပၚတာဆဲြ

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (ေကအန္ယူ) အား စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ရာတြင္ နအဖ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီေကဘီေအ တပ္မဟာ (၉၉၉) မွ ဗုိလ္မႉးႀကီး ေစာခ်စ္သူ ဦးစီးေသာ အင္အား (၃၀၀) ေက်ာ္ရွိ တပ္ဖြဲ႔ခ်ီတက္ရာ ေရွ႕တန္းစစ္ေၾကာင္းတြင္ ရြာ (၃) ရြာမွ ရြာသား (၅၀) ခန္႔ကို ဘုရားျပဳျပင္ရန္ဟု လိမ္လည္ေခၚေဆာင္ကာ ဗုံးက်ည္ဆန္ အႀကီးစားမ်ားႏွင့္ ရိကၡာဆန္မ်ားကုိ သယ္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ကရင္သတင္းစဥ္မွ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ နန္းေဖာ့ေဂက ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာသည္။

ရြာသားမ်ားက ထြက္ေျပးေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားခံေနသျဖင့္ လမ္းတြင္ပိတ္မိေနသူမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း၊ မိုးတြင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ နယ္စပ္အထိမလာႏိုင္ၾကသူမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားရိွရာသို႔ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ခဲ့သူ နန္းေဖာ့ေဂက ေျပာသည္။

ယခုအခါ ယာယီစခန္း (၄) ခုတြင္ နယ္စပ္ေဒသသုိ႔ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဒုကၡသည္ေပါင္း (၄,၀၀၀) နီးပါးရွိေၾကာင္း ကရင္ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးဌာနက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မဖြယ္မရာ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ သိကၡာခ်သူမ်ားရွိ

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ အထိန္းသိမ္းခံ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အရွက္ရေစရန္ႏွင့္ ေစာ္ကားရန္အတြက္ စစ္အစိုးရ လိုလားသူမ်ားဟု ယံုၾကည္ရေသာ အမည္မသိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားက ႐ိုင္းပ်ေသးသိမ္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကသည္။

Photoshop ေဆာ့ဝဲျဖင့္ ျပဳျပင္ထားသည္ဟု ယူဆရေသာ ပို႔စ္ကဒ္ဆိုက္အရြယ္ စာရြက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း တိတ္တဆိတ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သူ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား မစၥတာ ဂြ်န္ယက္ေတာဟု ယူဆရေသာသူႏွင့္ သူမ၏ ကြယ္လြန္သူ ခင္ပြန္း မိုက္ကယ္အဲရစ္ပံုမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပထားသည္။ အိပ္ယာမွမႏိုးထခင္ နံနက္ေစာေစာပိုင္းက သူတို႔ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကဲခ်သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သူ႔လက္ခ်က္မွန္း မသိရေၾကာင္း အဆိုပါ ေဒသခံက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ သူကမူ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း သို႔မဟုတ္ စြမ္းအားရွင္မ်ားသာ ျဖစ္ရမည္ဟု တထစ္ခ် စြပ္စြဲလိုက္သည္။

မႏၲေလးတိုင္း ျမင္းၿခံႏွင့္ မေကြးတိုင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းတြင္လည္း အလားတူ ဓာတ္ပံုမ်ား ၾကဲခ်သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပိေတာက္ေျမ FM ေရဒီယို အသံလႊင့္ဌာနမွ အစီအစဥ္တခုႏွင့္ တခုအၾကား အျဖည့္အစီအစဥ္အျဖစ္ ယက္ေတာႏွင့္ မေခ်ာ ဆိုသည့္ အတင္းအဖ်င္းအစီအစဥ္ကို ထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဖမ္းယူနားေထာင္ခဲ့ရသူမ်ားက ေျပာသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
နယ္ေျမေအးခ်မ္းပါက စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္ ျပန္ပို႔မည္

တပ္မဟာ (၇) ေဒသ တုိက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ထုိင္းဘက္သို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသည့္ ကရင္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ (၄,၀၀၀) ခန္႔ကို လူသားခ်င္းစာနာသည့္အေနျဖင့္ ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ယာယီလက္ခံထားကာ ၎တုိ႔ကို ထုိင္းဘက္ျခမ္း ထာ့ေဆာင္ရန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေနာင္ဘုိး၊ အူးသူးထ၊ မဲ့စေလ စသည့္ေနရာ (၃) ခုတြင္ ယာယီခုိလႈံခြင့္စခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံမည္မဟုတ္ဘဲ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသြားပါက ၎တုိ႔ကို ေနရပ္ျပန္ပို႔မည္ဟု ေျပာသည္။

ထုိင္းဘက္သုိ႔ေရာက္ရွိေနသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ (၄,၀၀၀) ခန္႔သည္ လႈိင္းဘဲြ႔ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပိုင္က်ဳံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္မွ ရြာသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တုိ႔ကို UNHCR-TBBC-KRC ႏွင့္ အျခားအစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ထုိင္းက်န္းမာေရးဌာနမ်ားက လုိအပ္သည့္ အစားအစာ၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ေပးပို႔ကူညီလ်က္ရွိသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဇြန္လ ၁၁ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၄ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေဒၚစုေရွ႕ေန ဦးလွမ်ဳိးျမင့္၏ ဇနီး အေၾကာင္းမဲ့ အလုပ္ထုတ္ခံရ

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ေရွ႕ေန ၄ ဦးအနက္ တဦးျဖစ္သူ ဦးလွမ်ဳိးျမင့္၏ ဇနီးသည္အား ျမန္မာစစ္အစုိးရ သမဝါယမဝန္ၾကီးဌာနက ယခုလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္ထုတ္လုိက္သည္။

ဇနီးသည္ ေဒၚခင္ခင္ေအးသည္ သမဝါယမ ဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဗဟုိ သမဝါယမအသင္း၌ အၾကီးတန္း မန္ေနဂ်ာအဆင့္ျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အေၾကာင္းမဲ့ အလုပ္ထုတ္ခံရေၾကာင္း သိရွိရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚစုအမႈအတြက္ လိုက္ေပးေနသည့္ ေရွ႕ေနတဦး၏ ဇနီးသည္အား အေၾကားျပခ်က္မရွိ အလုပ္ထုတ္ျခင္းသည္ က်န္ရွိသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားကိုပါ ဖိအားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေဒၚခင္ခင္ေအး အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္အေပၚ ေဒၚစုက ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒ စုိးမုိးမႈတြင္ မွတ္ေက်ာက္တခု ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ တရားစဲြဆိုမႈတြင္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးေနသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားမွာ ဦးၾကည္ဝင္း၊ ဦးဉာဏ္ဝင္း၊ ေဒၚခင္ေ႒းၾကြယ္ႏွင့္ ဦးလွမ်ဳိးျမင့္တို႔ ျဖစ္သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ မူ၀ါဒ ေဒၚစုအမႈေပၚတည္၍ စဥ္းစားသြားမည္

အေရွ႕အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေနရာတြင္ သမၼတအိုဘားမား၏ အဆိုတင္သြင္းျခင္းခံရသူ Kurt Campbell က ယမန္ေန႔၌ ျပဳလုပ္သည့္ အထက္လြႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးေကာ္မတီ ၾကားနာပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ စဥ္စားေနေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ျပင္းထန္သည့္ ကိုင္တြယ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္က ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ သေဘာထားေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟုလည္း Kurt Campbell က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္မွလာသည့္ ေအပီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အေပၚ ခ်မွတ္လိုက္သည့္ တရားခြင္မွ ထြက္ေပၚသည့္ အေျဖေပၚမူတည္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကို အေမရိကန္အစိုးရက အဓိကထား စဥ္းစားသြားလိမ့္မည္ဟုလည္း မစၥတာ Campbell က ေျပာၾကားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
သီရိလကၤာသမၼတ ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္မည္

နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ)။ ။ လူသိမ်ားသည့္ က်ားသူပုန္မ်ား ေခၚ သီရိလကၤာ တမီလ္ခဲြထြက္ေရး လက္နက္ကုိင္မ်ားအား မၾကာေသးခင္က အၿပီးသတ္ ေခ်မႈန္းခဲ့သည့္ သီရိလကၤာအစိုးရ သမၼတသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မၾကာမီ သြားေရာက္ လည္ပတ္မည္။

ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ ၂ ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔တြင္ သံတမန္နည္းအရ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုခိုင္မာေစရန္အတြက္ ျမန္မာျပည္သို႔ ၃ ရက္ၾကာခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္မည္ဟု သမၼတ Mahinda Rajapaksa က ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊထံ သဝဏ္လႊာေပးပို႔သည္ကို သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန အင္တာနက္ ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ကုိးကားေဖာ္ျပ ေၾကညာထားသည္။
ယခုခရီးစဥ္သည္ သီရိလကၤာေျမာက္ပိုင္း ခြဲထြက္ေရး တမီလ္က်ားသူပုန္မ်ား - LTTE အား ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း အၿပီးသတ္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတ၏ ပထမဦးဆံုး ျပည္ပခရီးစဥ္လည္း ျဖစ္သည္။
(မဇိၥ်မသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖဲြ႕ကို နအဖ တိုင္းမွဴး ေတြ႕ဆုံ

စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉးႏွင့္ ယခုလ (၇) ရက္ေန႔၌ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

အဆုိပါေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး မူဝါဒ ေကာ္မတီ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး တုိင္းအဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းရန္ အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သက္ႏုိင္ဝင္းက မြန္ျပည္သစ္ပါတီကုိ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဘက္မွမူ ယင္းသို႔ စစ္အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ၂၀၀၉ ခု ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းတြင္ အေၾကာင္းျပန္မည္ဟုသာ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိပ္တန္းအရာရိွက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ စစ္အစုိးရ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို သေဘာမတူေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကုိလည္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေစာပုိင္းက ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္သည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး ကိစၥ လက္ခံ မခံကိုမူ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရိွေသးေပ။

ေတာ္လွန္ေရးသက္တမ္း အႏွစ္ (၅၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး စစ္အစုိးရႏွင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရးႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ မြန္ျပည္သူတုိ႔ထံမွ ဆႏၵခံယူသြားမည္ဟု သိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ေကအန္ယူသို႔ ထိုးစစ္ စစ္အစုိးရႏွင့္ ဒီေကဘီေအ အရွိန္ေလ်ာ့

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ယခုလ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ စစ္အစုိးရ ပူးေပါင္းတပ္က ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံံခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ - ေကအန္အယ္ေအ၏ တပ္မဟာ ၇ နယ္ေျမကို ထိုးစစ္ဆင္ေနရာ ယေန႔တြင္ ထိုးစစ္အရွိန္ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးက ေျပာဆုိသည္။

စစ္အစုိးရႏွင့္ ဒီေကဘီေအ ဘက္မွ တပ္သား ၂၀ ခန္႔ က်ဆံုးခဲ့ၿပီး၊ ၅၀ ခန္႔ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု သူက ဆုိသည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
လက္နက္ၾကီးက်ည္ အခ်ဳိ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းက်၊ ထိုင္းမွ ျမန္မာဘက္သုိ႔ ကန္႔ကြက္စာေပးပို႔

ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအန္အယ္လ္ေအ) တပ္မဟာ (၇) ဘားအံခ႐ုိင္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ပဲြမ်ားတြင္ နအဖႏွင့္ဒီေကဘီေအ ပူးေပါင္းတပ္ဖဲြ႔မ်ား ပစ္ခတ္သည့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္အခ်ဳိ႕ သာင္ရင္းျမစ္တဖက္ကမ္းရွိ ထုိင္းႏုိင္ငံ တာ့ခ္ခ႐ုိင္ ထာ့ေဆာင္ရန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္ (၂) လုံး က်ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ထုိင္းဘက္မွ ျမန္မာဘက္သုိ႔ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကအန္အယ္လ္ေအ တပ္မဟာ (၇) ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ တုိက္ပဲြကာလအတြင္း ယခုလ (၈) ရက္တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ (၃) လုံးႏွင့္ (၉) ရက္တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ (၄) လုံး ထုိင္းဘက္ျခမ္း ထာ့ေဆာင္ရန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းသုိ႔ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ကရင္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္အေရး ကိုင္တြယ္ရန္ ကုလကို FDB က ေတာင္းဆုိ

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ) ။ ။ လူသားဆန္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား အေရးကုိ အျမန္ဆံုး ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကုလလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသုိ႔ ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစု - FDB က ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။

စစ္အစုိးရ၏ တာဝန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ သိန္းခ်ီ ထြက္ေျပးေနရျခင္း၊ ကေလးစစ္သားအေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈ အပါအဝင္ လူသားဆန္မႈ ပ်က္သုဥ္းေစေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရသည္္ဟု FDB က ဆုိသည္။

ေတာင္းဆုိခ်က္ထဲတြင္ ထြက္ေျပးလာရသည့္ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားအေရးအျပင္ စစ္အစုိးရ တာဝန္မဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိလည္း ေထာက္ျပထားၿပီး၊ တိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
လူထု လွဳပ္ရွားမႈကို ထိန္းရန္ ေၾကးစားမ်ားကို အသုံးျပဳ

နအဖစစ္အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ႀက့ံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔တုိ႔က ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိန္းရန္အတြက္ ၿမိဳ႕သစ္ ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္မ်ားမွ ေၾကးစားမ်ားကို အသံုးခ်ေနေၾကာင္း ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့သူ တဦးက “ ဒိုင္နာကားနဲ႔ လာႀကိဳတယ္၊ တေန႔ကို က်ပ္ (၂,ဝဝဝ) ေပးတယ္။ တကယ္လို႔ လမ္းေပၚမွာ ဆႏၵျပသူ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူတို႔က ခိုင္းလုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ လူတေယာက္ေယာက္ကို ဝိုင္းဖမ္းေပးရရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္လို႔ သူတို႔ ၫႊန္ၾကားသလို ဝင္ၿပီးဆဲြတာ ႐ုိက္ရတာမ်ိဳးလုပ္ရရင္ က်ပ္ (၁ဝ,ဝဝဝ) ကေန (၂ဝ,ဝဝဝ) အထိ ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါကေတာ့ ကိုယ္ဆႏၵရွိမွ လုပ္ပါလို႔ ေျပာတယ္၊ အခ်ဳိ႕ေန႔မ်ားတြင္ ညဘက္လာေခၚယူၿပီး လမ္းပိတ္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရတာမ်ိဳးလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔ညက ဦးဝိစာရ အဝိုင္းႏွင့္ ေျမနီကုန္း လမ္းဆံုအထိ လမ္းကို ပိတ္ၿပီး ည (၁၂းဝဝ) နာရီေက်ာ္တြင္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း” ဟု ရွင္းျပသည္။

ေၾကးစားမ်ားအား လွည့္လွည္ေခၚေဆာင္ရသည့္ ဒိုင္နာကားဒ႐ိုင္ဘာတဦးက ၎တို႔ ကားဒ႐ုိင္ဘာမ်ား အေနျဖင့္ ယာဥ္လိုင္းႀကီးၾကပ္သူမ်ားက အလွည့္က် စီစဥ္ေပးမႈအရႏွင့္ ကားေရွ႕ခန္းထိုင္သည့္ ႀကီးၾကပ္သူက ေမာင္းခိုင္းသည့္ ေနရာကိုသာ ေမာင္းရျခင္းျဖစ္ၿပီး ကိစၥၿပီး၍ ျပန္ရသည့္အခါ ေန႔တြက္ က်ပ္ (၃) ေသာင္း ေပးေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ေငြႏွင့္ကိုယ္ စီအန္ဂ်ီ ျဖည့္ရေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အလွည့္က်ေခၚသည္ကို မလိုက္ပါက လိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းခံရေၾကာင္း အဆိုပါ ဒိုင္နာကားသမားက ေျပာသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ဇြန္လ ၁၂ ရက္
ရက္သတၱပတ္ ၂၄ ၊ ၂၀၀၉
ျမန္မာသတင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈ ( ၂၄ ရက္ေျမာက္ )

ရက္ခ်ိန္း ၂၆ ရက္သို႔ ခ်ိန္းဆို

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရားခြင္ကို ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔သို႔ ထပ္မံ ေရႊ႔ဆိုင္းလိုက္ျပီး ထုိေန႔တြင္ သက္ေသျဖစ္သူ ေဒၚခင္မို႔မို႔ကို စစ္ေဆးမည္ဟု သိရသည္။
- - - - - - - - - - - - - - -
နယူးေဒလီ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈအတြက္ ျငင္းပယ္ခံထားရသည့္ သက္ေသ ၂ ဦးအတြက္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးရန္ ဗဟိုတရား႐ံုးက ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔သို႔ ႐ံုးခ်ိန္းရက္ေပးအၿပီး နာရီပုိင္းအတြင္း ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ရက္ေရႊ႔လိုက္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္း တရား႐ံုးက ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ သက္ေသ ၂ ဦးအတြက္ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပင္ဆင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာ ဗဟုိတရား႐ံုးက ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးရန္ ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔သို႔ ခ်ိန္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ညေနပိုင္းတြင္ အကန္႔အသတ္မရွိ ရက္ေရႊ႔ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။
- - - - - - - - - - - - - - -
ခ်င္းမိုင္။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႐ုံးတင္စစ္ေဆးေနျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ ဖိအားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔၏ အကူအညီမ်ားကို ရယူသြားမည္ဟု ၾကာသပေတးေန႔က ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ပူးတြဲ က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ အၾကီးအကဲမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အင္ဂ်လာမာကဲလ္ (Angela Merkel) ႏွင့္ နစ္ကိုလတ္စ္ ဆာကိုဇီ (Nicholas Sarkozy) တို႔က ေျပာၾကားသြားပါသည္။

သူမ၏ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ဆိုကာ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္ဖြယ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားအတြက္ သူႏွင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ အဓိပတိ မာကဲလ္ တို႔သည္ ´အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ ပူပန္ၾကေၾကာင္း´ ျပင္သစ္ သမတၾကီး ဆာကိုဇီ က ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။
- - - - - - - - - - - - - - -
( ၁၁ ရက္ေန႔သတင္းမွ )။ ။ ပဲခူးတိုင္း ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး တီရွပ္ဝတ္ဆင္ လႈပ္ရွားမႈ တခုကို ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။


ဇီးကုန္း ဒီခ်ဳပ္အဖဲြ႔ဝင္ အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ဦးခန္႔က ေရွ႕ဘက္တြင္ လြတ္လပ္ျခင္း အဓိပၸာယ္ရသည့္ ''FREE'' ၊ ေနာက္ဘက္တြင္ ''PEACE'' (ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း) စာလံုးမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ဂ်ဳိးငွက္ပံုပါ အျဖဴေရာင္တီရွပ္မ်ား ဝတ္ဆင္ၿပီး ရန္ကုန္-ျပည္ အေဝးေျပးလမ္းမၾကီးေဘးရွိ ဇီးကုန္းေစ်းအတြင္းသို႔ နံနက္ ၉ နာရီခဲြခန္႔က လွည့္လည္ကာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
သံဃာေတာ္မ်ားအား ျပည္ပထြက္ခြင့္ပိတ္

ျပည္ပထြက္ခြာမည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္မေပး၍ သံဃာေတာ္ မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေနၾကရေၾကာင္း ရန္ကုန္သံဃာေတာ္တပါးက ေခတ္ၿပိဳင္သုိ႔ မိန္႔သည္။ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ နအဖစစ္အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း ျပည္ပသုိ႔ စာသင္ထြက္ခြာသည္ျဖစ္ေစ၊ သာသနာျပဳခရီး ႂကြေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေဆးကုသခံယူရန္ ႂကြေရာက္သည္ျဖစ္ေစ ျပည္ပသာသနာေရးဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ ရယူရသည္။

သြားေရာက္မည့္ႏုိင္ငံ၏ သံ႐ုံးမ်ားက ယင္းေထာက္ခံခ်က္ပါမွသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဗီဇာထုတ္ေပးေလ႔ရွိရာ ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္မေပးေတာ့သျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ား သံ႐ုံးတြင္ ဗီဇာရယူႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပသာသနာေရးဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္ရရန္ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ က်ပ္ေငြ (၅,၀၀၀) ႏွင့္ က်ပ္ (၁၀,၀၀၀) အထိ ေပးကမ္းေနၾကရသည္ဟုလည္း အထက္ပါသံဃာေတာ္က မိန္႔ဆုိသည္။

ယခင္ရက္ပုိင္းမ်ားက ေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားကာ သံ႐ုံးမ်ားမွ ဗီဇာက်ထားၿပီး ျပည္ပထြက္ခြာမည့္ သံဃာေတာ္ အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ရန္ကုန္ေလဆိပ္ရွိ သတင္းတပ္ဖြဲ႔၊ လ၀က၊ စရဖ စသည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မ်ားက ထြက္ခြာျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ခဲ့သျဖင့္ ယမန္ေန႔က သံဃာေတာ္အခ်ဳိ႕ ေလယာဥ္လက္မွတ္အဆုံးခံ၍ ျပန္ခဲ့ရေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ကိုဇာဂနာႏွင့္ ကိုေဇာ္သက္ေထြးအမႈ အယူခံဝင္ခြင့္ရ


ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာ ကုိဇာဂနာ ေခၚ ကုိသူရႏွင့္ အားကစား သတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ ကုိေဇာ္သက္ေထြးတုိ႔ အယူခံဝင္ရန္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္အား ဗဟုိတရား႐ံုးခ်ဳပ္က လက္ခံလုိက္သည္။

ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႏွစ္ က်ခံေနရသူ ကုိဇာဂနာႏွင့္ ၁၁ ႏွစ္ က်ခံေနသူ ကုိေဇာ္သက္ေထြး၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ဒုတိယအၾကိမ္ ဗဟုိတရား႐ံုးခ်ဳပ္သုိ႔ အယူခံစာ တင္သြင္းရာ ယခုလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ လက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
- - - - - - - - - - - - - - -
ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္

ဘေလာ့ဂါ ကုိေနဘုန္းလတ္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ဒုတိယအၾကိမ္ အယူခံဝင္ရန္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္အား ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္က ပလပ္လုိက္သည္။

ကိုေနဘုန္းလတ္သည္ အီလက္ထေရာနစ္ ပုဒ္မ အပါအဝင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ဝ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္း တရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ခြဲ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။
(မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)
+++++
စစ္ေျပး ကရင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အီးယူ စိုးရိမ္

ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ဒီေကဘီေအ ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႔တို႔က ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအန္အယ္လ္ေအ) တပ္စခန္းမ်ားသို႔ တိုးျမႇင့္တိုက္ခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသမွ ျပည္သူ အေျမာက္အျမား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္ကို အထူးစုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ)မွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ေၾကညာခ်က္ကို အီးယူ၏ အလွည့္က် ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံက ယမန္ေန႔၌ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ အီးယူအဖြဲ႔က သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာအရာရိွမ်ားကို အျမန္ဆုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအေပၚ အာဏာပိုင္မ်ားက စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သင့့္ၿပီး ယင္းသုိ႔ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈနွင့္ ေရရွည္စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈ၊ မုန္းတီးမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ ဟုလည္း အီးယူဥကၠ႒၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
( ေခတ္ျပဳိင္သတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
ရန္ကုန္တၿမိဳ႕လံုး လွ်ပ္စစ္မီးလင္းရန္ အလွမ္းေဝးဆဲ

ရန္ကုန္။ ။ ျမိဳ႔ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး အခ်ိန္ျပည့္ ရရွိရမည့္ ကာလသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း ေနာက္လအထိ ရရွိဖြယ္ မရွိေသးေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္ ၂ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ၾကီးဌာနမွ အရာထမ္းတဦး အေျပာအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႉး ဒု-ဗုိလ္မႉးၾကီး ေမာင္ေမာင္လတ္က ယခင္ႏွစ္မ်ားကကဲ့သို႔ ရန္ကုန္တြင္ ဇူလုိင္လအတြင္း ၂၄ နာရီပတ္လံုး လွ်ပ္စစ္မီး ျပန္ရမည္ဟု မၾကာေသးခင္က သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားကို ေခၚယူေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ဝန္ၾကီးဌာန အရာထမ္းက မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
( မဇၩိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ )
+++++
သြယ္ဝိုက္ေသာ သတ္ျဖတ္မႈဟု AAPP ေျပာ

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဆလိုင္းလွမိုး ျမင္းၿခံေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရျခင္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) – AAPP က ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။

ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔က အသည္းေရာင္အသည္းဝါျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ဆလိုင္းလွမိုး (၄၈ ႏွစ္) သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္မွ အန္အယ္ဒီ စည္း႐ံုးေရးမႉးျဖစ္ၿပီး၊ အာဏာပိုင္မ်ားက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မေပးသျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ သြယ္ဝိုက္ေသာ လူသတ္ျဖတ္မႈဟု AAPP က စြပ္စဲြလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆလိုင္းလွမိုးသည္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီ ခရီးစဥ္တြင္ လံုၿခံဳေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ထိုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဆလိုင္းလွမိုး၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္ဒီ အတြင္းေရးမႉး ဆလိုင္းေအာင္ထန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းပါထန္အား အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးကာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္စီ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့သည္။

ဆလိုင္းလွမိုးသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္က်ခံရၿပီးေနာက္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရၿပီး၊ ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ ဇနီးႏွင့္ သားသမီး ၄ ဦး က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ သူႏွင့္အတူ ျပစ္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသူ ဆလိုင္းေအာင္ထန္းႏွင့္ ဆလိုင္းပါထန္သည္ ျမင္းၿခံေထာင္တြင္ ဆက္လက္၍ အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။
(မဇၥ်ိမသတင္းမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)